Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ταξιδιωτική Ιατρική Dr. Κουρσουμπά Ηρώ- Μαρία Παιδίατρος-Παθολόγος Νομίατρος Διεύθυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ταξιδιωτική Ιατρική Dr. Κουρσουμπά Ηρώ- Μαρία Παιδίατρος-Παθολόγος Νομίατρος Διεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ταξιδιωτική Ιατρική Dr. Κουρσουμπά Ηρώ- Μαρία Παιδίατρος-Παθολόγος Νομίατρος Διεύθυνση Υγείας Δυτικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών

2 Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτική πριν το ταξίδι •Εκτίμηση κινδύνου  αξιολόγηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του ταξιδιώτη (ο προορισμός, το είδος του ταξιδιού, η κατάσταση υγείας του ταξιδιώτη κ.ά.) •Διαχείριση κινδύνου  παροχή συμβουλών  σύσταση προληπτικών μέτρων  χορήγηση εμβολιασμών  προφυλακτική αγωγή για την ελονοσία

3 Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Εμβόλια Κίτρινος πυρετός Τυφοειδής πυρετός Χολέρα Λύσσα Imovax Polio Μηνιγγιτιδόκοκκος Ανθελονοσιακά Χλωροκίνη Μεφλοκίνη

4 Αξιολόγηση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών Ταξιδιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα Α. Η ποσοτική αξιολόγηση Α.1. Προοπτική μελέτη αξιολόγησης των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ΤΙ. (1η Ιουλίου 2005 - σε εξέλιξη πρωτόκολλα διερεύνησης) Α.2. Καταγραφή των επαγγελματιών υγείας και της ηλεκτρονικής υποδομής στις 57 Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα Β. Ποιοτική αξιολόγηση Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ταξιδιωτική Υγεία 2008-2012

5 Α. Ποσοτική αξιολόγηση Αποτελέσματα καταγραφής από 50 Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα (Εκτός Αττικής), 2005-2006 ΙΑΤΡΟΙΔεν έχουν Νομίατρο20 Έχουν Νομίατρο30 Δεν έχουν Νομίατρο ούτε Μόνιμο Ιατρό12 (4-αγροτικούς ιατρούς) Έχουν Μόνιμο Ιατρό (ένα)11 Έχουν Μόνιμους Ιατρούς (2 έως 7)5 Δεν έχουν Μόνιμο/ους Ιατρούς34 Δεν έχουν καθόλου Ιατρούς8 Ιατροί αγροτικοί, νοσοκομείου ή με σύμβαση 8 ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Με επαγγελματίες υγείας (εκτός Ιατρών)48 Χωρίς επαγγελματίες υγείας2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Με ηλεκτρονικό εξοπλισμό27 Χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισμό22

6 Από τις 20 Νομαρχίες (εκτός Αττικής) που δεν έχουν Νομίατρο Ν=20 % Δεν έχουν μόνιμο ιατρό1260% Δεν έχουν ούτε μόνιμο ιατρό ούτε άλλο ιατρό (π.χ. αγροτικό ή με σύμβαση) 840% Δεν έχουν ούτε άλλους επαγγελματίες υγείας15% Από τις 30 Νομαρχίες (εκτός Αττικής) που έχουν Νομίατρο Ν=30 % Δεν έχουν μόνιμο ιατρό2273% Δεν έχουν ούτε μόνιμο ιατρό ούτε άλλο ιατρό (π.χ. αγροτικό ή με σύμβαση) 2067% Δεν έχουν ούτε άλλους επαγγελματίες υγείας00% Α. Ποσοτική αξιολόγηση Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ταξιδιωτική Υγεία 2008-2012

7 Α/Α Δ/νσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Νομίατρο ς Ιατροί Μόνιμοι Ιατροί (άλλο ) Επαγγελματί ες Υγείας Η/Υ 1 ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14-13- 2 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1325- 3 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1123- 4 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 19-7- 5 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1?-?- 6 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12-3- 7ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-2- Α. Ποσοτική αξιολόγηση Αποτελέσματα καταγραφής από 7 Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Αττική, 2010

8 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Κεντρικού Τομέα ΕΤΗΚΙΤΡΙ ΝΟΣ ΠΥΡ ΕΤΟΣ ΤΥΦ ΟΣ ΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ/ ΔΑ ΤdΤdMMRMMR ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗ POLIOΗΠΑΤΙΤΙΔΑΛΥΣΣΑΑΛΛΑ ΤΕΤΑΝΟΣ 2005970979029293--524230208 200690030948043770--9613530200 200794115326030438--922621225 2008351713418026248--3401811130 2009179527526045385--3702023120 201030047325211--602720

9 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Ανατολικού Τομέα ΕΤΗΚΙΤΡΙ ΝΟΣ ΠΥΡΕ ΤΟΣ ΤΥ ΦΟ Σ ΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ/ ΔΑ ΤdΤdMMRMMR ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗ POLIOHep Α HepΒHepΒ ΛΥΣΣΑΑΛΛΑ ΤΕΤΑΝΟΣ 20054075336218150169889--80 20064427927167951-10782-1150 20074096330119904-32222-2152 20085086246113802-23624-1029 200957085309580--23530-1136 2010108291118--563-57

10 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Νότιου Τομέα ΕΤΗΚΙΤΡΙ ΝΟΣ ΠΥΡΕ ΤΟΣ ΤΥ ΦΟ Σ ΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ/ ΔΑ ΤdΤdMMRΓ ΡΙ Π Η POL IO Hep Α Hep Β ΛΥΣΣΑΑΛΛΑ ΤΕΤΑΝ ΟΣ 200525676529510321-4035171055 200622852509519425383291863548 2007318751911125435-119991132022 200843660134182--10449721255 200941880338085--5760271225 2010------------

11 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Δυτικού Τομέα ΕΤΗΚΙΤΡΙ ΝΟΣ ΠΥΡΕ ΤΟΣ ΤΥΦΟΣΤΥΦΟΣ ΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ/ ΔΑ ΤdΤdMMRMMR Γ ΡΙ Π Η POLIOHep Α Hep B ΛΥΣΣΑΑΛΛΑ ΤΕΤΑΝΟΣ 200512619854172218254-12 20061323356247-102341735 2007893977924784529824 2008209351033623-6546885 2009183439112901-93641213 2010------------

12 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Ανατολικής Αττικής ΕΤΗΚΙΤΡΙ ΝΟΣ ΠΥΡΕ ΤΟΣ ΤΥΦΟΣΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ /ΔΑ ΤdΤd MMRMMR ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗ POLIOHepΑHepBΛΥΣΣΑΑΛΛΑΑΛΛΑ 2005856-75---1---- 200611146-472--13--- 2007115753871--66---- 20082034425574--84-3-- 2009240368140---773--- 2010------------

13 Διενεργηθέντα εμβόλια σε ταξιδιώτες την τελευταία πενταετία Διεύθυνση Υγείας Δυτικής Αττικής ΕΤΗΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΥΦΟΣΤΥΦΟΣ ΧΟ ΛΕ ΡΑ ΜΗΝ/ ΔΑ ΤdΤd MMRMMR ΓΡΙΠΗPOLIOPOLIO HepΑHepB ΛΥΣΣΑΛΥΣΣΑ ΑΛΛΑ ΤΕΤΑΝΟΣ 2005511-26-------- 2006889224-------- 2007211414 252-----4-- 200884-2-----3-- 2009253-------4-- 2010------------

14 Μελέτες ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας

15 Μελέτες στη Διεύθυνση Υγείας •ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Αλεξάνδρα Γρηγοράκη1, Νικόλαος Σοφός1, Ευδοκία Βασσάλου2, Νικόλαος Βακάλης2 1 Διεύθυνση Υγείας Νομαρχία Αθηνών, Νότιος Τομέας 2 Έδρα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων ΕΣΔΥ •ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Αλεξάνδρα Γρηγοράκη1, Νικόλαος Σοφός1, Ευδοκία Βασσάλου2, Νικόλαος Βακάλης2 1 Διεύθυνση Υγείας Νομαρχία Αθηνών, Νότιος Τομέας 2 Έδρα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων ΕΣΔΥ

16 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Ταξιδιωτική Ιατρική Dr. Κουρσουμπά Ηρώ- Μαρία Παιδίατρος-Παθολόγος Νομίατρος Διεύθυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google