Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΤΑΙΡΙΚΗ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗ Ε ΥΘΥΝΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ελληνικές Επιχειρήσεις Γενικό Λύκειο Ραφήνας Ερευνητική εργασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΤΑΙΡΙΚΗ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗ Ε ΥΘΥΝΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ελληνικές Επιχειρήσεις Γενικό Λύκειο Ραφήνας Ερευνητική εργασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΤΑΙΡΙΚΗ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗ Ε ΥΘΥΝΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ελληνικές Επιχειρήσεις Γενικό Λύκειο Ραφήνας Ερευνητική εργασία

2 PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Σ κοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η συστηματική καταγραφή των κοινωνικών δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης. Στην προσπάθεια μας αυτή, πέρα από την επιστημονική έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία & αρθρογραφία, σημαντική ήταν και επαφή μας με πρωτοπόρες επιχειρήσεις στο τομέα της κοινωνική ευθύνης. Έτσι, επισκεφθήκαμε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του και μας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας, ενώ σημαντική συνεισφορά στην όλη προσπάθεια είχε και η παρουσίαση που έγινε στο σχολείο μας από τους υπεύθυνους του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας Singular Logic. Για την καλύτερη μελέτη του θέματος εστιάσαμε στις δράσεις των επιχειρήσεων στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στον αθλητισμό, στην υγεία, στην εκπαίδευση και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίσαμε την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και παρακολουθήσαμε την ιστορική της πορεία. Τέλος, παραθέτουμε και την εμπειρία μας από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

3 Ο ΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ Δ ΕΣΜΕΥΣΗ Ε ΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Β ΑΣΗ Β ΕΛΤΙΩΣΗ Τ ΗΣ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ Ζ ΩΗΣ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟ & Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ Α ΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΝΝΟΙΑ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Αρχαία Μεσοποταμία (1700 π.χ.): ο νόμος του Χαμουραμπί καταδίκαζε σε θάνατο τους οικοδόμους, αγρότες & άλλους επαγγελματίες στους εργάτες των οποίων τύχαινε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Αρχαία Ελλάδα (5 ος αιώνας π.χ.): οι πιο εύποροι επαγγελματίες έκαναν χορηγίες προκειμένου να απολαμβάνουν όλες οι κοινωνικές τάξεις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο θέατρο. PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Εμφάνιση του χριστιανισμού: λογική της φιλανθρωπίας. Αρχαία Ρώμη: οι εύποροι έμποροι κάνουν χορηγίες στο στρατό για να ενισχύσουν τις ρωμαϊκές εκστρατείες. Αdam Smith (18 ο αιών.): απαιτείται ειλικρίνεια & δικαιοσύνη προκειμένου να επιτευχθούν τα ιδανικά της ελεύθερης αγοράς. PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Νόμος του Sherman (αρχές 20 ου αιώνα) : μέτρα κατά των αντικοινωνικών & ανταγωνιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων με σκοπό την προστασία των υπαλλήλων, των καταναλωτών & της κοινωνίας. 1960-1970:O καταναλωτισμός και η περιβαλλοντική συνείδηση αύξησαν τις προσδοκίες της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις. 1995 :αυξάνεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κυρίως στο κοινωνικό & περιβαλλοντικό τομέα. PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

7 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία της στοιβάδας του όζοντος (φίλτρα) Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων Αναδασώσεις PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποστήριξη περιβαλλοντικών οργανώσεων Διαχείριση (ανακύκλωση)πρώτων υλών & αναλώσιμων φυσικών πόρων. ( νερό, πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια) Προστασία επαπειλούμενων ζώων & υδροβιοτόπων PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

9 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενίσχυση πληγεισών περιοχών από φυσικά φαινόμενα Ενίσχυση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ενίσχυση πανεπιστημίων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

10 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤHN EKΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας ( τηλεκπαίδευση,e-learning) Υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας ( τηλεκπαίδευση,e-learning) Ενίσχυση υποτροφιών πανεπιστημίων Υποστήριξη επιστημονικής έρευνας PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

11 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤHN EKΠΑΙΔΕΥΣΗ Δωρεάν μετακίνηση μαθητών από την περιφέρεια στην Αθήνα για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Ενίσχυση βιβλιοθηκών σχολείων & πανεπιστημίων Ενίσχυση βιβλιοθηκών σχολείων & πανεπιστημίων PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας Προώθηση κοινωνικής & επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Πρόσληψη ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες Δωρεές Σίτιση απόρων Στεγαστικά δάνεια σε ευπαθείς ομάδες PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Χρηματοδότηση εκθέσεων & μουσείων για προβολή του ελληνικού πολιτισμού Χορηγίες θεατρικών παραστάσεων PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

15 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Διοργάνωση συναυλιών & χοροεσπερίδων Χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδόσεων Χρηματοδότηση εκθέσεων για προβολή του ελληνικού πολιτισμού PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

16 Πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΥΓΕΙΑ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΥΓΕΙΑ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

18 Ε.Κ.Ε και αθλητισμός ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

19 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

20 Γιατί οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν Κοινωνική Ευθύνη; Αίσθημα υπερηφάνειας από πλευράς προσωπικού. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς άλλες επιχειρήσεις. Αναγνώριση εταιρικής εικόνας. Η επιχείρηση αποκτά φήμη & ισχύ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

21 Θετική ανταπόκριση της κοινής γνώμης Γιατί οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν Κοινωνική Ευθύνη; Βελτίωση σχέσεων με την τοπική κοινωνία Ενίσχυση δεσμών με τοπικούς φορείς PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

22 ο ι επιχειρήσεις οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). ο ι επιχειρήσεις οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

24 τέλος PROJECT ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ


Κατέβασμα ppt "Ε ΤΑΙΡΙΚΗ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗ Ε ΥΘΥΝΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ελληνικές Επιχειρήσεις Γενικό Λύκειο Ραφήνας Ερευνητική εργασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google