Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Υφιστάμενη Κατάσταση Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Παθητική Ηλιακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Υφιστάμενη Κατάσταση Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Παθητική Ηλιακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Υφιστάμενη Κατάσταση Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Παθητική Ηλιακή Κατοικία Αναφορά Φωτογραφίας: McFadden, Pam DOE/NREL Αναφορά Φωτογραφίας: Nordex Gmbh Αιολικό Πάρκο

2 Ηλεκτροπαραγωγή από απορριπτόμενη ξυλεία Στόχοι • Ενημέρωση σχετικά με τις ΑΠΕ (RETs) και μέτρα ενεργειακής απόδοσης  Αγορές  Τυπικές Εφαρμογές Φωτοβολταϊκά και Ηλιακή θέρμανση Νερού © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας: Warren Gretz, NREL PIX Αναφορά Φωτογραφίας: Vadim Belotserkovsky

3 Ορισμοί Ενεργειακή Απόδοση  Χρήση λιγότερων ενεργειακών πόρων για την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών αναγκών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  Χρήση μη-εξαντλούμενων φυσικών πόρων για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών Υπερ-μονωμένο Σπίτι Παθητικής Ηλιακής Ενέργειας Αναφορά Φωτογραφίας: Jerry Shaw © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Τεχνολογίες Καθαρής Ενέργειας

4 Λόγοι για Καθαρές Ενεργειακές Τεχνολογίες • Περιβαλλοντικά  Κλιματική αλλαγή  Τοπική ρύπανση • Οικονομικά  Κόστος κύκλου ζωής  Εξάντληση ορυκτών καυσίμων • Κοινωνικά  Δημιουργία θέσεων εργασίας  Μειωμένη διαρροή τοπικού €€€  Αύξηση ενεργειακής ζήτησης (x3 μέχρι το 2050) Αιολική Ενέργειας: Κόστος Παραγωγής ηλεκτρισμού 0 10 20 30 40 198019902000 Έτη Πηγή: National Laboratory Directors for the U.S. Department of Energy (1997) © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Κόστος ηλεκτρισμού (¢US/kWh)

5 Κοινά Χαρακτηριστικά Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών • Σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες:  Χαρακτηριστικά υψηλότερα αρχικά κόστη  Γενικά χαμηλότερα λειτουργικά κόστη  Περιβαλλοντικά «καθαρότερες»  Συχνά οικονομικά αποδοτικές βάσει ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

6 Συνολικό κόστος ενός συστήματος το οποίο παράγει ή καταναλίσκει Ενέργεια • Συνολικό κόστος + ετήσιο κόστος καυσίμου και Σ&Λ + σημαντικά κόστη επιθεώρησης + κόστος παροπλισμού + κόστος χρηματοδότησης + κλπ.  κόστος αγοράς = κόστος αγοράς = κόστος αγοράς © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

7 Τεχνολογίες ΑΠΕ για παραγωγή Ηλεκτρισμού © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

8 Τεχνολογία Αιολικής Ενέργειας & Εφαρμογές • Απαιτούνται ευνοϊκοί άνεμοι  (>4 m/s στα 10 m)  Παραλιακές περιοχές, στρογγυλεμένες κορυφογραμμές, ανοιχτές πεδιάδες • Εφαρμογές: Απομονωμένο Δίκτυο Κεντρικό Δίκτυο Southwest Windpower, NREL PIXPhil Owens, Nunavut PowerWarren Gretz, NREL PIX © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Εκτός Δικτύου Πυλώνας Άνεμος Πτερύγια Ρότορα Άτρακτος με κιβώτιο ταχυτήτων και γεννήτρια Ύψος Πλήμνης

9 Αγορά Αιολικής Ενέργειας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Ετήσιες Εγκαταστάσεις Ανεμογεννητριών Παγκοσμίως 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003 MW 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Παγκοσμίως εγκατεστημένη ισχύς (2003): 39.000 MW (~20,6 εκατ.οικίες με 5.000 kWh/οικία/έτος και 30% συντελεστή δυναμικού Γερμανία: 14.600 MW Ισπανία: 6.400 MW ΗΠΑ: 6.400 MW Δανία: 3.100 MW 83.000 MW μέχρι το 2007 (προβλεπόμενη) Πηγή: Danish Wind Turbine Manufacturers Association, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World

10 Τεχνολογία Μικρών Υδροηλεκτρικών & Εφαρμογές • Τύποι Έργων:  Δεξαμενές  Σε ροή ποταμού • Εφαρμογές:  Διασυνδεδεμένο  Απομονωμένο δίκτυο  Εκτός δικτύου Στρόβιλος Francis © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φράγμα Κορυφή στάθμης Υπερχειλιστής Αγωγός πτώσης Δίκτυο Γεννήτρια Στρόβιλος Αγωγός απαγωγής Αυλάκι απαγωγής Σταθμός Ισχύος

11 Αγορά Μικρών Υδροηλεκτρικών • 19% του παγκόσμιου ηλεκτρισμού παράγεται από μεγάλα & μικρά υδροηλεκτρικά. • Παγκοσμίως:  20.000 MW σε ανάπτυξη (μέγεθος σταθμού < 10 MW)  Πρόβλεψη: 50.000 έως 75.000 MW μέχρι το 2020 • Κίνα:  43.000 υφιστάμενα πάρκα (μέγεθος σταθμού< 25 MW)  19.000 MW σε ανάπτυξη  επιπλέον 100.000 MW οικον. εφικτά • Ευρώπη:  10.000 MW σε ανάπτυξη  επιπλέον 4.500 MW οικον. εφικτά • Καναδάς:  2.000 MW ήδη εγκατεστημένα  επιπλέον 1.600 MW οικον. εφικτά Πηγή: ABB, Renewable Energy World και International Small Hydro Atlas Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

12 Τεχνολογία & Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Αναφορά Φωτογραφίας: Tsuo, Simon DOE/NREL Αναφορά Φωτογραφίας: Strong, Steven DOE/NREL Οικιακό Σύστημα ΦΒ Άντληση Νερού με ΦΒ Δίκτυα ΦΒ ενσωματωμένα σε κτίρια © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Συσσωρευτής Φωτισμός Διάταξη ΦΒ Κατανεμητής Ισχύος Κεντρικός Σταθμός ΦΒ Μετρητής Ηλεκτρικό Δίκτυο Αποκεντρωμένη Παραγωγή

13 Αγορά Φωτοβολταικών © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Ετήσιες Εγκαταστάσεις ΦΒ παγκοσμίως 0 100 200 300 400 500 600 700 800 198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003 MW p 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Παγκοσμίως εγκατεστημένη ισχύς (2003): 2.950 MW (~1,2 εκατ. Οικίες με 5.000 kWh/οικία/έτος) 32% αύξηση σε αποστολές το 2003 Πηγή: PV News

14 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ) • Ταυτόχρονη παραγωγή δύο ή περισσότερων τύπων χρήσιμης ενέργειας από μία και μόνο ενεργειακή πηγή (ονομαζόμενη και «Συμπαραγωγή») © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Απόδοση ανάκτησης θερμότητας (55/70) = 78,6% Συνολική απόδοση ((30+55)/100) = 85,0% Απαέρια 15 μονάδες ΛΑΘ Θερμότητα 55 μονάδες Φορτίο Θερμότητας Φορτίο Ισχύος Γεννήτρια Ισχύς 30 μονάδες Θερμότητα + Καυσαέρια 70 μονάδες Σύστημα Ισχύος Καύσιμο 100 μονάδες

15 Εφαρμογές Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας, Καύσιμα & Εξοπλισμός © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας: Gaz Metropolitan Αναφορά Φωτογραφίας: Rolls-Royce plc Εμβολοφόρος μηχανή για ηλεκτροπαραγωγή Διάφορες ΕφαρμογέςΔιάφορα Καύσιμα Ποικίλος Εξοπλισμός Αναφορά Φωτογραφίας: Gretz, Warren DOE/NREL Βιομάζα για ΣΗΘ Κύκλος Συλλογής Αερίων ΧΥΤΑ Σύστημα δικτύου δέσμευσης Φίλτρο Συμπιεστής Ψύκτης / Αφυγραντής Παραγωγή ατμού Διεργασία Παραγωγή ηλεκτρισμού Πυρσός

16 Εφαρμογές Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας • Απλά κτίρια • Εμπορική και Βιομηχανική χρήση • Πολλαπλά Κτίρια • Συστήματα Τηλε-θέρμανσης (-ψύξης) (π.χ. κοινότητες) • Βιομηχανικές Διεργασίες Αναφορά Φωτογραφίας: Urban Ziegler, NRCan © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας: Urban Ziegler, NRCan Μικρο-Τουρμπίνα σε Θερμοκήπιο ΣΗΘ με αέριο ΧΥΤΑ για σύστημα Τηλε-θέρμανσης, Σουηδία Αναφορά Φωτογραφίας: Urban Ziegler, NRCan ΣΗΘ στο Δημαρχείο του Kitchener

17 Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού&θερμότητας Τύποι Καυσίμου • Ανανεώσιμα καύσιμα  Απορριπτόμενη ξυλεία  Αέριο ΧΥΤΑ (LFG)  Βιοαέριο  Αγροτικά παρα-προϊόντα  Μελάσα  Ενεργειακές καλλιέργειες, κλπ. • Ορυκτά καύσιμα  Φυσικό Αέριο  Ντήζελ  κλπ. • Γεωθερμία • Υδρογόνο © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας: Joel Renner, DOE/ NREL PIX Γεωθερμική πηγή Αναφορά Φωτογραφίας: Gretz, Warren DOE/NREL Βιομάζα για ΣΗΘ

18 Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού&θερμότητας Εξοπλισμός & Τεχνολογίες • Εξοπλισμός Ψύξης  Συμπιεστές  Ψύκτες Απορρόφησης  Ελεύθερη ψύξη • Ηλεκτροπαραγωγή  Αεριοστρόβιλος  Αεριοστρόβιλος συνδ. κύκλου  Ατμοστρόβιλος  Εμβολοφόρος μηχανή  Κυψέλη καυσίμου  κλπ. • Εξοπλισμός Θέρμανσης  Λέβητες  Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας Αναφορά Φωτογραφίας: Rolls-Royce plc Αεριοστρόβιλος © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναφορά Φωτογραφίας: Urban Ziegler, NRCan Εξοπλισμός Ψύξης

19 Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού&θερμότητας Αγορά © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αναμενόμενη αύξηση : 10 GW ανά έτος 247 GW Παγκοσμίως Αντικαθίσταται κυρίως η ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο άνθρακα. 0,5 GW Ν. Αφρική Κυρίως ΣΗΘ με ζαχαροκάλαμο σε μύλους ζάχαρης 4,1 GW Ινδία ΑΕ συνδυασμένες με εκτός δικτύου εγκαταστάσεις 2,8 GW Βραζιλία Σημαντικά κίνητρα για ΑΠΕ 4,9 GW ΗΒ Αναπτυσσόμενη αγορά για δημοτική ΣΗΘ 11 GW Γερμανία Περίπου 30% του ηλεκτρισμού από ΣΗΘ 65 GW Ρωσία Επικρατεί η ΣΗΘ με καύσιμο άνθρακα 32 GW Κίνα Ραγδαίως αναπτυσσόμενη, πολιτική υποστήριξη για ΣΗΘ 67 GW ΗΠΑ Κυρίως σε χαρτοβιομηχανία & βιομ.πετρελαίου 12 GW Καναδάς ΣχόλιαΔυναμικόΠεριοχή Πηγή: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE

20 Ανανεώσιμη Ενέργεια Τεχνολογίες Θέρμανσης & Ψύξης © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

21 Τεχνολογία & Εφαρμογές Θερμότητας από Βιομάζα Τσίπ Ξύλου Σταθμός Θερμότητας Απλά κτίρια και/ή Τηλε-θέρμανση (-ψύξη) Αναφορά Φωτογραφίας: Wiseloger, Art DOE/NREL Αναφορά Φωτογραφίας: Oujé-Bougoumou Cree Nation © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. • Ελεγχόμενη καύση ξύλου, αγροτικών υπολειμμάτων, κοινοτικών απορριμμάτων, κλπ. για την παροχή θερμότητας

22 • Παγκοσμίως:  Η καύση βιομάζας παρέχει 11% της παγκόσμιας συνολικής Πρωτογενούς Παροχής Ενέργειας (ΠΠΕ)  Άνω των 20 GW th ελεγχόμενων συστημάτων καύσης για θέρμανση • Αναπτυσσόμενες Χώρες:  Μαγείρεμα, θέρμανση  Όχι πάντα βιώσιμη  Αφρική: 50% της ΠΠΕ  Ινδία: 39% της ΠΠΕ  Κίνα: 19% της ΠΠΕ • Αναπτυγμένες Χώρες:  Θερμότητα, ηλεκτρισμός, ξυλόσομπες  Φινλανδία: 19% της ΠΠΕ  Σουηδία: 16% της ΠΠΕ  Αυστρία: 9% της ΠΠΕ  Δανία: 8% της ΠΠΕ  Καναδάς: 4% της ΠΠΕ  ΗΠΑ: 68% όλων των ΑΠΕ Αγορά Θερμότητας από Βιομάζα © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Πηγή: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria Φωτογραφία: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Εστία καύσης 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 19881990199219941996199820002002 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 New Installations of Small Scale (<100 kW) Biomass Heating Systems in Austria Πηγή: IEA Statistics– Renewables Information 2003, Renewable Energy World 02/2003 Νέες Εγκαταστάσεις Μικρής Κλίμακας (<100 kW) Συστημάτων Θέρμανσης από Βιομάζα στην Αυστρία

23 Τεχνολογία & Εφαρμογές Ηλιακής Θέρμανσης με αέρα • Συλλέκτης χωρία κάλυμμα για προθέρμανση του αέρα. • Ψυχρός αέρας θερμαίνεται κατά το πέρασμα από μικρές οπές στη μεταλλική απορροφητική πλάκα (Solarwall TM ). • Ανεμιστήρας κυκλοφορεί τον θερμαινόμενο αέρα μέσω του κτιρίου. © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Διάτρητο ηλιακό πλαίσιο Φρέσκος Αέρας Ανεμιστήρας Επιτοίχιο στόμιο προσαγωγής

24 • Προθέρμανση αέρα εξαερισμού για κτίρια με υψηλές απαιτήσεις σε καθαρό αέρα • Και για ξήρανση συγκομιδής • Ανταγωνιστικό κόστος για νέα κτίρια ή μεγάλες ανακαινίσεις Βιομηχανικά Κτίρια Αναφορά Φωτογραφίας: Conserval Engineering Ηλιακή Ξήρανση Συγκομιδής Αναφορά Φωτογραφίας: Conserval Engineering © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αγορά Ηλιακής θέρμανσης με αέρα

25 Τεχνολογία & Εφαρμογές Ηλιακής θέρμανσης με αέρα • Συλλέκτες με υάλινο κάλυμμα και χωρίς • Αποθήκευση νερού (δεξαμενή ή πισίνα) Εμπορικά/ Ιδρυμάτων Κτίρια και Πισίνες Υδρο κουλτούρα - Salmon Hatchery © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

26 Αγορά Ηλιακής Θέρμανσης με Νερό • Περισσότερο από 30 εκ. m 2 συλλεκτών παγκοσμίως • Ευρώπη:  10 εκ. m 2 συλλεκτών σε λειτουργία  Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης: 12%  Γερμανία, Ελλάδα και Αυστρία  Στόχος για το 2010: 100 εκ. m 2 • Ισχυρή παγκόσμια αγορά για ηλιακούς συλλέκτες για πισίνες • Στα Barbados υπάρχουν 35.000 συστήματα Αναφορά Φωτογραφίας: Chromagen Κατοικίες Κατοικίες και Πισίνες © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Πηγή: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory

27 Τεχνολογία & Εφαρμογές Παθητικής Ηλιακής Θέρμανσης • Παροχή 20 - 50% της απαιτούμενης θέρμανσης χώρων την εποχή θέρμανσης • Διαθέσιμα ηλιακά «κέρδη» μέσω παραθύρων υψηλής απόδοσης με προσανα- τολισμό προς τον ισημερινό • Αποθήκευση θερμότητας στην κτιριακή δομή • Χρήση σκίασης για τη μείωση του καλοκαιρινού «κέρδους» θερμότητας © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Χειμώνας Καλοκαίρι Πηγή: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website) Παθητική Ηλιακή Θέρμανση Διαμερισμάτων

28 Αγορά Παθητικής Ηλιακής Θέρμανσης • Ως αποδοτικά παράθυρα χρησιμοποιούνται τα ηλιακά παθητικά – τυπική πρακτική σήμερα • Για νέες κατασκευές – μηδενική μέχρι χαμηλή αύξηση κόστους  Παράθυρα υψηλότερης απόδοσης  Προσανατολισμός κτιρίου  Σωστή σκίαση • Ανταγωνιστικό κόστος για νέα κτίρια και ανακατασκευές Εμπορικά Κτίρια Αναφορά Φωτογραφίας: Gretz, Warren DOE/NREL © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Κατοικίες Αναφορά Φωτογραφίας: DOE/NREL

29 Τεχνολογία & Εφαρμογές Αντλίας Θερμότητας με πηγή το έδαφος • Θέρμανση και ψύξη χώρων/νερού • Ο ηλεκτρισμός λειτουργεί βάσει κύκλου συμπιεστής ατμών • Η θερμότητα λαμβάνεται από το έδαφος τον χειμώνα και απορρίπτεται στο έδαφος το καλοκαίρι Οριζόντιος βρόγχος εδάφους Κάθετος βρόγχος εδάφους © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

30 Αγορά Αντλιών Θερμότητας με πηγή το έδαφος Ιδρύματα, Εμπορικά και Βιομηχανικά κτίρια Αναφορά Φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. GSHP Κατοικιών • Κόσμος:  800.000 μονάδες εγκατεστημένες  Συνολική ισχύς 9.500 MW th  Ετήσιος ρυθμός αύξησης: 10% • ΗΠΑ: 50.000 εγκαταστάσεις ετησίως • Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία: οι μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές • Καναδάς:  30.000+ μονάδες κατοικίας  3.000+ βιομηχανικές και εμπορικές μονάδες  435 MW th εγκατεστημένα

31 Άλλες εμπορικές τεχνολογίες καθαρής ενέργειας • Καύσιμα: αιθανόλη και βιο-ντήζελ • Αποδοτικά Συστήματα Κλιματισμού • Ασύγχρονοι κινητήρες • Ημερήσιος φωτισμός & αποδοτικά συστήματα φωτισμού • Ανάκτηση θερμότητας εξαερισμού • Άλλα Αναφορά Φωτογραφίας: David and Associates DOE/NREL Αναφορά Φωτογραφίας: Robb Williamson/ NREL Pix Ημερήσιος φωτισμός & Αποδοτικός Φωτισμός Εφοδιασμός με αγροτικά υπολείμματα ως καύσιμο © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Αποδοτική Ψύξη σε Παγοδρόμιο

32 Αναπτυσσόμενες Τεχνολογίες Καθαρής Ενέργειας • Ηλιακή-Θερμική Ενέργεια • Ωκεάνια-θερμική Ενέργεια • Παλιρροιακή ενέργεια • Ωκεάνιο υφιστάμενο Δυναμικό • Ενέργεια κυμάτων • κλπ. Αναφορά Φωτογραφίας: Gretz, Warren DOE/NREL Αναφορά Φωτογραφίας: Sandia National Laboratories DOE/NREL Ηλιακός Σταθμός παραβολικών συλλεκτών Ηλιακός Σταθμός κεντρικού πύργου © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

33 • Υφίστανται οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες • Πολλές περιπτώσεις επιτυχίας • Αναπτυσσόμενες αγορές • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές δυνατότητες είναι διαθέσιμες Αναφορά Φωτογραφίας: Michael Ross Renewable Energy Research Αναφορά Φωτογραφίας: Price, Chuck Parks Canada Υβριδικό Σύστημα αιολικών-ΦΒ (Αρκτική 81°N) Τηλέφωνο με ΦΒ Αναφορά Φωτογραφίας: Nordex Gmbh Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας 600 kW © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.Συμπεράσματα

34 Ερωτήσεις?


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας Υφιστάμενη Κατάσταση Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών © Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005. Παθητική Ηλιακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google