Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Version Control Systems: Git Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Version Control Systems: Git Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Version Control Systems: Git Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012

2 Version Control System Ένα σύστημα ελέγχου εκδόσεων (version control system VCS – ή revision control system) είναι λογισμικό που επιτρέπει τη διαχείριση και παρακολούθηση αλλαγών που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε έγγραφο ενός έργου

3 Version Control System Οφέλη από τη χρήση VCS: - Backup -Οργάνωση αρχείων που έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (χωρίς συμβάσεις για ονοματοδοσία φακέλων βάσει ημερομηνίας) - θα μπορούσα να κάνω “Save As..” σε διαφορετικό φάκελο κάθε φορά, να συμπιέζω για να κερδίσω χώρο….χρονοβόρο και κουραστικό - Ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων και σύγκριση μεταξύ εκδόσεων (εξοικονόμηση χώρου εγγυημένη..) - αν έχω μια συλλογή αρχείων που αποτελούν ένα έργο (πηγαίος κώδικας, βιβλιοθήκες, εικόνες κλπ) θα πρέπει να αρχειοθετώ ένα ολόκληρο directory κάθε φορά…..!

4 Version Control System Οφέλη από τη χρήση VCS: - Διατήρηση log για τις αλλαγές που έχουν γίνει - εναλλακτικά θα έπρεπε να έχω ένα αρχείο στο οποίο να καταγράφω στοιχεία για κάθε αλλαγή που γίνεται - Δυνατότητα εργασίας πολλών ατόμων επί του ιδίου έργου, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης ή χρονικής στιγμής - εναλλακτικά θα έπρεπε να αποθηκεύω σε κοινόχρηστο φάκελο ενημερώνοντας τους συναδέλφους για το πότε μπορούν να δουλέψουν επί ενός αρχείου

5 Version Control System In a VCS: - Files cannot be overwritten - There is a common repository that holds all the latest files - Allows you to revert back to an older version of the file/project if needed - Allows you to inspect differences (diff) between versions

6 Version Control System Οφέλη από τη χρήση VCS: - Διαχείριση συγκρούσεων Suppose Alice modifies class A, and Bob modifies class B. They both upload their changes. Most systems will automatically deduce a reasonable course of action: accept and merge their changes, so both Alice’s and Bob’s edits are applied. Now suppose both Alice and Bob have made distinct edits to the same line. Then it is impossible to proceed without human intervention. The second person to upload is informed of a merge conflict, and must choose one edit over another, or revise the line entirely. More complex situations can arise. Version control systems handle the simpler cases themselves, and leave the difficult cases for humans.

7 Git Το Git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα ελέγχου εκδόσεων (distributed version control system – DVCS) που σημαίνει ότι επιτρέπει την παράλληλη εργασία πολλαπλών ατόμων σε ένα έργο ακόμα και χωρίς την ύπαρξη σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο. Η εργασία τους μπορεί να καταχωρηθεί (push) στο έργο όταν είναι έτοιμη.

8 Centralized vs. Distributed each action has to pass through the network — leaving a developer unable to work if they happen to have no network connection

9 Centralized vs. Distributed In distributed systems, each developer has their own full-fledged repository on their computer. In most set-ups there’s an additional central repository on a server that’s used for sharing. However, this is not a requirement; every developer can perform all important actions in their local repository: committing changes, viewing differences between revisions, switching branches, etc

10 Git Git is an open source project, that has been active for several years and is written mostly in C

11 Git Eclipse usage: Project & code repository breakdown as of 2012-03-25

12 Git popularity Google Trends (blue: Git, red: svn)

13 Git Operations (local)

14 Git Operations (with remote)

15 Git Workflow Subversion-Style Workflow A centralized workflow is very common, especially from people transitioning from a centralized system. Git will not allow you to push if someone has pushed since the last time you fetched, so a centralized model where all developers push to the same server works just fine.

16 Git Workflow Integration Manager: single person who commits to the “blessed” repository

17 Git Workflow Dictator and Lieutenants Workflow For more massive projects, a development workflow like that of the Linux kernel is often effective. In this model, some people ('lieutenants') are in charge of a specific subsystem of the project and they merge in all changes related to that subsystem. Another integrator (the 'dictator') can pull changes from only his/her lieutenants and then push to the 'blessed' repository that everyone then clones from again.

18 Prerequisites Install EGit Create a project in a remote repository (e.g. GitHub) Put project under version control

19 Basic Usage

20 retrieved from “Git the basics”, B. Trojanowski, 2008

21 Basic Usage

22

23

24

25

26

27 Git internally…

28

29

30

31 Branching Έστω ότι εργαζόμαστε σε ένα έργο και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ορισμένα commit

32 Branching Αποφασίζουμε να εργαστούμε επάνω στο πρόβλημα #53 και για το λόγο αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο κλάδο (branch) στον οποίο να επιλύσουμε το πρόβλημα

33 Branching Αφού κάνουμε ορισμένες αλλαγές (σχετικά με το πρόβλημα) πραγματοποιούμε ένα commit. Η ενέργεια αυτή «προχωρά» τον κλάδο iss53 προς τα εμπρός.

34 Branching Στην πορεία γίνεται γνωστό ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί άμεσα στο λογισμικό που υπήρχε. Επειδή οι αλλαγές στο πρόβλημα #53 δεν έχουν ολοκληρωθεί επιστρέφουμε στον κλάδο «master». Στο σημείο αυτό, η δομή του working directory είναι ως είχε

35 Branching Δημιουργούμε έναν καινούργιο κλάδο (hotfix) και διορθώνουμε το πρόβλημα που υπήρχε και καταχωρούμε τις αλλαγές κάνοντας ένα νέο commit.

36 Branching Αφού βεβαιωθούμε ότι η λύση είναι σωστή συγχωνεύουμε (merge) τον κλάδο hotfix επί του κλάδου master. Η συγχώνευση είναι εύκολη (fast-forward) δεδομένου ότι το hotfix είχε «χτιστεί» επί του master. Η συγχώνευση συνίσταται απλά στην προώθηση του δείκτη “merge”

37 Branching O κλάδος hotfix μπορεί πλέον να διαγραφεί επιστρέφουμε στον κλάδο (‘switch to’) iss53. Κάνουμε τις αλλαγές και commit

38 Branching Υποθέτοντας ότι το πρόβλημα #53 επιλύθηκε πλήρως, αποφασίζεται η συγχώνευσης της λύσης στο master branch Η συγχώνευση εδώ είναι δυσκολότερη (three-way merge)

39 Branching Αν δεν συναντηθούν conflicts και η συγχώνευση γίνει αυτόματα θα προκύψει η εξής εικόνα του συστήματος:

40 Branching Conflicts θα δημιουργηθούν εάν έχουν τροποποιηθεί ίδια σημεία στο ίδιο αρχείο. O προγραμματιστής θα πρέπει να επιλύσει το conflict κάνοντας add το αντίστοιχο αρχείο για να υποδηλώσει την ολοκλήρωση του merging

41 Reading Stuff Git with Eclipse (EGit) Tutorial: http://www.vogella.com/articles/EGit/article.htmlhttp://www.vogella.com/articles/EGit/article.html EGit tutorial: http://unicase.blogspot.gr/2011/01/egit-tutorial-for-beginners.htmlhttp://unicase.blogspot.gr/2011/01/egit-tutorial-for-beginners.html Top 10 Git Tutorials: http://sixrevisions.com/resources/git-tutorials-beginners/http://sixrevisions.com/resources/git-tutorials-beginners/ Pro Git Book: http://git-scm.com/bookhttp://git-scm.com/book


Κατέβασμα ppt "Version Control Systems: Git Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google