Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργασία Εμβιομηχανικής- Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργασία Εμβιομηχανικής- Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργασία Εμβιομηχανικής- Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2  Τα αιμοφόρα αγγεία διοχετεύουν το αίμα της καρδιάς σε όλα τα σημεία του σώματος.  Τα τριχοειδή αγγεία έχουν τα λεπτότερα τοιχώματα και επιτρέπουν την τροφοδότηση κάθε κύτταρου του οργανισμού  Υπάρχουν τρεις τύποι αιμοφόρων αγγείων. Οι αρτηρίες, οι φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία  Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από δισεκατομμύρια τριχοειδή αγγεία  Όλοι οι ιστοί χρειάζονται παροχή αίματος.Τα κύτταρα των θηλαστικών πρέπει να απέχουν το πολύ 100-200 μm από τα γειτονικά αγγεία για να έχουν παροχή Ο2.

3 Aγγειογένεση  Ο σχηματισμός των αιμοφόρων αγγείων επιτυγχάνεται μέσω δύο διαδικασιών, της νεοαγγειογένεσης και της αγγειογένεσης ανάλογα την ηλικία την περίοδο ανάπτυξης και τις ανάγκες του οργανισμού.  Νεοαγγειογένεση είναι η δημιουργία αιμοφόρων αγγείων de novo από αγγειοβλάστες π.χ στα πολύ αρχικά στάδια της εμβρυογένεσης  Αγγειογένεση είναι η φυσιολογική διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αγγείων από τα είδη υπάρχοντα αγγεία π.χ στην επούλωση των τραυμάτων, στην έμμηνο ρήση της γυναίκας.  Η Αγγειογένεση είναι μίας ζωτικής σημασίας διαδικασία αύξησης και ανάπτυξης, των κυττάρων του οργανισμού

4  Τα καρκινικά κύτταρα χάνουν την ικανότητα να διαιρούνται με ελεγχόμενο τρόπο.  Τα καρκινικά κύτταρα εμφανίζονται σαν ένας όγκος ο οποίος διαιρείται και αναπτύσσεται ταχέως.  Όγκοι δεν μπορούν να αυξηθούν πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος λόγω έλλειψης οξυγόνου. Η μέγιστη διάμετρος που μπορεί να καταλάβει είναι 1- 2 mm³  Όγκοι επάγουν την ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων (αγγειογένεση)  Αγγειογένεση απαιτείται για την εξάπλωση ενός όγκου ή για μετάσταση Καρκινογένεση

5 Αγγειογένεση σε περιβάλλον κακοήθειας  Τα καρκινικά κύτταρα εκκρίνουν αγγειογενετικούς παράγοντες όπως τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF), των ινοβλαστών (FGF) και τον εκ των αιμοπεταλίων (PDGF)  Οι αυξητικοί παράγοντες με τη σύνδεση τους στους αντίστοιχους υποδοχείς τους και μέσα από μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων που προκαλούν τελικά ενεργοποιούν το κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων.  Καινούργια ενδοθηλιακά κύτταρα θα βοηθήσουν την αγγειογένεση που απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου.  Οι μεταλλοπρωτεινάσες παράγονται κυρίως από τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα και δευτερευόντως από φλεγμονώδη και καρκινικά κύτταρα.  Τα ενδοθηλιακά κύτταρα αρχίζουν να μεταναστεύουν προς το αγγειογενετικό ερέθισμα και να πολλαπλασιάζονται οδηγώντας στο μετασχηματισμό νέων αγγείων.  Τα νέα αγγεία σταθεροποιούνται με τη βοήθεια υποστηρικτικών κυττάρων (λεία μυϊκά κύτταρα και περικύτταρα) και ωριμάζουν με την έναρξη ροής του αίματος.

6 Αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF) Ο αυξητικός παράγοντας VEGF,35-45 kD διμερές πολυπεπτίδιο, έχει κύρια συνεισφορά στην αγγειογένεση:  προκαλεί ένα τεράστιο καταρράκτη σημάτων στα ενδοθηλιακά κύτταρα.  διεγείρει την παραγωγή παραγόντων που αυξάνουν την αγγειακή διαπερατότητα.  ωθεί τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων.  αυξάνει τον αριθμό των τριχοειδών αγγείων σε ένα δίκτυο.  Ο όρος του παράγοντα αναφέρεται σε μια οικογένεια αυξητικών παραγόντων που περιλαμβάνουν 7 διαφορετικές πρωτεΐνες VEGF-A.VEGF-B.VEGF-C.VEGF-D,VEGF-E, PIGF

7 Τύποι του VEGF και οι υποδοχείς τους ΥποδοχείςΔράση VEGFR-1 Συμβάλλει στην εμβρυική αγγειογέννεση VEGFR-2 Μεσολαβεί στις περισσότερες αγγειογεννητικές δράσεις του VEGF VEGFR-3 Προωθεί την λεμφαγγειογέννεση  Όλα τα μέλη της οικογένειας του VEGF διεγείρουν τις κυτταρικές αντιδράσεις μέσω της σύζευξης με ειδικούς υποδοχείς τυροσινικής κινάσης (VEGFRs) στην κυτταρική επιφάνεια.  Το μόριο του VΕGF τους διμεροποιεί και οδηγεί σε ενδοκυτταρική μετάδοση του σήματος μέσω τρανσφορορίλιωσης

8 Αντιαγγειογενετική θεραπεία  Ένας κακοήθης όγκος προκειμένου να επιτελέσει την ανάπτυξη και τις βασικές του αποστολές που είναι η διήθηση και μετάσταση, απαιτεί διαρκή παροχή ενεργείας και συστατικών όποτε η αγγειογένεση είναι σημαντικό στοιχειό για αυτόν.  Θεραπείες που στοχοποιούν την υποστροφή των ήδη υπαρχόντων αγγείων ή καταφέρνουν να αναστείλουν τη παράγωγη νέων, θα μπορούσαν να αποτελούν ενθαρρυντικούς φαρμακευτικούς και θεραπευτικούς παράγοντες κατά του καρκίνου.  Η αντί-αντιαγγειογενετική θεραπεία είναι πολλά υποσχόμενη σε αρκετές μορφές καρκίνου.

9 Κατηγορίες Αντιαγγειογενετικών Φαρμάκων  Αναστολείς αγγειογενετικών παραγόντων Τα αντι-αγγειονετικά φάρμακα δρουν είτε εμποδίζοντας τη σύνθεση των αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων είτε τους υποδοχείς των ενδοθηλιακών κυττάρων στους οποίους συνδέονται οι αυξητικοί παράγοντες ή τέλος δρουν άμεσα ενεργοποιώντας την απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων που συμμετέχουν στην αγγειογένεση του όγκου.  Ενδογενείς αναστολείς της αγγειογένεσης Η ενδοστατίνη ή αγγειοστατίνη επιφέρει συρρίκνωση και ελάττωση της πυκνότητας των αιμοφόρων τριχοειδών και οδηγεί σε υποστροφή των όγκων.  Aναστoλείς των μεταλλοπρωτεϊνασων Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι αδρανοποιούν διάφορα ένζυμα, υπεύθυνα για την πρωτεόλυση του υποστρώματος του ξενιστή. Η χρήση των παραγόντων αυτών είναι συμπληρωματική αγωγή μαζί με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.

10  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΜΟΡΙΑ • SUNITINIB(SUTENT). • SUNITINIB(SUTENT).Είναι ένας αναστολέας υποδοχέων με ενεργότητα τυροσινικής κινάσης, που έχει τόσο αντι-αγγειογενετικές όσο και αντι-καρκινικές δραστηριότητες. • SORAFENIB(Nevaxar).Άλλος ένας αναστολέας υποδοχέων με ενεργότητα τυροσινικής κινάσης, χορηγούμενος από το στόμα εγκεκριμένος στη θεραπεία του μεταστατικού νεφρικού καρκίνου.  ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Η δράση των αντισωμάτων αυτών μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα αναστέλλοντας τη λειτουργία υποδοχέων ή καταστρέφοντας τους αυξητικούς παράγοντες. Η μπεβασιζουμάβη (ΑVASTIN)είναι ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF και ο πρώτος εμπορικά διαθέσιμος αναστολέας.

11 Πλεονεκτήματα της αντιαγγειογενετικής θεραπείας  Είναι αποτελεσματική σε συμπαγείς και μη συμπαγείς όγκους  Στοχεύει σε διαδικασίες των καρκινικών ιστών  Τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι γενετικά σταθερά και δεν αναπτύσσουν αντίσταση όπως τα καρκινικά  Ο ιστός-στόχος είναι σε άμεση επαφή με το αίμα με αποτέλεσμα την εύκολη και άμεση πρόσβαση του φαρμάκου  Αυξάνει τη δράση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας

12 Παρενέργειες της αντιαγγειογένεσης Προκλινικά αποτελέσματα της χρήσης αντιαγγειογενετικών φαρμάκων έδειξαν ότι παρουσιάζονται προβλήματα με την χρήση τους στο καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων και εμφράγματος, εμφανίζεται υπέρταση και πρωτεινουρία. Προβλήματα επίσης παρουσιάζονται και στο γαστρενετερικό όπως διάρροια, ναυτία και άλγος.


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργασία Εμβιομηχανικής- Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google