Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Αναφορά Φωτογραφίας: SNC-Lavalin Μικρά Υδροηλεκτρικά Ανάλυση Έργων Ποταμός - Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, Καναδάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Αναφορά Φωτογραφίας: SNC-Lavalin Μικρά Υδροηλεκτρικά Ανάλυση Έργων Ποταμός - Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, Καναδάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Αναφορά Φωτογραφίας: SNC-Lavalin Μικρά Υδροηλεκτρικά Ανάλυση Έργων Ποταμός - Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, Καναδάς © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

2 Στόχοι • Επανάληψη βασικών αρχών για Μικρά Υδροηλεκτρικά Συστήματα (Μ-ΥΗ-Σ) • Επεξήγηση βασικών θεωρήσεων ανάλυσης έργων ΜΥΗ • Παρουσίαση μοντέλου RETScreen ® για ΜΥΗ έργα © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

3 • Ηλεκτρισμό για  Κεντρικά Δίκτυα  Απομονωμένα δίκτυα  Απομακρυσμένη παροχή ενέργειας …καθώς επίσης…  Αξιοπιστία  Πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας  Χαμηλή έκθεση σε μεταβολές τιμών ενέργειας Τι προσφέρουν τα ΜΥΗΣ? Αναφορά Φωτογραφίας: Robin Hughes/ PNS © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

4 Περιγραφή ΜΥΗΣ Ροή (m 3 /s) Υψομετρική διαφορά (μ) Ισχύς σε kW ≈ 7 x Υψομετρικό x Ροή Φράγμα & Υπερχειλιστής Κορυφή στάθμης Σχάρα Σύνδεση με δίκτυο Στρόβιλος Γεννήτρια Αγωγός πτώσης Σταθμός Ισχύος Αυλάκι απαγωγής Αγωγός απαγωγής Έλεγχος Ηλεκτ. Μετα- σχηματιστής

5 • “Μικρό” δεν είναι παγκόσμια ορισμένο  Το μέγεθος του έργου έχει σχέση όχι μόνο με την ηλεκτρική ισχύ αλλά και τη μικρή ή μεγάλη υψομετρική διαφορά “Μικρά” ΥΗ Έργα > 0,8 m> 12,8 m 3 /s1 ως 50 MW Μικρό 0,3 ως 0,8 m0,4 ως 12,8 m 3 /s 100 ως 1.000 kW Μίνι < 0,3 m< 0,4 m 3 /s< 100 kW Micro RETScreen ® Διάμετρος Αγωγού RETScreen ® Ροή Τυπκή Ισχύς © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

6 Τύποι ΜΥΗ έργων • Τύπος δικτύου  Κεντρικό δίκτυο  Απομονωμένο ή εκτός δικτύου • Τύπος έργων Πολ. Μηχ/κου  Σε ροή ποταμού  Χωρίς αποθήκευση νερού  Ισχύς μεταβάλλεται με τη διαθέσιμη ροή από τον ποταμό: χαμηλότερη ικανότητα  Δεξαμενή  Υψηλότερη ετήσια ικανότητα  Συνήθως απαιτείται σημαντικό φράγμα Αναφορά Φωτο: Frontier Technology/ Low Impact Hydropower Institute Αναφορά Φωτο: PG&E National Energy Group/ Low Impact Hydropower Institute 17,6-MW ΥΗ έργο σε ποταμό, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ 4,3-MW ΥΗ έργο σε ποταμό, Όρεγκον, ΗΠΑ © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

7 Συστατικά Μέρη: Δομικά έργα • Συνήθως το 60% του αρχικού κόστους της εγκατάστασης • Υδροφράκτης ή Φράγμα εκτροπής  Χαμηλό φράγμα απλής κατασκευής σε ποταμό  Μπετόν, ξύλο ή Concrete, wood, τοιχοποιία  Μόνο το κόστος φράγματος μπορεί να χαρακτηρίσει το έργο μη βιώσιμο • Πέρασμα νερού  Είσοδος με σχάρα & κλείστρο έξοδος σε αγ. απαγωγής  Σκαμμένο κανάλι, υπόγειο τούνελ η/και αγωγός πτώσης  Βάνες/κλείστρα γύρω στην τουρμπίνα για συντήρηση • Σταθμός Παραγωγής  Περικλείει τον στρόβιλο και Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό Αναφορά φωτογραφίας: Ottawa Engineering © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

8 Συστατικά Μέρη: Στρόβιλος • Μικρές εκδόσεις μεγάλων ΥΗ στροβίλων • Αποδοτικότητα μέχρι 90% • Σε ποταμό η ροή είναι αρκετά μεταβλητή  Ο στρόβιλος πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικές ροές ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αριθμός στροβίλων • Αντίδρασης: Francis, έλικα σταθερού βήματος, Kaplan  Για εφαρμογές με χαμηλό-μέσο μανομετρικό  Εμβαπτιζόμενος στρόβιλος χρησιμοποιεί την πίεση και κινητική ενέργεια του νερού • Ωθησης: Pelton, Turgo, αντιρροής  Για εφαρμογές μεγάλου μανομετρικού  Χρήση της κινητικής ενέργειας νερού υψηλής ταχύτητας Στρόβιλος Francis Αναφορά Φωτο: PO Sjöman Hydrotech Consulting Στρόβιλος Pelton © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

9 Συστατικά μέρη: Ηλεκτρικά και άλλος εξοπλισμός • Γεννήτρια  Επαγωγική  Πρέπει να είναι συνδεμένη με άλλες γεννήτριες  Χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί μεγάλα δίκτυα  Σύγχρονη  Μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένη από άλλες γεννήτριες  Για αυτόνομες και απομακρυσμένες εφαρμογές • Άλλος εξοπλισμός  Αυξητής ταχύτητας για συγχρονισμό στροβίλου-γεννήτριας  Βάνες, ηλεκτρονικός έλεγχος, προστατευτικός εξοπλισμός  Μετασχηματιστές © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

10 Παγκόσμιο δυναμικό ΥΗ • Περισσότερη βροχή πέφτει στις ηπείρους παρά εξατμίζεται • Για ισορροπία, η βροχή πρέπει να ρέει στους ωκεανούς μέσω ποταμών 19200Αυστραλασία 451.070Ευρώπη 9350Κεντρική Αμερική 113.190Νότια Αμερική 55970Βόρεια Αμερική 63.830Τέως Σοβιετική Ένωση 61.920Κίνα 82.280Νότια Ασία και Μέση Ανατολή 31.150Αφρική % ΑναπτυγμένοΤεχνικό δυναμικό (TWh/year) Πηγή: Renewable Energy: Sources for Fuels and Electricity, 1993, Island Press. © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

11 Τοπικό δυναμικό ΥΗ • Εξαρτάται από περιοχή: Χρειάζεται εκμεταλλεύσιμος ποταμός!  Υψομετρική αλλαγή σε σχετικά μικρή απόσταση (μανομετρικό)  Αποδεκτή μεταβολή ροής στο χρόνο: καμπύλη ροής-διάρκειας  Ροή ιζημάτων μειώνει τη χρήσιμη ροή για ηλεκτροπαραγωγή • Εκτίμηση της καμπύλης ροής-διάρκειας βασίζεται σε  Μετρήσεις ροής στο χρόνο  Μέγεθος απορροής, ειδική ροή και σχήμα της καμπύλης ροής διάρκειας Καμπύλη Ροής-Διάρκειας Ροή (m 3 /s) Ποσοστό χρόνου Ροή Ίση ή Μεγαλύτερη (%) © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

12 Κόστος ΜΥΗΣ • 75% του κόστους εξαρτάται από την συγκεκρ. τοποθεσία • Υψηλό αρχικό κόστος  Αλλά οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν ζωή >50 έτη • Πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και εγκατάστασης  Ένας συντηρητής μερικής απασχόλησης είναι συνήθως αρκετός  Περιοδική συντήρηση κύριου εξοπλισμού γίνεται από εξωτερικό εργολάβο • Έργα μεγάλου υψομετρικού τείνουν να είναι φθηνότερα • Τυπικό κόστος: 1.200 $ ως 6.000 $ ανά εγκατεστημένο kW Αναφορά Φωτο: Ottawa Engineering © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

13 Παράγοντες έργου ΜΥΗ • Συμπίεση κόστους με απλή σχεδίαση και πρακτικές, εύκολες κατασκευές • Χρήση υπαρχόντων φραγμάτων και κατασκευών • Διάρκεια κατασκευής 2 ως 5 χρόνια  Μελέτες δυναμικού και περιβαλλοντικές: εγκρίσεις • Τέσσερις φάσεις μηχανολογικών εργασιών:  Αναγνώριση, επισκόπηση, υδραυλικές μελέτες  Προμελέτη (σκοπιμότητας)  Μελέτη σκοπιμότητας  Σχεδίαση έργου Αναφορά φωτογραφίας: Ottawa Engineering © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

14 ΜΥΗ Περιβαλλοντικοί παράγοντες • Η ανάπτυξη ΜΥΗ μπορεί να αλλάξει  Το περιβάλλον των ψαριών  Αισθητική της περιοχής  Χρήσεις ψυχαγωγίας / πλοήγησης • Επιπτώσεις και προϋποθέσεις περιβαλλοντικής έργου  Ποταμός σε υπάρχον φράγμα: σχεδόν αμελητέο  Ποταμός σε μη ανεπτυγμένη περιοχή: κατασκευή φράγματος- υδροφράκτη -εκτροπής  Εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού: σημαντικότερες επιπτώσεις οι οποίες αλλάζουν μέγεθος του έργου © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

15 Παραδείγματα: Σλοβακία, Καναδάς και ΗΠΑ ΜΥΗΣ σε κεντρικά δίκτυα • Έργα σε ροή ποταμών τροφοδοτούν τα δίκτυα όταν υπάρχει ροή • Ιδιοκτησίες κοινωφελών οργανισμών ή αυτόνομων παραγωγών με μακροπρόθεσμες συμφωνίες Αναφορά Φωτογραφίας: Emil Bedi (Foundation for Alternative Energy)/ Inforse Αναφορά Φωτογραφίας: CHI Energy Αναφορά Φωτο: CHI Energy 2,3-MW, 2 Στρόβιλοι, Jasenie, Σλοβακία Εγκατάσταση ΜΥΗΣ, Newfoundland, Καναδάς Εγκατάσταση ΜΥΗΣ, Νοτιοανατολικές, ΗΠΑ © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

16 Παραδείγματα: ΗΠΑ και Κίνα ΜΥΗΣ απομονωμένων δικτύων • Απομακρυσμένες κοινωνίες • Απομονωμένες κατοικίες και βιομηχανία Αναφορά Φωτογραφίας: Duane Hippe/ NREL Pix Αναφορά Φωτο: International Network on Small Hydro Power ΜΥΗ Γεννήτριες, Κίνα King Cove 800 kW ΜΥΗΣ, Πόλη 700 Κατοίκων • Υψηλότερη τιμή ηλεκτρισμού • Έργα σε ποταμούς συνήθως χρειάζονται επιπρόσθετη ικανότητα και μπορεί να υπάρχει ροή μεγαλύτερη από την απαιτούμενη © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

17 RETScreen ® Μοντέλο έργου ΜΥΗ • Παγκόσμια ανάλυση παραγωγής ενέργειας, κόστους κύκλου ζωής και μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  Κεντρικά, απομονωμένα και εκτός δικτύου  Μονός στρόβιλος, micro ΥΗ μέχρι μικρό ΥΗ πολλαπλών στροβίλων  Μέθοδος κόστους “Εξίσωσης” • Προς το παρόν δεν καλύπτονται:  Εποχικές μεταβολές σε φορτίο απομονωμένων δικτύων  Μεταβολές σε υψομετρικό σε έργα με αποθήκευση (ζητείται μέση τιμή) © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

18 RETScreen ® Ενεργειακός Υπολογισμός ΜΥΗ Δείτε Ηλεκτρονικό. Εγχειρίδιο Ανάλυση Έργων Καθαρής Ενέργειας : RETScreen ® Μηχανική και Περιπτώσεις Κεφάλαιο Ανάλυσης Έργων ΜΥΗΣ Καμπύλη Ροής- διάρκειας Υπολογισμός καμπύλης αποδοτικότητας στροβίλου Διαστασιολόγηση εγκατάστασης Υπολογισμός καμπύλης ισχύος- διάρκειας Υπολογισμός Δυναμικού ΑΠΕ Καμπύλη Ροής- Διάρκειας Υπολογισμός παράδοσης ΑΠΕ σε απομονωμ. & εκτός δικτύου Υπολογισμός πώλησης ΑΠΕ στο δίκτυο

19 Παράδειγμα Τεκμηρίωσης του Μοντέλου RETScreen ® ΜΥΗ • Αποδοτικ. Στροβίλου  Σύγκριση με δεδομένα κατασκευαστή για εγκατεστ. στρόβιλο 7 MW GEC Alsthom Francis • Δυναμικότητα και παραγωγή σταθμού  Σύγκριση με HydrA για τοποθεσία στη Σκωτία  Αποτελέσματα εντός 6,5% • Μέθοδος κόστους “Εξίσωσης“  Σύγκριση με RETScreen ®, εντός 11% από αναλυτική εκτίμηση κόστους για έργο 6 MW στη Newfoundland Ποσοστό Ροής Σχεδιασμού Αποδοτικότητα (%) Κατασκευαστής Καμπύλες Αποδοτικ. Στροβίλου RETScreen – Κατασκευαστής © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

20 Συμπεράσματα • Έργα ΜΥΗ (μέχρι 50 MW) μπορούν να παράσχουν ηλεκτρισμό για κεντρικά, απομονωμένα δίκτυα και απομακρυσμένες περιοχές • Έργα σε ποταμούς:  Χαμηλότερο κόστος και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Αλλά χρειάζεται εφεδρική ισχύς σε απομονωμένο δίκτυο • Υψηλό αρχικό κόστος – το 75% εξαρτάται από τοποθεσία • Το RETScreen ® εκτιμά την δυναμικότητα, παραγωγή και κόστος βασισμένα στα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας όπως την καμπύλη ροής-διάρκειας και το υψομετρικό • Το RETScreen ® προσφέρει σημαντική οικονομία στο κόστος προμελέτης © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.

21 Ενότητα Ανάλυσης Έργου Μικρών Υδροηλεκτρικών RETScreen ® International Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας www.retscreen.net Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα RETScreen Ερωτήσεις ; © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2006.


Κατέβασμα ppt "Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Αναφορά Φωτογραφίας: SNC-Lavalin Μικρά Υδροηλεκτρικά Ανάλυση Έργων Ποταμός - Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, Καναδάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google