Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία Γραφημάτων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία Γραφημάτων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία Γραφημάτων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές
Κεφάλαιο 2: Μονοπάτια και Κύκλοι

2 Εισαγωγή (1) Περίπατος (walk): ακολουθία από κόμβους και ακμές
Ίχνος (trail): περίπατος που μια ακμή δεν εμφανίζεται πάνω από μία φορά Μονοπάτι (path): ίχνος που ένας κόμβος δεν εμφανίζεται πάνω από μία φορά Αρχή-τέρμα περιπάτου, ίχνους, μονοπατιού Τερματικοί και εσωτερικοί κόμβοι

3 Εισαγωγή (2)

4 Αποστάσεις (1)

5 Αποστάσεις (2)

6 Αποστάσεις (3)

7 Αποστάσεις (3)

8 Αποστάσεις (3)

9 Αποστάσεις (4)

10 Κέντρο και μέσο ενός G

11 Αποστάσεις (5) Γράφοι για το πρόβλημα του ταχυδρομείου
Γράφος για επίδειξη διαφοράς κέντρου και μέσου

12 Eulerian Γραφήματα (1) Leonard Euler, Ελβετός, πατέρας Θεωρίας Γραφημάτων, 1736 πρόβλημα γεφυρών Koenigsburg Πρόβλημα: είναι δυνατόν σε κάθε γράφημα να βρεθεί κύκλωμα (=κλειστό ίχνος) που να περνά από όλες τις ακμές? Eulerian γράφημα: περιέχει γραμμή Euler Semi-Eulerian γράφημα: περιέχει ανοικτό ίχνος Euler Ψυχαγωγικά προβλήματα, μονοκονδυλιές

13 Eulerian Γραφήματα (2)

14 Αλγόριθμοι εύρεσης Eulerian κύκλων (1)

15 Αλγόριθμοι εύρεσης Eulerian κύκλων (2)

16 Αλγόριθμοι εύρεσης Eulerian κύκλων (3)
Γράφημα για Αλγόριθμο Tucker

17 Αλγόριθμοι εύρεσης Eulerian κύκλων (4)
Αρχικά: (α) 1  2  5  1 (β) 5  4  6  5 (γ) 2  3  4  2 Τελικά: 1  2  3  4  2  5  4  6  5

18 Πρόβλημα Κινέζου Ταχυδρόμου (1)
Τέθηκε από κινέζο μαθηματικό (1962) Πρόβλημα: ένας ταχυδρόμος ξεκινάει από το γραφείο του, επισκέπτεται όλους τους δρόμους και επιστρέφει στο γραφείο του. Ποια είναι η συντομότερη διαδρομή? Θεωρούμε απλό γράφημα (όχι ζυγισμένο) και αναζητούμε Eulerian γραμμή. Αν το γράφημα δεν είναι Eulerian, τότε πρέπει κάποιες γραμμές να διασχισθούν περισσότερο από μία φορές. Πόσες? Το μήκος της βέλτιστης λύσης είναι |Ε| <= l <= 2|Ε|

19 Πρόβλημα Κινέζου Ταχυδρόμου (2)

20 Hamiltonian Γραφήματα (1)

21 Hamiltonian Γραφήματα (2)

22 Hamiltonian Γραφήματα (3)

23 Hamiltonian Γραφήματα (3)

24 Hamiltonian Γραφήματα (4)

25 Αλγόριθμος εύρεσης Hamiltonian κύκλου (1)
Πίνακας reachability (πολλαπλασιασμός πινάκων και concatenation των εισόδων) Προκύπτει πίνακας μετά από n-1 πολλαπλασιασμούς Ελέγχεται αν οι είσοδοι αυτού είναι Hamiltonian μονοπάτια/κύκλοι

26 Αλγόριθμος εύρεσης Hamiltonian κύκλου (2)
B C D E A AB BC CD CE DE EA EB ED ABCED ABCDE BCDEA BC CDEAB DEABC EABDC

27 Περιοδεύων Πωλητής

28 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή (1)
Επίλυση με ευριστικές υποβέλτιστες λύσεις Μέτρο σύγκρισης είναι η ποσότητα 1 <= L / Lopt = a

29 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή (2)

30 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή (3)
Μέθοδος με ελάχιστα ζευγνύοντα δένδρα (3,1,2,4,5,6,3) βάρος 212 Μέθοδος με διαδοχικές ανταλλαγές κορυφών (3,4,5,6,1,2,3) βάρος 237 (3,6,5,4,1,2,3) βάρος 210 (3,6,5,4,2,1,3) βάρος 193 (3,6,1,2,4,5,3) βάρος 192

31 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή (4)
Μέθοδος πρακτικής εύρεσης κάτω ορίου σε πρόβλημα tsp: Θεωρούμε ελάχιστο ζευγνύον δένδρο στο γράφημα G-v Λαμβάνουμε δύο ακμές προσπίπτουσες στο v με ελάχιστο βάρος και εισάγουμε mst (minimum spanning tree) Aν v=5, τότε w(T) = 122, = κάτω όριο

32 Άπειρα Γραφήματα (1) Οι κόμβοι είναι σημεία του επιπέδου με ακέραιες συντεταγμένες, ενώ οι ακμές ενώνουν κορυφές σε απόσταση 1 Σε άπειρο γράφημα δεν υπάρχει Eulerian κύκλωμα ή Hamiltonian κύκλος, αλλά υπάρχουν τα αντίστοιχα μονοπάτια Μονοδρομικό (one-way) Eulerian/Hamiltonian μονοπάτι είναι το μονοπάτι που ξεκινά από μία κορυφή και επεκτείνεται επ’άπειρο (space filling curve)

33 Άπειρα Γραφήματα (2) Peano/z-order Hilbert

34 Μαγικά Τετράγωνα (1) Γραμμές, στήλες και διαγώνιοι έχουν ίσο άθροισμα
Μεγάλη προϊστορία/ιστορία-Dührer 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1 23 1 2 20 19 22 16 9 14 4 5 11 13 15 21 8 12 17 10 18 7 25 24 6 3

35 Μαγικά Τετράγωνα (2) Αλγόριθμοι κατασκευής μαγικών τετραγώνων (περιττής τάξης): Μέθοδος Bachet (με ρόμβο) Με το τέχνασμα των τριών τυχαίων αριθμών (π.χ. 3,2,5) Αντικαθιστώντας τους περιττούς αριθμούς 3-17 στις θέσεις 1-9 Προσθέτοντας σε κάθε θέση τον ίδιο αριθμό Μαγικό λέγεται το γράφημα όπου το άθροισμα των επιγραφών των ακμών που προσπίπτουν σε όλους τους κόμβους είναι ίσο περιττής τάξης

36 Μέθοδος Bachet

37 Μέθοδος Bachet

38 Μαγικά Τετράγωνα (3) Θεώρημα: αν ένας διμερές γράφημα μπορεί να αποσυντεθεί σε 2 Hamiltonian κύκλους, τότε το γράφημα είναι μαγικό Αντιμαγικό λέγεται το γράφημα όπου τα αθροίσματα των επιγραφών των ακμών που προσπίπτουν σε όλους τους κόμβους είναι άνισα Πλήθος μαγικών αντικειμένων (ομόκεντρα τετράγωνα, τετράγωνα με ντόμινο, πολύγωνα κλπ)

39 Εφαρμογές Κίνηση αλόγων (knight tour) σε σκακιέρα ή κάθε είδους πλαίσιο Hamiltonian μονοπάτια και κύκλοι DeMoivre (κίνηση περιμετρικά) Εuler (μαγικό τετράγωνο), κλπ Τοποθέτηση προσώπων σε τραπέζι Θεώρημα: για διαφορετικούς Hamiltonian κύκλους: (n-1)/2 Στιγμιαία παραφροσύνη


Κατέβασμα ppt "Θεωρία Γραφημάτων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google