Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Προσλήφθηκαν 29 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Μετατάχθηκαν:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Προσλήφθηκαν 29 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Μετατάχθηκαν:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Προσλήφθηκαν 29 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Μετατάχθηκαν: 69 από Ν.Α.Δ.Α. 4 από Τ.ΥΔ.Κ. 1 στο Δήμο Αθηναίων 1 στο Δήμο Ασπροπύργου 1 στην Περιφέρεια Αττικής - Μεταφέρθηκαν: 22 (καθαρίστριες) από το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο

2 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Αποσπάστηκαν 1 (επανήλθε στην Περιφέρεια Αττικής) -Συνταξιοδοτήθηκαν 13 -Αποχώρησαν λόγω λύσης σύμβασης 9 Πρακτική άσκηση σπουδαστών -Έληξε η πρακτική άσκηση 4 σπουδαστών -Άρχισε η άσκηση 3 σπουδαστών

3 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στις 31/12/2011 υπηρετούσαν στο Δήμο -229 Μόνιμοι υπάλληλοι -44 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου -27 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου -25 Σύμβαση μίσθωσης έργου -2 Ειδικοί Συνεργάτες -2 Ειδικοί Σύμβουλοι -1 Ιδιαίτερος Γραμματέας -1 Γενικός Γραμματέας

4 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Μέχρι 30/11/2012) -Προσλήφθηκαν 28 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου -Μετατάχθηκαν:1 στο Δήμο Ασπροπύργου 1 στο Δήμο Διονύσου 1 στο Δήμο Πετρούπολης 1 στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 1 στο Δήμο Περάματος 2 στο Δήμο μας από άλλους Δήμους - Μετατάχθηκαν σε ανώτερο κλάδο 5 υπάλληλοι -Μεταφέρθηκαν: 4 υπάλληλοι από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο στο Δήμο

5 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Συνταξιοδοτήθηκαν 15 μόνιμοι και 4 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου -Απολύθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας 1 υπάλληλος -Αποχώρησαν λόγω λήξης της σύμβασής τους 6 υπάλληλοι -Άρχισαν την πρακτική άσκησή τους 3 σπουδαστές

6 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στις 30/11/2012 υπηρετούσαν στο Δήμο μας -214 μόνιμοι υπάλληλοι - 43 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - 2 ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου - 11 Σύμβαση Μίσθωσης έργου - 2 Ειδικοί Συνεργάτες - 2 Ειδικοί Σύμβουλοι - 1 Ιδιαίτερος Γραμματέας - 1 Γενικός Γραμματέας

7 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ -Το τμήμα Μισθοδοσίας κάλυψε στο ακέραιο την μισθοδοσία όλου του προσωπικού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. -Πληρώθηκαν 263 άτομα.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Προσλήφθηκαν 29 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Μετατάχθηκαν:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google