Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ1 •Grundtvig Partnership: •Creativity & New Technology in Multilingual / Intercultural Education.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ1 •Grundtvig Partnership: •Creativity & New Technology in Multilingual / Intercultural Education."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ1 •Grundtvig Partnership: •Creativity & New Technology in Multilingual / Intercultural Education

2 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ2 •Η Επίδραση της Κουλτούρας των Σχολικών Μονάδων, μέσα από το Μάθημα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στις Στάσεις και στις Αντιλήψεις των Μαθητών από Γονείς Μετανάστες. •(HIDDEN CURRICULUM)

3 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ3Γενικά •Στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, (με μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων) η παραοικονομία κατέχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας (25%- 40%). •Οι μετανάστες με την μαζική είσοδό τους επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και την πολιτική μισθών και λειτουργούν ως ένας διαφορετικός «οικονομικά άλλος». •Στις συγκεκριμένες συνθήκες νομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής διαφοροποίησης οι μετανάστες τείνουν να εντάσσονται σε τομείς της παραοικονομίας, μια όχι τόσο ανεπιθύμητη συνέπεια για εργασιακή πολιτική που ασκείται στη χώρα μας.

4 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ4 Νέες Τεχνολογίες και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες •Η διείσδυση των υπηρεσιών του διαδικτύου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην Ελλάδα. •Στην περίπτωση των προγραμμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θεωρήθηκε ότι εντοπίζονται αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες, όπως: •η αδυναμία πρόσβασης μελών ορισμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, • η προϋπόθεση της γνώσης υπολογιστών και διαδικτύου, • αλλά και ανεπάρκειες αυτής της κατηγορίας από εκπαιδευτική άποψη. (Δέδε, 2009, 8)

5 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ5 Hidden Curriculum •Στους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στις σχολικές μονάδες της Ελληνικής πολιτείας εγχαράσσονται πρότυπα και συλλογικές αξίες. •Στις σχολικές μονάδες αναπαράγονται κοινωνικές σχέσεις που προεκτείνονται στην ενσωμάτωση των μαθητών στην αγορά εργασίας και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας.

6 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ6 Hidden Curriculum •Ταυτόχρονα με την επίσημη οργάνωση του σχολικού χρόνου, (η ιεράρχηση της σχολικής γνώσης), υπάρχει και μία ανεπίσημη που αναπαραγάγει ή αντιμάχεται τους σκοπούς αυτούς. (παραπρόγραμμα ή hidden curriculum). (Νούτσος, 1998, 204) •Δηλαδή μια μορφή κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου, που είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση συγκεκριμένων αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων.

7 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ7 Hidden Curriculum •Στην παρούσα μελέτη, οι πιο πάνω παράγοντες δεν προσεγγίζονται μέσω των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων προσώπων, (δάσκαλοι – μαθητές) ώστε να επιτυγχάνονται οι ειδικοί σκοποί και στόχοι στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. (ψυχολογία, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης), (Grigoryev, 2007, 12).

8 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ8 Hidden Curriculum •Δεν εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της διδακτικής δραστηριότητας, όπου οι μαθητές στο τέλος της διδακτικής ενότητας πρέπει να μπορούν π.χ. •-να αναλύουν τις βασικές έννοιες και όρους της τεχνολογίας των πολυμέσων και να αναφέρουν τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας και επιμέλειας δεδομένων διαφόρων μορφών (ήχου εικόνας, κ.λ.π ) •-ή πρέπει να μπορούν να επεξηγούν και να περιγράφουν βασικές έννοιες και όρους της σύγχρονης διαδικτυακής τεχνολογίας.

9 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ9 Hidden Curriculum •Σκοπός είναι να μελετηθεί το τι θεωρείται ( και αναπαράγεται) θεμελιώδης γνώση (ζωτική) στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντιδιαστολή με αυτή που παραδοσιακά στη «συλλογική συνείδηση» καταγράφεται ως κυρίαρχη. •Δηλαδή αν σε τελική ανάλυση στις σχολικές μονάδες επικρατεί ένα είδος κουλτούρας (εταιρική κουλτούρα) που επιβραδύνει ή αναστέλλει την όποια πρόσβαση και χρήση από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις λεγόμενες νέες τεχνολογίες και όχι μόνο.

10 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ10 Hidden Curriculum •Το παραπρόγραμμα ή hidden curriculum περιλαμβάνει αυτά που οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία του να πηγαίνουν στο σχολείο και όχι αυτά που δηλώνονται ως εκπαιδευτικοί στόχοι, από τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα. •Η άποψη των μαθητών είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης της σχολικής κουλτούρας – παραπρόγραμμα- στο τι είναι σημαντική και χρήσιμη (ζωτική) γνώση μέσα στις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

11 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ11 Πληθυσμός 142 μαθητές •Μαθητές από Έλληνες Γονείς (1) 80,44% •Μαθητές από Μετανάστες Γονείς (2) 19,56%

12 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ12 1. Τοποθετήστε τα μαθήματα σε τρείς ομάδες με κριτήριο την χρησιμότητά τους στη μετέπειτα ζωή σας. •1.πολύ 2.λιγότερο 3. καθόλου

13 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ13 2. Τοποθετήστε τα μαθήματα σε τρείς ομάδες με κριτήριο την δυνατότητα που σου παρέχουν, να συνεργάζεσαι (επικοινωνείς) με τους συμμαθητές •1.πολύ 2.λιγότερο 3. καθόλου

14 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ14 3. Τοποθέτησε τα μαθήματα σε τρεις ομάδες με κριτήριο αυτά που χρειάζεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας τους. •1. να αυξηθούν 2. να μείνουν το ίδιο 3. να μειωθούν.

15 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ15 4. Τοποθέτησε τα μαθήματα σε τρεις ομάδες με κριτήριο το πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επίδοσή σας. 4. Τοποθέτησε τα μαθήματα σε τρεις ομάδες με κριτήριο το πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επίδοσή σας. •1.πολύ 2.λιγότερο 3. καθόλου

16 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ16 5. Οι γνώσεις που διδάσκονται στο μάθημα της πληροφορικής αφορούν κατά την γνώμη σας κυρίως: •1.επαγγέλματα 2. σπουδές (AEI- TEI) 3.όλους τους μαθητές

17 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ17 6. το μάθημα της πληροφορικής είναι πιο ενδιαφέρον •1. αγόρια 2. κορίτσια 3. αδιάφορο

18 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ18 7. Γράψτε τα πιο σημαντικά συναισθήματα που νιώθετε κατά την διάρκεια τα διδασκαλίας των μαθημάτων

19 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ19 8. Γράψτε τα πιο σημαντικά συναισθήματα που νιώθετε κατά την διάρκεια τα διδασκαλίας της πληροφορικής.

20 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ20 Συμπεράσματα •Οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διαφοροποιούνται από τους έλληνες μαθητές στην ιεράρχηση της σχολικής γνώσης όσο αφορά το μάθημα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. •Ενσωματώνουν στάσεις και αντιλήψεις που εμποδίζουν την υιοθέτηση δεξιοτήτων πρόσβασης στη γνώση, στην αγορά εργασίας και στην ένταξη στον ίδιο βαθμό με τους έλληνες μαθητές στη διαμορφούμενη νέα εποχή.

21 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ21 Συμπεράσματα •Αντιλαμβάνονται το μάθημα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως μάθημα γενικής παιδείας όπως και οι έλληνες μαθητές. •Και δεν το συνδέουν με σεξιστικές προσδοκίες σε σχέση με το φύλο διαφορετική με αυτή των συμμαθητών τους.

22 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ22 Συμπεράσματα •Το άγχος είναι περιορισμένο και στους δυο πληθυσμούς σε σχέση με τα άλλα μαθήματα και εμφανίζεται το συναίσθημα της χαράς εξίσου.

23 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ23 Συμπεράσματα •Το άγχος νοηματοδοτείται ως ένα πλέγμα εξωτερικών συνθηκών που προκαλεί στο άτομο δυσάρεστα συναισθήματα και ένταση, καθώς αυτό νιώθει ότι απειλείται, ότι βρίσκεται σε απόγνωση ή ότι δεν διαθέτει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στην κατάσταση που του το προκαλεί. (Baron, 1986).

24 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ24 Βιβλιογραφία •Jackson, P. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston •Grigoryev, Matveeva Sociology of education as a middle- Theory in modern sociological vitalism, Moscow 2007 •Baron, R., A., (1986), Behavior in organisations: understanding and managing the human side of work, Boston: Allyn & Bacon. •Bell, R. Stub, H. The Sociology of Education 1960.

25 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ25 Βιβλιογραφία •Δέδε,Ι «Διά Βίου μάθηση και Πιστοποίηση» Περιοδική Έκδοση του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τ.25 •Κάντας, Α., (1995) Οργανωτική-Βιομηχανική ψυχολογία: διεργασίες ομάδας, σύγκρουση, ανάπτυξη και αλλαγή, κουλτούρα, επαγγελματικό άγχος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. •Νούτσου Χαράλαμπου Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος (1931- 1973) Αθήνα: Θεμέλιο

26 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ26 Για την έρευνα εργάστηκαν: •ΚΕ.ΣΥ.Π Αιγάλεω: Βενέτης Σταμάτης •ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Αγ. Βαρβάρα: Μουρδουκούτα Φωτεινή •ΓΡΑ.Σ.Ε.Π Αιγάλεω: Αποστολάκη Ελεονόρα – Ζαφειράκη Γεωργία –Κόνσουλας Βαγγέλης •ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Χαϊδάρι: Βρεκούση Μαρία- Κουβέλη Χρύσα •ΓΡΑ.ΣΥ. Αιγάλεω: Ανδρακάκη Άννα – Κωτσωκάλη Μαρία


Κατέβασμα ppt "ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ1 •Grundtvig Partnership: •Creativity & New Technology in Multilingual / Intercultural Education."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google