Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CNC Simulation Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Χαμηλοθώρης 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CNC Simulation Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Χαμηλοθώρης 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CNC Simulation Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Χαμηλοθώρης 2012

2 Βασικά σημεία του προγραμματισμού CNC Ένα χαρακτήρα «έναρξης προγράμματος» ακολουθία από εντολές (sets) από «το τέλος προγράμματος.

3 Δομή προγράμματος

4 Χαρακτήρες διεύθυνσης.

5 Επεξήγηση χαρακτήρων. Ν: αριθμός εντολής (set number). G: προετοιμαζόμενη λειτουργία. (Τι λειτουργία θα γίνει). Χ,Ζ: συντεταγμένες. Ι, Κ : συμπληρωματικές πληροφορίες (π.χ. δυνατότητες από το κέντρο του κύκλου) F : βήμα πρόωσης, ταχύτητα πρόωσης (Feed rate 1-999 mm/min). S : ταχύτητα περιστροφής, min^ -1. T : αριθμός εργαλείου, 1-9 Μ : συμπληρωματικές λειτουργίες. Ρ : Αριθμός προγράμματος - υποπρογράμματος.

6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΡΝΟΥ CNC

7 Λειτουργίες G (για τόρνο) G00: Γραμμική κίνηση σε υψηλή ταχύτητα. G01: Γραμμική κίνηση σε κάποιον από τους άξονες: Χ, Ζ. G02: Κυκλική παρεμβολή σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού. G03: Κυκλική παρεμβολή αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού. G04: Παραμονή στη θέση εργασίας (I seconds). G14: Λειτουργία της επανάληψης. G22: Κλήση υπορουτίνας. G33: Κοπή σπειρωμάτων (συγκεκριμένο βήμα μετακίνησης). G40: Αναίρεση του συμψηφισμού της ακτίνας του κοπτικού εργαλείου. G41: Διόρθωση κοπτικού εργαλείου (αριστερά). G42: Διόρθωση κοπτικού εργαλείου (δεξιά). G82: Κύκλος μηχανής. G83: Κύκλος τρυπήματος και βιδώματος. G84: Διορθωτικός κύκλος. G86: Έναρξη κύκλου μηχανής με αυτόματο κόψιμο σε σταθερά βήματα. G90: Απόλυτος προγραμματισμός. G91: Σχετικός προγραμματισμός. G99: Ξαναπιάσιμο κομματιού.

8 Λειτουργίες Μ (για τόρνο). Μ00: Ενδιάμεσο STOP προγράμματος. Μ02: Τέλος προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται ταχύτητα εκτός, ψυκτικό εκτός, κεντρικό σώμα μηχανής πίσω. Μ03: Εκκίνηση κύριου άξονα κατά τη φορά του ρολογιού (δεξιά). Μ04: Εκκίνηση κύριου άξονα αντίθετα από τη φορά του ρολογιού (αριστερά). Μ05: STOP κύριου άξονα. Μ06: Αλλαγή κοπτικού εργαλείου. Μ07: Υγρό κοπής Νο1 on. Μ08: Υγρό κοπής Νο2 on. Μ09: Υγρό κοπής off. Μ13: Εκκίνηση κύριου άξονα κατά τη φορά του ρολογιού (δεξιά) και έναρξη υγρού κοπής. Μ14: Εκκίνηση κύριου άξονα αντίθετα από τη φορά του ρολογιού (αριστερά) και αναίρεση υγρού κοπής. Μ20: Κίνηση κύριου σώματος μηχανής μπροστά. Μ21: Κίνηση κυρίου σώματος μηχανής πίσω. Μ30: Τέ λος προγράμματος.

9 Προκαθορισμένες συναρτήσεις G (για φράιζα). G00 : Κίνηση με μέγιστη ταχύτητα (Μέγιστη πρόωση, συντομότερος δρόμος προς το σημείο του στόχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προσέξτε το ύψος). G01 : Πρόωση εργασίας, γραμμική παρεμβολή = απ΄ ευθείας μετακίνηση στο δοθέν σημείο του στόχου.

10 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G02Κυκλική παρέμβαση κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (Χ, Υ καθορίζουν τις συντεταγμένες του σημείου στόχου του κοπτικού και τα I. J τις συντεταγμένες του σημείου στόχου του κύκλου). G03Κυκλική παρεμβολή κατά την αντίθετη φορά της κίνησης των δεικτών του ρολογιού.

11 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G04 Χρόνος κρατήματος (προσωρινή διακοπή του προγράμματος). Το Ι σε sec. G14Επανάληψη ενός κομματιού του προγράμματος από το μπλοκ Νο (Χ) ως το μπλοκ Νο (Υ) με αριθμό επαναλήψεων (Ζ).

12 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G22Κλίση υπορουτίνας που δηλώνεται στο Ρ καθορίζοντας τον αριθμό του προγράμματος. G40Ακύρωση της ακτινικής διόρθωσης.

13 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G41Ακτινική διόρθωση κοπτικού από τα αριστερά (έχουμε offset του κοπτικού στα αριστερά και κατά την διεύθυνση της διαδρομής με βάση την τιμή της ακτίνας που δόθηκε στην μνήμη διόρθωσης). G42Ακτινική διόρθωση του κοπτικού από τα δεξιά.

14 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G53Ακύρωση του προγραμματισμένου σημείου αναφοράς των αξόνων. G54- G59Προγραμματιζόμενα σημεία αναφοράς των αξόνων.

15 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G73Είδωλο (Χ, Υ καθορίζουν το σημείο και την κλίμακα για αντανάκλαση ως προς τον άξονα αναφοράς). G79Κλίση ενός κύκλου διάτρησης. G80Ορισμός ενός απλού κύκλου διάτρησης με βάθος Ζ.

16 Συναρτήσεις G (για φράιζα). G83Ορισμός ενός κύκλου διάτρησης με αφαίρεση αποβλήτων. G90Απόλυτος προγραμματισμός. G91Σχετικός προγραμματισμός. G92Ορισμός νέου σημείου αναφοράς. G93Ακύρωση σημείου αναφοράς.

17 Βοηθητικές συναρτήσεις Μ (για φραίζα). Μ0Προγραμματιζόμενη στάση στο τέλος του μπλοκ. Μ2Τέλος προγράμματος: (θα τερματιστούν οι οδηγίες και μετά θα σβήσει η μηχανή)

18 Συναρτήσεις Μ (για φραίζα). Μ3Έναρξη περιστροφής ατράκτου (κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού) στην αρχή του μπλοκ. Μ4Έναρξη περιστροφής ατράκτου (κατά την αντίστροφη φορά των δεικτών του ρολογιού) στην αρχή του μπλοκ.

19 Συναρτήσεις Μ (για φραίζα). Μ5Λήξη της περιστροφής ατράκτου στο τέλος του μπλοκ Μ6Αλλαγή εργαλείου (η μηχανή σταματά στο μπλοκ του προγράμματος). Μ7Υγρό Νο1 κοπτικού σε λειτουργία στην αρχή του μπλοκ.

20 Συναρτήσεις Μ (για φραίζα). Μ8Υγρό Νο2 κοπτικού σε λειτουργία στην αρχή του μπλοκ. Μ9Υγρό κοπτικού σε αποκοπή στο τέλος του μπλοκ. Μ30Τέλος μιας υπορουτίνας.

21 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΡΝΟΥ CNC Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δύο κύριους άξονες συντεταγμένων

22 Σημεία αναφοράς. Σημείο αναφοράς της μηχανής. Machine origin M. Σημείο αναφοράς του κομματιού. Workpiece zero-point W. Σημείο αναφοράς προγράμματος. Program zero-point PO.

23 Σημεία αναφοράς.

24 Εντολές προγράμματος προσομοίωσης SYBA-CNC TURNING Starting point Tooling data Input / Edit Load Save Single / Step

25 Εντολές προγράμματος προσομοίωσης SYBA-CNC TURNING Program Start Delete List / Print Tool Correction END

26 Πίνακας εργαλείων

27 Επεξήγηση εργαλείων Τ1: Δεξί κοπτικό εργαλείο (ξεχονδρίσματος). Τ2: Δεξί κοπτικό εργαλείο (φινιρίσματος). Τ3: Εργαλείο σπειρωμάτων (φινιρίσματος). Τ4: Εργαλείο τρυπήματος. Τ5: Λεπίδα σχισίματος. Τ6: Ουδέτερο κοπτικό εργαλείο. Τ7: Αριστερό κοπτικό εργαλείο (ξεχονδρίσματος). Τ8: Αριστερό κοπτικό εργαλείο (φινιρίσματος). Τ9: Εργαλείο σπειρωμάτων (ξεχονδρίσματος). Τ10: Εργαλείο σπειρωμάτων (εξωτερικό). Τ11: Εργαλείο σπειρωμάτων (εσωτερικό). Τ12: Εργαλείο κεντρικού τρυπήματος.

28 Λειτουργία του προγράμματος προσομοίωσης τόρνου CNC.

29 Tooling data (mounting data) (δεδομένα επεξεργασίας).

30 Επιλέγοντας την επιλογή Workpiece tooling data New List (Show) Flat-bed machine (Special- Turning) Inclined-bed machine (Special- Turning)

31 Tooling data (mounting data) (δεδομένα επεξεργασίας). Επιλογή New

32 Tooling data (mounting data) (δεδομένα επεξεργασίας). Επιλογή διαστάσεων κομματιού

33 Tooling data (mounting data) (δεδομένα επεξεργασίας). Η επιλογή Tool mounting data

34 Επιλογή: Input / Editor (Δημιουργία επεξεργασία προγραμμάτων). Input / editor (εισαγωγή προγράμματος) Change / Delete (αλλαγή / διαγραφή εντολών) List (εμφάνιση λίστας του προγράμματος) Complete changes (αλλαγή εντολών σε ολόκληρο το πρόγραμμα

35 . Επιλέγοντας την επιλογή Input / editor

36 Επιλέγοντας την επιλογή Change / delete μπορούμε να αλλάξουμε ή να διαγράψουμε κάποια εντολή από το πρόγραμμα του υπάρχει στη μνήμη. Και εδώ κινούμαστε με τα πάνω, κάτω, αριστερό, δεξί βελάκι, [Pg Up], [Pg Dn], [Home], [End]. Με το πλήκτρο μπορούμε να σβήσουμε την εντολή στην οποία υπάρχει ο κέρσορας. Με το επιστροφή στο υπομενού.

37 Επιλέγοντας την επιλογή G/ Complete changes να κάνουμε αλλαγές που αφορούν ολόκληρο το πρόγραμμα. Για παράδειγμα ας πούμε ότι θέλουμε στο πρόγραμμα να αλλάξουμε την ταχύτητα περιστροφής S από 5.000min  -1 (S30). Έχοντας επιλέξει το από το υπομενού, μας ρωτάει το πρόγραμμα ποιόν χαρακτήρα διεύθυνσης θέλουμε να αλλάξουμε. Εμείς του λέμε τον S. Στην συνέχεια ρωτάει ποια είναι η παλιά τιμή του S. Εμείς του απαντούμε 50. Στη συνέχεια μας ρωτάει ποια είναι η νέα τιμή του S και εμείς δίνουμε το 30. Στη συνέχεια αλλάζει σε όλο το πρόγραμμα όπου S=50 με S=30.

38 Επιλέγοντας την επιλογή List μπορούμε να δούμε στην οθόνη του Η/Υ μας μια λίστα του προγράμματος που υπάρχει στη μνήμη. Εφόσον το πρόγραμμα περνάει τη μια σελίδα υπάρχει δυνατότητα με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερό, δεξί βελάκι, [Pg Up], [Pg Dn], να κινηθούμε ανάμεσα στο πρόγραμμα και να δούμε έτσι και το υπόλοιπο.

39 Επιλογή: Load (ανάκτηση προγράμ. από δισκέτα στη μνήμη του Η/Υ). Με αυτήν την επιλογή προγράμματα που ήδη έχουν σωθεί στη βοηθητική μνήμη του Η/Υ (σκληρός δίσκος, δισκέτα κτλ) μπορούν να φορτωθούν στην κεντρική μνήμη ώστε να μπορούν να τρεχθούν από το πρόγραμμα.

40 Επιλογή: Save Με την επιλογή υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε, να «σώσουμε», κάποιο πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει και επεξεργαζόμαστε, ούτως ώστε να μη χαθεί με το κλείσιμο του Η/Υ, ώστε να είναι δυνατή κάποια μελλοντική του χρήση.

41 Επιλογή: Single Step Με αυτή την επιλογή υπάρχει η δυνατότητα να τρέξουμε βήμα-βήμα ένα ήδη δημιουργημένο πρόγραμμα. Αφού έχουμε κάνει όλα όσα έχουμε πει ως τώρα περί προγραμματισμού και κρίνουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο να τρέξει ώστε να δούμε τα αποτελέσματά του, επιλέγουμε την επιλογή για την οποία μιλάμε.

42 Επιλογή: Program Start Με αυτή την επιλογή υπάρχει η δυνατότητα να τρέξουμε ένα ήδη δημιουργημένο πρόγραμμα. Αφού έχουμε κάνει όλα όσα έχουμε πει ως τώρα περί προγραμματισμού και κρίνουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο να τρέξει ώστε να δούμε τα αποτελέσματά του, επιλέγουμε την επιλογή για την οποία μιλάμε.

43 Επιλογή: Clear Με αυτή την επιλογή υπάρχει η δυνατότητα να καθαρίσουμε τη μνήμη του Η/Υ από κάποιο παλιό πρόγραμμα ώστε να αρχίσουμε τη συγγραφή ενός νέου. Το πρόγραμμα προσομοίωσης μας ζητάει να βεβαιώσουμε ότι πράγματι θέλουμε να σβήσουμε το πρόγραμμα με την ερώτηση «Should memory be cleared (Y/N)».

44 Επιλογή: List /Print Με αυτή την επιλογή μπορούμε να δούμε στην οθόνη του Η/Υ μας μια λίστα του προγράμματος που υπάρχει στη μνήμη. Εφόσον το πρόγραμμα περνάει τη μια σελίδα υπάρχει η δυνατότητα με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερό, δεξί βελάκι, [Pg Up], [Pg Dn] να κινηθούμε ανάμεσα στο πρόγραμμα και να δούμε έτσι και το υπόλοιπο.

45 Επιλογή:.T/ Tool Correction Με αυτή την επιλογή μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα στοιχεία που αφορούν τα κοπτικά εργαλεία, όπως το μήκος τους, το πλάτος τους και την ακτίνα των κυκλικών τους τμημάτων.

46 Επιλογή End (τέλος προγράμματος). Με αυτή την επιλογή οδηγούμαστε στη πρώτη οθόνη του προγράμματος προσομοίωσης τόρνου CNC από την οποία με το πλήκτρο [ESCAPE] οδηγούμαστε στο λειτουργικό σύστημα και με οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο οδηγούμαστε πίσω στο κεντρικό μενού του προγράμματος.

47 Ασκησεις

48 Άσκηση 1 Το κομμάτι του παρακάτω σχήματος μπορεί να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες G00, G01 και G99 μόνο. Για να μπορέσει να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι πρέπει να δουλευτεί από τη μια μεριά, να λυθεί από τον τόρνο, να γυρίσει από την άλλη και να συνεχίσει την επεξεργασία. Αυτή η αλλαγή γίνεται με τη λειτουργία G99. Αυτή η λειτουργία προγραμματίζεται ως εξης:

49 Άσκηση 1 G99: (αλλαγή θέσης κομματιού) Ν: αριθμός εντολής G: 99 Χ : 0 Ζ :0

50 Σχημα

51 Ασκηση 2 Το κομμάτι του παρακάτω σχήματος μπορεί να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τις νέες λειτουργίες G86 (κύκλος μηχανής με αυτόματο κόψιμο σε σταθερά βήματα), και G83 (διάνοιξη οπών και κύκλων). Δημιουργήστε το πρόγραμμα αριθμητικού ελέγχου NC που φτιάχνει το παραπάνω προϊόν, από ένα μασίφ κομμάτι υλικού. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το κομμάτι αυτό μπορεί να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τις νέες λειτουργίες G86, G83.

52 Σχημα

53 Ασκηση 3 Το κομμάτι του παρακάτω σχήματος μπορεί να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας τις νέες λειτουργίες G86 (κύκλος μηχανής με αυτόματο κόψιμο σε σταθερά βήματα), G85 (απόξυρση οπών με κλειστή διαδρομή) και G33 (δημιουργία κυκλικού σπειρώματος). Η λειτουργία G86 έχει αναλυθεί στις προηγούμενες σελίδες. Οι δύο νέες λειτουργίες G85 και G33, προγραμματίζονται ως εξής:

54 Ασκηση 3 G85: (απόξυρση οπών με κλειστή διαδρομή) Ν: αριθμός εντολής G: 85 Χ: διάμετρος Ζ: μήκος κοπής Ι: γωνία κοπής G33: (δημιουργία κυκλικού σπειρώματος) Ν: αριθμός εντολής G: 33 Χ: βάθος σπειρώματος Ζ: μήκος σπειρώματος Ι: απόσταση μεταξύ των σπειρωμάτων Κ: ανάλυση (pitch)

55 Σχημα

56 Άσκηση 4 Το κομμάτι προς επεξεργασία είναι κυλινδρικό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Με την επιλογή «Ο» Starting point ορίζουμε τις συντεταγμένες Χ,Ζ του σημείου εκκίνησης του προγράμματος. Εδώ το σημείο εκκίνησης του προγράμματος είναι το Χ=120 και το Ζ=100.

57 Άσκηση 4 Στην συνέχεια και μέσω της επιλογής Tooling Data πηγαίνουμε σ΄ ένα καινούργιο υπομενού με τις εντολές: Workpiece tooling data Tool data Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται ένα νέο μενού εντολών: New (δεδομένα κομματιού) List (εμφάνιση δεδομένων εντολής New) Flat-bed machine  (επιλογή είδους μηχανής Auto) Inclined-bed machine

58 Σχημα

59 Προγραμμα

60 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΡΑΙΖΑΣ CNC

61 Χαρακτηριστικά του προγράμματος Καθαρά καθορισμένη είσοδο προγράμματος σύμφωνα με το DIN 66025 και οφείλεται στην απεικόνιση των εντολών οι οποίες έχουν εισαχθεί στο τέλος όπως και στην απλή διόρθωση των προγραμμάτων. Απλά μπλοκ εντολών CNC. Εξομοίωση CNC με ταυτόχρονη απεικόνιση της πραγματικής εντολής και της πραγματικής τιμής στην οθόνη. Χειρισμός του προγράμματος: Μέχρι 9 προγράμματα (υπορουτίνες) με 200 εντολές μέγιστο όλα μαζί μπορεί να χειριστεί στον ίδιο χρόνο

62 Μερικές τυπικές λειτουργίες επεξεργασίας Επεξεργασία παραλλήλου άξονα Γραμμική παρεμβολή με δύο άξονες Κυκλική παρεμβολή σε δύο άξονες Διάτρηση Επαναλαμβανόμενα σχήματα Απλά αυλάκια (Pockets)

63 Διαστασιολόγηση / Ορισμός αξόνων

64 Σημείο αναφοράς του κομματιού

65 Λειτουργία

66 Κωδικός επιλογής Zero point (G54-G59)

67 Κωδικός επιλογής Graphics

68 Κατάσταση λειτουργίας : Tooling data

69 Κατάσταση λειτουργίας: Graphic mode

70 Κατάσταση λειτουργίας: Sound Εδώ γίνεται η επιλογή με ή χωρίς ηχητικό σήμα όταν τρέχει το πρόγραμμα.

71 Κωδικός επιλογής: Input / Edit

72

73 Επιλογή Input / Insert Εδώ ένα νέο πρόγραμμα μπορεί να εισαχθεί. Όλες οι τιμές που εισάγονται τελειώνουν με Enter. Όταν φτάσει στην διεύθυνση P=Program number, το τελευταίο μπλοκ καλείται ξανά αυτόματα. Έτσι, οι χαρακτήρες οι οποίοι δεν αλλάζουν στο επόμενο μπλοκ δεν χρειάζεται να εισαχθούν ξανά. Τα μπλοκ αριθμίζονται αυτόματα. Το τελευταίο μπλοκ ενός προγράμματος πρέπει να προγραμματιστεί με «Μ2» (τέλος προγράμματος). Μπορούμε να αλλάξουμε μέσα στο πρόγραμμα τις εντολές με χρήση των arrow-keys. Μέσα στο πρόγραμμα, μπορούμε να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε τις σελίδες του προγράμματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα PgUp και PgDn.

74 Επιλογή Input / Insert Πατώντας τα πλήκτρα Home και End, ο κέρσορας μπορεί να τοποθετηθεί στην αρχή ή στο τέλος του μπλοκ. Πατώντας το Esc η εισαγωγή του προγράμματος μπορεί να εγκατασταθεί.................................. Παρεμβάλλοντας μπλοκς στο πρόγραμμα: Αν χρειαστεί, πατώντας το πλήκτρο INS (Insert) ένα μπλοκ μπορεί να προστεθεί, επιλέγοντας την επιθυμητή θέση της παρεμβολής με τα βελάκια. Πατώντας το πλήκτρο INS αυτό το μπλοκ μπορεί να παρεμβληθεί ακόμη μια φορά πιο πάνω. Τώρα μπορείτε να ξαναγράψετε στο παρεμβαλλόμενο μπλοκ αλλά πρέπει να τελειώσετε με το πλήκτρο  Ρ. Τα μπλοκς αριθμίζονται αυτόματα.

75 Επιλογή Complete Changes Όταν καλέσουμε «Complete Changes», φαίνεται η ερώτηση «Address character:__». Συνεπώς εδώ θα πρέπει να εισαχθεί το γράμμα S. Τελειώνουμε με Enter. Τότε η ερώτηση «value old:__» θα εμφανιστεί. Εδώ εισάγεται η τιμή 30. Τελειώνουμε με Enter. Στη συνέχεια η ερώτηση «value new:__» θα εμφανιστεί. Εδώ η επιθυμητή τιμή (50) εισάγεται και τελειώνουμε με Enter. Σαν αποτέλεσμα, όλες οι τιμές S30 στο πρόγραμμα αλλάζονται σε S50.

76 Επιλογή Change / Delete Η λανθασμένη λέξη μπορεί να επιλεγεί πατώντας τα arrow-keys. Μετά ξαναγράφεται με την νέα τιμή και τελειώνουμε με Enter. Aν πρόκειται να διαγραφεί ένα μπλοκ, επιλέγεται το σχετικό μπλοκ, με τα πλήκτρα και μετά πατώντας το πλήκτρο DEL εμφανίζεται η ερώτηση «Delete set (Y/N)». Αν ναι, πατήστε το πλήκτρο Υ έτσι ώστε το μπλοκ να σβηστεί. Αν όχι, πατήστε το πλήκτρο Ν και θα έχουμε επιστροφή στο απλό μενού. Επιστρέφουμε στο υπομενού με το Esc.

77 Επιλογή List Με μεγάλα CNC προγράμματα, τα οποία απαιτούν μεγαλύτερο χώρο από μια οθόνη, μέρος προγράμματος μπορεί να απεικονιστεί επιλέγοντας την κατάσταση λειτουργίας List, ακολουθούμενη από ρολάρισμα της οθόνης με. Επιστρέφουμε στο κυρίως μενού με Esc.

78 Κωδικός επιλογής Save Εδώ, τα νέα προγράμματα μπορούν να αποθηκευτούν στο δίσκο. Απαντήστε στην ερώτηση «Filename:__» με το όνομα του προγράμματος και τελειώστε με Enter.

79 Κωδικός επιλογής Delete Εδώ, ένα πλήρες πρόγραμμα αποθηκευμένο στην κυρία μνήμη μπορεί να διαγραφεί. Η ερώτηση «Should memory be cleared ? (Y/N)» απαντάται με Υ, και έχουμε επιστροφή στο κυρίως μενού. Η μνήμη έχει καθοριστεί. Αν απαντηθεί με Ν έχουμε επιστροφή στο κυρίως μενού χωρίς διαγραφή. Αν το πρόγραμμα διαγραφεί κατά λάθος, μπορεί να ξανακαλεσθεί πατώντας το πλήκτρο 8 ξανά.

80 Κώδικες επιλογής Load Εδώ, προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο μπορούν να διαβαστούν από την κύρια μνήμη της μονάδας ελέγχου. Η χρήση της είναι ίδια με τον κωδικό επιλογής Save.

81 Κωδικός επιλογής: single Step Εδώ, ένα πρόγραμμα ή μια υπορουτίνα μπορεί να αρχίσει. Δεχθείτε την ερώτηση Start program με Enter. Το πρόγραμμα θα αρχίσει αφού πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο. Μετά το ξεκίνημα, εκτελείται μόνο το πρώτο μπλοκ μετά το οποίο υπάρχει ένα αυτόματο σταμάτημα. Το επόμενο μπλοκ φαίνεται στην οθόνη και μπορεί να αρχίσει με οποιοδήποτε πλήκτρο. Σε οποιοδήποτε σημείο της λειτουργίας του προγράμματος μπορεί

82 Κωδικός επιλογής Program start Εδώ το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει χωρίς διακοπή. Αν παρ΄ όλα αυτά επιθυμούμε να διακόψουμε τη ροή του προγράμματος αυτό μπορεί να γίνει πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Όταν πατηθεί το Enter μια ακόμα φορά τότε το πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να αρχίσει το πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο μπλοκ εντολών.

83 Κωδικός επιλογής Program start Μετά την εκτέλεση του προγράμματος, ένα απλό μενού θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. Αυτή η γραφική απεικόνιση μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας το πλήκτρο D. Το προοπτικό του κατασκευασμένου κομματιού μπορεί να απεικονιστεί πατώντας το πλήκτρο Ρ. Αν το πλήκτρο D πατηθεί τώρα ξανά, αυτή η γραφική απεικόνιση μπορεί να εκτυπωθεί το ίδιο καλά. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο έχουμε επιστροφή στο κυρίως μενού.

84 Κωδικός επιλογής List Εδώ, το πρόγραμμα που βρίσκεται στην κύρια μνήμη μπορεί να εμφανιστεί ή να εκτυπωθεί με την βοήθεια ενός εκτυπωτή. Ερώτηση διαλόγου: Print list (Y/N)

85 Κωδικός επιλογής Correction memory Εδώ, μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα διόρθωσης εργαλείων για ένα μέγιστο εννέα εργαλείων. Αυτές οι τιμές απαιτούνται για την διόρθωση της ακτίνας του εργαλείου και του μήκους αυτού. Αυτά τα δεδομένα διόρθωσης εργαλείων αποθηκεύονται στην μνήμη των εργαλείων ανεξάρτητα με το πρόγραμμα και επίσης παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και μετά την διαγραφή του προγράμματος. Προγραμματίζοντας τα δεδομένα εργαλείων: Απαντήστε στην ερώτηση: Select (R.L.), δηλαδή εισάγετε την ακτίνα του κοπτικού και τις διαφορές μεταξύ των μηκών των εργαλείων. Και οι δύο τιμές, (R.L.), ακολουθούνται από Enter.

86 Κωδικός επιλογής Correction memory Αφού αποθηκευτεί το Τ1, η μνήμη του Τ2 απεικονίζεται αυτομάτως. Δεδομένα εργαλείου διαγράφονται καλώντας το σχετικό αριθμό εργαλείου. Καλέστε τα R και L τελειώστε πατώντας το πλήκτρο 0, αντιστοίχως. Επιστροφή στο κυρίως μενού έχουμε πατώντας το πλήκτρο Esc.

87 Κωδικός επιλογής Correction memory Η τιμή διόρθωσης L για το μήκος του εργαλείου μπορεί να ορισθεί ως εξής: Πρώτα πρέπει να ορισθεί το σημείο αναφοράς του άξονα του εργαλείου. Σ΄ αυτό το άκρο το πρώτο εργαλείο αγγίζει την επιφάνεια του κομματιού και κανονίζεται η πραγματική τιμή του άξονα Ζ. Το πρώτο εργαλείο ορίζεται σαν μηδενικό εργαλείο, δηλ. για το πρώτο εργαλείο, εισάγεται το 0 στον καθορισμό εργαλείου.

88 Κωδικός επιλογής Correction memory

89 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

90 ΑΣΚΗΣΗ 1 Το επόμενο παράδειγμα δείχνει ένα απλό πρόγραμμα CNC για το δεδομένο σχήμα.

91 ΑΣΚΗΣΗ 1

92 ΆΣΚΗΣΗ 2 Παράδειγμα εφαρμογής Input Το επόμενο παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άσκηση εισαγωγής προγράμματος.

93 ΆΣΚΗΣΗ 2

94 ΆΣΚΗΣΗ 3 Παράδειγμα εφαρμογής Insert Τα σημεία Ρ3 και Ρ6 από την άσκηση 2 υποτίθεται ότι πρέπει να παρεμβληθούν στο πρόγραμμα.

95 ΆΣΚΗΣΗ 3

96 ΆΣΚΗΣΗ 4 Παράδειγμα εφαρμογής Το μπλοκ 7 από την άσκηση 3 υποτίθεται πως θα διαγραφεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επόμενη περιφέρεια.

97 ΆΣΚΗΣΗ 4

98 ΆΣΚΗΣΗ 5 Προγραμματίζοντας ίχνη τρύπας με την βοήθεια υπορουτίνων και επαναλήψεων μέρους προγράμματος. Ο προγραμματισμός ιχνών τρύπας συχνά να απλοποιηθεί σημαντικά με χρήση υπορουτίνων και επαναλήψεων μέρους προγράμματος. Το επόμενο παράδειγμα παρουσιάζει την τεχνική προγραμματισμού.

99 ΆΣΚΗΣΗ 5

100 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "CNC Simulation Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Χαμηλοθώρης 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google