Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ
Πράξη: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2 Ταυτότητα Πράξης Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013
2/93 Ταυτότητα Πράξης Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΥΠΔΒΜΘ / Ειδική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΔΒΜΘ / Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Φορέας Πρότασης: Φορέας Λειτουργίας: Δικαιούχος:

3 3/93 Στόχος Πράξης Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη ΔΤΕΕ προκειμένου: να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν να συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω παραμέτρους από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων στο χώρο αυτό

4 Εμπειρογνώμονες Περικλής Λατινόπουλος.... Στυλιανός Μερκούρης.......
4/93 Εμπειρογνώμονες Περικλής Λατινόπουλος.... Στυλιανός Μερκούρης Ολύμπιος Δαφέρμος Στυλιανός Καραγιάννης.... Γεώργιος Μπαραλός Σταύρος Πάγκαλος Νικόλαος Σκοταράς Λεμονής Ψαρράς Ανδρονίκη Φιλιάνου Αικατερίνη Μπαλτζάκη.... Στυλιανός Μπουλταδάκης Αντιπρόεδρος ΠΙ, Πρόεδρος Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης Σύμβουλος ΠΙ, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, Αττικής Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Ειδική Παιδαγωγός Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ

5 Εμπειρογνώμονες Περικλής Λατινόπουλος.... Στυλιανός Μερκούρης.......
5/93 Εμπειρογνώμονες Περικλής Λατινόπουλος.... Στυλιανός Μερκούρης Ολύμπιος Δαφέρμος Στυλιανός Καραγιάννης.... Γεώργιος Μπαραλός Σταύρος Πάγκαλος Νικόλαος Σκοταράς Λεμονής Ψαρράς Ανδρονίκη Φιλιάνου Αικατερίνη Μπαλτζάκη.... Στυλιανός Μπουλταδάκης Αντιπρόεδρος ΠΙ, Πρόεδρος Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης Σύμβουλος ΠΙ, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, Αττικής Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Ειδική Παιδαγωγός Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ

6 Μεθοδολογία Έρευνας Στοχευόμενο κοινό Άντληση Πληροφορίας
6/93 Μεθοδολογία Έρευνας Στοχευόμενο κοινό Σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ) Μαθητές Εκπαιδευτικοί Γονείς Σχ. Σύμβουλοι Δ/ντες Σχολείων Ειδικοί Εκπαίδευσης (ΠΙ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) Προϊστάμενοι Γραφείων Ε.Ε. Άντληση Πληροφορίας Αποτύπωση στοιχείων σχολειών Ερωτηματολόγια Focus Groups Ποσοτικά Στοιχεία Ποιοτικά Στοιχεία Ποιοτικά Στοιχεία

7 Ημερίδα Πράξης (8/12/2010) «Η θέση της Δευτεροβάθμιας
7/93 Ημερίδα Πράξης (8/12/2010) «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας» «Η σχέση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με την εργασία και την ανάπτυξη» «Δομή και προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη νέα εποχή»

8 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων ... επεξεργασία, μελέτη
8/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία, μελέτη & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

9 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
9/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

10 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
10/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

11 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
11/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

12 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
12/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

13 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
13/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

14 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
14/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

15 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων
15/93 Εργαλεία ΤΠΕ για ... ... συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων ... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ

16 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
16/93 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 4.059 μαθητών 1.230 εκπαιδευτικών (εκ των οποίων: 98 ειδικής αγωγής) ερωτηματολόγια: 5.289 326 ημερήσια ΕΠΑΛ 62 εσπερινά ΕΠΑΛ 105 ΕΠΑΣ 127 ΣΕΚ αποτύπωση ποσοτικών στοιχείων: 620 μονάδες

17 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
17/93 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 7 Θεσσαλονίκη 13 Αθήνα & Πειραιά 1 Άμφισσα 3 Λαμία 1 Κατερίνη focus groups: 25 61 Εκπαιδευτικοί 38 Μαθητές 21 Γονείς μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 12 Δ/ντες Σχολείων 6 Ειδικοί Εκπαίδευσης (ΠΙ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) 8 Προϊστάμενοι Γραφείων Ε.Ε. 12 Στελέχη Ειδικής Αγωγής 11 Γονείς Ειδικής Αγωγής 14 Σχ. Σύμβουλοι συμμετέχοντες στα focus groups: 183

18 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
18/93 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας

19 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
19/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.Ε.) έχει χαμηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών σχετίζονται κυρίως με τα ενδιαφέροντα τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι μαθητές προτιμούν την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων περισσότερο από τη συνέχιση των σπουδών τους. Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε. Η πλειοψηφία των μαθητών της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους. Διατυπώνεται η ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Βιβλίων με σύγχρονες γνώσεις. Ενίσχυση των διδακτικών ωρών για τεχνολογικά μαθήματα και εργαστήρια. Ανάγκη για μαθήματα ή δραστηριότητες που να σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.

20 Ανάλυση Βασικών Συμπερασμάτων
20/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ανάλυση Βασικών Συμπερασμάτων

21 Οι λόγοι που συντελούν σε αυτό:
21/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 1. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει χαμηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία. Οι λόγοι που συντελούν σε αυτό:

22 Έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες
22/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ Απαξίωση για τη Δ.Τ.Ε.Ε. που εκφράζεται από μερίδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ Συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ

23 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
23/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Η κοινή γνώμη είναι ενημερωμένη για τις δυνατότητες που προσφέρει η Δ.Τ.Ε.Ε. στους αποφοίτους της; Η κοινή γνώμη εκτιμά θετικά το ρόλο που επιτελεί η Δ.Τ.Ε.Ε. ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

24 24/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Υπάρχει άγνοια και κατ’ επέκταση λανθασμένη άποψη από όσους δεν είναι μαθητές ΕΠΑ.Σ. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση για το τι ‘εστί’ ΕΠΑ.Σ. με κάθε μέσο. Τότε σίγουρα θα υπάρχει μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή από μαθητές, με αποτέλεσμα να ανέβει το επίπεδο του σχολείου» «Νιώθω να με υποτιμούν επειδή φοιτώ σε ΕΠΑ.Λ.» «Το ΕΠΑΛ είναι υπερβολικά υποτιμημένο σχολείο!!!»

25 25/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Το Υπουργείο Παιδείας μας αγνοεί και όλα τα λεφτά τα στέλνει στα γενικά και έτσι τα γενικά είναι καλύτερα από τα δικά μας σχολείο και σαν εξωτερικό αλλά και σαν εργαστήρια... Θα μπορούσατε χρόνο παρά χρόνο να δίνετε τα λεφτά που θα πήγαιναν στο γενικό στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και το αντίστοιχο για τα γενικά... Είμαστε η συνέχεια αυτής της χώρας και αν μας αφήσετε θα σας αφήσουμε και εμείς καταστρέφετε την χώρα και το μέλλον της» «…Τα Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια αποτρέπουν τα παιδιά να πάνε σε ΕΠΑ.Λ., κάτι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου…» «… οι καθηγητές θεωρούν εμάς, που φοιτούμε σε τεχνικά, παιδιά κατώτερης νοημοσύνης. Δεν κάνουν σωστά το μάθημα πιστεύοντας πως είναι άδικος κόπος. Ευχαριστώ…»

26 Οι μαθητές μας είπαν... (3/3)
26/93 Οι μαθητές μας είπαν... (3/3) «…Τέλος να σας επισημάνω πως τα παιδιά των γενικών λυκείων το ΕΠΑΛ το βλέπουν σαν ένα κατώτερο σχολείο γεμάτο παιδιά από άλλες χώρες, αλήτες και αδιάφορους μαθητές!... Ομολογώ πως και εγώ είχα την ιδία άποψη ενώ βρισκόμουν σε γενικό λύκειο και αυτό οφείλεται στην άγνοια που είχα εγώ αλλά και οι γονείς μου ώσπου αποφάσισα να το ψάξω και έκανα μεταγραφή αλλά διστακτικά. Προτείνω την ενημέρωση των μαθητών σε κάθε γυμνάσιο αλλά και στους μαθητές την Α τάξης των Γενικών λυκείων από ανθρώπους και όχι με ένα απλό έγγραφο που απλά θα κάνει ανάγνωση ο διευθυντής πριν την προσευχή και κανένας δεν θα τον παρακολουθεί!»

27 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
27/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Έλλειψη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων (όπου δεν υπάρχουν) θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της Δ.Τ.Ε.Ε. ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

28 «Θα ήθελα ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα»
28/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα γιατί ενώ μαθαίνουμε πολλά πράγματα στο σχολείο και αντλούμε πολλές πληροφορίες από αυτό αλλά δεν αρκεί...» «Το κύριο και μεγάλο θέμα μας είναι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα που δεν έχουν βγει ακόμα και είναι σαν να ερχόμαστε σαν τουρίστες απλά για να πάρουμε κάποιες γνώσεις, για αυτό παρακαλούμε να γίνει κάτι με αυτό το θέμα» «Έχετε δημιουργήσει σχολές χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα (ΕΠΑΣ- Φυσικό αέριο, Θερμουδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αμαξώματα)» «Θα ήθελα ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα»

29 29/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Σημαντικά μαθησιακά κενά μερίδας αποφοίτων Γυμνασίων, που κατά κανόνα κατευθύνονται στη Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ

30 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
30/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Οι μαθητές της Δ.Τ.Ε.Ε. δυσκολεύονται στην παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων; Η Δ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να αντιμετωπίσει την είσοδο μαθητών χαμηλής σχολικής επίδοσης; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

31 Ελλείψεις εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών.
31/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Ελλείψεις εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ

32 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
32/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Πόσο ικανοποιημένος είσαι από τους εργαστηριακούς χώρους; Τα εργαστήρια του σχολείου μου είναι επαρκώς εξοπλισμένα; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

33 33/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Το σχολείο πιστεύω ότι είναι ακατάλληλο και παλιό σαν κτίριο και δεν υπάρχουν υποδομές για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Θα μπορούσαν να μας μεταφέρουν σε ένα κτίριο διαφορετικό από αυτό ή έστω να έδειχναν λίγο ενδιαφέρον να το συντηρήσουν!...» «να υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός γιατί μέρα με τη μέρα η τεχνολογία εξελίσσεται, να έχουμε τουλάχιστον μηχανήματα του αιώνα μας…»

34 34/93 Οι μαθητές μας είπαν... «θα ήθελα να υπάρχουν πιο ευρύχωρες αίθουσες και κυρίως στο εργαστηριακό μέρος θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερες υποδομές. οι καθηγητές προσφέρουν πολλά αλλά δεν μπορούν να δώσουν το 100% των ικανοτήτων τους καθώς είναι και αυτοί απογοητευμένοι από τις ελλείπεις υποδομές…» «… να κάνουν περισσότερα κτίρια ώστε να μην είμαστε στα λυόμενα και κρυώνουμε το χειμώνα…»

35 35/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Περιορισμένη αποτελεσματικότητα του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ «Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές αναγκάζονται να ενημερώνονται από τρίτους που μπορεί να μην είναι και έγκυρες οι πληροφορίες που λαμβάνουν. (Το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ,σε προηγούμενες τάξεις, είναι σκέτη αποτυχία και το θεωρώ σπατάλη ωρών). Θα ήταν προτιμότερο να γίνονται οργανωμένες ημερίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα…». «…Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ενημερωνόμασταν με μεγαλύτερη επάρκεια μέσα από τον Επαγγελματικό Σχολικό Προσανατολισμό...»

36 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
36/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Περιορισμένη σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την αγορά εργασίας. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με τη θέσπιση υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των μαθητών σε επιχειρήσεις; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

37 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
37/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με επισκέψεις μαθητών σε εργασιακούς χώρους; Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με επισκέψεις επαγγελματιών στα σχολεία; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

38 38/93 Οι μαθητές μας είπαν... «…Να κάνουμε πιο πολλή πρακτική, να αναλαμβάνουμε εργασίες (να "υποδυόμαστε" ότι είμαστε στην πραγματικότητα στη δουλειά και αναλαμβάνουμε εργασία). Έτσι θα είμαστε πιο έτοιμοι για να βγούμε στην αγορά εργασίας» «Το μόνο που ζητώ και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνει είναι όταν θα τελειώσω το σχολείο να βρω δουλειά γιατί οι γονείς δεν μπορούν να μας συντηρούν για πάντα…» «Το σχολείο πρέπει να βοηθήσει μαζί με το Υπουργείο Παιδείας να βρίσκουν οι μαθητές δουλειά και να διδάσκονται και να κάνουν πρακτική στο αντικείμενο τους»

39 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
39/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Ανεπάρκεια των παρεχομένων γνώσεων και δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους αποφοίτους της Δ.Τ.Ε.Ε. Οι επαγγελματίες εμπιστεύονται τους αποφοίτους της Δ.Τ.Ε.Ε. στη δουλειά τους ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

40 40/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Χρόνια απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δ.Τ.Ε.Ε., ιδίως σε θέματα σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις της κάθε ειδικότητας. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ

41 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
41/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Τ.Ε.Ε. χρειάζονται επιμόρφωση στην ειδικότητά τους; Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Τ.Ε.Ε. χρειάζονται επιμόρφωση επικεντρωμένη στις ασκήσεις των εργαστηρίων της ειδικότητάς τους; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

42 42/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Επαγγελματική αποκατάσταση αβέβαιη λόγω του ότι οι εργοδότες επιλέγουν μη πτυχιούχους και αλλοδαπούς με χαμηλά ημερομίσθια και απαιτούνται πολλά ένσημα για να γίνεις κανονικός τεχνίτης» «…Και ερωτώ, πώς να δουλέψει ο πτυχιούχος της ειδικότητας των εργαλειομηχανών, αν δεν έχει ποτέ ξαναδουλέψει ποτέ σε εργαλειομηχανή CNC. Ελπίζω να δούμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ε.Π.Α.Λ - Ε.Π.Α.Σ και αυτό το ερωτηματολόγιο να μην ήταν χάσιμο χρόνου...»

43 43/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εν γένει της σχολικής απόδοσης. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η πλημμελής εποπτεία και ο ανεπαρκής έλεγχος από ορισμένα διοικητικά όργανα. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ

44 44/93 Οι μαθητές μας είπαν... «…Να γίνονται περισσότερα σεμινάρια στους καθηγητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του σήμερα και να κάνουν το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον. Θα παρακαλούσα να δώσετε προσοχή γιατί μόνο μέσα από τέτοια ερωτηματολόγια μπορούμε να σας μεταφέρουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν!!! » «…ένα θέμα που με απασχολεί είναι οι καθηγητές οι οποίοι δίδασκαν προηγουμένως σε γενικά λύκεια δεν είναι ειδικά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο δουλεύουμε στα ΕΠΑΛ... Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει σχετική ενημέρωση των καθηγητών πριν εργαστούν στα δικά μας σχολεία...» «…πολλοί καθηγητές κατά τη γνώμη μου είναι από λίγο έως πολύ στενόμυαλοι που προσπαθούν να διδάξουν με «παλαιομοδίτικους» τρόπους, τα κακογραμμένα βιβλία…»

45 2. Κριτήρια επιλογής ειδικότητας από τους μαθητές.
45/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών) 2. Κριτήρια επιλογής ειδικότητας από τους μαθητές.

46 Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς
46/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών) Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών σχετίζονται κυρίως με τα ενδιαφέροντα τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

47 47/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Πιστεύω πως το σχολείο μου, που είναι και επαγγελματικό Σχολείο θα έπρεπε να είχε αρκετές ειδικότητες, όχι μόνο οικονομίας και πληροφορικής. Αυτό κάνει στο μαθητή να μπορεί να επιλέξει ευκολότερα και πιο ελεύθερα την ειδικότητα που θέλει να διαλέξει και που αυτή θα τον βοηθήσει και για το πως θα συνεχίσει και μετά το λύκειο...» «Πρέπει να έχει περισσότερες ειδικότητες για να έχουμε πιο πολλές επιλογές»

48 48/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (προτίμηση μαθητών στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων) 3. Οι μαθητές προτιμούν την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων περισσότερο από τη συνέχιση των σπουδών.

49 Επαγγελματικά προσόντα ή τριτοβάθμια εκπαίδευση;
49/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (προτίμηση μαθητών στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων) Επαγγελματικά προσόντα ή τριτοβάθμια εκπαίδευση; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

50 50/93 Οι μαθητές μας είπαν... «…αν και το ΕΠΑΛ θεωρώ ότι πρέπει να μπορεί να σε βγάλει σαν απόφοιτο να μπορείς να δουλέψεις απευθείας. Οπότε θα ήθελα καινούργια μηχανήματα αλλά και βιβλία , κάποια είναι πολύ παλιά και η τεχνολογία τα έχει προσπεράσει κατά πολύ» «Θα ήθελα να είχα πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά επειδή η ειδικότητα μου είναι στην ΕΠΑΣ αυτό δεν γίνεται. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες για όλους τους μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης»

51 4. Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε.
51/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) 4. Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε.

52 Η Δ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχει ενιαία δομή.
52/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Η Δ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχει ενιαία δομή. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η θεσμοθέτηση τμήματος μεταδευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ,ΓΟΝΕΩΝ Εξετάσεις πιστοποίησης σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. FOCUS GROUPS: ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δημιουργία Διεύθυνσης Δ.Τ.Ε.Ε. στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. FOCUS GROUPS : ΣΤΕΛΕΧΩΝ

53 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
53/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η λειτουργία Πειραματικών Σχολείων στη Δ.Τ.Ε.Ε. θα συμβάλει στη βελτίωσή της; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

54 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
54/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων γίνεται με βάση τα υπάρχοντα εργαστήρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι με βάση αναπτυξιακά κριτήρια. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

55 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
55/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων του σχολείου μου έχει γίνει με βάση τα υπάρχοντα εργαστήρια; Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων του σχολείου μου έχει γίνει με βάση το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

56 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
56/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μαθησιακά κενά) 5. Η πλειοψηφία των μαθητών της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

57 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
57/93 Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μαθησιακά κενά) Από τις σπουδές τους στη Δ.Τ.Ε.Ε. οι απόφοιτοι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την απρόσκοπτη φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

58 58/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) 6. Διατυπώνεται η ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Βιβλίων με σύγχρονες γνώσεις.

59 Συγγραφή σύγχρονων σχολικών βιβλίων και δημιουργία βιβλίου καθηγητή.
59/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) Τα Προγράμματα Σπουδών δεν περιέχουν σύγχρονες γνώσεις και είναι απαραίτητη η τακτική επικαιροποίησή τους. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Διαπιστώνεται μεγάλη ποσότητα διδακτέας ύλης και επικαλύψεις με δυσκολία αφομοίωσης της ύλης από τους μαθητές. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Συγγραφή σύγχρονων σχολικών βιβλίων και δημιουργία βιβλίου καθηγητή. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

60 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
60/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) Τα Π.Σ. της ειδικότητάς μου περιέχουν ύλη, που δύσκολα μπορεί να αφομοιωθεί από τους μαθητές; Τα Π.Σ. της ειδικότητάς μου περιέχουν σύγχρονες γνώσεις; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

61 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
61/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) Στα Π.Σ. της ειδικότητάς μου υπάρχουν πολλές επικαλύψεις μεταξύ των μαθημάτων; Τα Π.Σ. πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

62 62/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) Τα βιβλία γενικής παιδείας των ΕΠΑΛ είναι κατανοητά ; Τα διδακτικά βιβλία της ειδικότητας είναι κατανοητά ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

63 Οι μαθητές μας είπαν... (1/2)
63/93 Οι μαθητές μας είπαν... (1/2) «…Όσο για τα βιβλία της ειδικότητας είναι μαύρα χάλια, ειδικά η τουριστική οικονομία και η επιχειρηματικότητα είναι κακογραμμένα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, είναι για ανθρώπους των πανεπιστημίων.. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με περισσότερη συζήτηση για να είναι πιο κατανοητά και πιο ρεαλιστικές καταστάσεις..» Τα βιβλία είναι από τα παλιά ΤΕΕ , δηλαδή δεν έχουμε. Και είναι δύσκολα βιβλία, λες και είμαστε ΤΕΙ «Θα ήθελα να θέσω ότι τα σημερινά βιβλία που έχουμε στα ΕΠΑΛ Δεν είναι καθόλου συμβατά με την τεχνολογία που συνεχώς αναπτύσσετε.... ΘΈΛΟΥΜΕ καλύτερα ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ για να μπορούμε να κάνουμε ποιο ωραία τα μαθήματα μας και με πιο μεγάλη ευκολία»

64 Οι μαθητές μας είπαν... (2/2)
64/93 Οι μαθητές μας είπαν... (2/2) «Η ύλη των μαθημάτων να μειωθεί από τα περιττά κεφάλαια και να γίνονται πιο ουσιαστικά και ενδιαφέροντα μαθήματα σε αυτά που αφορούν τις ειδικότητες μας» «Τα βιβλία στα μικρότερα σχολεία είναι ακαταλαβίστικα λες και θέλετε να ξεμάθουμε και όχι να μάθουμε. Μήπως νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με εξωγήινους; Μήπως με όλο αυτό ο μαθητής να τα παρατήσει και να αδιαφορεί;»

65 65/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 7. Ενίσχυση των διδακτικών ωρών για τεχνολογικά μαθήματα και εργαστήρια

66 66/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) Ενίσχυση των διδακτικών ωρών εργαστηριακής εκπαίδευσης και των μαθημάτων ειδικότητας. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ «Θα μπορούσα να πω ότι τα μαθήματα ειδικότητας θα μπορούσαν να μην είναι στην τρίτη τάξη μόνο θεωρία αλλά και εργασία στα εργαστήρια με μηχανές και διάφορα εργαλεία για να βγούμε από εδώ πιο εξειδικευμένοι...» «…να κάνουμε περισσότερες ώρες εργαστήριο και όχι περισσότερη θεωρία ...και μακάρι να κάνουμε 5 μέρες εργαστήριο και μία μέρα θεωρία…»

67 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
67/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) Από τα μαθήματα της ειδικότητας τι σας αρέσει; Το εργαστηριακό μέρος, το θεωρητικό μέρος ή και τα δύο; Στα ΕΠΑ.Λ. πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ώρες μαθημάτων ειδικότητας ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

68 68/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 8. Ανάγκη για μαθήματα ή δραστηριότητες που να σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.

69 69/93 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) Αναγκαία η ύπαρξη μαθημάτων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα & τον πολιτισμό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ : από μαθητές

70 70/93 Οι μαθητές μας είπαν... «…Θα ήθελα να υπάρχει περισσότερο πολιτισμικό περιβάλλον αλλά και χρόνος για άσκηση του σώματος πχ γυμναστική, χαλάρωση του μυαλού και εκτόνωση τυχόν νευρών!» «… εκπαιδευτικές εκδρομές σε ανάλογους χώρους, διάφορες επισκέψεις για ενημέρωση από ειδικούς ειδικότητας, χρήση σχολικής βιβλιοθήκης και ενημέρωση τυχόν σεμιναρίων ειδικότητας»

71 71/93 Οι μαθητές μας είπαν... «Το σχολείο μας θα έπρεπε να συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε για τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων μας εκτός Ελλάδας, τις διάφορες θρησκείες κτλ. Επίσης, θα έπρεπε να συμμετάσχουμε σε περισσότερα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα της UNICEF» «…τα σχολεία να δημιουργούν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών ώστε να τους προσελκύουν ομαλά και όχι με «εξαναγκασμό». Με λίγα λόγια, τα παιδιά να ενδιαφερθούν πραγματικά για τα προγράμματα αυτά…»

72 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
72/93 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ποσοτικά Στοιχεία

73 Μικρότερο ποσοστό μαθητών επιλέγει τη Δ.Τ.Ε.Ε.
73/93 Μικρότερο ποσοστό μαθητών επιλέγει τη Δ.Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ποσοστό μαθητών που φοιτά σε ΓΕΛ Ποσοστό μαθητών που φοιτά σε ΕΠΑΛ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 66% 34% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 68% 32% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 71% 29% ΚΡΗΤΗΣ 72% 28% ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 73% 27% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 74% 26% ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 75% 25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76% 24% ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 77% 23% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΝΙΟΥ 79% 21% ΗΠΕΙΡΟΥ 80% 20% ΠΗΓΗ : Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ, σχολικό έτος – 2010.

74 Ποσοστά Μαθητών που φοιτούν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
74/93 Ποσοστά Μαθητών που φοιτούν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαθητές Α΄Τάξης ΕΠΑΛ Μαθητές Β΄, Γ΄, Δ΄εσπ. Τάξης ΕΠΑΛ (1) Μαθητές Α΄και Β΄ Τάξης ΕΠΑΣ (2) Ποσοστό μαθητών Δ.Τ.Ε.Ε. που φοιτούν σε ΕΠΑΣ 1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1791 3531 381 90% 10% 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 6661 16319 3421 83% 17% 3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 601 1284 327 80% 20% 4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1504 3625 841 81% 19% 5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 711 1967 301 87% 13% 6 ΗΠΕΙΡΟΥ 627 1495 523 74% 26% 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1548 4448 910 8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 444 980 230 9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4709 11746 2103 85% 15% 10 ΚΡΗΤΗΣ 1690 3942 1011 11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1163 2237 237 12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1277 2714 439 86% 14% 13 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1080 2438 360 14 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 313 791 560 59% 41% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 24119 57516 11644

75 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
75/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ Από τα 385 ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά), Το 24% (1 στα 4) έχει λιγότερους από 100 ενεργούς μαθητές. Το 48% (1 στα 2) έχει λιγότερους από 200 ενεργούς μαθητές. Μόνον το 23% των ΕΠΑΛ έχει πάνω από 300 μαθητές Κάθε ΕΠΑΛ λειτουργεί μερικούς από τους 12 θεσμοθετημένους επαγγελματικούς Τομείς: 107 ΕΠΑΛ (το 28%) έχουν από 1 έως 3 Τομείς 147 ΕΠΑΛ (το 39%) έχουν 4 ή 5 Τομείς 124 ΕΠΑΛ (το 33%) έχουν από 6 έως 10 Τομείς Ο Μ. Ο. σχολικών Τομέων ανά ΕΠΑΛ, πανελλαδικά, είναι 4,7

76 Οι Τομείς του ΕΠΑΛ δεν έχουν ισόρροπη κάλυψη από μαθητές.
76/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Οι Τομείς του ΕΠΑΛ δεν έχουν ισόρροπη κάλυψη από μαθητές. Υπάρχουν 6 μεγάλοι Τομείς που συγκεντρώνει - ο καθένας τους - ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των μαθητών. Οι υπόλοιποι 6 Τομείς συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω του 5%. Οι Τομείς που ανήκουν στον κλάδο των Υπηρεσιών εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους Τομείς που παρέχουν βιομηχανικές / τεχνικές εξειδικεύσεις.

77 Ποσοστό μαθητών σε κάθε Τομέα
77/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) ΤΟΜΕΙΣ των ΕΠΑΛ Ποσοστό μαθητών σε κάθε Τομέα 1 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Β. Νοσηλευτών – Β. Ιατρικών Εργαστηρίων – Β. Βρεφονηπιοκόμων) 20,3% 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14,4% 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13,4% 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 13,2% 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11,9% 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 11,7% 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 4,5% 8 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3,8% 9 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3,2% 10 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2,6% 11 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 0,7% 12 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,3% ΣΥΝΟΛΟ 100,0%

78 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
78/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)

79 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
79/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)

80 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
80/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Γ’ ΕΠΑΛ

81 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
81/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Κατανομή των μαθητών των ΕΠΑΛ σε Κύκλους και Τομείς ανά Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Μαθητές της Α' Τάξης ΕΠΑΛ ανά ΚΥΚΛΟ ΚΥΚΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 938 3.145 293 646 427 333 817 237 2.064 883 470 623 588 249 11.713 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 853 3.298 262 824 284 294 688 199 2.645 777 644 654 492 64 11.978 ΝΑΥΤΙΚΟΣ 218 46 34 43 8 30 49 428 Αριθμός μαθητών ανά ΤΟΜΕΑ που φοιτά στη Β΄, Γ΄ και Δ΄(εσπ) τάξη των ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΛΠ. 196 379 56 111 59 223 19 631 159 105 131 82 6 2.213 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 133 522 41 57 50 184 272 220 90 93 42 1.823 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 63 634 21 55 14 83 27 363 89 54 33 72 1.508 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 350 2.000 371 212 189 464 110 1.306 475 232 298 435 140 6.715 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 123 900 129 75 60 160 58 513 182 79 76 2.613 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.997 136 734 483 161 565 183 1.280 595 206 335 322 7.608 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.807 192 478 150 170 462 112 1.292 520 425 426 273 66 6.843 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 443 2.078 434 395 238 632 172 1.574 494 229 289 414 143 7.719 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 500 2.180 185 448 200 681 126 1.714 577 389 592 382 96 8.259 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 778 3.544 209 779 339 365 949 148 2.800 603 387 397 361 18 11.677 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 87 5 2 44 152 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 191 45 31 26 386 Συνολικός αριθμός μαθητών 5.322 22.980 1.885 5.129 2.678 2.122 5.996 1.424 16.454 5.632 3.400 3.991 3.518 1.104 81.635

82 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
82/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Ο. Βαθμο-λογίας Αύξηση (Β/Α) (%) ΕΞΕΤ. Α ΕΞΕΤ. Β ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 11,8 13,7 16% ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 10,0 15,1 50% ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10,7 12,5 17% ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 10,4 12,8 23% ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10,5 19% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13,6 15,3 13% ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12,7 13,8 9% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 8,3 10,6 28% ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 7,5 8,9 18% ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 10,2 12,1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 9,3 11,6 24% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 8,1 9,7 20% ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 30% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6,9 9,6 40% ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 13,0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 12,4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 9,8 9,5 -3% ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ 9,4 12% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 11,0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 14,9 16,1 8% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 11,9 13,4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 5,9 9,0 52% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 14,2 15,6 10% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 39% ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6,5 13,3 105% ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 5,5 4,1 -25% ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 27% ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 8,7 15,5 78% Μέσος όρος ποσοστού μεταβολής 25% Μέσος όρος Βαθμολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ Α: Πανελλαδικές για ΤΕΙ, Β: Πανελλαδικές για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ποσοστό)

83 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
83/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Μέσος όρος Βαθμολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Μαθήματα Γενικής Παιδείας) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μ.Ο Βαθμολογίας ΕΞΕΤ. Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 8,3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7,5 M.O. 7,9 ΕΞΕΤ. Β 9,4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 3,8 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 4,7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 6,7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 8,6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 9,6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι 10,4 7,8 Α: Πανελλαδικές για ΤΕΙ, Β: Πανελλαδικές για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ποσοστό)

84 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ)
84/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΕΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Κωδ. Τομέα ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ (σύνολο ΤΟΜΕΑ) ΠΡΟΣΦΕ-ΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΙ ΕΠΙΤΥΧ0-ΝΤΕΣ ΣΕ ΤΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (άριστα 2000) 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.518 1122 498 33% 224 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.815 1004 634 35% 406 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 751 1440 279 37% 383 14 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 610 510 358 59% 989 15 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.339 352 26% 277 16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 395 594 294 74% 24 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.105 1374 944 45% 460 22 ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.120 3386 1.942 92% 8 23 ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3.274 1071 985 30% 1.348 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 527 1497 506 96% 9 31 ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 69 732 30 43% 839 32 ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 60% 665 ΣΥΝΟΛΑ 14.543 14584 6.834 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 8185 (Υπάρχουν κοινές θέσεις για δύο ή περισσότερους τομείς) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ: 83%

85 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΣ
85/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΣ Από τις 105 ΕΠΑΣ Το 27% έχει λιγότερους από 50 ενεργούς μαθητές. Το 51% έχει λιγότερους από 100 ενεργούς μαθητές. Μόνον το 13% των ΕΠΑΣ έχει πάνω από 200 μαθητές. Υπάρχουν 33 θεσμοθετημένες ειδικότητες για τις ΕΠΑΣ Από αυτές οι 41 ΕΠΑΣ (το 42%) λειτουργούν 1 έως 4 Ειδικότητες 41 ΕΠΑΣ (το 42%) λειτουργούν 5 έως 8 Ειδικότητες 16 ΕΠΑΣ (το 16%) λειτουργούν 6 έως 12 Ειδικότητες Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι από το συνολικό μαθητικό δυναμικό της Δ.Τ.Ε.Ε. μόνον το 17% κατευθύνεται στις ΕΠΑΣ. Το υπόλοιπο 83% κατευθύνεται στα ΕΠΑΛ. Ακόμη ότι οι εξειδικεύσεις των ΕΠΑΣ είναι διαφορετικές από αυτές των ΕΠΑΛ.

86 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ)
86/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Το 87% των μαθητών κατευθύνεται σε 8 μόνον Ειδικότητες (από τις 33 που είναι θεσμοθετημένες), οι οποίες είναι, κατά σειρά πλήθους μαθητών, οι εξής: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΥΔΡ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΣΥΝΤ. ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Από τους μαθητές αυτούς, το 41% ακολουθεί τις ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής το 32% ακολουθεί 4 τεχνικές ειδικότητες (θερμοϋδραυλικών, ηλεκτρολόγων, αερίου καυσίμου και αμαξωμάτων). το 14% ακολουθεί τις παραϊατρικές ειδικότητες (βοηθών φαρμακείων και φυσιοθεραπευτών).

87 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ)
87/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Οι ΕΠΑΣ εμφανίζονται αποδυναμωμένες τόσο σε αριθμό μαθητών όσο και σε αριθμό τμημάτων Ειδικοτήτων που λειτουργούν πανελλαδικά. Ενδεικτικοί λόγοι: Οι Ειδικότητες μεταξύ ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ διαχωρίστηκαν ανορθολογικά. Στην ουσία οι ΕΠΑΣ «μάζεψαν τις Ειδικότητες που περίσσευσαν από τα ΕΠΑΛ». Οι ΕΠΑΣ διαδέχθηκαν τα απογευματινά ΤΕΕ στα οποία λειτουργούσαν περισσότερες και πιο ελκυστικές Ειδικότητες. Δεν παρέχουν οι ΕΠΑΣ Απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ούτε άμεση πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

88 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ)
88/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στις ΕΠΑΣ

89 Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια (1/2)
89/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια (1/2) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 145 624 81 286 62 186 311 60 559 293 65 127 113 103 3.015 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 388 83 157 51 108 121 49 367 159 39 56 70 1.793 ΘΕΡΜΟ-ΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κλπ. 22 561 41 72 33 36 87 30 296 91 44 104 1.544 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 309 34 26 35 42 111 52 28 55 27 86 905 ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 54 206 29 90 102 82 112 45 830 ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 233 20 61 85 211 76 11 814 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 19 386 17 63 167 25 757 ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 215 15 46 21 12 8 77 48 480 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 14 64 4 9 240 ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC 2 6 16 179 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 96 23 13 147 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 24 124 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 7 120 ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 105 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 84

90 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ)
90/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια (2/2) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 75 5 80 ΜΗΧΑΝΟ-ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 55 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 11 9 32 52 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ 12 28 40 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 29 ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 15 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Συνολικός αριθμός μαθητών 381 3.421 327 841 301 523 910 230 2.103 1.011 237 439 360 560 11.644

91 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό)
91/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό) Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην Δ.Τ.Ε.Ε. λειτουργούν πολλά ολιγομελή τμήματα μαθητών. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνον στις νησιωτικές περιοχές, αλλά υπάρχει και σε άλλες περιοχές όπως στην Αττική. Yπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στους υπηρετούντες καθηγητές (κατά κλάδο/ειδικότητα) και στις ώρες που απαιτούνται με βάση τις ανάγκες του ωρολογίου προγράμματος. Στο σύνολό του το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζεται πλεονάζον. Εν τούτοις σε ορισμένους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών υπάρχει μεγάλη έλλειψη.

92 Ομαδοποιημένες ειδικότητες καθηγητών
92/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό) Αριθμός των υπηρετούντων καθηγητών σε ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και ανά περιφέρεια ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ομαδοποιημένες ειδικότητες καθηγητών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 261 994 146 288 149 162 362 97 757 282 225 264 191 4.177 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 108 584 65 138 111 60 199 39 390 110 94 101 123 2.120 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 79 326 43 81 47 55 117 29 295 99 93 64 1.407 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 59 380 25 91 42 48 100 10 341 30 35 1.267 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 67 330 68 57 46 113 28 224 54 62 69 1.210 ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 80 266 44 92 19 226 95 70 1.202 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ 41 249 21 37 22 18 56 14 147 32 24 738 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 174 34 20 45 13 119 23 576 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 11 2 26 12 374 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 74 17 7 27 16 358 ΝΑΥΤΙΚΟΣ 4 1 9 53 ΧΗΜΙΚΟΣ 3 Συνολικός αριθμός καθηγητών 780 3450 442 869 518 495 1178 260 2690 843 656 710 633 13.514

93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό)
93/93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό)


Κατέβασμα ppt "Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google