Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά
Κόστος Απαιτήσεις εγκατάστασης Εύρος ζώνης (Bandwidth) Χρήση ζώνης Βασική ζώνη (Baseband) Ευρεία ζώνη (Broadband) Εξασθένιση (Attenuation) Ανοχή στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

2 Μέσα Μετάδοσης Είδη Καλωδίων
Μέσα Μετάδοσης Είδη Καλωδίων Ομοαξονικά Λεπτό (Thinnet) Χοντρό (Thicknet) Συνεστραμμένα ζεύγη Θωρακισμένα (STP) Μη θωρακισμένα (UTP) Οπτικές ίνες

3 Λεπτό Ομοαξονικό καλώδιο Thin Coaxial Cable
Μαύρο ομοαξονικό καλώδιο 10Base2 / RG-58 Thin COAX cable Μέγιστο μήκος τμήματος 185 meters (engineering standard) Απαιτεί 50 ohm terminators σε κάθε άκρο του τμήματος Μέγιστος αριθμός συνδέσεων ανά τμήμα 30 (T-Connectors) Κάθε τμήμα αποτελείται από μικρότερα τμήματα 10Base2 Απαιτεί T-Connectors για σύνδεση στην NIC του κόμβου Τμήματα επεκτείνονται με την χρήση επαναληπτών (repeaters).

4 Λεπτό Ομοαξονικό καλώδιο Thin Coaxial Cable
Για την σύνδεση χρησιμοποιούνται ακροδέκτες τύπου BNC (British Naval Connector)

5 Χοντρό Ομοαξονικό καλώδιο Thick Coaxial Cable
Kίτρινο ομοαξονικό καλώδιο, με μαύρη σήμανση κάθε δύο μέτρα, για την τοποθέτηση πομποδεκτών - transceivers Τύπος 10Base5 / RG-8 Thick COAX cable. Μέγιστο μήκος ανά τμήμα (segment) 500 μέτρα. Η σύνδεση κόμβων απαιτεί External transceiver Μέχρι 100 συνδέσεις για τμήμα 500 μέτρων. Απαιτεί καλώδιο και ακροδέκτες σύνδεσης τύπου AUI (Attachment Unit Interface) μεταξύ transceiver και NIC. Απαιτεί 50 ohm terminators σε κάθε άκρο του τμήματος Τμήματα επεκτείνονται με την χρήση επαναληπτών (repeaters).

6 Χοντρό Ομοαξονικό καλώδιο Thick Coaxial Cable
Ομοαξονικό Καλώδιο thick Coax, πομποδέκτης (transceiver) και drop cable (transceiver cable)

7 Καλώδιο UTP 10BaseT cable - Unshielded Twisted Pair (UTP)
Μέγιστο μήκος τμήματος 100 μέτρα Ένας κόμβος ανά τμήμα Τα τμήματα συνδέουν κόμβους σε κατανεμητές (hubs) Καλώδια 4 ζευγών , διατομής AWG 22, 24, or 26 Ακροδέκτες σύνδεσης τύπου RJ (τηλεφωνικοί ακροδέκτες 8 συρμάτων) Κατηγορίας (Cat) 3,4 ή 5 για ρυθμό μετάδοσης μέχρι 10,16 ή 100 Mbps αντίστοιχα Στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο 2 ζεύγη για την μετάδοση

8 Ενεργό στοιχείο με ακροδέκτες UTP
Ακροδέκτης RJ45, και καλώδιο UTP ζευγών Ενεργό στοιχείο με ακροδέκτες UTP

9 Μέσα Μετάδοσης Κατηγορίες UTP
Category 1 & 2 Voice & data μέχρι 4 MHz ( Έχει καταργηθεί) Category 3 Voice & data μέχρι 16 MHz (Token Ring 4Mbps & Ethernet 10 Mbps) Category 4 Data με 20 ΜΗz (Token Ring 16 Mbps) Category 5 Data με 100 ΜΗz (Fast Ethernet 100 Mbps)

10 Καλώδιο Οπτικών Ινών Fiber Optic Cable
Τύπος ίνας 10Base-FL Μέγιστη απόσταση 2 Km Ίνα διατομής 50, 62.5 or 100-micron, duplex, multimode fiberoptic (συνήθως 62.5) Ακροδέκτες σύνδεσης τύπου ST Χρησιμοποιούνται μετατροπείς (converters) για την σύνδεσή τους σε ενεργές συσκευές με άλλους τύπους ακροδεκτών, πχ Repeaters, Hubs, Switches, Routers Ρυθμός μετάδοσης 10Mbps με σηματοδοσία βασικής ζώνης ( baseband signaling)

11 Καλώδιο Οπτικών Ινών Fiber Optic Cable
Οπτικές ίνες, διάφοροι ακροδέκτες ST και μετατροπέας ST σε RJ45

12 Μέσα Μετάδοσης Συγκριτικός Πίνακας Καλωδίων

13 Δομημένη Καλωδίωση Πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ Το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568-Α παρέχει :
Ένα γενικευμένο καλωδιακό σύστημα για κτήρια Ένα σχήμα μέσων, τοπολογίας, τερματισμού, σημείων σύνδεσης και διαχείρισης Υποστήριξη πολλαπλών προϊόντων & περιβαλλόντων Κατεύθυνση σε μελλοντικές διαχειριστικές λύσεις και προϊόντα Εγκατάσταση του καλωδιακού συστήματος χωρίς πρότερη γνώση των προϊόντων που θα τη χρησιμοποιήσουν

14 Δομημένη Καλωδίωση Μήκος Καλωδίων UTP
Μεταξύ συσκευής και πρίζας Μέχρι 3 μέτρα Μεταξύ πρίζας και κατανεμητή (οριζόντια) Μέχρι 90 μέτρα Δίκτυο κορμού (εσωτερικά στο κτήριο) Μέχρι 130 μέτρα

15 Ασύρματα Μέσα Wireless Media
Τα ασύρματα μέσα στην δικτύωση χρησιμοποιούν κυρίως σήματα : Μικροκύματα - Microwaves Επίγεια ή Δορυφορικά (VSAT) Ραδιοκύματα - Radio waves Υπέρυθρα - Infrared (IR) Laser Ηχητικά - Acoustic (Sonar)

16 Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου Network Interface Card (NIC)
Σε κάθε υπολογιστή ή άλλη μονάδα που συνδέεται σε LAN πρέπει να γίνει Εγκατάσταση Διαμόρφωση παραμέτρων Ορισμός πρωτοκόλλου (bind) της κάρτας διασύνδεσης δικτύου (NIC) του

17 Κάρτα Δικτύου NIC (Network Interface Card)
Ο ρόλος τους είναι : Διαμορφώνει τα δεδομένα από τον Η/Υ σε μορφή κατάλληλη για το καλώδιο Αποστέλλει τα δεδομένα σε ένα άλλο Η/Υ Ελέγχει τη ροή των δεδομένων μεταξύ Η/Υ και καλωδίωσης Λαμβάνει τα εισερχόμενα σήματα και τα μεταφράζει στη μορφή που καταλαβαίνει η CPU του Η/Υ

18 Κάρτες Δικτύου Προετοιμασία δεδομένων
Handshaking - Duplexing Διεύθυνση δικτύου (Network address) Mac address π.χ. 00-D0-B Αποστολή & Έλεγχος των δεδομένων Μέγεθος data, πλήθος data, χρόνος μεταξύ αποστολών, χρόνος αναμονής, ταχύτητα κ.λ.π. Σύνδεσμοι & Δικτυακή καλωδίωση RJ-45, BNC . . .

19 Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου Network Interface Card (NIC)
NIC με AUI, BNC NIC με RJ45, BNC


Κατέβασμα ppt "Μέσα Μετάδοσης Βασικά Χαρακτηριστικά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google