Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολεία…ΦΥΛΑΚΩΝ:Διαπολιτι-σμική Εκπαίδευση και Αγωγή μέσα σε αυτά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολεία…ΦΥΛΑΚΩΝ:Διαπολιτι-σμική Εκπαίδευση και Αγωγή μέσα σε αυτά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολεία…ΦΥΛΑΚΩΝ:Διαπολιτι-σμική Εκπαίδευση και Αγωγή μέσα σε αυτά
Επιμέλεια-Παρουσίαση Αντωνιάδου Θεοδοσία Φιλόλογος

2 Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν.2776/99),αρ.35: αναγνώριση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Εισήγηση Νο R(89)12 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στη Φυλακή: Όλοι οι φυλακισμένοι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει μαθήματα σχολικά, τεχνολογική εκπαίδευση, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, γυμναστική και άθληση, κοινωνική εκπαίδευση και εγκατάσταση βιβλιοθήκης

3 Σκοποί της Εκπαίδευσης στις Φυλακές
επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ελαχιστοποίηση των «δεινών του εγκλεισμού» (απόσυρση-αποπροσωποποίηση κατά τον Toch,1975) δημιουργική κάλυψη του νεκρού χρόνου απόκτηση κοινωνικών και αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων απόκτηση νέων δεξιοτήτων

4 Σκοποί της Εκπαίδευσης στις Φυλακές
εργασιακή αποκατάσταση μετά την αποφυλάκιση μείωση της παραβατικότητας

5 Στοιχεία που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική προσπάθεια:
Υποπολιτισμός της φυλακής Υπερπληθυσμός Υψηλά ποσοστά ψυχικής ασθένειας Υπέρμετρο άγχος Φόβος και ανασφάλεια Νεκρός χρόνος Αποκοπή από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

6 Στοιχεία που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική προσπάθεια:
Ο ιδρυματισμός Η απόσυρση και η αποπροσωποποίηση Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο Υψηλό ποσοστό χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών

7 Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού:
Μπορεί να προσφέρει: δημιουργική κάλυψη του νεκρού χρόνου των εγκλείστων επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία: -Ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων -Ανάληψη υπευθυνοτήτων από τους ίδιους απόκτηση βασικών δεξιοτήτων - βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων

8 Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού:
επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτές που έρχονται από τον «έξω» κόσμο αύξηση της αυτοεκτίμησης Προαγωγή της κριτικής σκέψης, μέσω της διαχείρισης κρίσεων και της επίλυσης προβλημάτων Μειωμένες πιθανότητες υποτροπής (κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση) Διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης (προετοιμασία της επαγγελματικής τους ζωής)

9 Εκπαίδευση ως Μεταβατικός χώρος Εκπαίδευση ως Μεταβατικός χώρος
Ψυχικός χώρος

10 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατουμένων Να διασφαλίζει τη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της συμμετοχής του συνόλου των κρατουμένων

11 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή Η αντιμετώπιση των δυσχερειών που συνεπάγεται ο χώρος του εγκλεισμού, όπως: Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών χώρων Η επάρκεια του εκπαιδευτικού χρόνου Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των κρατουμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης Η έγκαιρη μεταφορά των κρατουμένων στους χώρους εκπαίδευσης

12 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή Οι διενεργούμενες μαζικές μεταγωγές διακοπή προγραμμάτων Η συνέχεια της εκπαίδευσης Η εξασφάλιση της πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη φυλακή Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των σωφρονιστικών υπαλλήλων Η συνεργασία της διοίκησης της φυλακής με το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου

13 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη φυλακή Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσεων των εκπαιδευτών απέναντι σε στερεότυπα και προκαταλήψεις Η καταγραφή και η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αποφυλάκιση Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού curriculum για τους κρατούμενους Δημιουργία σταθερών και στενών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς,ιδρύματα και του Υπουργείο Δικαιοσύνης

14 Επιτεύγματα των Σχολείων των Φυλακών της Ελληνικής επικράτειας:
Επιτεύγματα των Σχολείων των Φυλακών της Ελληνικής επικράτειας: Επιτυχής συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις Δημιουργία ιστοσελίδας Έκδοση σχολικής εφημερίδας Έκδοση σχολικού περιοδικού Θεατρικές δραστηριότητες Πολιτιστικές δραστηριότητες

15 Επιτεύγματα των Σχολείων των Φυλακών της Ελληνικής επικράτειας:
Επιτεύγματα των Σχολείων των Φυλακών της Ελληνικής επικράτειας: Επικοινωνία-συνεργασία με άλλα σχολεία Αθλητικές δραστηριότητες Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση στις Φυλακές (European Prison Education Association)

16 Διαπολιτισμικότητα ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

17 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

18 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

19 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΟΡΙΣΜΟΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης και κοινωνικών δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας μεταξύ ατόμων διαφόρων πολιτισμικών ομάδων

20 Βασικές αρχές κατά Hessinger
Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση Εκπαίδευση για αλληλεγγύη Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό Εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης Εκπαίδευση για την ειρήνη

21 Στόχοι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/Αγωγής
Ανάκτηση ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό. Καλλιέργεια γενικής παιδείας και αξιοποίηση των διάφορων πολιτισμών, εμποδίζοντας τον σχηματισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

22 Στόχοι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/Αγωγής
Αναίρεση της αυθαίρετης φύσης της εθνικής ανωτερότητας. Την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού, προάγοντας την ένταξη των αλλοδαπών στο σχολικό σύστημα και βοηθώντας τους να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και αποτελέσματα με όλους

23 Αποτελέσματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/Αγωγής
Aποδοχή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι επηρεασμένη πολιτιστικά Ικανότητα του ατόμου να δει τα διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα ως διαφορετικά από τα δικά του χωρίς να τα κρίνει με θετικό ή αρνητικό τρόπο.

24 Αποτελέσματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/Αγωγής
Ικανότητα να εντοπίσει τα δικά του πολιτιστικά πιστεύω και να μπορεί να κρίνει τα αποτελέσματα όταν αλληλοεπιδρά με άλλα άτομα διαφορετικού πολιτισμού. Δυνατότητα να διευρύνει τα πρότυπα της πολιτιστικής συμπεριφοράς του.

25 Αποτελέσματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/Αγωγής
Να χρησιμοποιεί τους πολιτιστικούς κανόνες με ευέλικτο τρόπο Να μπορεί να υιοθετεί επιλεγμένες αξίες από άλλους πολιτισμούς Να δημιουργεί θετικές σχέσεις με άτομα άλλων πολιτισμών και να μπορεί να αντιμετωπίζει ¨πολιτιστικές εντάσεις¨

26 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ

27 Μαθησιακό περιεχόμενο του Σχολείου των Φυλακών
Μάθηση για γνώση Μάθηση για το πώς μαθαίνω Μάθηση για τη ζωή Μάθηση για τη συμβίωση

28 «Οι καλοί άνθρωποι δεν πέφτουν από τον ουρανό……
Δημιουργούνται!»


Κατέβασμα ppt "Σχολεία…ΦΥΛΑΚΩΝ:Διαπολιτι-σμική Εκπαίδευση και Αγωγή μέσα σε αυτά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google