Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση
Ανασυνδυασμένο DNA Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski

2 Κατανοώντας τη γενετική βάση του καρκίνου
Κεφάλαιο 15 Κατανοώντας τη γενετική βάση του καρκίνου Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

3 ΕΙΚΟΝΑ 15.1: Συσχέτιση του καπνίσματος και της συχνότητας θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1900 ως το 2002. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

4 ΕΙΚΟΝΑ 15.2: Τα ογκογονίδια των ρετροϊών είναι ομόλογα με γονίδια φυσιολογικών κυττάρων.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

5 ΕΙΚΟΝΑ 15.3: Ορισμένα καρκινικά κύτταρα φέρουν χρωμοσωμικές αναδιατάξεις.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

6 EIKONA 15.4: Κλωνοποίηση ενός ενεργοποιημένου ογκογονιδίου από όγκο ανθρώπου.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

7 EIKONA 15.4: Κλωνοποίηση ενός ενεργοποιημένου ογκογονιδίου από όγκο ανθρώπου.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

8 ΕΙΚΟΝΑ 15.5: Εντοπισμός της μεταλλαγής που ενεργοποίησε το γονίδιο ras με δημιουργία χιμαιρικών συνδυασμών γενετικού υλικού. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

9 ΕΙΚΟΝΑ 15.6: Ο κύκλος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της πρωτεΐνης Ras.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

10 ΕΙΚΟΝΑ 15.7: Η απορρύθμιση της παραγωγής φυσιολογικής πρωτεΐνης Myc αρκεί για να προκαλέσει κυτταρικό μετασχηματισμό. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

11 ΕΙΚΟΝΑ 15.8: Το Herceptin αποτελεί παράδειγμα ανθρωποποιημένου θεραπευτικού αντισώματος.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

12 ΕΙΚΟΝΑ 15.8: Το Herceptin αποτελεί παράδειγμα ανθρωποποιημένου θεραπευτικού αντισώματος.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

13 ΕΙΚΟΝΑ 15.9: Το Gleevec αναπτύχθηκε ειδικά για την καταστολή της υβριδικής κινάσης BCR-ABL.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

14 ΕΙΚΟΝΑ 15.10: Ο φαινότυπος φυσιολογικής ανάπτυξης είναι επικρατής σε σχέση με το μετασχηματισμένο φαινότυπο. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

15 ΕΙΚΟΝΑ 15.10: Ο φαινότυπος φυσιολογικής ανάπτυξης είναι επικρατής σε σχέση με το μετασχηματισμένο φαινότυπο. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

16 ΕΙΚΟΝΑ 15.11: Η ανάπτυξη σποραδικού και κληρονομικού ρετινοβλαστώματος.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

17 ΕΙΚΟΝΑ 15.12: Η πορεία εξέλιξης του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

18 ΕΙΚΟΝΑ 15.13: Η απώλεια του p53 καθιστά τα κύτταρα ανθεκτικά στην απόπτωση.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1: Ενδογενείς καταστολείς της αγγειογένεσης
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

20 ΕΙΚΟΝΑ 15.14: Μικρές αυξήσεις των επιπέδων του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα αγγειοστατίνη επιβραδύνουν την ανάπτυξη των όγκων. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

21 ΕΙΚΟΝΑ 15.15: Οι πολυμορφισμοί αριθμού αντιγράφων που φέρουν τα γονιδιώματα των όγκων μπορούν να ανιχνευτούν με ανάλυση εκπροσώπησης σε μικροσυστοιχία ολιγονουκλεοτιδίων (ROMA, Representational Oligonucleotide Microarray Analysis). Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

22 ΕΙΚΟΝΑ 15.15: Οι πολυμορφισμοί αριθμού αντιγράφων που φέρουν τα γονιδιώματα των όγκων μπορούν να ανιχνευτούν με ανάλυση εκπροσώπησης σε μικροσυστοιχία ολιγονουκλεοτιδίων (ROMA, Representational Oligonucleotide Microarray Analysis). Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

23 ΕΙΚΟΝΑ 15.15: Οι πολυμορφισμοί αριθμού αντιγράφων που φέρουν τα γονιδιώματα των όγκων μπορούν να ανιχνευτούν με ανάλυση εκπροσώπησης σε μικροσυστοιχία ολιγονουκλεοτιδίων (ROMA, Representational Oligonucleotide Microarray Analysis). Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

24 ΕΙΚΟΝΑ 15.16: Το πολυ-miRNA-17-92 συμπεριφέρεται ως ογκογονίδιο.
Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007

25 ΕΙΚΟΝΑ 15.17: Οι θερμικοί χάρτες (heat maps) είναι ένας χρήσιμος τρόπος απεικόνισης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από πειράματα μικροσυστοιχιών. Ανασυνδυασμένο DNA Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2007


Κατέβασμα ppt "Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google