Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά n Κόστος n Απαιτήσεις εγκατάστασης n Εύρος ζώνης (Bandwidth) n Χρήση ζώνης –Βασική ζώνη (Baseband) –Ευρεία ζώνη (Broadband)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά n Κόστος n Απαιτήσεις εγκατάστασης n Εύρος ζώνης (Bandwidth) n Χρήση ζώνης –Βασική ζώνη (Baseband) –Ευρεία ζώνη (Broadband)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά n Κόστος n Απαιτήσεις εγκατάστασης n Εύρος ζώνης (Bandwidth) n Χρήση ζώνης –Βασική ζώνη (Baseband) –Ευρεία ζώνη (Broadband) n Εξασθένιση (Attenuation) n Ανοχή στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

2 Μέσα Μετάδοσης Είδη Καλωδίων n Ομοαξονικά –Λεπτό (Thinnet) –Χοντρό (Thicknet) n Συνεστραμμένα ζεύγη –Θωρακισμένα (STP) –Μη θωρακισμένα (UTP) n Οπτικές ίνες

3 Λεπτό Ομοαξονικό καλώδιο Thin Coaxial Cable u Μαύρο ομοαξονικό καλώδιο u 10Base2 / RG-58 Thin COAX cable u Μέγιστο μήκος τμήματος 185 meters (engineering standard) u Απαιτεί 50 ohm terminators σε κάθε άκρο του τμήματος u Μέγιστος αριθμός συνδέσεων ανά τμήμα 30 (T- Connectors) u Κάθε τμήμα αποτελείται από μικρότερα τμήματα 10Base2 u Απαιτεί T-Connectors για σύνδεση στην NIC του κόμβου u Τμήματα επεκτείνονται με την χρήση επαναληπτών (repeaters).

4 Λεπτό Ομοαξονικό καλώδιο Thin Coaxial Cable Για την σύνδεση χρησιμοποιούνται ακροδέκτες τύπου BNC (British Naval Connector)

5 Χοντρό Ομοαξονικό καλώδιο Thick Coaxial Cable u Kίτρινο ομοαξονικό καλώδιο, με μαύρη σήμανση κάθε δύο μέτρα, για την τοποθέτηση πομποδεκτών - transceivers u Τύπος 10Base5 / RG-8 Thick COAX cable. u Μέγιστο μήκος ανά τμήμα (segment) 500 μέτρα. u Η σύνδεση κόμβων απαιτεί External transceiver u Μέχρι 100 συνδέσεις για τμήμα 500 μέτρων. u Απαιτεί καλώδιο και ακροδέκτες σύνδεσης τύπου AUI (Attachment Unit Interface) μεταξύ transceiver και NIC. u Απαιτεί 50 ohm terminators σε κάθε άκρο του τμήματος u Τμήματα επεκτείνονται με την χρήση επαναληπτών (repeaters).

6 Χοντρό Ομοαξονικό καλώδιο Thick Coaxial Cable Ομοαξονικό Καλώδιο thick Coax, πομποδέκτης (transceiver) και drop cable (transceiver cable)

7 Καλώδιο UTP u 10BaseT cable - Unshielded Twisted Pair (UTP) u Μέγιστο μήκος τμήματος 100 μέτρα u Ένας κόμβος ανά τμήμα u Τα τμήματα συνδέουν κόμβους σε κατανεμητές (hubs) u Καλώδια 4 ζευγών, διατομής AWG 22, 24, or 26 u Ακροδέκτες σύνδεσης τύπου RJ-45 (τηλεφωνικοί ακροδέκτες 8 συρμάτων) u Κατηγορίας (Cat) 3,4 ή 5 για ρυθμό μετάδοσης μέχρι 10,16 ή 100 Mbps αντίστοιχα u Στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο 2 ζεύγη για την μετάδοση

8 Καλώδιο UTP n Ενεργό στοιχείο με ακροδέκτες UTP Ακροδέκτης RJ45, και καλώδιο UTP 4 ζευγών

9 Μέσα Μετάδοσης Κατηγορίες UTP l Category 1 & 2  Voice & data μέχρι 4 MHz ( Έχει καταργηθεί) l Category 3  Voice & data μέχρι 16 MHz (Token Ring 4Mbps & Ethernet 10 Mbps) l Category 4  Data με 20 ΜΗz (Token Ring 16 Mbps) l Category 5  Data με 100 ΜΗz (Fast Ethernet 100 Mbps)

10 Καλώδιο Οπτικών Ινών Fiber Optic Cable u Τύπος ίνας 10Base-FL u Μέγιστη απόσταση 2 Km u Ίνα διατομής 50, 62.5 or 100-micron, duplex, multimode fiberoptic (συνήθως 62.5) u Ακροδέκτες σύνδεσης τύπου ST u Χρησιμοποιούνται μετατροπείς (converters) για την σύνδεσή τους σε ενεργές συσκευές με άλλους τύπους ακροδεκτών, πχ Repeaters, Hubs, Switches, Routers u Ρυθμός μετάδοσης 10Mbps με σηματοδοσία βασικής ζώνης ( baseband signaling)

11 Καλώδιο Οπτικών Ινών Fiber Optic Cable n Οπτικές ίνες, διάφοροι ακροδέκτες ST και μετατροπέας ST σε RJ45

12 Μέσα Μετάδοσης Συγκριτικός Πίνακας Καλωδίων

13 Δομημένη Καλωδίωση n Πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ n Το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568-Α παρέχει :  Ένα γενικευμένο καλωδιακό σύστημα για κτήρια  Ένα σχήμα μέσων, τοπολογίας, τερματισμού, σημείων σύνδεσης και διαχείρισης  Υποστήριξη πολλαπλών προϊόντων & περιβαλλόντων  Κατεύθυνση σε μελλοντικές διαχειριστικές λύσεις και προϊόντα  Εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος χωρίς πρότερη γνώση των προϊόντων που θα τη χρησιμοποιήσουν

14 Δομημένη Καλωδίωση Μήκος Καλωδίων UTP n Μεταξύ συσκευής και πρίζας •Μέχρι 3 μέτρα n Μεταξύ πρίζας και κατανεμητή (οριζόντια) •Μέχρι 90 μέτρα n Δίκτυο κορμού (εσωτερικά στο κτήριο) •Μέχρι 130 μέτρα

15 Ασύρματα Μέσα Wireless Media Τα ασύρματα μέσα στην δικτύωση χρησιμοποιούν κυρίως σήματα : uΜικροκύματα - Microwaves Επίγεια ή Δορυφορικά (VSAT) uΡαδιοκύματα - Radio waves uΥπέρυθρα - Infrared (IR) uLaser u Ηχητικά - Acoustic (Sonar)

16 Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου Network Interface Card (NIC) Σε κάθε υπολογιστή ή άλλη μονάδα που συνδέεται σε LAN πρέπει να γίνει uΕγκατάσταση uΔιαμόρφωση παραμέτρων uΟρισμός πρωτοκόλλου(bind) της κάρτας διασύνδεσης δικτύου (NIC) του

17 Κάρτα Δικτύου NIC (Network Interface Card) n Ο ρόλος τους είναι :  Διαμορφώνει τα δεδομένα από τον Η/Υ σε μορφή κατάλληλη για το καλώδιο  Αποστέλλει τα δεδομένα σε ένα άλλο Η/Υ  Ελέγχει τη ροή των δεδομένων μεταξύ Η/Υ και καλωδίωσης  Λαμβάνει τα εισερχόμενα σήματα και τα μεταφράζει στη μορφή που καταλαβαίνει η CPU του Η/Υ

18 Κάρτες Δικτύου n Προετοιμασία δεδομένων  Handshaking - Duplexing n Διεύθυνση δικτύου (Network address)  Mac address π.χ.  Mac address π.χ. 00-D0-B7-15-97-79 n Αποστολή & Έλεγχος των δεδομένων  Μέγεθος data, πλήθος data, χρόνος μεταξύ αποστολών, χρόνος αναμονής, ταχύτητα κ.λ.π. n Σύνδεσμοι & Δικτυακή καλωδίωση  RJ-45, BNC...

19 Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου Network Interface Card (NIC) n NIC με AUI, BNC NIC με RJ45, BNC


Κατέβασμα ppt "Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά n Κόστος n Απαιτήσεις εγκατάστασης n Εύρος ζώνης (Bandwidth) n Χρήση ζώνης –Βασική ζώνη (Baseband) –Ευρεία ζώνη (Broadband)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google