Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώεδώ Αγαπητός Γιώργος 1

3 1. οι Αθηναίοι έκαναν πεντακόσιους από τους ναύτες πελταστές 2.και αφού βοήθησαν τους Αθηναίους οι πελταστές, σκότωσαν τους Μιλησίους3.οι Μιλήσιοι και οι Πυγελείς κατεδίωκαν τους ελαφρά οπλισμένους των Αθην. 4.όποτε οι Αθηναίοι άρχιζαν την ιερή απόστολή στη Δήλο, υπήρχε νόμος να μη σκοτώνουν δημοσίως κανέναν 5.γνωρίζετε ότι βοηθήσαμε τον Κύρο, όταν εκστράτευε κατά του αδερφού του και συμμαχήσαμε με αυτόν 6.επί πλέον δε ολιγωρείτε για τα κοινά, απολαμβάνετε όμως αυτά σαν δικά σας7.και αφού έγινε μάχη, οι Αθηναίοι έκαναν άνισο αγώνα και πολλά έπαθαν8.πιάνει το χέρι με το δεξί ο Καλλίας, και με το αριστερό έπιασε το ένδυμα9.εκεί απείχαν μεταξύ τους ο βασιλιάς και οι Έλληνες περίπου τριάντα στάδια 10.όταν εκείνος πέθανε, συνθηκολογήσαμε με τον Τισσαφέρνη και πιστεύσαμε στους όρκους του 11.εάν όμως αρέσουν αυτά σε σας, ας συμφιλιωθούμε μεταξύ μας και ας δώσουμε το δεξί (μας) χέρι 12.αφού λοιπόν έχεις θνητό σώμα, προσπάθησε να αφήσεις μνήμη αθάνατη για την ψυχή σου 13.και σας λέω ότι ποτέ δεν θα ανταλλάξω τη φιλία σας με όλη την Ασία14.θα δώσω σε όποιον από σας θέλει και γη καλή και γόνιμη, για να καλλιεργεί 15.θα σας δείξω την εύνοιά μου και δεν θα φθονήσω κάποιον για τον πλούτο και την ευτυχία του 1. οἱ Ἀθηναῖοι ἐποιήσατο πεντακοσίους τῶν ναυτῶν πελταστάς 2. βοηθήσαντες δέ τοῖς Ἀθηναίοις οἱ πελτασταί ἀπέκτειναν τούς Μιλησίους 3. Μιλήσιοι δέ καί Πυγελεῖς τῶν Ἀθηναίων τούς ψιλούς ἐδίωκον 4. ὁπότε οἱ Ἀθηναῖοι τῆς θεωρίας εἰς Δῆλον ἄρξαιντο, νόμος ἦν μηδένα δημοσίᾳ ἀποκτείνειν 5. γιγνώσκετε ὅτι Κύρῳ ἐβοηθήσαμεν στρατευομένῳ ἐπί τῷ ἀδελφῷ καί συνεμαχήσαμεν αὐτῷ 6. ἔτι δέ ὀλιγωρεῖτε τῶν κοινῶν, ἀπολαύετε ὅμως αὐτῶν ὡς οἰκείων 7. μάχης δέ γενομένης οἱ Ἀθηναῖοι ἄνισον ἀγῶνα ἠγωνίσαντο καί πολλά ἔπαθον 8. ἐπιλαμβάνεται ὁ Καλλίας τῆς χειρός τῇ δεξιᾷ, τῇ δέ ἀριστερᾷ ἀντελάβετο τοῦ ἐνδύματος 9. ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καί οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια 10. ἐπεί ἐκεῖνος τέθνηκε, ἐσπεισάμεθα Τισσαφέρνει καί τοῖς ὅρκοις τούτου ἐπιστεύσαμεν 11. ἐάν ὅμως ταῦτα ἀρέσκῃ ὑμῖν, σπεισόμεθα ἀλλήλοις καί δεξιάς δώσομεν 12. ἐπεί οὖν θνητοῦ σώματος ἔτυχες, πειρῶ τῆς ψυχῆς ἀθάνατον μνήμην καταλιπεῖν 13. ἔτι δέ λέγω ὑμῖν ὅτι οὔποτε ἀλλάξομαι τήν ὑμετέραν φιλίαν τῆς πάσης Ἀσίας 14. δώσω τοῖς βουλομένοις ὑμῶν καί γῆν καλήν καί ἀγαθήν ἐργάζεσθαι 15. ἐπιδείξω ὑμῖν τήν ἐμήν εὔνοιαν καί οὐ φθονήσω τινι τοῦ πλούτου καί τῆς εὐδαιμονίας Αγαπητός Γιώργος 2 ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ μεταφράσεις

4 1. οἱ Θηβαῖοι ἔφευγον διά τῆς πόλεως 2. τήν νύκτα ὅλην κατάκειμαι ἐν τῇ σκηνῇ. 3. οἱ Ἕλληνες διέφθειραν πεντακοσίους 4. οἱ νέοι τῶν αἰσχρῶν ἔργων ἀπείχοντο 5. οἱ Βυζάντιοι σίτου ἠπόρουν 6. οἱ σύμμαζοι συνελέγοντο, ἵνα βουλευθῶσιν 7. λουσάμενοι οἱ παῖδες παρῆλθον ἐπί δεῖπνον 8. οἱ φρουροί τήν πόλιν ἔσωσαν μαχόμενοι γεναίως 9. οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τήν παιδείαν τοῦ Κύρου 10. Δερκυλίδας οὐ διεπράξατο πρός βασιλέα 11. ὁ Ἡρακλῆς ἀπέκοψεν τήν κεφαλήν τοῦ δράκοντος 12. ἄγγελος ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ θεοτόκῳ τό χαῖρε 13. οἱ Ἕλληνες ἔτρεψαν τούς βαρβάρους εἰς φυγήν 14. ὁ Ἐπαμεινώνδας κατηγορήθη ὑπό τῶν Θηβαίων 15. οἱ νέοι κολάζονται ὑπό τῶν παιδονόμων 1. οἱ Θηβαῖοι ἔφευγον διά τῆς πόλεως 2. τήν νύκτα ὅλην κατάκειμαι ἐν τῇ σκηνῇ. 3. οἱ Ἕλληνες διέφθειραν πεντακοσίους 4. οἱ νέοι τῶν αἰσχρῶν ἔργων ἀπείχοντο 5. οἱ Βυζάντιοι σίτου ἠπόρουν 6. οἱ σύμμαζοι συνελέγοντο, ἵνα βουλευθῶσιν 7. λουσάμενοι οἱ παῖδες παρῆλθον ἐπί δεῖπνον 8. οἱ φρουροί τήν πόλιν ἔσωσαν μαχόμενοι γεναίως 9. οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τήν παιδείαν τοῦ Κύρου 10. Δερκυλίδας οὐ διεπράξατο πρός βασιλέα 11. ὁ Ἡρακλῆς ἀπέκοψεν τήν κεφαλήν τοῦ δράκοντος 12. ἄγγελος ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ θεοτόκῳ τό χαῖρε 13. οἱ Ἕλληνες ἔτρεψαν τούς βαρβάρους εἰς φυγήν 14. ὁ Ἐπαμεινώνδας κατηγορήθη ὑπό τῶν Θηβαίων 15. οἱ νέοι κολάζονται ὑπό τῶν παιδονόμων Να κατατάξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων σύμφωνα με τον πίνακα, κάνοντας κλικ στο κάθε ένα απ’ αυτά 3 ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜεταβατικάΑμετάβατα κατηγορήθη κατάκειμαι ἀπέκοψεν ἀπείχοντο εἰπεῖν συνελέγοντο παρῆλθον ἔσωσαν διεπράξατο διέφθειραν ἔτρεψαν κολάζονται ἠπόρουν ἐθαύμαζον ἔφευγον βουλευθῶσιν ἐπέμφθη

5 1.πείθομαι τοῖς νόμοις 2.ὁ πάππος ἐνέδυσε τόν Κῦρον ἱμάτιον 3.οὗτοι ἀνέῳξαν τάς πύλας 4.ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 5.ἐλπίδων πάντας ἐνέπλησεν 6.Τισσαφέρνης ἔπεμπε ἱππέα τῷ βασιλεῖ 7.οὐ τοῦτο ἐρωτῶ σε 8.ἐνταῦθα οὐκ ἀπορήσομεν(δεν θα στερηθούμε) τῶν ἐπιτηδείων 9.Κῦρος συνεγένετο Κλεάρχῳ 10.ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῆς σοροῦ 11.οἱ Ἀθηναῖοι ἐκράτησαν Λακεδαιμονίους 12.οὕτω πράττων ἐρημοῖς σαυτόν φίλων 13.ἐξέβαλον αὐτόν τῆς οἰκίας 14.καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς 15.ὁ Ἰησοῦς ἔδωκεν τόν υἱόν τῇ μητρί αὐτοῦ 1.πείθομαι τοῖς νόμοις 2.ὁ πάππος ἐνέδυσε τόν Κῦρον ἱμάτιον 3.οὗτοι ἀνέῳξαν τάς πύλας 4.ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 5.ἐλπίδων πάντας ἐνέπλησεν 6.Τισσαφέρνης ἔπεμπε ἱππέα τῷ βασιλεῖ 7.οὐ τοῦτο ἐρωτῶ σε 8.ἐνταῦθα οὐκ ἀπορήσομεν(δεν θα στερηθούμε) τῶν ἐπιτηδείων 9.Κῦρος συνεγένετο Κλεάρχῳ 10.ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῆς σοροῦ 11.οἱ Ἀθηναῖοι ἐκράτησαν Λακεδαιμονίους 12.οὕτω πράττων ἐρημοῖς σαυτόν φίλων 13.ἐξέβαλον αὐτόν τῆς οἰκίας 14.καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς 15.ὁ Ἰησοῦς ἔδωκεν τόν υἱόν τῇ μητρί αὐτοῦ Να κατατάξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων σύμφωνα με τον πίνακα, κάνοντας κλικ στο κάθε ένα απ’ αυτά 4 ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜονόπτωταΔίπτωτα ἐπέστη ἐνέδυσε ἐκράτησαν ἀγαπᾶτε ἔπεμπε ἐρωτῶ ἀπορήσομεν ἤψατο ἀνέῳξαν ἐξέβαλον ἔδωκεν ἐνέπλησεν συνεγένετο πείθομαι ἐρημοῖς

6 Να κατατάξετε τα ρ. σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της κάθε στήλης, τσεκάροντάς την και να υπογραμμίσετε τα υποκ. των απαρεμφ., με κλικ πάνω τους-Τέλος να μεταφρ. 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ √ √ √ √ √ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1. όλοι εσείς νομίζω ότι το ξέρετε αυτό εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις 2.ο Κροίσος νόμιζε τον εαυτό του πιο ευτυχισμένο απ΄ όλους3.λέγεται ότι η πόλη είναι αρχαιότατη4.φοβάμαι να σε ελέγχω5.λέει ο κατήγορος ότι δεν παίρνω δίκαια τα χρήματα6.ομολογείς ότι ο Ευθύφρονας είναι σοφός7.οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιτάξουν τον ήλιο8.νόμιζε ότι αυτή η πόλη έχει αριστοκρατικό πολίτευμα9.η Άλκηστις ήθελε να πεθάνει για χάρη του Άδμητου10.ο Αναξαγόρας έλεγε ότι ο ήλιος είναι φλογισμένος11.διέταζε αυτόν να φυλάει το στρατόπεδο12.δεν με αφήνει να ησυχάσω το τρόπαιο του Μιλτιάδη13.οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν να μένουν στην τοποθεσία14.οι Αιγινήτες έλεγαν ότι δεν είναι αυτόνομοι

7 4.είναι εύκολο σ’ αυτούς να κλάψουν 5.το να μιλά κάποιος, όπως οι Λάκωνες είναι σαν να φιλοσοφεί 6.το να μη θέλει κάποιος το δίκαιο είναι αδικία7.το να κάνει κάποιος σφάλματα δεν είναι αξιοθαύμαστο8.ο Κλέαρχος δεν ήθελε να διασπάσει την πτέρυγα9.περιμένω να κάνει αυτό ο στρατηγός10.εμείς θέλουμε να έρθουμε11.την κακία πρέπει να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο12.το να βλάπτει κάποιος με τη θέλησή του είναι αδικία13.οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν να μένουν στην τοποθεσία14.οι Αιγινήτες έλεγαν ότι δεν είναι αυτόνομοι1. οι στρ/τες έλεγαν ότι οι στρατηγοί κρύβουν την εκστρατεία2.δύσκολο είναι να πράξει κάποιος, εύκολο όμως να διατάξει 3.αν και είναι δυνατόν, κ. βουλευτές να με σώσετε δίκαια, θα με καταστρέψετε άδικα Να τσεκάρετε στην οικία στήλη το συντ/κό ρόλο των απαρεμφ.,που υπογραμμίζονται (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο)-Να κάνετε τις μεταφράσεις 6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ √ √ √ √ √ √ εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις √

8 1. όταν ασθενούσε ο Δαρείος, ο Αρταξ. κατά τύχη ήταν παρών2.ο Τισσαφέρνης ανήγγειλε ότι εκστρατεύει ο Κύρος3.εύκολα θα σου αποδείξω ότι είσαι προδότης4.έπλεαν, για να πολεμήσουν5.πολεμούσε τους Θράκες, που κατοικούσαν στον Ελλήσποντο6.οι εξόριστοι από τον Φλειούντα πήγαιναν στην Σπάρτη7.όλα τα βρίσκει ο κόπος αυτού, που αναζητεί8.ο Θυμοχάρης έφθασε έχοντας λίγα πλοία9.σου λέω αυτά, επειδή θέλω να σε συμβουλεύσω10.οι Λακεδ., αν και ήταν λίγοι νίκησαν τους Θηβαίους11.ο Αλκιβ. είπε στον Περικλή, ο οποίος ήταν κηδεμόνας του12.όταν πέσει η βελανιδιά, κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα13.εάν πράξεις δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους θεούς14.κατηγορούσαν το Περ., επειδή τους έπεισε να πολεμούν Να κατατάξετε στις αντίστοιχες στήλες τις μετοχές, που υπογραμμίζονται, κάνοντας κλικ πάνω τους-Να κάνετε τη μετάφραση 7 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ παρών στρατεύοντα ὄντα πολεμήσοντες οἰκοῦσι φεύγοντες ζητοῦντος ἔχων βουλόμενος ὄντες ὄντι πεσούσης πράξας πείσαντα εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις

9 1. κανείς θνητός δεν πέθανε παίρνοντας μαζί του πλούτο2.όταν ήταν βασιλιάς ο Αρταξ. ο Κύρος εκστράτευε στα Σούσα3.εάν δεν νικήσουμε, δεν υπάρχει για μας σωτηρία4.έπλεαν, για να πολεμήσουν5.δεν βλέπονταν μεταξύ τους, επειδή υπήρχε πυκνό δάσος6.θα αποπλεύσει για την πατρίδα, αν και υπάρχει κακοκαιρία7.ο Θρασύβουλος, αφού θυσίασε στην Αθηνά έφυγε8.ο Θυμοχάρης έφθασε έχοντας λίγα πλοία 9.εμείς νομίζουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αξία, αν έχουμε τα όπλα 10.οι Λακεδ., αν και ήταν λίγοι νίκησαν τους Θηβαίους11.και αυτός συλλαμβάνει τον Κύρο, για να τον σκοτώσει12.όταν πέσει η βελανιδιά, κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα13.εάν πράξεις δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους θεούς14.κατηγορούσαν τον Περ., επειδή τους έπεισε να πολεμούν Να αντιστοιχίσετε τις επιρρηματικές μετοχές, που υπογραμμίζονται στην α’ στήλη, με τους χαρακτηρισμούς της β΄ στήλης, κάνοντας κλικ πάνω στις μετοχές 8 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ κλικ εδώ για μεταφράσεις Υποθετική Τελική Χρονική Εναντιωματική Αιτιολογική Τροπική

10 2.ο Σεύθης είπε ότι σε κανένα από τους Αθηναίους δεν θα απιστούσε3.σε όλους ήταν φανερό, ότι οι εχθροί το γνώριζαν αυτό4.μακάρι να γίνει αυτό5.οπότε υπήρχε κακοκαιρία, εγκατέλειπαν τις επάλξεις6.αλλά εκείνο ίσως εννοείτε, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό7.περιμέναμε κάθε φορά, μέχρι να ανοίξει η φυλακή 8.μακάρι οι θεοί να σας το φανερώνουν, όταν εμείς έχουμε επιτυχίες 9.και πλοία έχουμε, ώστε να μπορείτε να επιτεθείτε ξαφνικά 10.ο Κύρος νόμιζε ότι έχει ανάγκη φίλων, για να τους έχει συνεργάτες 11.εάν καταλάβαινε εγκαταλειμμένα παιδιά, φρόντιζε και γι’ αυτά 12.οι Έλληνες φοβήθηκαν μήπως τους καταστρέψουν13.ο Κύρος έλεγε ότι η κατεύθυνση θα είναι προς το μεγάλο βασιλιά14.μακάρι να έχεις όλα τα αγαθά1. και τους βαρβ. φρόντιζε, ώστε να είναι ικανοί να πολεμούν Στις προτάσεις να αντιστοιχίσετε τις ευκτικές, που υπογραμμίζονται, με τους χαρακτηρισμούς της β΄ στήλης κάνοντας κλικ πάνω στις ευκτικές-Τέλος να μεταφρ. 9 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ κλικ για μεταφράσεις Ευχετική Δυνητική Πλαγίου λόγου Επαναληπτική πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ

11 1. ἐντεῦθεν χρή ἄρχεσθαι τούς μέλλοντάς τι τῶν δεόντων ποιήσειν 2. προσήκει προθύμως πείθεσθαι ὑμᾶς τοῖς ἄρχουσιν 3. δικαιότατόν ἐστι πάντας κοινωνεῖν τῶν πόνων καί κινδύνων 4. οὐ θέμις ἐστίν ὑμᾶς φυλάττεσθαι καί ἐπιβουλεύειν ἡμῖν 5. χρεών ἐστι ὑμῖν ἀγοράν παρέχειν τοῖς στρατιώταις 6. ἐδόκει ἥξειν βασιλέα 7. λέγεται φύσει τούς ἀνθρώπους ἀγαθούς εἶναι 8. ἐμοί οὐ καλόν ἐστι φεύγειν 9. δίκαιόν ἐστι μεμνῆσθαι θεοῦ τόν εὖ πράττοντα 10. χρή τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις 11. ἔδει λαβεῖν (ἡμᾶς) τότε τά ἐνέχυρα 12. ἀνάγκη ἐστί τοῖς παισί πείθεσθαι τοῖς τοῦ πατρός λόγοις 13. ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν 14. προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι 15. οὐ θέμις ἐστίν ἡμῖν ψεύδεσθαι Κάνοντας κλικ πάνω τους: 1. Να υπογραμμίσετε τα απρόσ. ρ. και εκφράσεις 2. Να βάλετε σε τετράγωνο τα υποκείμενα των εκφράσεων και των ρημ. αυτών Αγαπητός Γιώργος 10 ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ

12 4.δεν είναι δίκαιο να προφυλάγεσθε και να μας επιβουλεύεσθε5.πρέπει να προσφέρουμε τα απαραίτητα τρόφιμα στους στρατιώτες6.φαινόταν ότι θα έρθει ο βασιλιάς7.λέγεται ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους είναι καλοί8.για μένα δεν είναι καλό να φύγω9.είναι δίκαιο να θυμάται το θεό αυτός, που είναι ευτυχισμένος10.πρέπει να μεταφέρουμε μέρος του βάρους στους φίλους11.έπρεπε να πάρω-ουμε ή πάρεις-ετε ή πάρει-ρουν τότε τις εγγυήσεις12.είναι ανάγκη τα παιδιά να πείθονται στα λογια του πατέρα13.μπορούν οι Κλαζομένιοι να ασχημονούν14.πρέπει οι πολίτες να πείθονται πρόθυμα στους νόμους 15.δεν είναι δίκαιο να ψευδόμαστε 1. απ’αυτό το σημείο πρέπει να αρχίζουν, όσοι πρόκειται να κάνουν κάτι απ’ αυτά, που υπάρχει ανάγκη 2.είναι ανάγκη τώρα να βγούν αυτοί για την αναζήτηση τροφίμων3.είναι δίκαιο να μετέχουν όλοι στους κόπους και στους κινδύνους 1. ἐντεῦθεν χρή ἄρχεσθαι τούς μέλλοντάς τι τῶν δεόντων ποιήσειν 2. ἀνάγκη νῦν ἐστι τούτους ἐπί τά ἐπιτήδεια ἐξελθεῖν 3. δικαιότατόν ἐστι πάντας κοινωνεῖν τῶν πόνων καί κινδύνων 4. οὐ θέμις ἐστίν ὑμᾶς φυλάττεσθαι καί ἐπιβουλεύειν ἡμῖν 5. χρεών ἐστι ὑμῖν ἀγοράν παρέχειν τοῖς στρατιώταις 6. ἐδόκει ἥξειν βασιλέα 7. λέγεται φύσει τούς ἀνθρώπους ἀγαθούς εἶναι 8. ἐμοί οὐ καλόν ἐστι φεύγειν 9. δίκαιόν ἐστι μεμνῆσθαι θεοῦ τόν εὖ πράττοντα 10. χρή τοῦ βάρους μεταδιδόναι ἡμᾶς τοῖς φίλοις 11. ἔδει λαβεῖν τότε τά ἐνέχυρα 12. ἀνάγκη ἐστί τοῖς παισί πείθεσθαι τοῖς τοῦ πατρός λόγοις 13. ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν 14. προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τοῖς νόμοις 15. οὐ θέμις ἐστίν ἡμῖν ψεύδεσθαι 1. Να υπογραμμίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων κάνοντας κλικ πάνω τους 2. εάν το υποκείμενο εννοείται πατήστε δίπλα, πάνω στο βέλος-Τέλος να μεταφρ. Αγαπητός Γιώργος 11 ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ξαναπροσπάθησε ὑμᾶς ξαναπροσπάθησε ἐμέ ξαναπροσπάθησε ἐμἐ-ἡμᾶς ή σε-ὑμᾶς ή τοῦτον-τούτους τούς παῖδας Κλαζομενίους τούς πολίτας ἡμᾶς δείτε τις μεταφράσεις

13 απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κάνοντας κλικ πάνω στους συνδέσμους 1. να υπογραμμισθούν οι σύνδεσμοι, που συνδέουν προτάσεις μεταξύ τους 2. να χαρακτηρισθεί η σύνδεση(παρατακτική, υποτακτική) Αγαπητός Γιώργος 12 Προτάσεις παρατ/κήΥποτ/κή 1. Κῦρος ἐλυπεῖτο σύν τοῖς ἄλλοις καί οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν 2. νῦν ἐπαινῶ σε, ἐφ’ οἷς λέγεις τε καί πράττεις 3. οὔτε προδώσομεν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἐσόμεθα 4. οἱ στρατηγοί ἔλεγον ὅτι προστάξειαν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς 5. θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδείς ἡμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται 6. ἔλεγον οἱ ἄγγελοι ὅτι Κῦρος τέθνηκε, Ἀριαῖος δέ πεφευγώς εἴη 7. Κῦρος ἀγῶνας ἐποίει καί ἄθλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου 8. οὔτε ἔγνων οὔτε γνώσομαι 9. οἱ μέν ἀκούοντες ταῦτα ἥδοντο, οἱ δέ ἤχθοντο 10. ἐπεί συνῆλθον οἱ λοχαγοί, Ξενοφῶν ἔλεξεν 11. τούτους ἐβούλοντο ἐκποδών ποιήσασθαι, ἵνα ποιοῖντο, ἅ βούλοιντο 12. ἐπεί ἐτελεύτησεν Δαρεῖος καί κατέστη εἰς τήν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τόν Κῦρον ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √√ √ √√ √√ πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ

14 1. τιμωρούσαν, όσους νόμιζαν κακούς2.ας έρθει, όποιος θέλει3.ο λαός κατάλαβε ότι δεν έχει πεθάνει ο Θρασυδαίος4.δεν ακούς ότι ο Θεμιστοκλής έγινε γενναίος άνδρας;5.εγώ δεν έδιωχνα αυτούς, επειδή φοβόμουν μη γίνει κάτι κακό6.φροντίζω μήπως είναι καλύτερο για μένα να σιωπώ 7.η μητέρα ρωτούσε τον Κύρο ποιο απ’ τα δύο θέλει να μένει ή να φεύγει 8.δεν ξέρω, πώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν9.επειδή οργίζεσθε, δεν εκπλήσσομαι10.μου φαίνεται, όπως είμαστε, έτσι να βαδίσουμε κατά των εχθρών11.ο θεός τρελαίνει, όποιον θέλει να καταστρέψει 12.δεν σταμάτησαν να οργίζονται, προτού τον τιμωρήσουν με χρήματα 13.βλέπω ότι κανένας από τους ανθρώπους δεν είναι αναμάρτητος 14.ο Ερμής πηγαίνει στην Πιερία, για να κλέψει τα βόδια 1. Να υπογραμμίσετε την εισαγ. και το ρ. των δευτερ. προτ. πατώντας πάνω τους 2. Να βρείτε το είδος τους: ονομ/κές, επιρρ/κές, αναφορ.(ονομ/κές-επιρρ/κές-μικτές) πατώντας τα βέλη 13 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ αναφ. μικτή ειδική ονοματ. ενδοιαστ.ονομ. πλ.ερωτ. ονομ. αιτιολογ.ονομ. αναφ.επιρ.παρ αναφ.μικτή χρονική επιρρ. ειδική ονοματ. τελική επιρρημ. δείτε τις μεταφ/σεις πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ

15 1. εκεί ήταν μεγάλη βρύση 2.ο Πασίων ήταν ένας απ’ αυτούς, που εκστράτευαν γύρω απ’ τη Μίλητ. 3.ο Σωκ. το ίδιο ρούχο φορούσε χειμώνα, καλοκαίρι4.την τέταρτη ημέρα κατεβαίνουν στην πεδιάδα5.και αφού δειπνήσετε, προχωράτε6.περιπλανιούνταν στα βουνά 7.αυτή την ημέρα πολεμούσαν συνεχώς 8.μέρα και νύχτα βάδιζε εναντίον των εχθρών9.με λόγια θα σου πω τα πάντα10.συνάντησα τον Φίλιππο, ενώ ήδη αποχωρούσε11.εγκωμιάζω τον δάσκαλό μου, επειδή είναι σοφός 12.φρουρούς στέλνει μαζί, για να προστατεύσουν αυτόν 13.ο στρατός ήταν ακόμα στην Αθήνα 14.πολλά μεν χρήματα θα έδινε, ώστε να έχει τον Ωρεό Να υπογραμμίσετε τους επιρρ.προσδ. κάνοντας κλικ πάνω τους και με δεύτερο κλικ να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται: μονολεκτικά ή περιφραστικά 14 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά δείτε τις μεταφ/σεις μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά όλες οι απαντήσεις

16 Να δηλώσετε τη σημασία των υπογραμμισμένων προσδιορ., κάνοντας κλικ πάνω τους (π.χ χρόνο ή τόπο ή εμπρόθετος προσδ. αιτίας κ.λ.)-Να μεταφραστούν οι προτάσεις 15 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ επίρρημα: στάση σε τόπο εμπρ.προσδ.:στάση σε τόπο Γενική χρόνου Δοτική χρόνου αιτιολογική μετοχή εμπρόθ.προσδ/μός: δια τόπου κίνηση αιτιατική χρόνου εμπρ.προσδ.: εχθρική κατεύθ. Δοτική: τρόπος χρονική μετοχή αιτιολογική μετοχή δευτερ.τελική πρότ.: σκοπός επίρ/μα:χρόνος δευτερ. συμπερασματική. πρότ.: επιδιωκόμενο αποτέλεσμα-σκοπός Γενική χρόνου εμπρ.προσδ.: κατεύθ.σε τόπο Γενική χρόνου επίρ/μα:χρόνος εμπρ.προσδ. στάση σε τόπο

17 8.οι έφοροι διέταξαν τον Σ, τον τότε ναύαρχο, να υπηρετεί τον Κύρο9.γυναίκες είμαστε, γένος φιλικό μεταξύ μας 10.οι λύκοι, αφού έπεσαν στα πρόβατα, που ήταν μόνα τους, τα άρπαζαν 11.με ελεύθερες τις ψυχές πολιτεύονταν 12.ας σκοτώσουμε την Ελένη, που είναι πικρή λύπη για το Μενέλαο 13.εγώ ο ίδιος ελευθέρωσα το δούλο 14.επί πλέον έχομε τα σώματα ικανότερα απ’ αυτούς 1.το να τιμωρείται κάποιος ήταν απαλλαγή από μέγιστο κακό, δηλ.την κακία 2.την Φυλή, που ήταν τοποθεσία ισχυρή, κυριεύει 3.τούτο είναι το δίκαιο, να αποδίδεις δηλ. σε κάθ’ έναν αυτό, που πρέπει 4.εισέπλευσε ο Αλκιβιάδης με είκοσι πλοία5.με μισή τη δύναμη (του στρατού) επιτέθηκε σ’ αυτούς6.ο Κύρος έστησε το άρμα μπροστά από το μέσο της φάλαγγας 7. όλη η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη κινδύνους Να υπογραμμίσετε τους ομοιόπτωτους.προσδ. κάνοντας κλικ πάνω τους και με δεύτερο κλικ να τους αντιστοιχίσετε με τους χαρακτηρισμούς της Β΄ στήλης-Να μεταφρ.τις προτάσεις 16 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ δείτε τις μεταφ/σεις δείτε όλες τις απαντήσεις

18 1. αυτοί διαρκώς ήταν ευνοϊκοί προς την πόλη μας2.πολλοί πολίτες θεωρούνται ότι αξίζουν ανδριάντα μετά θάνατον3.είναι κακό πράγμα να επιθυμείς χρήματα 4.η πόλη κτίστηκε μετά την ήττα των εχθρών(ή αφού νικήθηκαν οι εχθροί) 5.αυτός είναι ένοχος για δειλία6.Ο Ραμψίνιτος, βασιλιάς των Αιγυπτίων, έφτιαχνε οικία από πέτρες7.θαυμάζομε το Σωκράτη για τη σοφία του8.απ’ αυτούς μεν πέθαναν οχτώ, από τους εχθρούς όμως πάρα πολλοί9.είχε ολοκληρωθεί τείχος οχτώ σταδίων10.είναι καλύτερο να έχεις αγέλη από φίλους, παρά από βόδια11.με το μισό του δόρατος πολεμούσε 12.οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, οι καρποί όμως γλυκοί13.ο χαρακτήρας του ανθρώπου αναγνωρίζεται από το λόγο 14.στη συμπεριφορά να είσαι ευγενικός, στο λόγο να είσαι γλυκομίλητος 1. Να υπογραμμίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορ. πατώντας πάνω τους, και 2. να τους χαρακτηρίσετε πατώντας τα βέλη 17 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ δοτ. αντικ/νική γενική αξίας γεν.αντικ/νική γεν.υποκειμενική γενική αιτίας γεν.αντικ/κή γενική αιτίας γενικές διαιρετ γενικ.ιδιότητας γενικές περιεχομένου γεν. διαιρετική γενική κτητική δοτικές της αναφοράς δείτε τις μεταφ/σεις πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ γεν. της ύλης

19 Τ Ε Λ Ο Σ 18 Αγαπητός Γιώργος Αρχική Σελίδα Τερματισμός επανάληψη

20 Επιστροφή 19 Αγαπητός Γιώργος

21 Επιστροφή 20 Ονοματικές Επιρρηματικές 1. άλλοτε σε Ονοματικές 2. άλλοτε σε Επιρρηματικές πατήστε τα κουμπιά πατήστε τα βέλη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά διαβάστε εδώ «ΣΗΜΕΙΩΣΗ»

22 Η ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1α. Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων ΠαρατακτικήΥποτακτική Δύο ή περισσότερες όμοιες προτάσεις, κύριες ή δευτερεύουσες του ίδιου εί­δους, συνδέονται ισότιμα και τάσσονται η μία δίπλα στην άλλη: Μία ή περισσότερες προτάσεις δεν έ­χουν αυτοτελές νόημα, αλλά υποτάσσο­νται σε μια κύρια ή σε μια δευτερεύου­σα πρόταση: η σύνδεση των προτάσεων είναι πατήστε τα κουμπιά α) Στράτευμα συνέλεξε και ἐπολέμει. δηλ.: κύρια πρόταση + κύρια πρόταση β) ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι οὔτε αὐτός φαίνοιτο. δηλ.: δευτερ/σα πρότ. + δευτερ/σα πρότ. παράδειγμα 1 ο : παράδειγμα 2 ο : α) Οἱ δ' ἀπήγγελλον, ὅτι τό στράτευμα οὕτως ἀναπαύοιτο. δηλ.: κύρια πρόταση < δευτερ. πρόταση β) Λύσανδρος εἶπεν ὅτι ὑποσπόνδους ὑμᾶς ἔχοι, εἰ μή ποιήσετε ἅ Θηραμένης κελεύει. δηλ.: δευτερ/σα πρότ. < δευτερ/σα πρότ. παράδειγμα 1 ο : παράδειγμα 2 ο : α) συμπλεκτικούς: τέ, καί, οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ β) αντιθετικούς: μέν, δέ, μέντοι, ἀλλά, μήν, καίτοι, καίπερ, καί μήν, ἀλλά μήν γ) συμπερασματικούς: ἄρα, δή, οὖν, τοίνυν, οὔκουν, οὐκοῦν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν δ) διαζευκτικούς: ἤ, ἤτοι, εἴτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε καί ε) αιτιολογικό: γάρ α) συμπλεκτικούς: τέ, καί, οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ β) αντιθετικούς: μέν, δέ, μέντοι, ἀλλά, μήν, καίτοι, καίπερ, καί μήν, ἀλλά μήν γ) συμπερασματικούς: ἄρα, δή, οὖν, τοίνυν, οὔκουν, οὐκοῦν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν δ) διαζευκτικούς: ἤ, ἤτοι, εἴτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε καί ε) αιτιολογικό: γάρ 21 α) χρονικούς: ὡς, ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἄχρι, μέχρι, ἕως, ἐστε, ἠνίκα, πρίν β) αιτιολογικούς: ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή γ) τελικούς: ἵνα, ὅπως, ὡς δ) παραχωρητικούς: ἄν καί, εἰ καί, οὐδ'ἐάν, μηδ' ἐάν ε) υποθετικούς: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν στ) ειδικούς: ὅτι,ὡς ζ) ενδοιαστικούς: μή, μή οὐ 1. με τις αναφορικές ή ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα 2. με εμπρόθετους προσδιορισμούς με β' λέξη αναφορική αντωνυμία: ἀφ' οὗ, ἀφ' ὅτου, ἐξ οὗ, μέχρις ὅτου, ἐν ᾧ κλπ. α) χρονικούς: ὡς, ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἄχρι, μέχρι, ἕως, ἐστε, ἠνίκα, πρίν β) αιτιολογικούς: ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή γ) τελικούς: ἵνα, ὅπως, ὡς δ) παραχωρητικούς: ἄν καί, εἰ καί, οὐδ'ἐάν, μηδ' ἐάν ε) υποθετικούς: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν στ) ειδικούς: ὅτι,ὡς ζ) ενδοιαστικούς: μή, μή οὐ 1. με τις αναφορικές ή ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα 2. με εμπρόθετους προσδιορισμούς με β' λέξη αναφορική αντωνυμία: ἀφ' οὗ, ἀφ' ὅτου, ἐξ οὗ, μέχρις ὅτου, ἐν ᾧ κλπ. Α Κατά παράταξη συνδέονται με τους συνδέσμους Β. καθ' υπόταξη συνδέονται με τους συνδέσμους επιστρο φή

23 ετερόπτωτοι προσδιορισμοί 22 Οι ετερόπτωτοι προσδ. είναι ονόματα που προσδιορίζουν κάποια άλλα σε διαφορετική πτώση από αυτά και εκφέρονται με μία από τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική). 1. Οἱ νέοι των ὁπλιτῶν. οἱ σώφρονες τῶν πολιτῶν 2. Στέφανος δάφνης. Ποταμός γλυκέος ὕδατος. 3. ἡ οἰκία του πρυτάνεως. ἡ ἀρετή τοῦ ἀνδρός. 4. παῖς τριῶν ἐτῶν. Μισθός τριῶν μηνῶν. 5. Οἰκία δέκα μνῶν. Θυσία δύο ταλάντων. 6. Μεγάλων ἀδικημάτων ὀργή. ὑπόδικος κλοπῆς. 7. Μετά τήν εἰσβολήν τῶν Πε- λοποννησίων. ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων. 8. Οἰκοδόμησις τειχῶν. ἡ διάβασις τοῦ Εὐφράτου. 1. Λέγεται γενική διαιρετική ή του όλου και φα­ νερώνει το σύνολο από το οποίο μέρος είναι το ουσιαστικό ή επίθετο που προσδιορίζει. 2. Λέγεται γενική του περιεχομένου ή της ύλης και φανερώνει την ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένο κάτι ή το περιεχόμενο του. 3. Λέγεται γενική κτητική και φανερώνει τον κτήτορα, δηλαδή τον κάτοχο ενός πράγματος. 4. Λέγεται γεν. της ιδιότ. και φανερώνει μέγεθος ή ηλικία ή χρόνο και συνοδεύεται από αριθ/τικό 5. Λέγεται γενική της αξίας ή του τιμήματος και φανερώνει πόσο αξίζει ένα πράγμα. 6. Ονομάζεται γενική της αιτίας και φανερώνει την αιτία, για την οποία γίνεται κάτι. 7. Ονομάζεται γενική υποκειμενική και φανε­ ρώνει το υποκείμενο της ενέργειας ενός ρη­ ματικού ουσιαστικού. 8. Ονομάζεται γενική αντικειμενική και φανε­ ρώνει το αντικείμενο της ενέργειας ενός ρη­ ματικού ουσιαστικού. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ πατήστε πάνω στα βέλη α) σε γενική

24 Συνέχεια... (Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί...) Αγαπητός Γιώργος23 1. Τούς ἄρχοντας ὑπηρέτας τοϊς νόμοις έκάλεσα. Εὐπειθής (= πειθαρχικός) τοῖς ἄρχουσι. 2. Ταχύς τοῖς ποσίν. 1. Τούς ἄρχοντας ὑπηρέτας τοϊς νόμοις έκάλεσα. Εὐπειθής (= πειθαρχικός) τοῖς ἄρχουσι. 2. Ταχύς τοῖς ποσίν. β) σε Δοτική Η δοτική που εξαρτάται από ουσιαστικό ή επίθετο λέγεται δοτική αντικειμενική ή συ­ντακτική. Η δοτική φανερώνει αναφορά και λέγεται δοτική της αναφοράς ή του κατά τι. Η δοτική που εξαρτάται από ουσιαστικό ή επίθετο λέγεται δοτική αντικειμενική ή συ­ντακτική. Η δοτική φανερώνει αναφορά και λέγεται δοτική της αναφοράς ή του κατά τι. 1.ἀνήρ θαυμάσιος τό κάλλος. Κινάδων ἦν νεανίσκος τό εἶδος (= στη μορφή) κάλλιστος 1.ἀνήρ θαυμάσιος τό κάλλος. Κινάδων ἦν νεανίσκος τό εἶδος (= στη μορφή) κάλλιστος Η αιτιατική που εξαρτάται από ουσιαστικό ή επίθετο λέγεται αιτιατική του κατά τι ή της αναφοράς. γ) σε Αιτιατική ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ:διαφ. 17ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ: διαφ. 22


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google