Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διονυσία Μποφίλη Ανδριάνα Μιχαλά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διονυσία Μποφίλη Ανδριάνα Μιχαλά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διονυσία Μποφίλη Ανδριάνα Μιχαλά
Αρχείο Επαγγελμάτων Διονυσία Μποφίλη Ανδριάνα Μιχαλά

2 Επαγγέλματα: Αναλυτής συστημάτων Αρχιτέκτονας Γραφίστας
Τεχνικός τηλεπικοινωνιών Τεχνικός συσκευών μεταφοράς δεδομένων Σχεδιαστής ιστοσελίδων Υπεύθυνος δικτύου Ηχολήπτης Λογιστής Μηχανικός Η/Υ Δημοσιογράφος Προγραμματιστής Συντάκτης ταινιών-μαγνητοταινιών Φωτορεπόρτερ

3 Αναλυτής συστημάτων Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Αναλυτής συστημάτων Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Καθήκον του σχεδιαστή μηχανολόγου-αναλυτή είναι να σχεδιάζει, να ελέγχει και να θέτει σε λειτουργία συστήματα ηλεκτρικών υπολογιστών για την επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών και για την υποστήριξη ελέγχου δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα χρήσεων. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: ανάλυση των αιτημάτων του χρήστη, των συνθηκών, του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα, συζητήσεις με τους τελικούς χρήστες για τη μορφή των εξόδων του συστήματος, επίλυση των προβλημάτων, προτάσεις για τον τελικό σκοπό του συστήματος , για την συνολική του κατασκευή καθώς και σύνδεση με μεγάλα δίκτυα υπολογιστών, προτάσεις για τρόπους ανανέωσης ήδη υπαρχόντων συστημάτων, περιγραφή στοιχείων με τα οποία θα δουλεύουν τα σχεδιαζόμενα συστήματα και ο αλγόριθμος τους επιλογή και αγορά λειτουργικών προγραμμάτων, μηχανημάτων, ενσωμάτωση του δημιουργημένου ή του αγορασμένου προγράμματος στους υπολογιστές του συστήματος, έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων του χρήστη, χρήση δοκιμαστικών προγραμμάτων για την εύρεση και διόρθωση των λαθών στα προγράμματα, επεξεργασία των οδηγιών χρήσης για την χρήση και συντήρηση του συστήματος και τον εμπλουτισμό του με στοιχεία, εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος και πληροφόρησή τους για την χρησιμότητά του, πιθανές αλλαγές του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε χώρους γραφείων. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά.

4 Αρχιτέκτονας Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Καθήκον του αρχιτέκτονα κήπων είναι να επεξεργάζεται προτάσεις για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κήπων, πάρκων και παρόμοιων εκτάσεων. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: να παραχωρεί συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ή την ανακαίνιση τέτοιων εκτάσεων, να επιβλέπει την πραγματοποίηση των σχεδίων του, πέρα από την επιλογή και την κατανομή των φυτών, να φροντίζει επίσης για άλλα διακοσμητικά στοιχεία (κάγκελα, μνημεία, παγκάκια, κλπ.) Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε γραφεία, κήπους και πάρκα. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; υπολογιστές , είδη σχεδίου και ζωγραφικής, οδηγοί διακοσμητικών που υπάρχουν στο εμπόριο. Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Για την επιτυχή εκτέλεση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η πανεπιστημιακή μόρφωση, οι δημιουργικές ικανότητες, η αισθητική, η ικανότητα συνεργασίας με άλλους ανθρώπους.

5 Γραφίστας Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Είναι ο εξειδικευμένος καλλιτέχνης εφαρμοσμένων τεχνών που ασχολείται με τη μελέτη, τη διαμόρφωση και την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: συζητήσεις με τους πελάτες του για τον σκοπό της συνεργασίας, για τα πρόχειρα σχέδια και προτάσεις. Συλλαμβάνει μία ιδέα και την μετατρέπει σε εικόνα, σχεδιάζει και συνθέτει το πρωτότυπο θέμα, τη μακέτα που πρόκειται να αναπαραχθεί με κάποια από τις μεθόδους εκτύπωσης, σε συνεργασία με τον πελάτη, καθορίζει το μέγεθος, το σχήμα, τα χρώματα της μακέτας, καθώς επίσης την τεχνική και το υλικό της εκτυπωτικής εργασίας, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των εκτυπώσεων, των υπολογιστών, της φωτογραφίας και των υλικών που χρησιμοποιεί στη δουλειά του. Το αποτέλεσμα της εργασίας του γραφίστα είναι εξώφυλλα βιβλίων, περιοδικών, αφίσες, προσκλήσεις για διάφορα γεγονότα, ημερολόγια, λογότυπα, εταιρικές ταυτότητες, διαφημιστικά έντυπα, συσκευασίες, κλπ. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε ατελιέ, χωρίς δυσάρεστες συνθήκες περιβάλλοντος. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; Εργαλεία του γραφίστα είναι το μελάνι, μολύβια, χρώματα, χρωματιστά χαρτιά, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι φωτογραφικές μηχανές, κ.ά.

6 Τεχνικός τηλεπικοινωνιών
Με τον όρο τεχνικός τηλεπικοινωνιών (αγγλ. telecommunications technician) εννοείται ο τεχνολόγος επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογικές εφαρμογές της μετάδοσης πληροφορίας, των συστημάτων τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής και του ηλεκτρομαγνητισμού. Η επιστήμη του τεχνικού τηλεπικοινωνιών ασχολείται με τα μεγάλης και μικρής κλίμακας τηλεπικοινωνιακά, ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η μετάδοση πληροφορίας, τα δίκτυα, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των διατάξεων αυτών, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η κατασκευή και η επιδιόρθωση αυτών. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Συγκαλεί, ελέγχει την λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τις κεραίες, και εκτελεί επιδιορθώσεις. Που εργάζεται και υπό ποιες συνθήκες; Το περιβάλλον εργασίας έχει μερικά προβλήματα ενώ μέρος της δουλειάς γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Τι εργαλεία/ εξοπλισμό χρησιμοποιεί; Πληροφοριακή τεχνολογία και άλλο εξοπλισμό γραφείου και εξοπλισμό μετρήματος. Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Χρειάζεστε μια πιστοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης, μια συστηματική προσέγγιση στη δουλειά και τεχνολογική τάση.

7 Τεχνικός συσκευών μεταφοράς δεδομένων
Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Καθήκον του μηχανικού συσκευών επικοινωνίας είναι να συναρμολογεί, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να δοκιμάζει και να επισκευάζει συσκευές επικοινωνίας. Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: συναρμολόγηση, δοκιμασίες και επισκευές εξαρτημάτων των συσκευών τηλεπικοινωνιών και εξασφάλιση καλής τεχνικής κατάστασης μικρών μονάδων τηλεπικοινωνίας (μικρά τηλεφωνικά κέντρα, ενδοεπικοινωνία ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων), συναρμολόγηση, λειτουργία και συντήρηση ή και εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας πιο σύνθετων τηλεπικοινωνιακών κέντρων (αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά χαρακτηριστικά). Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται στους χώρους που βρίσκονται τα σχετικά τηλεφωνικά κέντρα, οι συσκευές (γραφεία, παραγωγές κλπ.). Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; ηλεκτροτεχνικά όργανα μέτρησης, δοκιμαστικές συσκευές, πένσες, κατσαβίδια, σφυριά, καλώδια, κεραίες, κλπ.

8 Σχεδιαστής ιστοσελίδων
Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Οι σχεδιαστές ιστοσελίδων είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των προγραμμάτων που χειρίζονται την λειτουργία πολυμέσων, αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ιστοσελίδων, π.χ. εκείνα που βλέπουμε ενώ χαζεύουμε στο διαδίκτυο. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Ένας σχεδιαστής παίρνει κείμενα, οπτικά και ακουστικά υλικά και τα μεταμορφώνει σε ιστοσελίδες. Αυτός/αυτή δημιουργεί όχι μόνο μεμονωμένες σελίδες αλλά ολόκληρη την κατασκευή που επιτρέπει στον χρήστη του διαδικτύου να τις αναζητήσει και να κάνει επιτυχημένες επιλογές σύμφωνα με κριτήρια που έχει επιλέξει. Ένας προγραμματιστής παίρνει έτοιμο το υλικό από τον συγγραφέα, αλλά κάποιες φορές δημιουργούν τα γραφικά μόνοι τους. Οι φωτογραφίες παίρνονται από τους φωτογράφους ή λιθογράφους. Αν η ιστοσελίδα περιλαμβάνει "κινούμενες εικόνες", συνήθως αυτές δημιουργούνται από επαγγελματίες σχεδιαστές κινούμενων εικόνων - σε μερικές περιπτώσεις

9 Υπεύθυνος δικτύου Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Ο διαχειριστής δικτύου επιβεβαιώνει την λειτουργικότητα του δικτύου του υπολογιστή σε μια οργάνωση ή σε μια ομάδα οργανώσεων. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αφαιρεί οποιαδήποτε προβλήματα, ή παραγγέλλει υπηρεσίες από ειδικευμένη εταιρεία - επιβεβαιώνει προστασία πληροφοριών και υποστήριξη και προστασία από ιούς - προσαρμόζει δικτυακή λειτουργία στις απαιτήσεις των χρηστών της - εγκαθιστά καινούργιους υπολογιστές και τα εξαρτήματά τους και καινούργιο προγραμματισμό ηλεκτρικού εγκεφάλου και εκπαιδεύει χρήστες - διευθετεί για την εγκατάσταση καινούργιων υπολογιστών και εξαρτημάτων και καινούργιου προγραμματισμού ηλεκτρικού εγκεφάλου και για σύνδεση του δικτύου του διαδικτύου ή του εσωτερικού δικτύου της οργάνωσης. Που εργάζεται και υπό ποιες συνθήκες; Σε δωμάτια υπολογιστών ή σε κέντρα. Τι εργαλεία/ εξοπλισμό χρησιμοποιεί; Υπολογιστές, και γενικά πληροφοριακή τεχνολογία, όπως και το τηλέφωνο. Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Χρειάζεστε πανεπιστημιακή μόρφωση, προτιμότερο επιστήμη υπολογιστών ή σχετική πειθαρχία, μια συστηματική προσέγγιση στη δουλειά, και τεχνική κατανόηση.

10 Ηχολήπτης Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Καθήκον του ηχολήπτη είναι η λήψη και αποτύπωση ήχων σε ταινία ή δίσκο. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: να ρυθμίζει και να χειρίζεται συσκευές σχετικές με τον ήχο των θεατρικών, μουσικών, κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών παραστάσεων ή εκπομπών, να επεξεργάζεται ψηφιακές ηχογραφήσεις, να κάνει το μοντάζ και άλλες επεξεργασίες. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε θέατρα, αίθουσες συναυλιών, κινηματογραφικά ατελιέ, τηλεοπτικά στούντιο, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους αν το απαιτεί η δουλειά. Συνεπάγεται εργασία εκτός κανονικού ωραρίου.

11 Λογιστής Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Καθήκον του λογιστή είναι να ελέγχει και να παρουσιάζει με λογιστικούς όρους και αριθμούς όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας, ιδιώτη, κλπ. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: να καταχωρεί οικονομικές πράξεις στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και με άλλα δικαιολογητικά μιας εταιρείας, να κρατά βασικά λογιστικά βιβλία της εταιρείας (ημερολόγιο - γενικό - καθολικό), να κόβει σχετικά γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα, που καλύπτουν τις καθημερινές πληρωμές, να συντάσσει μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού τις επιχείρησης, να συγκεντρώνει στοιχεία και να συντάσσει δηλώσεις για την εφορία. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε αίθουσες γραφείων. Αναμένεται φόρτος εργασίας και ένταση. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αριθμομηχανές, έντυπα, υπολογιστικά προγράμματα, γραφική ύλη, χρήματα, κλπ. Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Για την επιτυχή εκτέλεση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η αποφοίτηση από Πανεπιστημιακή Σχολή Οικονομικής κατεύθυνσης ή από το τμήμα λογιστικής των ΤΕΙ ή των ΙΕΚ. Καλό θα είναι να είναι προσεκτικός, εχέμυθος, συνεπής και να διαθέτει ικανότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις οικονομικών προβλημάτων.

12 Μηχανικός Η/Υ Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Η δουλειά αυτού/αυτής είναι να επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός υπολογιστή δεν έχει πρόβλημα και είναι αποτελεσματικό στην λειτουργία του από τον χρήστη. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Η επιβεβαίωση ότι ο εξοπλισμός υπολογιστή είναι χωρίς πρόβλημα και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την λειτουργία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, αναγνώριση και επιδιορθώσεις ελαττωματικών μηχανημάτων, αναγνώριση λαθών προγραμματισμού, εφαρμογή προγραμμάτων για αναγνώριση λάθους και απαλοιφή, τροποποιήσεις στα υπάρχοντα προγράμματα και την δημιουργία του δικού τους προγράμματος για να ερευνήσουν για λάθη σε στοιχεία του υπολογιστή, συντήρηση προγραμματισμού, εφαρμογή αντιικών προγραμμάτων και την αφαίρεση προγραμμάτων με ιούς, παράδοση εξοπλισμού και εγκατάσταση, τοποθέτηση καινούργιου εξοπλισμού σε λειτουργία, παραχωρώντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξασκώντας προγραμματιστικούς χρήστες. Που εργάζεται και υπό ποιες συνθήκες; Σε γραφεία ή εργαστήρια, όπου το περιβάλλον εργασίας δημιουργεί μερικά προβλήματα. Τι εργαλεία/ εξοπλισμό χρησιμοποιεί; Εξοπλισμό υπολογιστή, εξεταστικά προγράμματα και βασικά εργαλεία χεριού. Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Πρέπει να έχετε συμπληρώσει εξάσκηση σε κολλέγιο, ή καλύτερα, να έχετε ένα πτυχίο πανεπιστημίου σχετικό με πληροφορική τεχνολογία ή προγραμματισμό υπολογιστή, να έχετε αποκτήσει ένα συνδυασμό ικανοτήτων, τεχνική αντίληψη, υπομονή και να είστε ικανοί να μαθαίνετε.

13 Δημοσιογράφος Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Καθήκον του δημοσιογράφου είναι να ασχολείται με την επικαιρότητα και τη δημοσίευσή της στο λαό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: συλλογή πληροφοριών μέσω έρευνας, συνεντεύξεων, κλπ, επεξεργασία των πληροφοριών για την καλύτερη μετάδοσή τους στο κοινό. Μπορεί να απασχοληθεί στην αθλητική δημοσιογραφία, στην πολιτική ή στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πραγματοποιεί έρευνα γεγονότων, ανάλυση και επεξεργασία των καινούργιων πληροφοριών, σχόλια σχετικών γεγονότων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε εκπομπές που γυρίζονται στα στούντιο ή στο χώρο των γεγονότων, παρουσίαση και σχόλια των σημαντικών πολιτικών γεγονότων (εκλογές, συνέδριο πολιτικού κόμματος), αθλητικών αναμετρήσεων, αγώνων, πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, κλπ, ζωντανές εκπομπές για διάλογο με δημόσια πρόσωπα, αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς επίσης και συγγραφή βιβλίων. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε γραφείο, τηλεοπτικά στούντιο ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μπορεί να εργαστεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; μικρόφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, γραφική ύλη, συσκευές γραφείου, κλπ.

14 Προγραμματιστής Ποιος είναι και με τι ασχολείται;
Καθήκον του προγραμματιστή είναι να αναπτύσσει προγράμματα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: ανάλυση των συγκεκριμένων θεμάτων για τα οποία πρέπει να αναπτυχθεί το πρόγραμμα, συζητήσεις με τους τελικούς χρήστες για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, επίλυση προβλημάτων, πιθανώς και αλλαγές στα αρχικά σχέδια, περιγραφή στοιχείων με τα οποία θα δουλεύει το πρόγραμμα και ο αλγόριθμος τους (περιγραφή της επεξεργασίας βήμα προς βήμα), δημιουργία των προγραμμάτων σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη εφαρμογή, χρήση δοκιμαστικών προγραμμάτων για την εύρεση και αφαίρεση των λαθών στο καινούργιο πρόγραμμα, εκπαίδευση των τελικών χρηστών του προγράμματος, διορθώσεις του ήδη λειτουργικού προγράμματος σύμφωνα με παρατηρήσεις του χρήστη, ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων, παρουσίαση καινούργιών προγραμμάτων σε πιθανούς πελάτες. Που εργάζεται και υπό ποιές συνθήκες; Το επάγγελμα του προγραμματιστή εκτελείται στους χώρους των γραφείων. Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; ηλεκτρονικό υπολογιστή, δισκέτες, CD- ROM, κλπ.

15 Συντάκτης ταινιών-μαγνητοταινιών
Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Ένας συντάκτης ταινιών ελέγχει το μοντάρισμα των έργων και την επεξεργασία τηλεοπτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις δημιουργικές ιδέες του σκηνοθέτη. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Ο συντάκτης επίσης βλέπει το έργο ή βίντεο σε μια οθόνη ή τηλεοπτική οθόνη. Αυτή/αυτός επιλέγει τμήματα του αυθεντικού έργου, τα κόβει και περιορίζει τη διάρκειά τους και ξαναμοντάρει τα επεισόδια σε μια συνοχή για να συμπληρώσει το έργο ή να φτιάξει το τηλεοπτικό πρόγραμμα ή βίντεο. Που εργάζεται και υπό ποιες συνθήκες; Σε στούντιο τηλεόρασης, ταινιών και ηχογραφήσεων. Η εργασία έξω από τις κανονικές ώρες εργασίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

16 Φωτορεπόρτερ Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Η δουλειά ενός φωτορεπόρτερ είναι να δημιουργεί εικόνες από καταστάσεις και αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δημοσιεύματα, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα μέσα, και που είναι συνήθως συνδεδεμένα με συγκεκριμένες γραπτές αναφορές, ιστορίες ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, ή με το περιεχόμενο ή τη σχεδίαση των δημοσιευμάτων. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν - τη λήψη μαυρόασπρων και έγχρωμων φωτογραφιών με στόχο να περιγράψουν την κατάσταση που μόλις εξελίσσεται με τον πιο ζωντανό τρόπο - τη λήψη φωτογραφιών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές στιγμές και άλλες ώστε να τις εισάγουν σε εφημερίδες και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου της απαραίτητης συνεργασίας των δημοσιογράφων που λαμβάνουν μέρος. -τη δημιουργία των φωτογραφικών τμημάτων των δημοσιευμάτων


Κατέβασμα ppt "Διονυσία Μποφίλη Ανδριάνα Μιχαλά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google