Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 2– Εισαγωγή στη Bash Ντίρλης Νικόλαος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 2– Εισαγωγή στη Bash Ντίρλης Νικόλαος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 2– Εισαγωγή στη Bash Ντίρλης Νικόλαος

2 Scripting  Μια scripting γλώσσα προγραμματισμού είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει scripts.  Scripts ονομάζονται τα προγράμματα αυτά που είναι γραμμένα για ένα ειδικό περιβάλλον, τα οποία μεταγλωττίζουν και αυτοματοποιούν την εκτέλεση tasks που διαφορετικά θα έπρεπε να τα εκτελέσει « με το χέρι » ένας χειριστής.  Scripting language = “Glue language”  Javascript, PHP, Perl, Python… και  Bash!

3 Hello World!  Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσουμε το bash  #pkgin install bash…  Έπειτα πρέπει να ξεκινήσουμε το shell  #bash  Βλέπουμε ένα νέο prompt και τώρα απλά :  bash-4.2# echo Hello World!  Εναλλακτικά : #vi hello.sh #bash hello.sh

4 Redirection  redirect stdout to a file  redirect stderr to a file  redirect stdout to a stderr  redirect stderr to a stdout  redirect stderr and stdout to a file  redirect stderr and stdout to stdout  redirect stderr and stdout to stderr Παράδειγμα : grep * 2>&1 Το stderr ενός προγράμματος ( που είναι unbuffered) θα πάει στο buffered stdout

5 Pipes  Χρησιμοποιούμε την έξοδο ενός προγράμματος σαν είσοδο σε ένα άλλο πχ ls|sort ή ls|grep “.\txt” ( Τι κάνουν τα δύο παραπάνω script άκια ;)

6 Μεταβλητές  Στην bash δεν υπάρχουν data types  Δεν γίνεται δήλωση μεταβλητών  Παράδειγμα : #vi example.sh #bash example.sh example.sh: STR=“Hello CEID” echo $STR Προσοχή : το «$» πριν το όνομα της μεταβλητής

7 Τοπικές Μεταβλητές  Χρήση local  Παράδειγμα : HELLO=“Hello” Function hello { local HELLO=“World” echo $HELLO } Τι θα γίνει αν κάνω echo $HELLO; Αν καλέσω τη “hello”;

8 Conditionals  If…then  If…then…else  If…then…else if…then…else  Στην bash έχουμε το σχήμα : If [expression]; then [code if expression=true] else [code is expression=false] fi Σημείωση : το “else if” συντάσσεται ως «elif»

9 Conditionals - Παράδειγμα  Προσοχή στα κενά στον κώδικα ! #v1=5 #v2=3 #if [ $v1>$v2 ]; then echo v1 else echo v2 fi Ερώτηση : Τι θα τυπωνόταν αν είχαμε «else echo $v1»;

10 Loops- FOR Η προτεινόμενη δομή για την επαναληπτική δομή FOR είναι : START=1 END=10 for ((i=START; i<=END; i++)) do echo "i: $i" done

11 Loops While - Until WHILE COUNTER=0 while [ $COUNTER -lt 10 ]; do echo The counter is $COUNTER let COUNTER=COUNTER+1 done UNTIL COUNTER=20 until [ $COUNTER -lt 10 ]; do echo COUNTER $COUNTER let COUNTER-=1 done Προσοχή στο “-lt” που έχει τη σημασία του τελεστή « μικρότερο από »

12 Functions function quit { exit } function hello { echo Hello! } #hello #quit

13 Functions with parameters function quit { exit } function e { echo $1 } Τι κάνει η συνάρτηση e; #e Hello #e World #quit

14 User Input echo Please, enter your name read NAME echo "Hi $NAME!“ echo Please, enter your firstname and lastname read FN LN echo "Hi! $LN, $FN !"

15 Arithmetics echo 1+1 Αν θέλαμε να δούμε 2 τότε κάναμε λάθος ! Πώς θα το γράψουμε ; echo $((1+1)) ή echo $[1+1] Τι θα εμφανιστεί ως έξοδος της εντολής echo $[3/4]; Η echo πάντα θα μας εμφανίσει ακέραιο ! Δοκιμάζουμε όμως την εντολή : echo "3/4"| bc Τώρα ;


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 2– Εισαγωγή στη Bash Ντίρλης Νικόλαος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google