Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ Ι.Σιώκου-Φράγκου ΕΛKΕΘΕ, Ι.ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ Ι.Σιώκου-Φράγκου ΕΛKΕΘΕ, Ι.ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ Ι.Σιώκου-Φράγκου ΕΛKΕΘΕ, Ι.ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

2 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΕΣ •Φυσιολογία, ζωτικοί ρυθμοί (αναπαραγωγής, ανάπτυξης, κατανάλωσης τροφής, αναπνοής κλ.π) • φαινολογία=εποχικός κύκλος •Βιογεωγραφία: εύρος εξάπλωσης ΕΜΜΕΣΕΣ Φυσιολογία και βιογεωγραφία του βιολογικού περιβάλλοντος •Λεία •Θηρευτές •Ανταγωνιστές για τροφή •Συμβιόντες •Ασθένειες •Παράσιτα

3 Θερμοκρασία ατμόσφαιρας ΔCO 2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Σύνθεση βιοκοινωνιών Θερμοκρασία θάλασσας Διεύθυνση, Ταχύτ.ανέμου Κάλυψη πάγου Βροχοπτώσεις Παροχή ποταμ. Αλατότητα Ρεύματα Βιογεωγραφία Εποχικές Διαχρονικές μεταβολές Δυναμική Πληθυσμών Φυσιολογία PH θαλασ Σύνθεση βιοκοινωνιών Φως

4 Παραγωγή ειδών- αφθονία ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Μέσω επιδράσεων στην υδρολογία-κυκλοφορία Ενδιατήματα διαχείμανσης e.g. C.finmarchicus Στρωμάτωση Κατακόρυφη ανάμειξη Οξυγόνωση νερού και πυθμένα Βαλτική, Μαύρη θάλασσα Ρεύματα Αλατότητα Κατανομή πλαγκτού ψαριών Βενθικές βιοκοινωνίες Θερμοκρασία ατμόσφαιρας

5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ- ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ (Βιογεωγραφία)  Σημαντικές βιογεωγραφικές μετατοπίσεις όλων των συναθροίσεων κωπηπόδων  Εξάπλωση προς βορρά κατά 10° γεωγραφικού πλάτους, των θερμόφιλων ειδών, παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των ψυχρόφιλων ειδών  Συσχέτιση με μεταβολές Θερμοκρασίας Β.Ημισφαιρίου και ΝΑΟ Μέσος αριθμός ειδών ανά συνάθροιση Beaugrand et al.,2002

6 Pseudo-oceanic temperate species (Centropages typicus, C.helgolandicus, Rhincalanus nasutus, Candacia armata)

7 Penilia avirostris θερμοεύκρατο-υποτροπικό Εξάπλωση στη Βόρειο θάλασσα. Φθινόπωρο 1999- εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλος πληθυσμός της Penilia. Μετά το 1999 η Penilia είναι χαρακτηριστικό είδος της φθινοπωρινής βιοκοινωνίας 2002-03: αυξημένη αφθονία της Penilia, αύξηση της φθινοπωρινής θερμοκρασίας ( Johns et al., 2005) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ- ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

8 Μείωση κατά 70 % της βιομάζας, με σημαντικές επιπτώσεις στους θηρευτές τους. Βόρειος θάλασσα Μεταβολή της βιομάζας του κωπηπόδου Calanus finmarchicus Τα θερμόφιλα είδη δεν αναπτύσσουν τόσο μεγάλους πληθυσμούς όσο τα ψυχρόφιλα είδη  Μείωση της συνολικής βιομάζας του ζωοπλαγκτού  Μείωση διαθεσιμότητας τροφής στις προνύμφες ψαριών Επιπτώσεις αύξησης θερμοκρασίας

9 Επιπτώσεις στις εποχικές διακυμάνσεις (φαινολογία) Μεταβολή της αφθονίας και του εποχικού κύκλου των κυρίαρχων ειδών του Calanus C.helgolandicus= θερμόφιλο C.finmarchicus =ψυχρόφιλο Αντικατάσταση του ψυχρόφιλου από το θερμόφιλο μετά το 1980. Το ψυχρόφιλο έχει μέγιστο την άνοιξη. Το θερμόφιλο έχει μέγιστη αφθονία το καλοκαίρι-φθινόπωρο αλλά η παρουσία του εξαπλώθηκε και το χειμώνα-άνοιξη Ομως τα τελευταία χρόνια η συνολική αφθονία των Calanus εμφανίζει μέγιστες τιμές στο τέλος καλοκαιριού αντί την άνοιξη

10 Η επιτυχία «στρατολόγησης» (recruitment) των ανωτέρων τροφικών επιπέδων εξαρτάται σημαντικά από το ταίριασμα τους με την πλαγκτονική παραγωγή Οι προνύμφες μπακαλιάρου περιμένουν να τραφούν με Calanus την άνοιξη. Ομως μετά το 1980, το μέγιστο αφθονίας Calanus σημειώνεται στο τέλος καλοκαιριού με συνέπεια τη μείωση του μπακαλιάρου. Βόρειος θάλασσα Beaugrand et al.,2003 Επίδραση στο ζωοπλαγκτόν- λεία ιχθυοπλαγκτού

11 Phyllorhiza punctata (Ειρηνικος) Rhopilema nomadica (Ερυθρα θ.) Σκυφομεδουσες Μεσόγειος Αλλόχθονα είδη 12 είδη κωπηπόδων, κυρίως στη Λεβαντίνη, 2 σε ελληνικά νερά, Λίγες μελέτες, έλλειψη γνώσεων ταξινομικής Περιορισμός κατανομής ειδών Ειδη ψυχρόφιλα, boreal relict species e.g Pseudocalanus elongatus στην Αδριατική και ΒΑ Αιγάιο

12 Εποχικός κύκλος των μεροπλαγκτονικών προνυμφών. Ευαισθησία του μεροπλαγκτού στη θερμοκρασία Εποχικός κύκλος 1990- 2000 4-5 εβδομάδες νωρίτερα από το μ.ο. όλων των ετών. Σχέση με χειμωνιάτικη θερμοκρασία θάλασσας και ΝΑΟ Παρόμοιες αλλαγές και για προνύμφες εχινοδέρμων Σημασία για τις βενθικές βιοκοινωνίες (Edwards & Richardson, 2002). Επιπτώσεις στις εποχικές διακυμάνσεις φαινολογία

13 Ψυχρόφιλη βιοκοινωνία 1960s Θερμόφιλη 1990s. Πιο φανερές αλλαγές: τέλος 1970s και τέλος 1980s. Αλλαγές συσχετίζονται με ανωμαλίες στο κλίμα των ωκεανών. Μετά το 1990, η πλαγκτονική βιοκοινωνία παρέμεινε θερμόφιλη, χαρακτηριζόμενη από πολλά θερμο- εύκρατα/ υποτροπικά είδη Saphos, 2003 Επίδραση στη ποικιλότητα και σύνθεση βιοκοινωνιών «REGIME SHIFTS» Τροπή καθεστώτος Βόρειος θάλασσα Γενικά σημειώθηκε αύξηση της ποικιλότητας σε είδη στη Βόρειο θάλασσα, σχετιζόμενη με την αύξηση θερμοκρασίας- Εμφάνιση εξωτικών ειδών. Αλλά για την παραγωγή ψαριών αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό καθώς ποικιλότητα/παραγωγή έχουν αντίστροφη σχέση. Cold state Warm state

14 Επίδραση θερμοκρασίας σε διαχρονικές διακυμάνσεις- τροφικό πλέγμα Θάλασσα Λιγουρίας: Κλίμα Β.Ατλαντικού και ζωοπλαγκτόν Θερμοκρασία θάλασσας Ζελατινοειδή (Σιφωνοφόρα, Μέδουσες, Κτενοφόρα) Κωπήποδα Συσχέτιση μεταξύ Θερμοκρασίας και ζελατινοειδών: μεγάλη αφθονία ευνοείται από υψηλή θερμοκρασία και ξηρές συνθήκες Υψηλή αφθονία ζελατινοειδών, μείωση των κωπηπόδων, θηρευτές-λεία. Πιθανές αλλαγές στο τροφικό πλέγμα, σχέση με την κυριαρχία μικρών ειδών φυτοπλαγκτού-μαστιγωτών Κλίμα Β.Ατλαντικού Τοπικό κλιμα συγχρονισμός (Molinero et al., 2005)

15 SESAME Mallorca: influence by NAOVillefranche Napoli Saronikos: influence by EA/WR Differences in the variability among areas Berline et al. in press

16 Saronikos NO3: 1997 Chla=1998 Zoo abun=1992-93 Zoo groups=1992-95 Zoo abund=1992-93

17 Effects on the medusae+ctenophores interannual variability Linear regressions of scyphomedusa abundance and NAO (Dec-March) Aurelia aurita (E Scotland) Cyanea lamarckii (W Denmark) Lynam et al., 2004 For 11 species (sub-tropical to subarctic) warm temperatures are related to large population size. But effects on species life cycle (polyps-medusa) and rates should be considered e.g. Greater and rapid production of medusae from polyps at warmer temperature. Π.χ. Πρωιμη εμφάνιση της Cotylorhiza στο Αιγαίο τον Ιούλιο 2007 λόγω μικρών καυσώνων τον Ιούνιο? Review by Purcell, 2005 Oι διακυμάνσεις των πληθυσμών τους έχουν συσχετισθεί με το κλίμα. Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι εμφανίσεις αυτές θα αυξηθούν στο μέλλον εις βάρος των πληθυσμών των ψαριών, των οποίων είναι ανταγωνιστές για την τροφή, αλλά και καταναλωτές των νεαρών ψαριών.

18 Μεγάλοι πληθυσμοί μεδουσών Β. Αδριατική Ανάλυση δεδομένων αφθονίας Pelagia 50 χρόνια Σχέση με α) μεταφορά ατόμων προς Βορρά μέσω ρευμάτων (συνθήκες υδροκλιματικές π.χ. ΕΜΤ β) με τροφικές συνθήκες στην περιοχή ευνοικές για ανάπτυξη και αναπαραγωγή. Wavelet analysis: περιοδικότητα εμφάνισης έχει συρρικνωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έχει αυξηθεί η εμφάνιση φαινομένων μεγάλων πληθυσμών, ιδιαίτερα των A. aurita and R. pulmo. Περιοδικότητα 10 years (οπως και Δ.μεσόγειο), 2.5 years, 8–14 mo, and 8 mο. A.aurita C.tuberculata

19 Επίδραση της έκτασης πάγου Διαχρονικές μεταβολές των ευφαυσεωδών (krill) και σαλπών στο Νότιο Ωκεανό Σημαντική μείωση της αφθονίας των Ευφαυσεωδών μετά το 1970 Αύξηση SST, μείωση της έκτασης πάγου, μείωση των φυκών πάνω στον πάγο (τροφή των ευφαυσεωδών) Αύξηση της αφθονίας των σαλπών μετά τη μείωση των ευφαυσεωδών επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός για το φυτοπλαγκτόν Κυριαρχία των σαλπών μπορεί να επιδράσει στην τροφική δομή του οικοσυστήματος Atkinson et al., 2004

20 Επίδραση αύξησης του CO 2 – Οξύνιση ωκεανών Orr et al., Nature 2005 Αύξηση CO2 Μείωση pH •Επιτάχυνση της διάλυσης των ασβεστολιθικών κελυφών θαλάσσιων οργανισμών •Ελάττωση των ρυθμών ασβεστοποίησης κοραλλιών και φυκών-το κέλυφο τους γίνεται ευθρυπτο Κοκκολιθοφόρα, Τρηματοφόρα, Μαλάκια, Εχινόδερμα, Κοράλλια  Κυριαρχούν στη ροή εξαγωγής CaCO3 και οργανικού άνθρακα  Σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα Ελάττωση των συγκεντρώσεων των ιόντων CO 3

21 ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ A)Επιδράσεις στη λεία, στους θηρευτές, στους συμβιόντες ( βιογεωγραφία, εποχική κατανομή, δυναμική πληθυσμών,βιοκοινωνίες) Βακτήρια, Φυτοπλαγκτόν Μικροζωοπλαγκτόν Μεσοζωοπλαγκτόν Ψάρια, πουλιά, θηλαστικά Διατροφή Τύρβη ανάμειξη ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΓΧ κύκλοι UV PH Φως ΔCO 2 Θερμοκρασία ατμοσφαιρας Θερμοκρασία θάλασσας Ταχυτ.Διευθ. ανέμου Παγοκάλυψη Βροχή Παροχή ποτ. Αλατότητα Ρεύματα Βακτήρια, Φυτο-, Μειοβένθος Μακροβένθος Ψάρια, πουλιά, θηλαστικά «Ταίριασμα ή Μη ταίριασμα» Match or Mismatch Συμβιόντες

22 Match-mismatch Το φθινοπωρινό μέγιστο του φυτοπλαγκτού μετατοπίσθηκε νωρίτερα στο καλοκαίρι κατά 4-6 εβδομάδες  Σημαντική συσχέτιση μεταξύ ομάδων φυτοπλαγκτού και SST άνοιξης  Για τα είδη πλαγκτού που επηρεάζονται από τη θερμοκρασία για ανάπτυξη και αναπαραγωγή, ο εποχικός κύκλος είναι πιο πρώϊμος. Δεν ανταποκρίνονται όλα τα είδη κατά τον ίδιο τρόπο στην κλιματική αλλαγή, και ετσι οδηγούνται πιθανόν σε mismatch μεταξύ φυτο- και ζωοπλαγκτού Edwards & Richardson, 2004) Επίδραση στο φυτοπλαγκτόν- λεία του ζωοπλαγκτού Αλλαγή στο χρόνο του εποχικού μεγίστου (μήνες) στην περίοδο 1958-2002 (Ψ) σε σχέση με το εποχικό τους μέγιστο το 1958 (Χ). Early Late

23 Πιθανή τροπή καθεστώτος στο Β.Ατλανικό- προς το τέλος 1980s. Holliday & Reid, 2001; Reid et al., 2001 Επίδραση των αλλαγών θερμοκρασίας στο πελαγικό τροφικό πλέγμα Μεταβλητότητα των βιολογικών δεικτών και του ΝΑΟ –Βόρειος θάλασσα

24 B) Επίδραση στην υδρολογία-κυκλοφορία Ατμοσφαιρική Θερμοκρασία ΔCO 2 Θερμοκρασία θάλασσας Βροχόπτωση Ποτάμια Αλατότητα μέτωπα αναβλύσεις κυκλώνες ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Ρεύματα Φυτοπλαγκτόν Μικροβιακός βρόγχος Μεσοζωοπλαγκτόν Δομή, λειτουργία τροφικών πλεγμάτων Ταχ.+διευθ. ανέμου Στρωμάτωση Διαθεσιμοτητα θρεπτ. (ΒΓΧ κυκλοι)

25 Επίδραση κλίματος στη στρωμάτωση νερού και ακολούθως στο ζωοπλαγκτό ΒΔ. Ειρηνικός (Oyashio region) Chiba et al., 2006 Total zooplankton wet weight (mgm3; May–July mean) (a) and the Pacific Decadal Oscillation (PDO) (b) The solid line indicates the 10- year running mean.

26 Interannual variation in the monthly normalized sea surface salinity (SSS); sea surface temperature (SST); and mixed layer depth (MLD). The shaded area indicates a positive anomaly SSSalSSTem Mixed Layer Depth W-S Sum W-S Sum W-S Sum Climate shift (PDO) Climate shift Arctic Osc. Pacific Decadal Oscillation Arctic Oscillation 1975-1985 Wint-spr=LowS,T, Deep Mix Summer=HighS,T, Strat 1985-1995 Wint-spr=High S,T,shalMix Summer=Low S,T WeakStr 1965-1975 Win-spr=HighS,T, ShalMix Summer=Low S,T,WeakStr

27 1990s shift: ζεστός χειμώνας-πρώϊμο ανοιξ.μεγιστο. Ψυχρό καλοκαίρι (χαλαρή στρωμάτωση) επιμήκυνση της παραγωγικής περιόδου. Υπερετήσιες διακυμάνσεις των βιοκοινωνιών κωπηπόδων 1975 shift: κρύος χειμώνας-καθυστέρηση ανοιξ.μεγίστου. Ζεστό καλοκαίρι- πρώϊμο μέγιστο της βιοκ.άνοιξης-καλοκαιριού, έντονη στρωμάτωση το καλοκαίρι, μειωμένη παραγωγή SpringSpring-SummerSummerAutumn Month Normal. Zoopl.abund

28 Υποθετικό διάγραμμα μηχανισμών της επίδρασης κλιματικών μεταβολών στην παραγωγή ζωοπλαγκτού Chiba et al., 2006 Υπερετήσια και εποχική μεταβλητότητα  Θερμοκρασία  Αλατότητα  Στρωμάτωση  Φως  Bloom φυτοπλαγκτού Διακυμάνσεις ζωοπλαγκτού

29 Υπάρχει συγχρονισμός των αλλαγών των ζωοπλαγκτονικών βιοκοινωνιών ? Μεγάλες αλλαγές (regime shifts) στην παραγωγικότητα ενός συστήματος -Εγκαιρη διαπιστωση για ενημέρωση διαχειριστών αλιευμάτων Β.Ειρηνικός Β.Ατλαντικός

30 Τι χρειαζόμαστε ?  Βασεις δεδομένων ιστορικών δεδομένων  Σώσιμο δεδομένων (SESAME)  Προσβάσιμες βάσεις δεδομένων  Ανάλυση επιλεγμένων δειγμα΄των  Intercalibration των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης (SESAME)  Ανάπτυξη και διάδοση κοινών στατιστικών μεθόδων  Μεγαλύτερη έμφαση στις συγκρίσεις μεταξύ περιοχών μκαι ειδών για τον κύκλο ζωής.  Δημοσίευση των αποτελεσμάτων προγραμμάτων παρακολούθησης πλαγκτού  Διεπιστημονικές έρευνες για επίδραση κλίματος  Βελτίωση οικολογικών μοντέλων και σύζευξη με μοντέλα πληθυσμών ζωοπλαγκτού.

31 EUR-OCEANS Consortium follow-up of the EUR-OCEANS Network of Excellence Aim: Building scenarios for marine ecosystems under anthropogenic and natural forcings Objectives are to facilitate and promote: — (1) top-level scientific research on the impacts of anthropogenic and natural forcings on ocean ecosystems, fostering collaborations across the European Research Area; — (2) the optimal use of any shared technical infrastructures and scientific facilities; — (3) activities to spread excellence, such as the training of scientific personnel and students, or knowledge dissemination towards the general public and socio-economic users. The Consortium was created for a renewable term of four years (2009-2012). It relies on an agreement between, and on in-cash and in kind contributions from its member organizations. The Institut de Recherche pour le Developpement (IRD, France): scientific coordination and hosts the Project Office for the first two years

32 Core members 25 Denmark: DTU Aqua Estonia: MEI France: CLS, Ifremer, INSU, CNRS, IRD Ocιanopolis, UBO, UnivMed, UPMC Germany: AWI, UniHB, UniHH Greece: HCMR Italy: CNR, CoNISMa, OGS, SZN Norway: NTNU Poland: IO PAS Spain: AZTI UK: BAS, NOCS, PML Invited members 3 Morocco: INRH South Africa: UCT Spain: ULPGC A Council comprising all the 'core' (paying) members is responsible for the strategic development of the Consortium. It votes the activity plan, the budget and membership changes. Min contribution=5000 euros

33 The Consortium periodically launches calls for EUR-OCEANS 'Flagships', 'Foresight Workshops' and Conferences, on which it focuses most of its resources. EUR-OCEANS 'Flagships' are awarded for a period of one or two years, to the organization (or cluster of the latter) which coordinates the Joint Programme of Activities (JPA) of a set of institutes/universities acting together to allow significant advances on an important topic of marine science. EUR-OCEANS co-funds the JPA, which includes such activities as the writing of papers, workshops, summer schools, conferences. EUR-OCEANS 'Foresight workshops' (FSW) focus on emerging and important topics in marine ecosystem studies, which address EUR-OCEANS scientific themes or priorities and require European-wide coordination, with the purpose of establishing a scientific vision or a roadmap at the scale of a decade. Foresight workshops may notably be used, upstream of flagships or conferences, to pave the way for EUR-OCEANS calls. EUR-OCEANS Conferences leave ample room for discussion and address important 'hot' topics requiring pluridisciplinary approaches. EUR-OCEANS also prolongs the efforts of the NoE in matters of training (advanced courses, PhD networks), shared facilities, networked databases, knowledge transfer and outreach (notably through the pursuit of the 'fact sheets' series that the NoE launched). EUR-OCEANS tools and activities

34 2010 Foresight Workshops 1.Climate Impacts on Oceanic Top Predators (CLIOTOP) into the future – Building scenarios for oceanic ecosystems in the XXI Century. UNESCO, Paris, 8-11 February 2010 (led by IRD and CLS). 2. Comparative analysis of European marine ecosystem reorganizations – a large scale approach to develop the basis for an ecosystem-based management of marine resources. Hamburg, 2010 (led by UniHH). 3. Rapid change in polar ecosystems. Cambridge or Bremerhaven, 2010 (led by BAS and AWI).

35 2010 (2-year) Flagships 1. Toward AN eddying Global Green Ocean "from TWISTED to TANGGO".Flagship institutions: UPMC and NOCS. EO flagship support concentrates on the "Impact of submesoscale on particulate export" component of the larger TANGGO project. 2. Developing seasonal and spatial foodweb models through novel statistical modelling tools for constructing scenarios under future global change (EcoScenarios). Flagship institutions: UniHH and Oslo University.

36 1.The next big climate challenge: influence of meso- and sub-mesoscale ocean dynamics on the global carbon cycle and marine ecosystems hosted by the cluster of excellence Europôle Mer. 30 May–3 June 2010 Centre de la Mer, Aber Wrac’h, Pascal Rivière (LEMAR/UBO) 2 Integration of Biogeochemistry and Ecosystems: Comparison across Regional Programs - IMBIZO II with IMBER and BAS; hosted by HCMR, 10-14 October 2010 Crete, Greece http://imbizo-2010.confmanager.com/ 3. EUR-OCEANS Conference (or workshop) on Indicators for an ecosystem-based fisheries management (EBFM) late 2010 venue to be determined Conferences

37 Call for 'foresight workshops' In 2010, EUR-OCEANS will fund up to five FWS (15,000 € each at most). Proposals focusing on the following topics : (1) Scenarios of ecosystem responses to global change (goal: an increased contribution of the marine community to the 5th and following IPCC Assessment Reports). (2) Interannual to interdecadal variability (goal: by focusing on observation and data, fill the gap that exists between studies made at temporal scales of weeks to seasons on the one hand, and at paleo, secular or millennial time scales on the other hand). (3) Functional genomics, proteomics and marine ecology (goal: use available data towards the comprehension of ecosystem functions and responses to global change). application deadline: 25 April 2010 / call results: 25 May 2010 workshops: to be preferably held in 2010 http://www.eur-oceans.net/

38

39 Oguz et al. (2006): κλιματικές αλλαγές επέδρασαν σε θρεπτικά, φυτο-, ζωοπλαγκτόν, πληθυσμοί ψαριών Ψυχροί-ξηροί χειμώνες στο 1ο μισό δεκαετίας, αλλαγή σε ήπιους χειμώνες στο 2ο μισό. Χρονιές ψυχρών (ήπιων) χειμώνων αντιστοιχούν σε αύξηση (μείωση) θρεπτικών και Η2S, βιομ.φυτοπλαγκτού. Η μεταβλητότητα αυτή φαίνεται να εξαρτάται από ΝΑΟ και άλλους κλιματικούς δείκτες Ευρασίας

40 Κατανομή του “εξωτικού νότιου” κωπηπόδου Metridia pseudopacifica: αύξηση μετά το El-Nino Επίδραση του El-Nino (1997-1998) στο ζωοπλαγκτόν British Columbia. Mackas & Galbraith, 2002 Απρ/ΜαϊοςΙουλ/Αυγ Σεπ/Οκτ Η ομάδα των «βόρειων» κωπηπόδων (Calanus marshallae, Pseudocalanus mimus, Acartia longiremis) ήταν πολύ λιγότερα το 1997– 1998 (αύξηση θερμοκρασίας) παρά το 1979–1991 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

41 Επίδραση της αλλαγής κλίματος στο ζωοπλαγκτόν περιοχών με αναβλύσεις Marinovic et al., 2002 Monterey Bay coastal upwelling system 1997-1999 El Nino= Μείωση αφθονίας ζωοπλαγκτού και ευφαυσεωδών. Είδη θερμο-εύκρατα (από το νότο) La Nina= Ανάκαμψη του ζωοπλαγκτού και ευφαυσεωδών. Τυπική βιοκοινωνία ψυχρο-εύκρατη El NinoLa Nina Displ vol El NinoLa Nina Τ Δεικτης upwelling

42 Cotylorhiza tuberculata Η μέδουσα Cotylorhiza tuberculata εμφανίζεται μαζικά στις ελληνικές θάλασσες τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το 2007 οι πληθυσμοί της εμφανίσθηκαν από τον Ιούλιο και η πρώϊμη εμφάνιση πιθανόν να οφείλεται στις προηγηθείσες ζεστές ημέρες του Ιουνίου. Πειράματα (SESAME-Ισπανία): πρώϊμη ανάπτυξη του είδους με αύξηση της θερμοκρασίας


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ Ι.Σιώκου-Φράγκου ΕΛKΕΘΕ, Ι.ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google