Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2011 Πληροφορική ως εργαστηριακό μάθημα (Ε. Μ.) Μιχάλης Τορτούρης ΕΜΕ Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2011 Πληροφορική ως εργαστηριακό μάθημα (Ε. Μ.) Μιχάλης Τορτούρης ΕΜΕ Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2011 Πληροφορική ως εργαστηριακό μάθημα (Ε. Μ.) Μιχάλης Τορτούρης ΕΜΕ Πληροφορικής

2 Προσδοκίες Εργαστηριακού μαθήματος 1. Η εργαστηριακή δραστηριότητα είναι εφικτή και προκαλεί το ενδιαφέρον στους μαθητές και χρησιμοποιεί όλους τους πόρους για Πρόσθετη Αξία. 2. Οι στόχοι του ΑΠ συμβαδίζουν με το ύφος της εργαστηριακής δραστηριότητας για: παραγωγή ή επαλήθευση, επαγωγή, αλληλουχία, απόκτηση δεξιοτήτων, και επίλυση προβλήματος (έρευνα). 3. Οι διαδικασίες στην εκτέλεση ενός Φ.Ε. προκαλούν αποτελεσματικά τους μαθητές, αλλά να παραμένουν σαφείς και εύχρηστες για τους μαθητές για να δημιουργήσουν. (π.χ. Αντιγραφή ενός προγράμματος VB στον H.Y υπάρχουν σαφείς οδηγίες αλλά αντιπαραγωγική).

3 Προσδοκίες Εργαστηριακού μαθήματος 4. Το εργαστήριο σαγηνεύει τους μαθητές στις επιστημονικές δεξιότητες έρευνας όπως: συλλογή δεδομένων, πρόβλεψη, εξομοίωση- μετασχηματισμός, προγραμματισμός, υποβολή ερωτήσεων και ανάλυση, όπου συνάγουν συμπεράσματα και πορίσματα. 5. Οι προφυλάξεις για ασφάλεια παίρνουν μια προεξέχουσα θέση εργαστηριακό μάθημα έτσι ώστε να ακολουθούνται οι διαδικασίες διαδικασία ασφάλειας και υγείας. 6. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και μηχανογραφικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται δημιουργικά και αποτελεσματικά

4 Μετρήσιμα κριτήρια Ε.Μ. 1. Χρόνος χρήσης Εργαστηριακού εξοπλισμού(τουλάχιστο 85%). 2. Χρήση της διερεύνησης για την απόκτηση γνώσης: όπως ορισμοί, έννοιες, πληροφόρηση κτλ.(αποφυγή αντιγραφής με χρήση παρουσιάσεων). 3. Διάδρασης μαθητή με Η.Υ. 4. Χρήση δραστηριοτήτων συντρέχουσας αξιολόγησης ή εμπέδωσης (π.χ. Quizes) με ανατροφοδότηση.

5 Μετρήσιμα κριτήρια Ε.Μ. 5. Ομαδικές εργασίες με τη χρήση εργαλείων(υλικού εξοπλισμού, λογισμικού και επικοινωνίας). 6. Αποφυγή τυφλής πληκτρολόγησης μεγάλων κειμένων......, να δίνονται αρχεία εργασίας. 7. Επικοινωνιακές δραστηριότητες με χρήση Δικτύων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολούθηση και ελέγχου μέσω υπολογιστή. 8. Αξιολόγηση με τη χρήση Η.Υ.

6 Παγκύπριες εξετάσεις  Πληροφορικής

7 Μέσος Όρος Παγκυπρίων Έτος20112010200920082007 Μ.Ο.13,2813,4113,3613,2213,19

8 1.9.2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕρώτησηΝ Μέσ ο ς Ο ρ ο ς Τυπική Α π ό κλ ισ η ΔΕΝ απ άντ ησα ν 0<=Βαθμός< =1 (ΟΛΕΣ) 4<Βαθμός<= 6 (ΕΡΩΤ. 1-10) 8<Βαθμός<=10 (ΕΡΩΤ. 13) 12<Βαθμός<=15 (ΕΡΩΤ. 11-12) 111055,490,63 521067 210333,212,09 77210276 311014,971,51 947759 410894,931,56 2175874 510753,582,11 35192466 610493,912,09 61155542 710531,761,83 57719174 810963,361,68 14103499 910894,91,46 2128803 1010884,51,75 2256562 1110559,645,1 5574 496 12101710,24,89 9389 505 1310618,71,84 498 794 * Τα στοιχεία αφορούν τον Α Βαθμολογητή

9

10 Παγκύπριες εξετάσεις  Οδηγίες για τα λογικά διαγράμματα παραμένουν ως έχουν.  Στον οδηγό σπουδών υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στη δομή Β Μέρους. ΓΙΑ Β ΜΕΡΟΣ  2 Ερωτήσεις από τον Προγραμματισμό ή λογικά διαγράμματα και μια ερώτηση των 10 μονάδων από την ανάλυση Συστημάτων.

11 PISA


Κατέβασμα ppt "Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2011 Πληροφορική ως εργαστηριακό μάθημα (Ε. Μ.) Μιχάλης Τορτούρης ΕΜΕ Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google