Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η επικοινωνία μέσω εικόνας εφαρμογές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η επικοινωνία μέσω εικόνας εφαρμογές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η επικοινωνία μέσω εικόνας εφαρμογές
Η επικοινωνία μέσω εικόνας εφαρμογές Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, μετεωρολογία, χαρτογραφία. Βιομηχανικές εφαρμογές για εικόνες και ποιοτικός έλεγχος. Τηλεαίσθηση (remote sensing), έλεγχος (monitoring) και μετρήσεις. Επεξεργασία εικόνων, εγγράφων, αρχειοθέτηση, τακτοποίηση. Δημιουργία συνθέτων εγγράφων που περιέχουν κείμενο, δεδομένα κι άλλους τύπους πληροφορίας. Τηλεμοιοτυπία. Τηλεδιάσκεψη Εικονοτηλεφωνία

2 Στην εκπαίδευση Κάθε εκπαιδευτική σειρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολύ μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτικός χρόνος συντομεύεται και κατανέμεται σύμφωνα με τις ανάγκες, το χρόνο που θέλουν και τη διάθεση των εκπαιδευομένων. Διαφορετική απασχόληση των διδασκόντων. Ακριβά και λεπτεπίλεπτα πειράματα μπορούν να γίνονται με χαμηλό κόστος και ασφάλεια.

3 Πολυμέσα και Εκπαίδευση
- Το 10% από αυτά που βλέπουν - Το 20% από αυτά που ακούν και - Το 50% από αυτά που βλέπουν και ακούν Αριστοτέλης: Οι αισθήσεις δεν είναι νοητική λειτουργία ή αλλιώς δεν παράγουν γνώση

4 Προβλήματα επένδυσης και συντήρησης συστημάτων καθώς και τεχνολογικοί φραγμοί
Προσωπικοί υπολογιστές ή σταθμοί εργασίας που θα υποστηρίζουν δεδομένα πολυμέσων, περιλαμβανομένου και του video πραγματικού χρόνου (real time video). Νέοι εξυπηρετητές φακέλλων (file servers), που θα μπορούν να διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων (οπτικά ή μαγνητικά ή μαγνητοοπτικά). Νέα εργαλεία software για πολυμέσα και ενημερωμένες εκδόσεις των παλαιοτέρων. Κατάλληλα τοπικά δίκτυα LANs (Local Area Networks). Συνδέσεις των Τοπικών και μεμακρυσμένων δικτύων (LANs και WANs Wide Area Networks), για να εξυπηρετηθεί η μετάδοση φωνής Video και δεδομένων.

5 Κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα όπως:
Η τυποποίηση στην εκπαίδευση και η τροποποίηση των κλασσικών διαδικασιών σε μεθόδους αυτοδιδασκαλίας. Η τυποποίηση και προσωπικοποίηση της ψυχαγωγίας. Η εργασία εκ του μακρόθεν. Το τέλος της άμεσης ανθρώπινης επικοινωνίας. Το στένεμα του φάσματος των ενδιαφερόντων του ανθρώπου. Το στένεμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων του. Η σύγχιση μεταξύ του αληθινού και του φαινομενικού. Οι επιπτώσεις της εικονικής πραγματικότητας. Αύξηση της ανεργίας λόγω της συνεχούς αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

6 Ψηφιακή Πληροφορία

7 Οι συντελεστές

8 Μικρό Εύρος Ζώνης, προκαλεί:
Απώλεια Αρμονικών Απώλεια Ενέργειας Απώλεια Πληροφορίας

9 Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση δύο χαρακτήρων

10 Ψηφιοποίηση Αναλογικού Σήματος

11 Τεχνικές Ψηφιοποίησης
Απαντώμενοι Οροι: Δειγματοληψία Κβαντοποίηση Διαμόρφωση Κωδικοποίηση PCM, Θεώρημα Nyquist, Απαιτήσεις Εύρους Ζώνης κ.τ.λ.

12 Μέσα Μετάδοσης Ενσύρματα ή Επίγεια (Terrestrial) Ασύρματα (Aerial)

13 Ενσύρματα ή Επίγεια (Terrestrial)
Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων μη γειωμένο (Unshielded Twisted Pair UTP). Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων γειωμένο (Shielded Twisted Pair STP). Ομοαξονικό καλώδιο (Coaxial cable ή απλώς Coax). Οπτική Ίνα (Fiber Optic), όπου το μέσον είναι γυαλί και το σήμα από ηλεκτρικό έχει διαμορφωθεί σε φωτεινή δέσμη.

14 Ασύρματα (Aerial) Επιφανειακή διάδοση (surface transmission) ραδιοκύματα ή μικροκύματα και Δορυφορική ζεύξη (satellite link) όπου το μέσον είναι και εδώ ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως προηγουμένως, με τη διαφορά ότι έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση της διάδοσης, περίπου 270 milliseconds, λόγω της απόστασης. Η καθυστέρηση αυτή είναι ο χρόνος που κάνουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να διανύσουν απόσταση περίπου km με ταχύτητα διάδοσης που είναι ίση με τη ταχύτητα του φωτός (3108 m/s).

15 Οπτικές Ινες

16 Διαμήκης Διατομή

17 Ραδιοδίαυλοι

18 Δορυφορική Επικοινωνία

19 Μετάδοση Βασικής Ζώνης
Πολυπλεξία Κατανομής Χρόνου (Time Division Multiplexing, TDM) Σύγχρονη Ασύγχρονη

20 Σύγχρονη TDM με τη διάθεση ίσων Χρονοδιαστημάτων

21 Ασύγχρονη TDM με τη διάθεση μεταβλητών χρονοδιαστημάτων

22

23 Η χρήση Πολυπλεκτών MUX για διασύνδεση διαφόρων τερματικών μέσων

24 Τοπολογίες Δικτύων

25 Buss Topology (Αρτηρίας)

26 Ring (Δακτυλίου)

27 Πρωτόκολλα και πρότυπα επικοινωνίας
Μεταγωγή κυκλώματος (Circuit switching) τηλεφωνία, N-ISDN Μεταγωγή πακέτου (Packet switching) FDDI, Frame Relay, Internet Με σύνδεση (connection oriented) N-ISDN, X.25, TCP, ST-2 Χωρίς σύνδεση (Connectionless) Ethernet, Token Ring, Internet (IP)

28 Το πρότυπο του πρωτοκόλλου OSI

29 Οι συσκευές δικτύωσης

30 Διάφορα πρότυπα δικτύων Ethernet


Κατέβασμα ppt "Η επικοινωνία μέσω εικόνας εφαρμογές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google