Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πράξη: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πράξη: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πράξη: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2 Ταυτότητα Πράξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Φορέας Πρότασης: Φορέας Λειτουργίας: Δικαιούχος: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 ΥΠΔΒΜΘ / Ειδική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΔΒΜΘ / Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 2/93

3 Στόχος Πράξης Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη ΔΤΕΕ προκειμένου: (i)να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν (ii)να συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω παραμέτρους από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (iii)να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων στο χώρο αυτό 3/93

4 Εμπειρογνώμονες 1.Περικλής Λατινόπουλος.... 2.Στυλιανός Μερκούρης....... 3.Ολύμπιος Δαφέρμος......... 4.Στυλιανός Καραγιάννης.... 5.Γεώργιος Μπαραλός......... 6.Σταύρος Πάγκαλος........... 7.Νικόλαος Σκοταράς.......... 8.Λεμονής Ψαρράς.............. 9.Ανδρονίκη Φιλιάνου......... 10.Αικατερίνη Μπαλτζάκη.... 11.Στυλιανός Μπουλταδάκης Αντιπρόεδρος ΠΙ, Πρόεδρος Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης Σύμβουλος ΠΙ, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, Αττικής Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Ειδική Παιδαγωγός Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ 4/93

5 Εμπειρογνώμονες 1.Περικλής Λατινόπουλος.... 2.Στυλιανός Μερκούρης....... 3.Ολύμπιος Δαφέρμος......... 4.Στυλιανός Καραγιάννης.... 5.Γεώργιος Μπαραλός......... 6.Σταύρος Πάγκαλος........... 7.Νικόλαος Σκοταράς.......... 8.Λεμονής Ψαρράς.............. 9.Ανδρονίκη Φιλιάνου......... 10.Αικατερίνη Μπαλτζάκη.... 11.Στυλιανός Μπουλταδάκης Αντιπρόεδρος ΠΙ, Πρόεδρος Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης Σύμβουλος ΠΙ, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος ΤΕΕ ΠΙ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, Αττικής Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων Ειδική Παιδαγωγός Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ 5/93

6 Μεθοδολογία Έρευνας Στοχευόμενο κοινό •Σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ) •Μαθητές •Εκπαιδευτικοί •Γονείς •Σχ. Σύμβουλοι •Δ/ντες Σχολείων •Ειδικοί Εκπαίδευσης (ΠΙ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) •Προϊστάμενοι Γραφείων Ε.Ε. Άντληση Πληροφορίας  Αποτύπωση στοιχείων σχολειών  Ερωτηματολόγια  Focus Groups Ποιοτικά Στοιχεία Ποσοτικά Στοιχεία Ποιοτικά Στοιχεία 6/93

7 Ημερίδα Πράξης (8/12/2010) «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: •«Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας» •«Η σχέση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με την εργασία και την ανάπτυξη» •«Δομή και προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη νέα εποχή» 7/93

8 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία, μελέτη & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 8/93

9 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 9/93

10 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 10/93

11 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 11/93

12 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 12/93

13 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 13/93

14 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 14/93

15 Εργαλεία ΤΠΕ για...... συγκέντρωση στοιχείων... επεξεργασία & παρουσίαση στοιχείων  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ  Ηλεκτρονική συγκέντρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων  Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ Περιβάλλον επισκόπησης της καρτέλας κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ  Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ Περιβάλλον στατιστικής επεξεργασίας και μελέτης δεικτών της ΔΤΕΕ 15/93

16 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια: 5.289 αποτύπωση ποσοτικών στοιχείων: 620 μονάδες • 4.059 μαθητών • 1.230 εκπαιδευτικών (εκ των οποίων: 98 ειδικής αγωγής) •326 ημερήσια ΕΠΑΛ •62 εσπερινά ΕΠΑΛ •105 ΕΠΑΣ •127 ΣΕΚ 16/93

17 συμμετέχοντες στα focus groups: 183 •61 Εκπαιδευτικοί •38 Μαθητές •21 Γονείς μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ •12 Δ/ντες Σχολείων • 6 Ειδικοί Εκπαίδευσης (ΠΙ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) • 8 Προϊστάμενοι Γραφείων Ε.Ε. •12 Στελέχη Ειδικής Αγωγής •11 Γονείς Ειδικής Αγωγής •14 Σχ. Σύμβουλοι focus groups: 25 • 7 Θεσσαλονίκη •13 Αθήνα & Πειραιά • 1 Άμφισσα • 3 Λαμία • 1 Κατερίνη Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 17/93

18 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 18/93

19 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1.Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.Ε.) έχει χαμηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία.Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.Ε.) έχει χαμηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία. 2.Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών σχετίζονται κυρίως με τα ενδιαφέροντα τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών σχετίζονται κυρίως με τα ενδιαφέροντα τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 3.Οι μαθητές προτιμούν την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων περισσότερο από τη συνέχιση των σπουδών τους.Οι μαθητές προτιμούν την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων περισσότερο από τη συνέχιση των σπουδών τους. 4.Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε.Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε. 5.Η πλειοψηφία των μαθητών της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους.Η πλειοψηφία των μαθητών της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους. 6.Διατυπώνεται η ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Βιβλίων με σύγχρονες γνώσεις.Διατυπώνεται η ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Βιβλίων με σύγχρονες γνώσεις. 7.Ενίσχυση των διδακτικών ωρών για τεχνολογικά μαθήματα και εργαστήρια.Ενίσχυση των διδακτικών ωρών για τεχνολογικά μαθήματα και εργαστήρια. 8.Ανάγκη για μαθήματα ή δραστηριότητες που να σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.Ανάγκη για μαθήματα ή δραστηριότητες που να σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. 19/93

20 Ανάλυση Βασικών Συμπερασμάτων Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 20/93

21 1. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει χαμηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία. Οι λόγοι που συντελούν σε αυτό: Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 21/93

22  Έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα)  Απαξίωση για τη Δ.Τ.Ε.Ε. που εκφράζεται από μερίδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ  Συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ 22/93

23 Η κοινή γνώμη είναι ενημερωμένη για τις δυνατότητες που προσφέρει η Δ.Τ.Ε.Ε. στους αποφοίτους της; Η κοινή γνώμη εκτιμά θετικά το ρόλο που επιτελεί η Δ.Τ.Ε.Ε. ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 23/93

24 Οι μαθητές μας είπαν... «Νιώθω να με υποτιμούν επειδή φοιτώ σε ΕΠΑ.Λ.» «Υπάρχει άγνοια και κατ’ επέκταση λανθασμένη άποψη από όσους δεν είναι μαθητές ΕΠΑ.Σ. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση για το τι ‘εστί’ ΕΠΑ.Σ. με κάθε μέσο. Τότε σίγουρα θα υπάρχει μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή από μαθητές, με αποτέλεσμα να ανέβει το επίπεδο του σχολείου» «Το ΕΠΑΛ είναι υπερβολικά υποτιμημένο σχολείο!!!» 24/93

25 Οι μαθητές μας είπαν... «…Τα Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια αποτρέπουν τα παιδιά να πάνε σε ΕΠΑ.Λ., κάτι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου…» «… οι καθηγητές θεωρούν εμάς, που φοιτούμε σε τεχνικά, παιδιά κατώτερης νοημοσύνης. Δεν κάνουν σωστά το μάθημα πιστεύοντας πως είναι άδικος κόπος. Ευχαριστώ…» «Το Υπουργείο Παιδείας μας αγνοεί και όλα τα λεφτά τα στέλνει στα γενικά και έτσι τα γενικά είναι καλύτερα από τα δικά μας σχολείο και σαν εξωτερικό αλλά και σαν εργαστήρια... Θα μπορούσατε χρόνο παρά χρόνο να δίνετε τα λεφτά που θα πήγαιναν στο γενικό στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ και το αντίστοιχο για τα γενικά... Είμαστε η συνέχεια αυτής της χώρας και αν μας αφήσετε θα σας αφήσουμε και εμείς καταστρέφετε την χώρα και το μέλλον της» 25/93

26 «…Τέλος να σας επισημάνω πως τα παιδιά των γενικών λυκείων το ΕΠΑΛ το βλέπουν σαν ένα κατώτερο σχολείο γεμάτο παιδιά από άλλες χώρες, αλήτες και αδιάφορους μαθητές!... Ομολογώ πως και εγώ είχα την ιδία άποψη ενώ βρισκόμουν σε γενικό λύκειο και αυτό οφείλεται στην άγνοια που είχα εγώ αλλά και οι γονείς μου ώσπου αποφάσισα να το ψάξω και έκανα μεταγραφή αλλά διστακτικά. Προτείνω την ενημέρωση των μαθητών σε κάθε γυμνάσιο αλλά και στους μαθητές την Α τάξης των Γενικών λυκείων από ανθρώπους και όχι με ένα απλό έγγραφο που απλά θα κάνει ανάγνωση ο διευθυντής πριν την προσευχή και κανένας δεν θα τον παρακολουθεί!» Οι μαθητές μας είπαν... (3/3) 26/93

27  Έλλειψη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων (όπου δεν υπάρχουν) θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της Δ.Τ.Ε.Ε. ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 27/93

28 Οι μαθητές μας είπαν... «Να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα γιατί ενώ μαθαίνουμε πολλά πράγματα στο σχολείο και αντλούμε πολλές πληροφορίες από αυτό αλλά δεν αρκεί...» «Έχετε δημιουργήσει σχολές χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα (ΕΠΑΣ- Φυσικό αέριο, Θερμουδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αμαξώματα)» « Το κύριο και μεγάλο θέμα μας είναι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα που δεν έχουν βγει ακόμα και είναι σαν να ερχόμαστε σαν τουρίστες απλά για να πάρουμε κάποιες γνώσεις, για αυτό παρακαλούμε να γίνει κάτι με αυτό το θέμα» « Θα ήθελα ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα» 28/93

29  Σημαντικά μαθησιακά κενά μερίδας αποφοίτων Γυμνασίων, που κατά κανόνα κατευθύνονται στη Δ.Τ.Ε.Ε. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ 29/93

30 Η Δ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να αντιμετωπίσει την είσοδο μαθητών χαμηλής σχολικής επίδοσης; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι μαθητές της Δ.Τ.Ε.Ε. δυσκολεύονται στην παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων; Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 30/93

31  Ελλείψεις εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 31/93

32 Πόσο ικανοποιημένος είσαι από τους εργαστηριακούς χώρους; Τα εργαστήρια του σχολείου μου είναι επαρκώς εξοπλισμένα; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 32/93

33 « Το σχολείο πιστεύω ότι είναι ακατάλληλο και παλιό σαν κτίριο και δεν υπάρχουν υποδομές για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Θα μπορούσαν να μας μεταφέρουν σε ένα κτίριο διαφορετικό από αυτό ή έστω να έδειχναν λίγο ενδιαφέρον να το συντηρήσουν!...» « να υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός γιατί μέρα με τη μέρα η τεχνολογία εξελίσσεται, να έχουμε τουλάχιστον μηχανήματα του αιώνα μας…» Οι μαθητές μας είπαν... 33/93

34 Οι μαθητές μας είπαν... «… να κάνουν περισσότερα κτίρια ώστε να μην είμαστε στα λυόμενα και κρυώνουμε το χειμώνα…» «θα ήθελα να υπάρχουν πιο ευρύχωρες αίθουσες και κυρίως στο εργαστηριακό μέρος θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερες υποδομές. οι καθηγητές προσφέρουν πολλά αλλά δεν μπορούν να δώσουν το 100% των ικανοτήτων τους καθώς είναι και αυτοί απογοητευμένοι από τις ελλείπεις υποδομές…» 34/93

35  Περιορισμένη αποτελεσματικότητα του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ «…Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ενημερωνόμασταν με μεγαλύτερη επάρκεια μέσα από τον Επαγγελματικό Σχολικό Προσανατολισμό...» «Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές αναγκάζονται να ενημερώνονται από τρίτους που μπορεί να μην είναι και έγκυρες οι πληροφορίες που λαμβάνουν. (Το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού,σε προηγούμενες τάξεις, είναι σκέτη αποτυχία και το θεωρώ σπατάλη ωρών). Θα ήταν προτιμότερο να γίνονται οργανωμένες ημερίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα…». Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 35/93

36  Περιορισμένη σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την αγορά εργασίας. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με τη θέσπιση υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των μαθητών σε επιχειρήσεις; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 36/93

37 Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με επισκέψεις μαθητών σε εργασιακούς χώρους; Η σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με το χώρο της εργασίας πρέπει να γίνεται με επισκέψεις επαγγελματιών στα σχολεία; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 37/93

38 Οι μαθητές μας είπαν... «…Να κάνουμε πιο πολλή πρακτική, να αναλαμβάνουμε εργασίες (να "υποδυόμαστε" ότι είμαστε στην πραγματικότητα στη δουλειά και αναλαμβάνουμε εργασία). Έτσι θα είμαστε πιο έτοιμοι για να βγούμε στην αγορά εργασίας» «Το σχολείο πρέπει να βοηθήσει μαζί με το Υπουργείο Παιδείας να βρίσκουν οι μαθητές δουλειά και να διδάσκονται και να κάνουν πρακτική στο αντικείμενο τους» «Το μόνο που ζητώ και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνει είναι όταν θα τελειώσω το σχολείο να βρω δουλειά γιατί οι γονείς δεν μπορούν να μας συντηρούν για πάντα…» 38/93

39  Ανεπάρκεια των παρεχομένων γνώσεων και δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους αποφοίτους της Δ.Τ.Ε.Ε. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) Οι επαγγελματίες εμπιστεύονται τους αποφοίτους της Δ.Τ.Ε.Ε. στη δουλειά τους ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 39/93

40  Χρόνια απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δ.Τ.Ε.Ε., ιδίως σε θέματα σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις της κάθε ειδικότητας. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 40/93

41 Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Τ.Ε.Ε. χρειάζονται επιμόρφωση στην ειδικότητά τους; Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Τ.Ε.Ε. χρειάζονται επιμόρφωση επικεντρωμένη στις ασκήσεις των εργαστηρίων της ειδικότητάς τους; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 41/93

42 Οι μαθητές μας είπαν... «…Και ερωτώ, πώς να δουλέψει ο πτυχιούχος της ειδικότητας των εργαλειομηχανών, αν δεν έχει ποτέ ξαναδουλέψει ποτέ σε εργαλειομηχανή CNC. Ελπίζω να δούμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ε.Π.Α.Λ - Ε.Π.Α.Σ και αυτό το ερωτηματολόγιο να μην ήταν χάσιμο χρόνου...» «Επαγγελματική αποκατάσταση αβέβαιη λόγω του ότι οι εργοδότες επιλέγουν μη πτυχιούχους και αλλοδαπούς με χαμηλά ημερομίσθια και απαιτούνται πολλά ένσημα για να γίνεις κανονικός τεχνίτης» 42/93

43  Η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εν γένει της σχολικής απόδοσης. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ  Η πλημμελής εποπτεία και ο ανεπαρκής έλεγχος από ορισμένα διοικητικά όργανα. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Οι λόγοι που δικαιολογούν το χαμηλό κύρος της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα) 43/93

44 Οι μαθητές μας είπαν... «…Να γίνονται περισσότερα σεμινάρια στους καθηγητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του σήμερα και να κάνουν το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον. Θα παρακαλούσα να δώσετε προσοχή γιατί μόνο μέσα από τέτοια ερωτηματολόγια μπορούμε να σας μεταφέρουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν!!! » «…πολλοί καθηγητές κατά τη γνώμη μου είναι από λίγο έως πολύ στενόμυαλοι που προσπαθούν να διδάξουν με «παλαιομοδίτικους» τρόπους, τα κακογραμμένα βιβλία…» «…ένα θέμα που με απασχολεί είναι οι καθηγητές οι οποίοι δίδασκαν προηγουμένως σε γενικά λύκεια δεν είναι ειδικά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο δουλεύουμε στα ΕΠΑΛ... Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει σχετική ενημέρωση των καθηγητών πριν εργαστούν στα δικά μας σχολεία...» 44/93

45 2. Κριτήρια επιλογής ειδικότητας από τους μαθητές. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών) 45/93

46  Τα βασικά κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών σχετίζονται κυρίως με τα ενδιαφέροντα τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας από πλευράς μαθητών) ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 46/93

47 Οι μαθητές μας είπαν... «Πρέπει να έχει περισσότερες ειδικότητες για να έχουμε πιο πολλές επιλογές» «Πιστεύω πως το σχολείο μου, που είναι και επαγγελματικό Σχολείο θα έπρεπε να είχε αρκετές ειδικότητες, όχι μόνο οικονομίας και πληροφορικής. Αυτό κάνει στο μαθητή να μπορεί να επιλέξει ευκολότερα και πιο ελεύθερα την ειδικότητα που θέλει να διαλέξει και που αυτή θα τον βοηθήσει και για το πως θα συνεχίσει και μετά το λύκειο...» 47/93

48 3. Οι μαθητές προτιμούν την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων περισσότερο από τη συνέχιση των σπουδών. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (προτίμηση μαθητών στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων) 48/93

49 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (προτίμηση μαθητών στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων) ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επαγγελματικά προσόντα ή τριτοβάθμια εκπαίδευση; 49/93

50 Οι μαθητές μας είπαν... «…αν και το ΕΠΑΛ θεωρώ ότι πρέπει να μπορεί να σε βγάλει σαν απόφοιτο να μπορείς να δουλέψεις απευθείας. Οπότε θα ήθελα καινούργια μηχανήματα αλλά και βιβλία, κάποια είναι πολύ παλιά και η τεχνολογία τα έχει προσπεράσει κατά πολύ» «Θα ήθελα να είχα πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά επειδή η ειδικότητα μου είναι στην ΕΠΑΣ αυτό δεν γίνεται. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες για όλους τους μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης» 50/93

51 4. Ανάγκη ανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της Δ.Τ.Ε.Ε. Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) 51/93

52  Η Δ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχει ενιαία δομή. Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ  Η θεσμοθέτηση τμήματος μεταδευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη Δ.Τ.Ε.Ε. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ,ΓΟΝΕΩΝ  Εξετάσεις πιστοποίησης σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. FOCUS GROUPS: ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  Δημιουργία Διεύθυνσης Δ.Τ.Ε.Ε. στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. FOCUS GROUPS : ΣΤΕΛΕΧΩΝ 52/93

53  Σύνδεση της Δ.Τ.Ε.Ε. με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Η λειτουργία Πειραματικών Σχολείων στη Δ.Τ.Ε.Ε. θα συμβάλει στη βελτίωσή της; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 53/93

54  Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων γίνεται με βάση τα υπάρχοντα εργαστήρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι με βάση αναπτυξιακά κριτήρια. Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 54/93

55 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Δομή & Λειτουργία της Δ.Τ.Ε.Ε.) Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων του σχολείου μου έχει γίνει με βάση τα υπάρχοντα εργαστήρια; Η επιλογή των τομέων και ειδικοτήτων του σχολείου μου έχει γίνει με βάση το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό; 55/93

56 5. Η πλειοψηφία των μαθητών της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζουν έντονα μαθησιακά κενά που τους δυσκολεύουν στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους. Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μαθησιακά κενά) ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 56/93

57 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μαθησιακά κενά) Από τις σπουδές τους στη Δ.Τ.Ε.Ε. οι απόφοιτοι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την απρόσκοπτη φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; 57/93

58 6. Διατυπώνεται η ανάγκη τακτικής επικαιροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Βιβλίων με σύγχρονες γνώσεις. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) 58/93

59  Τα Προγράμματα Σπουδών δεν περιέχουν σύγχρονες γνώσεις και είναι απαραίτητη η τακτική επικαιροποίησή τους. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ  Διαπιστώνεται μεγάλη ποσότητα διδακτέας ύλης και επικαλύψεις με δυσκολία αφομοίωσης της ύλης από τους μαθητές. FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ  Συγγραφή σύγχρονων σχολικών βιβλίων και δημιουργία βιβλίου καθηγητή. FOCUS GROUPS : ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 59/93

60 Τα Π.Σ. της ειδικότητάς μου περιέχουν ύλη, που δύσκολα μπορεί να αφομοιωθεί από τους μαθητές; Τα Π.Σ. της ειδικότητάς μου περιέχουν σύγχρονες γνώσεις; ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) 60/93

61 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Στα Π.Σ. της ειδικότητάς μου υπάρχουν πολλές επικαλύψεις μεταξύ των μαθημάτων; Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) Τα Π.Σ. πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία; 61/93

62 Τα βιβλία γενικής παιδείας των ΕΠΑΛ είναι κατανοητά ; Τα διδακτικά βιβλία της ειδικότητας είναι κατανοητά ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Προγράμματα Σπουδών-Βιβλία) 62/93

63 Οι μαθητές μας είπαν... (1/2) Τα βιβλία είναι από τα παλιά ΤΕΕ, δηλαδή δεν έχουμε. Και είναι δύσκολα βιβλία, λες και είμαστε ΤΕΙ «Θα ήθελα να θέσω ότι τα σημερινά βιβλία που έχουμε στα ΕΠΑΛ Δεν είναι καθόλου συμβατά με την τεχνολογία που συνεχώς αναπτύσσετε.... ΘΈΛΟΥΜΕ καλύτερα ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ για να μπορούμε να κάνουμε ποιο ωραία τα μαθήματα μας και με πιο μεγάλη ευκολία» «…Όσο για τα βιβλία της ειδικότητας είναι μαύρα χάλια, ειδικά η τουριστική οικονομία και η επιχειρηματικότητα είναι κακογραμμένα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, είναι για ανθρώπους των πανεπιστημίων.. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με περισσότερη συζήτηση για να είναι πιο κατανοητά και πιο ρεαλιστικές καταστάσεις..» 63/93

64 Οι μαθητές μας είπαν... (2/2) «Η ύλη των μαθημάτων να μειωθεί από τα περιττά κεφάλαια και να γίνονται πιο ουσιαστικά και ενδιαφέροντα μαθήματα σε αυτά που αφορούν τις ειδικότητες μας» «Τα βιβλία στα μικρότερα σχολεία είναι ακαταλαβίστικα λες και θέλετε να ξεμάθουμε και όχι να μάθουμε. Μήπως νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με εξωγήινους; Μήπως με όλο αυτό ο μαθητής να τα παρατήσει και να αδιαφορεί;» 64/93

65 7. Ενίσχυση των διδακτικών ωρών για τεχνολογικά μαθήματα και εργαστήρια Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 65/93

66 Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) FOCUS GROUPS : ΜΑΘΗΤΩΝ  Ενίσχυση των διδακτικών ωρών εργαστηριακής εκπαίδευσης και των μαθημάτων ειδικότητας. «Θα μπορούσα να πω ότι τα μαθήματα ειδικότητας θα μπορούσαν να μην είναι στην τρίτη τάξη μόνο θεωρία αλλά και εργασία στα εργαστήρια με μηχανές και διάφορα εργαλεία για να βγούμε από εδώ πιο εξειδικευμένοι...» «…να κάνουμε περισσότερες ώρες εργαστήριο και όχι περισσότερη θεωρία...και μακάρι να κάνουμε 5 μέρες εργαστήριο και μία μέρα θεωρία…» 66/93

67 Από τα μαθήματα της ειδικότητας τι σας αρέσει; Το εργαστηριακό μέρος, το θεωρητικό μέρος ή και τα δύο; ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Στα ΕΠΑ.Λ. πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ώρες μαθημάτων ειδικότητας ; Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 67/93

68 8. Ανάγκη για μαθήματα ή δραστηριότητες που να σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 68/93

69  Αναγκαία η ύπαρξη μαθημάτων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα & τον πολιτισμό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ : από μαθητές Α’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Περιεχόμενο Σπουδών) 69/93

70 Οι μαθητές μας είπαν... «…Θα ήθελα να υπάρχει περισσότερο πολιτισμικό περιβάλλον αλλά και χρόνος για άσκηση του σώματος πχ γυμναστική, χαλάρωση του μυαλού και εκτόνωση τυχόν νευρών!» «… εκπαιδευτικές εκδρομές σε ανάλογους χώρους, διάφορες επισκέψεις για ενημέρωση από ειδικούς ειδικότητας, χρήση σχολικής βιβλιοθήκης και ενημέρωση τυχόν σεμιναρίων ειδικότητας» 70/93

71 Οι μαθητές μας είπαν... «…τα σχολεία να δημιουργούν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών ώστε να τους προσελκύουν ομαλά και όχι με «εξαναγκασμό». Με λίγα λόγια, τα παιδιά να ενδιαφερθούν πραγματικά για τα προγράμματα αυτά…» «Το σχολείο μας θα έπρεπε να συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε για τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων μας εκτός Ελλάδας, τις διάφορες θρησκείες κτλ. Επίσης, θα έπρεπε να συμμετάσχουμε σε περισσότερα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα της UNICEF» 71/93

72 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ποσοτικά Στοιχεία 2010-2011 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 72/93

73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ποσοστό μαθητών που φοιτά σε ΓΕΛ Ποσοστό μαθητών που φοιτά σε ΕΠΑΛ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 66%34% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 68%32% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 71%29% ΚΡΗΤΗΣ 72%28% ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ73%27% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 74%26% ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 75%25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 75%25% ΑΤΤΙΚΗΣ 76%24% ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 76%24% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 77%23% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 77%23% ΙΟΝΙΟΥ 79%21% ΗΠΕΙΡΟΥ 80%20% Μικρότερο ποσοστό μαθητών επιλέγει τη Δ.Τ.Ε.Ε. ΠΗΓΗ : Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ, σχολικό έτος 2009 – 2010. 73/93

74 Ποσοστά Μαθητών που φοιτούν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 74/93 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαθητές Α΄Τάξης ΕΠΑΛ Μαθητές Β΄, Γ΄, Δ΄εσπ. Τάξης ΕΠΑΛ (1) Μαθητές Α΄και Β΄ Τάξης ΕΠΑΣ (2) Ποσοστό μαθητών Δ.Τ.Ε.Ε. που φοιτούν σε ΕΠΑΛ (1) ΕΠΑΣ (2) 1ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ17913531381 90%10% 2ΑΤΤΙΚΗΣ6661163193421 83%17% 3ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6011284327 80%20% 4ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ15043625841 81%19% 5ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ7111967301 87%13% 6ΗΠΕΙΡΟΥ6271495523 74%26% 7ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ15484448910 83%17% 8ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ444980230 81%19% 9ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ4709117462103 85%15% 10ΚΡΗΤΗΣ169039421011 80%20% 11ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ11632237237 90%10% 12ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ12772714439 86%14% 13ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ10802438360 87%13% 14ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ313791560 59%41% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ241195751611644 83%17%

75 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ Από τα 385 ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά),  Το 24% (1 στα 4) έχει λιγότερους από 100 ενεργούς μαθητές.  Το 48% (1 στα 2) έχει λιγότερους από 200 ενεργούς μαθητές.  Μόνον το 23% των ΕΠΑΛ έχει πάνω από 300 μαθητές Κάθε ΕΠΑΛ λειτουργεί μερικούς από τους 12 θεσμοθετημένους επαγγελματικούς Τομείς:  107 ΕΠΑΛ (το 28%) έχουν από 1 έως 3 Τομείς  147 ΕΠΑΛ (το 39%) έχουν 4 ή 5 Τομείς  124 ΕΠΑΛ (το 33%) έχουν από 6 έως 10 Τομείς Ο Μ. Ο. σχολικών Τομέων ανά ΕΠΑΛ, πανελλαδικά, είναι 4,7 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) 75/93

76  Οι Τομείς του ΕΠΑΛ δεν έχουν ισόρροπη κάλυψη από μαθητές.  Υπάρχουν 6 μεγάλοι Τομείς που συγκεντρώνει - ο καθένας τους - ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των μαθητών.  Οι υπόλοιποι 6 Τομείς συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω του 5%.  Οι Τομείς που ανήκουν στον κλάδο των Υπηρεσιών εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους Τομείς που παρέχουν βιομηχανικές / τεχνικές εξειδικεύσεις. Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) 76/93

77 ΤΟΜΕΙΣ των ΕΠΑΛ Ποσοστό μαθητών σε κάθε Τομέα 1 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Β. Νοσηλευτών – Β. Ιατρικών Εργαστηρίων – Β. Βρεφονηπιοκόμων) 20,3% 2ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14,4% 3ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13,4% 4ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 13,2% 5ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11,9% 6ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 11,7% 7ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 4,5% 8ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3,8% 9ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3,2% 10ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2,6% 11ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 0,7% 12ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,3% ΣΥΝΟΛΟ 100,0% Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) 77/93

78 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) 78/93

79 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) 79/93

80 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Γ’ ΕΠΑΛ 80/93

81 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Κατανομή των μαθητών των ΕΠΑΛ σε Κύκλους και Τομείς ανά Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Μαθητές της Α' Τάξης ΕΠΑΛ ανά ΚΥΚΛΟ ΚΥΚΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 9383.1452936464273338172372.06488347062358824911.713 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8533.2982628242842946881992.6457776446544926411.978 ΝΑΥΤΙΚΟΣ 021846340043803049000428 Αριθμός μαθητών ανά ΤΟΜΕΑ που φοιτά στη Β΄, Γ΄ και Δ΄(εσπ) τάξη των ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΛΠ. 196379561115659223196311591051318262.213 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1335224341575018419272220579093421.823 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 63634215501483273638954330721.508 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3502.0001333712121894641101.3064752322984351406.715 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 123900631297560160585131827912376722.613 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4751.9971367344831615651831.2805952063353221367.608 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4701.8071924781501704621121.292520425426273666.843 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4432.0781844343952386321721.5744942292894141437.719 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5002.1801854482001896811261.714577389592382968.259 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7783.5442097793393659491482.8006033873973611811.677 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 08750001400244000152 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 019157450031602630000386 Συνολικός αριθμός μαθητών 5.32222.9801.8855.1292.6782.1225.9961.42416.4545.6323.4003.9913.5181.10481.635 81/93

82 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Α: Πανελλαδικές για ΤΕΙ, Β: Πανελλαδικές για ΑΕΙ- ΤΕΙ (χωρίς ποσοστό) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Ο. Βαθμο- λογίας Αύξηση (Β/Α) (%) ΕΞΕΤ. ΑΕΞΕΤ. Β ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ11,813,716% ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ10,015,150% ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ10,712,517% ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ10,412,823% ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ10,512,519% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ13,615,313% ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ12,713,89% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ8,310,628% ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ7,58,918% ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ10,212,118% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ9,311,624% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ8,19,720% ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ9,312,130% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ6,99,640% ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ10,013,030% ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ10,512,418% ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ9,89,5-3% ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ9,410,612% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ11,012,817% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ14,916,18% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ11,913,412% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ5,99,052% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ14,215,610% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ8,912,439% ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ6,513,3105% ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ9,812,730% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ5,54,1-25% ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ10,513,327% ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ8,715,578% Μέσος όρος ποσοστού μεταβολής25% Μέσος όρος Βαθμολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ 82/93

83 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) Μέσος όρος Βαθμολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Μαθήματα Γενικής Παιδείας) Α: Πανελλαδικές για ΤΕΙ, Β: Πανελλαδικές για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ποσοστό) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μ.Ο Βαθμολογίας ΕΞΕΤ. Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 8,3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7,5 M.O. 7,9 ΕΞΕΤ. Β ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9,4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 3,8 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 4,7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 6,7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 8,6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 9,6 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 9,4 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι 10,4 M.O. 7,8 83/93

84 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ) ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΕΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Κωδ. Τομέα ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ (σύνολο ΤΟΜΕΑ) ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΙ ΕΠΙΤΥΧ0- ΝΤΕΣ ΣΕ ΤΕΙ ΠΟΣΟΣΤ Ο ΕΠΙΤΥΧΙΑ Σ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (άριστα 2000) 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.518112249833%224 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.815100463435%406 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 751144027937%383 14 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 61051035859%989 15 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.339112235226%277 16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 39559429474%24 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.105137494445%460 22 ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.12033861.94292%8 23 ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3.274107198530%1.348 24 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 527149750696%9 31 ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 697323043%839 32 ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 207321260%665 ΣΥΝΟΛΑ14.543145846.834 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:8185 (Υπάρχουν κοινές θέσεις για δύο ή περισσότερους τομείς) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ:83% 84/93

85 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΣ Από τις 105 ΕΠΑΣ  Το 27% έχει λιγότερους από 50 ενεργούς μαθητές.  Το 51% έχει λιγότερους από 100 ενεργούς μαθητές.  Μόνον το 13% των ΕΠΑΣ έχει πάνω από 200 μαθητές. Υπάρχουν 33 θεσμοθετημένες ειδικότητες για τις ΕΠΑΣ Από αυτές οι  41 ΕΠΑΣ (το 42%) λειτουργούν 1 έως 4 Ειδικότητες  41 ΕΠΑΣ (το 42%) λειτουργούν 5 έως 8 Ειδικότητες  16 ΕΠΑΣ (το 16%) λειτουργούν 6 έως 12 Ειδικότητες Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι από το συνολικό μαθητικό δυναμικό της Δ.Τ.Ε.Ε. μόνον το 17% κατευθύνεται στις ΕΠΑΣ. Το υπόλοιπο 83% κατευθύνεται στα ΕΠΑΛ. Ακόμη ότι οι εξειδικεύσεις των ΕΠΑΣ είναι διαφορετικές από αυτές των ΕΠΑΛ. Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) 85/93

86 •Το 87% των μαθητών κατευθύνεται σε 8 μόνον Ειδικότητες (από τις 33 που είναι θεσμοθετημένες), οι οποίες είναι, κατά σειρά πλήθους μαθητών, οι εξής: 1.ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3.ΘΕΡΜΟ-ΥΔΡ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΣΥΝΤ. ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡ/ΝΣΗΣ 4.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 6.ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 7.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 8.ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ •Από τους μαθητές αυτούς, –το 41% ακολουθεί τις ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής –το 32% ακολουθεί 4 τεχνικές ειδικότητες (θερμοϋδραυλικών, ηλεκτρολόγων, αερίου καυσίμου και αμαξωμάτων). –το 14% ακολουθεί τις παραϊατρικές ειδικότητες (βοηθών φαρμακείων και φυσιοθεραπευτών). Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) 86/93

87 • Οι ΕΠΑΣ εμφανίζονται αποδυναμωμένες τόσο σε αριθμό μαθητών όσο και σε αριθμό τμημάτων Ειδικοτήτων που λειτουργούν πανελλαδικά. Ενδεικτικοί λόγοι:  Οι Ειδικότητες μεταξύ ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ διαχωρίστηκαν ανορθολογικά. Στην ουσία οι ΕΠΑΣ «μάζεψαν τις Ειδικότητες που περίσσευσαν από τα ΕΠΑΛ».  Οι ΕΠΑΣ διαδέχθηκαν τα απογευματινά ΤΕΕ στα οποία λειτουργούσαν περισσότερες και πιο ελκυστικές Ειδικότητες.  Δεν παρέχουν οι ΕΠΑΣ Απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ούτε άμεση πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) 87/93

88 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στις ΕΠΑΣ Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) 88/93

89 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια (1/2) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ145624812866218631160559293651271131033.015 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ80388831575110812149367159395670651.793 ΘΕΡΜΟ-ΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κλπ.22561417233368730296914465621041.544 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ53093426353956421115228552786905 ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ542062990010282081112002945830 ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ422332061262285021176110270814 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)193860017063016700452535757 ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ021515462112819770194800480 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ146402100171236630049240 ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ04601900100631900029186 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC021005602826 171605179 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ096000023013001500147 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ0240440001133001200124 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ036019080017255037120 ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ08213001000000000105 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ000000704820900084 89/93

90 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΣ) Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια (2/2) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ07500000500000080 ΜΗΧΑΝΟ-ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ055000000000000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ001100000932000052 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ000000120000002840 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ000000000350000 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ000000000000029 ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ000000000000015 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ000000009000009 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ000000000600006 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ000000000000000 ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ000000000000000 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ000000000000000 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ000000000000000 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ000000000000000 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ000000000000000 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ000000000000000 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ000000000000000 Συνολικός αριθμός μαθητών3813.4213278413015239102302.1031.01123743936056011.644 90/93

91 • Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην Δ.Τ.Ε.Ε. λειτουργούν πολλά ολιγομελή τμήματα μαθητών. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνον στις νησιωτικές περιοχές, αλλά υπάρχει και σε άλλες περιοχές όπως στην Αττική. • Yπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στους υπηρετούντες καθηγητές (κατά κλάδο/ειδικότητα) και στις ώρες που απαιτούνται με βάση τις ανάγκες του ωρολογίου προγράμματος. • Στο σύνολό του το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ.Τ.Ε.Ε. εμφανίζεται πλεονάζον. Εν τούτοις σε ορισμένους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό) 91/93

92 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό) Αριθμός των υπηρετούντων καθηγητών σε ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και ανά περιφέρεια ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ομαδοποιημένες ειδικότητες καθηγητών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 26199414628814916236297757282225264191 4.177 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10858465138111601993939011094101123 2.120 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 79326438147551172929599819364 1.407 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 59380259142481001034165303542 1.267 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 67330356857461132822457546269 1.210 ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8026644814648921922695817055 1.202 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ 4124921372218561414747322430 738 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 2917424341920451311932252321 576 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 29451119102554210026122120 374 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 26741725111332781271316 358 ΝΑΥΤΙΚΟΣ 021114004201911 53 ΧΗΜΙΚΟΣ 17034040102001 32 Συνολικός αριθμός καθηγητών 78034504428695184951178260269084365671063313.514 92/93

93 Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Εκπαιδευτικό Δυναμικό) 93/93


Κατέβασμα ppt "Πράξη: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google