Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά Δίκτυα - Ι Γενικά. Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά Δίκτυα - Ι Γενικά. Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά Δίκτυα - Ι Γενικά

2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, και είναι συνδεδεμένες με τέτοιον τρόπο που οι χρήστες του δικτύου να μπορούν να αποθηκεύουν, να λαμβάνουν και να μοιράζονται πληροφορία.

3 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά δίκτυα •Δίκτυα υπολογιστών, που χρησιμοποιούν παλμούς από φως για την αναπαράσταση και μετάδοση των δυαδικών ψηφίων. •Είναι πολύ πιο αξιόπιστα κι έχουν πολύ μεγαλύτερες χωρητικότητες από όσα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς παλμούς.

4 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Απαιτούμενο εύρος ζώνης ανά εφαρμογή

5 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικές ίνες

6 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Μειονεκτήματα των μέσων από χαλκό •Ευαίσθητα σε παρεμβολές από το περιβάλλον •Απαιτούν γείωση με ακρίβεια •Επιδεκτικά σε ηλεκτρικές εκκενώσεις

7 Οπτική ίνα • πολύτροπη (multimode) 62.5/125 μm • μονότροπη (single-mode) 62.5/125 μm, 8.3/125 μm Μέση διάμετρος ανθρώπινων μαλλιών 80μm

8 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Τομή ίνας

9 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Ρυθμοί οπτικών ινών

10 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Παραδείγματα φωτός μέσα σε ίνα

11 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Μετάδοση Ο πυρήνας είναι τόσο διάφανος που αν φτιάχναμε από το υλικό ένα τζάμι για παράθυρο, θα μπορούσαμε να δούμε ακόμη κι αν ήταν 5km παχύ.

12 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Ο κώνος αποδοχής

13 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας ίνας •Μήκος κύματος (Wavelength) •Παράθυρο λειτουργίας (Operation window) •Συχνότητα (Frequency) •Απόσβεση (Attenuation) •Σκέδαση (Dispersion) •Εύρος ζώνης (Bandwidth)

14 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Εξασθένηση του φωτός μέσα από SO 2 (υπέρυθρη περιοχή)

15 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Χρήση φάσματος

16 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Η Χρήση του φάσματος στις Τ.

17 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Παράθυρο λειτουργίας

18 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Διασπορά & Απόσβεση

19 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Αίτια απόσβεσης •Ενδογενή (Intrinsic) –Σκέδαση (Scattering) –Απορρόφηση (Absorption) •Εξωγενή (Extrinsic) –Macrobending –Microbending

20 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Εξωγενή αίτια απόσβεσης Microbend

21 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Διασπορά (dispersion)

22 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Αποτέλεσμα διασποράς

23 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πηγές φωτός •Injection Laser Diode (ILD) –φθηνότερο –Λιγότερο ευαίσθητο στη θερμοκρασία –Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής –Χρησιμοποιείται σε πολύτροπα συστήματα •Light-Emitting Diode (LED) –Laser –Ισχυρά εστιασμένη δέσμη –Στενό εύρος ζώνης –Μεγαλύτερη απόδοση –Παρέχει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης –Απαιτείται στα μονότροπα συστήματα –Μεγάλη ισχύς

24 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δέκτες φωτός •APD photodiode •PIN photodiode

25 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Κοινοί τύποι συνδετήρων •Straight-Tip (ST) connector •Straight Connection (SC) connector •Medium Interface Connector (MIC) connector •Subminiature type A (SMA) connector

26 Οπτικοί συνδετήρες •μέση απώλεια σύνδεσης 0,1dB •απόσβεση συγκολλήσεων < 0,5dB •απώλεια patchcord <0,3dB

27 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πλεονεκτήματα οπτικών ινών •Ανεπηρέαστες από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (ΕΜΙ, RFI) •Υποστηρίζουν πολύ μεγάλα BW •Παρέχουν μεγάλη αξιοπιστία •Πολύ υψηλό βαθμό ασφάλειας •Καλύπτουν πολύ μεγάλες αποστάσεις

28 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Μειονεκτήματα οπτικών ινών •Αλλαγές και προσθήκες είναι δύσκολες •Η εγκατάσταση απαιτεί πολύ καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες •Απαιτούν πολύ ειδικό και ακριβό εξοπλισμό εγκατάστασης •Συγκριτικά ακριβές

29 Μονότροπες ή Πολύτροπες; •Μονότροπη –Φτηνότερη (ως υλικό) –Μεγαλύτερο BW –Ακριβή εγκατάσταση (τερματισμός) –Ακριβά ενεργά στοιχεία (LASER)

30 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά δίκτυα •Δίκτυα υπολογιστών, που χρησιμοποιούν παλμούς από φως για την αναπαράσταση των δυαδικών ψηφίων. •Είναι πολύ πιο αξιόπιστα κι έχουν πολύ μεγαλύτερες χωρητικότητες από όσα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς παλμούς.

31 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πλήρως οπτικά δίκτυα (all-optical network) •Ένα δίκτυο επικοινωνιών που δουλεύει αποκλειστικά στην οπτική περιοχή. •Χρησιμοποιεί οπτικά συστήματα μεταγωγής που συνδέονται με οπτικές ίνες

32 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ optical switch •Μια συσκευή μεταγωγής που διατηρεί το σήμα με τη μορφή φωτός από τη είσοδο ως την έξοδο. •Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν όλες τις ταχύτητες μετάδοσης επειδή απλά αντανακλούν το εισερχόμενο φως προς την έξοδο κι έτσι δεν χρειάζονται αναβάθμιση καθώς οι ταχύτητες των δικτύων αυξάνονται.

33 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικό σύστημα μεταγωγής Παθητικό σύστημα

34 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικός δακτύλιος με ενεργούς αναμεταδότες Μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ κόμβων. Το συνολικό μήκος του δακτυλίου απεριόριστο.

35 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Παθητικός οπτικός αστέρας

36 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Σύγκριση φυσικών μέσων

37 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Fiber To The Curb (1) Κέντρο Μεταγωγής Ζεύξη οπτικής ίνας Οπτική ίνα Κατανεμητής Τηλεφωνικό καλώδιο Οικία Σε αντίθεση με το FTTH (Fiber To The Home) Στόχος είναι η διάθεση πολυμεσικών εφαρμογών στο σπίτι

38 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Fiber To The Curb (2) Ομοαξονικό Καλωδιακής Τηλεόρασης ΟικίαΟπτική ίνα Κατανεμητής Ζεύξη οπτικής ίνας Κέντρο Μεταγωγής Εναλλακτικά τεχνολογίες xDSL

39 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία (multiplexing)

40 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM) Αρχικό εύροςΜετατόπιση συχνότηταςΤο πολυπλεγμένο κανάλι Attenuator factor

41 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ

42 Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM) •Group –12 channels (60-108KHz) •Supergroup –5 x groups (60 channels) •Mastergroup (CCITT) –5 x supergroups (300 channels)

43 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM)

44 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) •Χρησιμοποιείται στα συστήματα οπτικών ινών •Σε μία ίνα με εύρος ζώνης 25.000 GHz χωράνε πολλά κανάλια •Αρκεί να είναι σε διαφορετικές συχνότητες •Πιθανή εφαρμογή στα συστήματα FTTC •Το σύστημα έχει σταθερές εισόδους και εξόδους •Υπάρχει δυνατότητα και για μεταγωγή από μια είσοδο σε οποιαδήποτε έξοδο.

45 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου Time Division Multiplexing - TDM

46 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου Time Division Multiplexing - TDM Ο φορέας Τ1 (1,544 Mbps)

47 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου Time Division Multiplexing - TDM T1 = US, E1= 2,048Mbps = Europe Ιεραρχία της CCITT για 32, 128, 512, 2028 και 8192 κανάλια Είναι:Ε1 = 2,048 / 8,848 / 34,304 / 139,264 / 565,148 Mbps


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Οπτικά Δίκτυα - Ι Γενικά. Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι μια συλλογή συσκευών που μπορούν να αποθηκεύσουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google