Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ DOS (Disk Operating System)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ DOS (Disk Operating System)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ DOS (Disk Operating System)

2 DOS Το DOS είναι ένα περιβάλλον βασιζόμενο σε εντολές (command line environment). Με το Dos υλοποιούνται ορισμένες από τις διαδικασίες που υλοποιούνται και στα Windows, όπως δημιουργία και επεξεργασία φακέλων (directories) και αρχείων (files), εκτέλεση προγραμμάτων, εκτύπωση, εντολές δικτύου, κ.α.

3 Start Menu Run cmd (command prompt)

4 Command Prompt Είναι η γραμμή εντολών. Στο command prompt (>) μπορούμε να θέσουμε τις εντολές που επιθυμούμε να εκτελεστούν από το λειτουργικό σύστημα. C:\windows> Αλλαγή τομέα στο σκληρό δίσκο Ο σκληρός μας μπορεί να επιθυμούμε να αποτελείται από περισσότερους από έναν τομείς. Το drive C:\ είναι ένα τέτοιο partition. Για να μετακινηθούμε μεταξύ των drives λειτουργούμε ως εξής: C:\> d: D:\> Εκτός από τα τοπικά drives, μπορούμε να συνδεθούμε και σε δικτυακά. Για παράδειγμα το drive Z:\ όπου βρίσκονται τα προσωπικά μας αρχεία: C:\>z: Z:\>

5 Ονομασία αρχείων Filename.ext Filename: όνομα αρχείου ,
ext: προέκταση (extension)

6 Βασικές εντολές του DOS
Help: εμφανίζει τις βασικότερες εντολές του DOS. C:\{Command} /? //για βοήθεια στις εντολές του DOS DIR lists the names and sizes of all files located on a particular disk Z:\> dir //Shows directory of drive Z Z:\> dir c:\windows //Shows files in a subdirectory on drive C dir/w μας δείχνει τα περιεχόμενα του υποκαταλόγου που βρισκόμαστε σε πέντε στήλες και μόνο το όνομα και την επέκταση του κάθε αρχείου.  dir/p μας δείχνει τα περιεχόμενα του υποκαταλόγου που βρισκόμαστε ανά οθόνη. dir/s Εμφανίζει ότι και η απλή εντολή dir, αλλά για τα περιεχόμενα όλων των υποκαταλόγων που περιέχει ο υποκατάλογος που βρισκόμαστε.

7 Βασικές εντολές του DOS
Wild-Cards ('*‘, '?') Z:\> dir c:\windows\*.exe //Lists all files on the C drive with an extension of 'EXE'. Z:\> dir c:\notepad.* /S //Lists all files on the C drive and subdirectories with a filename of 'notepad' and any extension. Z:\> dir c:\ms?aint.exe /S //Lists all seven-letter files with the first two letters 'ms', any next letter and the next four letters 'aint' and an extension of 'EXE'.

8 Βασικές εντολές του DOS
MD (mkdir) This command creates a new directory. Z:\> mkdir music CD (chdir) Once you have located the directory you want, you may move from directory to directory using the CD command (change directory) Z:\> cd music //Moves you to the directory called music Z:\> cd //Moves you up one level in the path. Z:\> cd \ //Takes you back to the root directory (Z: in this case).

9 Βασικές εντολές του DOS
RD (rmdir) This command removes a directory. Z:\music\rock>rd eagles //Removes directory called eagles inside music\rock. COPY The COPY command can be used both to copy files from disk to disk or to create a second copy of a file on a single disk. Z:\>copy c:\windows\*.bmp z:\images\ //Copies all bmp files from the c:\windows to the z:\images drive. MOVE Similar to copy but it moves the files instead of copying. It is also used to rename files, in a similar way ren (rename) does. Z:\>move c:\windows\*.bmp z:\images\ //Moves all bmp files from the c:\windows to the z:\images drive. Z:\>move sun.bmp moon.bmp

10 Βασικές εντολές του DOS
DEL(delete)/ erase The del(delete) command deletes specified files. Z:> del z:\images\moon.bmp //Erases the file moon.bmp from the folder images. Type Displays the contents of a text file or files. Z:\>type finaltest.txt This is my final test…..

11 Βασικές εντολές του DOS
Time Μπορούμε να δούμε την ώρα που έχει το σύστημα του υπολογιστή μας και αν θέλουμε μπορούμε να την αλλάξουμε. Για να την αλλάξουμε, γράφουμε τη νέα ώρα που θέλουμε ως εξής : 16:20, ενώ αν πατήσουμε το πλήκτρο <enter> η ώρα δεν αλλάζει. Chkdsk Με την εντολή αυτή μπορούμε να ελέγξουμε μια δισκέτα ή τον σκληρό δίσκο για τυχόν σφάλματα στην οργάνωση των αρχείων. Μας εμφανίζει τη συνολική χωρητικότητα της δισκέτας ή του δίσκου, πόσος ελεύθερος χώρος υπάρχει, σε πόσες ομάδες (clusters) είναι οργανωμένα τα αρχεία και πόσα απ’ αυτά είναι χαλασμένα (bad clusters).

12 Comparison operators

13 Logical operators (boolean)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ DOS (Disk Operating System)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google