Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία συστημάτων λογισμικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία συστημάτων λογισμικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία συστημάτων λογισμικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

2 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Ανάπτυξη λογισμικού...Στόχευση κινούμενου στόχου από κινούμενο όχημα και με όπλο που μεταβάλλει συνεχώς τη συμπεριφορά του... Β.Βεσκούκης, "Τεχνολογία Λογισμικού Ι", Βιβλίο Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

3 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Ενα "μόνιμο" πρόβλημα... "Κρίση λογισμικού" (1968) Δομημένος προγραμματισμός (’70) Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (’80-’90-σήμερα) Η "κρίση λογισμικού" εντοπίστηκε το 1968 και σήμερα είναι ακόμη εδώ...

4 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Λογισμικό: ένα τεχνικό έργο Αντιληπτό μόνο από τα αποτελέσματά του και όχι πάντα με έναν μοναδικό τρόπο Ανάπτυξη λογισμικού: Ανάγκες Συστατικά Λογισμικού

5 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Τεχνολογία Λογισμικού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Μ-Μ INTERFACES (...κ.α.)

6 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Τεχνολογία λογισμικού Ασχολείται με τον καθορισμό Ενεργειών που γίνονται Προϊόντων που παράγονται Προτύπων περιγραφής των προϊόντων Μεθόδων ελέγχου, επαλήθευσης και διασφάλισης ποιότητας...ώστε να παράγεται λογισμικό "καλής ποιότητας"

7 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Τεχνολογία Λογισμικού

8 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγχρονα συστήματα λογισμικού Πώς περιγράφεται με λίγες λέξεις ένα σύγχρονο σύστημα λογισμικού; The network is the computer Sun Microsystems

9 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγχρονα συστήματα λογισμικού Τεχνικά χαρακτηριστικά Δικτυακά Κατανεμημένα Ετερογενή Λειτουργικά χαρακτηριστικά Ολοκληρώσιμα Πλήθος νέων πεδίων εφαρμογής

10 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγχρονα συστήματα λογισμικού Δικτυακά Σήμερα δεν υπάρχουν αυτόνομα συστήματα Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων πάνω από οποιοδήποτε μέσο, διαθέσιμα σχεδόν παντού "Πόλεμος" προτύπων και τεχνολογιών σε επίπεδο τεχνικό (και όχι μόνο...)

11 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγχρονα συστήματα λογισμικού Κατανεμημένα Ένα σύστημα λογισμικού υλοποιείται ως ένα σύνολο από υπηρεσίες οι οποίες στεγάζονται σε πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα που επικοινωνούν με πραγματικές ή εικονικές δικτυακές συνδέσεις

12 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγχρονα συστήματα λογισμικού Ετερογενή Οι κόμβοι των συστημάτων λογισμικού είναι ετερογενείς συσκευές (υλικό) Πολλά διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα και "πλατφόρμες" λογισμικού

13 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Λειτουργικά χαρακτηριστικά Ολοκληρώσιμα Μια εφαρμογή λογισμικού είναι ένα σύνολο από υπηρεσίες που προσφέρουν διάφοροι παροχείς, σε ανομοιογενή περιβάλλοντα Μια σύγχρονη εφαρμογή λογισμικού προσθέτει αξία σε άλλες υπάρχουσες υπηρεσίες ή/και δεδομένα

14 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Λειτουργικά χαρακτηριστικά Πλήθος πεδίων εφαρμογής Στην οικονομία, αλλά και Στην εκπαίδευση Στην ψυχαγωγία Νέα πεδία εφαρμογής Με αφορμή νέες τεχνολογίες που δημιουργούν νέες δυνατότητες (enabling technologies) Πολλά από αυτά τα νέα πεδία είναι σχετικά με το γεωγραφικό χώρο και με τη θέση του χρήστη

15 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Ανάπτυξη λογισμικού: τάσεις Στην υποδομή Στις επικοινωνίες Στη συνεργασία συστημάτων λογισμικού Στην ασφάλεια

16 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Κυρίαρχες τάσεις Υποδομή Internet (IPv4, IPv6, QoS, ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων) Λειτουργικές πλατφόρμες λογισμικού  Windows:.net  μη-Windows: Java, Linux, Open source Συσκευές  Κλασικοί ΗΥ, συσκευές χειρός κάθε είδους  Συστήματα οικιακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας  Οχήματα

17 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Κυρίαρχες τάσεις Επικοινωνίες μεταξύ συστημάτων Σειριακές επικοινωνίες: RS232, USB, Firewire Ασύρματες επικοινωνίες (bluetooth, wifi) Διασύνδεση οποιωνδήποτε συσκευών Αξιοποίηση δορυφορικών υπηρεσιών Συνεργασία σε επίπεδο εφαρμογής Ανοιχτά πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων: XML και συναφή πρότυπα Δυνατότητα περιγραφής υπηρεσιών πάνω από ανομοιογενή περιβάλλοντα: web services

18 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Κυρίαρχες τάσεις Ασφάλεια Κρυπτογραφία Αρχές πιστοποίησης Υποδομές δημοσίων κλειδιών (PKI) Βιομετρικά Ολοκλήρωση με λειτουργικά συστήματα και δικτυακές υποδομές (IPv6)

19 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ The network is the computer Σήμερα ένα σύστημα λογισμικού μπορεί Να αποτελείται από επιμέρους ανομοιογενή και κατανεμημένα υπο-συστήματα Να συνεργάζεται με άλλα ανομοιογενή και κατανεμημένα συστήματα Να λαμβάνει και να παρέχει υπηρεσίες μέσω ανοιχτών πρωτοκόλλων / προτύπων

20 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Εφαρμογές: κατάσταση και τάσεις ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ           ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ           ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ           

21 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Εφαρμογές: κατάσταση και τάσεις ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ            ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                                ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                      ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ             

22 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Ορατή και επίκαιρη η σημερινή δυναμική επικαιροποίησης και σύγκλισης Της σύγχρονης επιστήμης του Τοπογράφου και ειδικότερα της γεωπληροφορικής Της πληροφορικής και της Τεχνολογίας Λογισμικού ειδικότερα

23 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Περιοχές εφαρμογών: επιχειρείν Γεωγραφική πληροφορία (      ) Ενοποίηση GIS και κλασικών οικονομικών εφαρμογών Πρόσθεση γεωγραφικής πληροφορίας σε νέα δεδομένα από τη γέννησή τους Διάθεση οικονομικών / επιχειρηματικών γεωγραφικών δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα Νέες εφαρμογές: διαχείρισης, ανάλυσης, πρόβλεψης και υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων, με αναφορά στη χωρική διάσταση

24 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Περιοχές εφαρμογών : επιχειρείν Πληροφορία θέσης (     ) Επίκαιρες εφαρμογές: δρομολόγησης, χωροθέτησης, επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης στο χώρο Ολοκλήρωση (integration) με υπάρχοντα συστήματα, ενσωμάτωση υπαρχουσών βάσεων χωρικών δεδομένων Σε πραγματικό χρόνο και με δυνατότητες επιχειρησιακής χρήσης

25 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Περιοχές εφαρμογών: ενημέρωση Γεωγραφική πληροφορία (    ) Προσαρμόσιμο (adaptive) περιεχόμενο Πληροφορία θέσης (    ) Δυναμικά καθοριζόμενο περιεχόμενο Location-Based Services Επιλεγόμενο περιεχόμενο Ειδικές εφαρμογές διαχείρισης κινδύνων κ.ά.

26 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Περιοχές εφαρμογών: εκπαίδευση Γεωγραφική πληροφορία (    ) Ισχυρό εργαλείο αναφοράς Ενσωμάτωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πλαισίων και GIS Πληροφορία θέσης (     ) Νέα περιοχή: Location-Based Training Εκπαίδευση πεδίου με δυναμικά προσαρμοζόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, με βάση την τρέχουσα θέση και το μοτίβο κίνησης του εκπαιδευόμενου

27 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Κλασικά πεδία σύγκλισης Γεωγραφικές Δομές Δεδομένων Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, GIS Σύγχρονα πεδία σύγκλισης Ολοκλήρωση ανομοιογενών συστημάτων Διαλειτουργικότητα ανεξάρτητων εφαρμογών Ανοιχτά πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων Πρότυπα και μοντέλα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

28 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Ολοκλήρωση ανομοιογενών συστημάτων Επικοινωνία Διαφορετικών συσκευών Πάνω από σύγχρονα πρωτόκολλα χαμηλού επιπέδου (φυσικού, δικτύου) Ικανοποιώντας απαιτήσεις αξιοπιστίας, ταχύτητας και ασφάλειας

29 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα Επικοινωνία Υπολογιστή Υπολογιστή παλάμης Κινητού τηλεφώνου GPS Κόμβου δημόσιου ασύρματου δικτύου Δικτύου GSM Πάνω από Bluetooth, wifi, firewire, usb, ethernet, κλπ

30 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Διαλειτουργικότητα ανεξάρτητων εφαρμογών Παροχή (+λήψη) υπηρεσιών σε (+από) τρίτα μέρη: web services Σχεδίαση και χρήση τεχνικών συμβολαίων Εγκαθίδρυση μοντέλων χρέωσης

31 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα 1. Αγορά δεδομένων Παροχή δεδομένων πολεοδομίας σε τρίτο φορέα που τα χρησιμοποιεί για να λειτουργήσει εφαρμογή υπολογισμού κοινοχρήστων χωρίς ο ίδιος να διατηρεί ΒΔ με τα στοιχεία των διαμερισμάτων

32 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα 2. Σύνθεση υπηρεσιών Αγορά δεδομένων οδικού δικτύου Αγορά υπηρεσιών υπολογισμού δρομολόγησης Παροχή ειδικών υπηρεσιών δρομολόγησης

33 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Ανοιχτά πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων Από την ιδιόκτητη αποθηκευμένη πληροφορία σε ανοιχτά πρότυπα GML, SVG, AgXML, XSLT Αλλα πρότυπα κοινοτήτων ενδιαφέροντος Δημιουργία προϋποθέσεων για λειτουργία νέων μοντέλων συνεργασίας πάνω από το web

34 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παράδειγμα Σύστημα λογισμικού πραγματικού χρόνου για ενημέρωση οδηγών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης Αξιοποίηση χαρτογραφικών δεδομένων σε ανοιχτή μορφή Ενημέρωση κατάστασης χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, από τρίτα μέρη και κατάλληλες διατάξεις αισθητήρων Παροχή υπηρεσίας στην ομάδα-στόχο μέσω κατάλληλου λογισμικού

35 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παράδειγμα

36 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Συστήματα λογισμικού και γεωγραφική πληροφορία Πρότυπα και μοντέλα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε κατανεμημένα ετερογενή περιβάλλοντα Φυσική σύνδεση Αρχιτεκτονική εφαρμογής

37 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Φυσική σύνδεση Open data provider Web service provider Value added integrator Clients

38 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Αρχιτεκτονική λογισμικού Open data provider Web service provider Value added integrator Clients

39 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία Επιχειρησιακό σύστημα αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) Θριασίου πεδίου Σύστημα αντιμετώπισης κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία SEVESO Εμπειρία Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων του GIS Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού

40 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία Επιχειρησιακό κέντρο πρόβλεψης και αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και λήψης εκτάκτων μέτρων λεκανοπεδίου Αττικης (ΠΕΡΠΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ) Σύστημα πρόβλεψης ρύπων στη γεωγραφική περιοχή του λεκανοπεδίου με χρήση στατιστικών και αναλυτικών μοντέλων Εμπειρία Προδιαγραφή λογισμικού Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων του GIS Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού

41 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία Επιχειρησιακό σύστημα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για διαχείριση δασικών πυρκαγιών (ΕΠΑΝ, σε εξέλιξη) Προσομοίωση δασικών πυρκαγιών, χωροθέτηση και δρομολόγηση μέσων καταστολής, αποτίμηση ρίσκου εκκένωσης Εμπειρία Προδιαγραφή λογισμικού Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων του GIS Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού

42 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία Πρότυπο πλαίσιο εκπαίδευσης ναυτικών επαγγελμάτων με βασισμένες-στη-θέση υπηρεσίες - LBT: Location-Based Training (Πρόταση σε ΠΕΠ καινοτομίας) Αλλες περιοχές εφαρμογής Γεωλογία Αρχαιολογία Περιβάλλον

43 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας "Πλαίσιο εργασίας ανάπτυξης κατανεμημένων ετερογενών συστημάτων προσφοράς βασισμένων-στην-τοποθεσία υπηρεσιών και χρήση του για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος" Εργασία στο International Journal of E- Business Research, sp.issue on Web Services- Based E-Business Systems (Jan 2006)

44 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Παραδείγματα - εμπειρία GIS data provider Image processing Web service Routing web service LBS Clients

45 Δρ.Βασίλειος Βεσκούκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Σύγκλιση τεχνολογίας λογισμικού και γεωπληροφορικής Επίκαιρα πεδία εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ανομοιογενών συστημάτων και εφαρμογών Ανοιχτά πρότυπα γεωγραφικών δεδομένων Αρχιτεκτονικές λογισμικού, πρότυπα και μοντέλα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε κατανεμημένα και ετερογενή περιβάλλοντα

46 Τεχνολογία συστημάτων λογισμικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία συστημάτων λογισμικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google