Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣχεδιασμΟΣ περιβαλλΟντων μΑθησηΣ στο ΔιαδΙκτυο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣχεδιασμΟΣ περιβαλλΟντων μΑθησηΣ στο ΔιαδΙκτυο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣχεδιασμΟΣ περιβαλλΟντων μΑθησηΣ στο ΔιαδΙκτυο
Μαρία Κορδάκη PhD. MEd. Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτισμικ΄ς Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν/μιο Αιγαίου Maria Kordaki: all rights reserved

2 Maria Kordaki: all rights reserved
Η αρχιτεκτονική Σχεδίαση Στόχων (έννοιες, ηλικία, επίπεδο) Χρονοπρογράμματος Μαθησιακού υλικού (πολυμεσικό, δομημένο, υπερσυνδεδεμένο, πολυεπίπεδο, πολυαναπαραστασιακό, παραδείγματα) Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (συνεργασίας και εποικοδομιστικής μάθησης) Χώρου πειραματισμού Χώρων επικοινωνίας Στρατηγικής επικοινωνίας Αξιολόγησης (ανοικτού και κλειστού τύπου) Βοήθειας, παρακολούθησης Maria Kordaki: all rights reserved

3 Μαθησιακές προσεγγίσεις σε Δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
e-lecture ερωτήσεις απευθυνόμενες σε ειδικούς καθοδήγηση υποστήριξη Maria Kordaki: all rights reserved

4 Maria Kordaki: all rights reserved
e-lectures παρουσιάζονται πολύ σημαντικές έννοιες ή τεχνικές παρουσίαση με συνδυασμό πολυμέσων ή υπερμέσων η με τη μορφή μαγνητοσκοπημένης διάλεξης χρήση υπερσυνδέσμων Maria Kordaki: all rights reserved

5 Maria Kordaki: all rights reserved
Το μαθησιακό υλικό Χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως video-clips, animation, ήχος, προγράμματα Πολυεπίπεδο, πολυαναπαραστασιακό, δομημένο, υπερσυνδεδεμένο, παραδείγματα από τα βασικά σημεία στις λεπτομέρειες ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να πραγματοποιήσει δραστηριότητες Maria Kordaki: all rights reserved

6 Ερωτήσεις απευθυνόμενες σε ειδικούς
λίστα ειδικών λογαριασμοί για τους μαθητές καθορισμός της διαδικασίας και της συχνότητας επικοινωνίας Maria Kordaki: all rights reserved

7 Maria Kordaki: all rights reserved
Καθοδήγηση Προσδιορισμός των αναμενόμενων δεξιοτήτων, παρακολούθηση, ανάθεση δραστηριοτήτων, διόρθωση εργασιών Maria Kordaki: all rights reserved

8 Υποστήριξη της μάθησης
επικοινωνία ένα προς ένα πολλών προς πολλούς Maria Kordaki: all rights reserved

9 Η προσπέλαση στους δικτυακούς πόρους
Εξασφάλιση χρήσης των πόρων του Διαδικτύου Maria Kordaki: all rights reserved

10 Μη τυπική αλληλεπίδραση μεταξύ συμμαθητών
‘virtual cafe’ ή ‘public square’ Student Lounge, ή mutual help Maria Kordaki: all rights reserved

11 Δομημένες ομαδικές δραστηριότητες
σεμινάρια οι συζητήσεις μικρών ομάδων συνεργατικές ομάδες ή δυάδες μικρές ομάδες δουλειάς μαθησιακοί κύκλοι παίξιμο ρόλων, και ομάδες υποστήριξης αντίθετων απόψεων (debates). Maria Kordaki: all rights reserved

12 Maria Kordaki: all rights reserved
Σεμινάρια Ο εκπαιδευτικός στέλνει θέμα και υλικό χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες δουλειάς καθορίζει το είδος της επικοινωνίας συνοψίζει Maria Kordaki: all rights reserved

13 Η συζήτηση σε μικρές ομάδες
Ο εκπαιδευτικός στέλνει θέμα και υλικό χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες δουλειάς σχεδιάζει το χώρο εργασίας κάθε ομάδας τα συμπεράσματα κοινοποιούνται σε όλους Maria Kordaki: all rights reserved

14 Maria Kordaki: all rights reserved
Ζευγάρια μάθησης Εξοικείωση δραστηριότητες μικρής ή μεγάλης διάρκειας απλές ή σύνθετες γράψιμο αναφοράς διορθώσεις με τη βοήθεια του καθηγητή παρουσίαση σε ολόκληρη την εικονική τάξη Maria Kordaki: all rights reserved

15 Ομάδες, δραστηριότητες και κύκλοι μάθησης
ξεκάθαρα διατυπωμένες δραστηριότητες οι οποίες να περιλαμβάνουν τη χρήση αρχών για λήψη αποφάσεων συμφωνίες για απονομή ρόλων προθεσμίες χωρισμός εργασιών σε φάσεις & καθορισμός ημερομηνιών παράδοσης εργασιών για κάθε φάση 3-4 άτομα Maria Kordaki: all rights reserved

16 Ομάδες, δραστηριότητες και κύκλοι μάθησης
Η προσεκτικά σχεδιασμένη ομαδική δουλειά δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν από τη γνώση των άλλων και να φωτίσουν διαφορετικά θέματα ή διαφορετικές όψεις του ίδιου θέματος Maria Kordaki: all rights reserved

17 Πλεονεκτήματα της ομαδικής δουλειάς σε δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
Ευκολία επικοινωνίας για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων, και την ανταλλαγή απόψεων για την παρουσίαση Απαιτείται ιδιωτικός χώρος επικοινωνίας για κάθε ομάδα ενώ η παρουσίαση σε όλη την τάξη γίνεται με χρήση conferencing Maria Kordaki: all rights reserved

18 Παρουσίαση της ομαδικής δουλειάς και διδασκαλία από τους μαθητές
ουσιαστική μάθηση - διδασκαλία έρευνα, γράψιμο αναφοράς, παρουσίαση στην τάξη μέσω conferencing μορφή εβδομαδιαίου σεμιναρίου την πρώτη ημέρα, 2-3 ερωτήσεις κλειδιά ενθάρρυνση της επικοινωνίας της εμβάθυνσης, και συνόψιση και διεξαγωγή συμπερασμάτων Maria Kordaki: all rights reserved

19 Maria Kordaki: all rights reserved
Παίξιμο ρόλων υποθετικά σενάρια - ψευδώνυμα ο καθηγητής της τάξης κατανέμει τους ρόλους και βάζει τις προθεσμίες συζητήσεις και παράδοση σχετικών εργασιών Maria Kordaki: all rights reserved

20 Maria Kordaki: all rights reserved
Debates ένα θέμα ή μια ερώτηση να προωθεί την κριτική σκέψη, τις αναλυτικές συνθετικές και αφαιρετικές ικανότητες δυάδες ή ομάδες ένας αριθμός από Debates μπορεί να οργανωθεί Maria Kordaki: all rights reserved

21 Maria Kordaki: all rights reserved
Debates Οργάνωση της συχνότητας συμμετοχής - αξιολόγηση 5-15 μαθητές κρατούνται πρακτικά προσπελάσιμα απ όλους μελέτη μαθησιακού υλικού απ όλους πριν τη διεξαγωγή Maria Kordaki: all rights reserved

22 Maria Kordaki: all rights reserved
Μικρές ομάδες μάθησης Να φέρουν σε πέρας μια δραστηριότητα να παραδοθεί γραπτή αναφορά διορθώσεις-ποιος έκανε τι-αξιολόγηση παρουσίαση μέσω συνδιάσκεψης συζήτηση με όλη την τάξη Maria Kordaki: all rights reserved

23 Τάξεις συνδεδεμένες σε δίκτυο
Από κοινού δραστηριότητες δημοτικό - ανταλλαγή πολιτισμικών πληροφοριών γυμνάσιο - διεξαγωγή διερευνητικών projects Παν/μιο - projects Maria Kordaki: all rights reserved

24 Maria Kordaki: all rights reserved
Καφές στο Διαδίκτυο Χτίσιμο των εικονικών κοινοτήτων μαθητές & καθηγητές ανταλλαγή απόψεων για κοινωνικά θέματα και ενδιαφέροντα, για τη δουλειά Maria Kordaki: all rights reserved

25 Maria Kordaki: all rights reserved
Αλληλοβοήθεια σε προβλήματα που οι εκπαιδευόμενοι έχουν και αφορούν θέματα τεχνικής υφής Maria Kordaki: all rights reserved

26 Κατανόηση του Δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης
Τα χαρακτηριστικά του μέσου διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες, οι προθεσμίες και η συνεργατική δουλειά μπορούν να υλοποιηθούν Maria Kordaki: all rights reserved

27 Κατανόηση του Δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης
Οι δυνατότητες επικοινωνίας : Πολλών με πολλούς Σε οποιοδήποτε τόπο Σε οποιοδήποτε χρόνο Μέσω γραπτού λόγου ή πολυμέσων Μέσω της διαμεσολάβησης υπολογιστή (CMC) Maria Kordaki: all rights reserved

28 Κατανόηση του Δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης
Οι δυνατότητες συνδιάσκεψης μέσω υπολογιστή και η γενικότερα η οργάνωση του Δικτυακού χώρου αποτελεί το σημείο κλειδί στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των Δικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Maria Kordaki: all rights reserved

29 Κατανόηση του Δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης
Η διαμόρφωση των δυνατοτήτων των διασκεψεων μέσω υπολογιστή σε περιβάλλοντα εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης απαιτεί πολλή δουλειά από τον καθηγητή προκειμένου να οργανώσει μαθησιακές ευκαιρίες που αφορούν στο αντικείμενο μάθησης Maria Kordaki: all rights reserved

30 Μετατρέποντας την ασύγχρονη συνδιάσκεψη σε τάξη
οι μαθητές να αισθάνονται και να θεωρούν ότι βρίσκονται σε τάξη όταν επικοινωνούν μεταξύ τους ή συνεργάζονται σε ομάδες ασύγχρονα μέσα από την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη και τις συνδιασκέψεις για ξεχωριστές ομάδες που φέρνουν σε πέρας ξεχωριστές δραστηριότητες Maria Kordaki: all rights reserved

31 Μετατρέποντας την ασύγχρονη συνδιάσκεψη σε τάξη
Ασύγχρονες συνδιασκέψεις 24 ώρες, 7 ημέρες δομή και οργάνωση της συμμετοχής οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας Maria Kordaki: all rights reserved

32 Σχεδιασμός της επικοινωνίας
Συνδιάσκεψη - τάξη κάθε δραστηριότητα να έχει το δικό της χώρο πραγματοποίησης-συνδιάσκεψης οργάνωση και έλεγχος της συμμετοχής πρόσβαση περιβάλλον διεπαφής φιλικό στο χρήστη Maria Kordaki: all rights reserved

33 Σχεδιασμός της επικοινωνίας
Συνδιάσκεψη ανά θέμα, ανά δραστηριότητα, ανά ομάδα πλάνο δραστηριοτήτων, αλληλουχία, χρονική διάρκεια Maria Kordaki: all rights reserved

34 Maria Kordaki: all rights reserved
Χρήση και άλλων μέσων Φυσική τάξη, χτίσιμο ομάδας, βασικές δεξιότητες επισκέψεις σε πραγματικούς χώρους συνδιάσκεψη μέσω τηλεφώνου, βίντεο ή τηλεόρασης κάθε προσθήκη μέσου έχει πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Maria Kordaki: all rights reserved

35 Maria Kordaki: all rights reserved
Ξεκινώντας... Σε ποιους απευθύνεται με ποια προσέγγιση χειρισμός της αβεβαιότητας των μαθητών στην αλληλεπίδραση με το μέσο Maria Kordaki: all rights reserved

36 Ο ρόλος του καθηγητή στην δικτυακή επικοινωνιακή διαμεσολαβημένη μάθηση μέσω υπολογιστή
Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας Η παρακολούθηση της επικοινωνίας Η αξιολόγηση της μάθησης μέσω της διαμεσολαβημένης δικτυακής επικοινωνίας

37 Ο καθηγητής θα πρέπει να..
μην κάνει διαλέξεις είναι σαφής στις προσδοκίες του από τους συμμετέχοντες είναι εύκαμπτος και υπομονετικός είναι υπεύθυνος μην υπερφορτώνει τους μαθητές παρακολουθεί και να παρακινεί τους μαθητές για συμμετοχή

38 Ο καθηγητής θα πρέπει να..
δημιουργεί μικρές ομάδες και να τους αναθέτει μαθησιακές δραστηριότητες διευκολύνει τις διαδικασίες γράφει σχόλια για τη διδασκαλία κάθε εβδομάδα οργανώνει την αλληλεπίδραση θέτει κανόνες και πρότυπα

39 Ο καθηγητής θα πρέπει να..
επαληθεύει την λειτουργικότητα των κανόνων συμμετοχής και να ελέγχει την τήρησή τους προτείνει σαφείς διαδικασίες για αξιολόγηση και βαθμολόγηση αναθέτει σε ομάδες να παίξουν το ρόλο του καθηγητή

40 Ο καθηγητής θα πρέπει να..
κάνει έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών στην επικοινωνία και να αντιδρά άμεσα πχ να κλείνει συνδιασκέψεις που δεν είναι παραγωγικές ή έχουν πάρει λάθος δρόμο είναι ευέλικτος στην υλοποίηση του αρχικού αναλυτικού προγράμματος και να παίρνει άμεσες αποφάσεις τροποποίησης όπου αυτό απαιτείται

41 Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας
Ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων H ένταξη στη δικτυακή τάξη O σχηματισμός των ομάδων Η οργάνωση των συνδιασκέψεων Οι κανόνες συμμετοχής

42 Η παρακολούθηση της επικοινωνίας
Θέσπιση κανόνων επικοινωνίας Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην επικοινωνία Επίβλεψη της επικοινωνίας Προώθηση της μετα-επικοινωνίας

43 Quizzes

44 Οδηγίες για τη συγγραφή Kουίζ
Εστιαστείτε στον προσδιορισμό των εννοιών των οποίων την κατανόηση θέλετε να αξιολογήσετε και προσδιορίστε τον αριθμό των ερωτήσεων και το χρόνο που επιθυμείτε. Χρησιμοποιείστε διαφορετικούς τύπους Κουίζ Διαμορφώστε μηνύματα αξιολόγησης (επιβράβευσης-αντιμετώπισης λάθους) για κάθε απάντηση Δοκιμάστε πρώτο εσείς το κουίζ που έχετε κατασκευάσει. Χρονομετρηθείτε και λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος που θα χρειαστούν οι μαθητές σας για να συμπληρώσουν το κουίζ είναι περίπου τριπλάσιος από το χρόνο που χρειάζεστε εσείς.

45 Τύποι Quiz Πολλαπλής επιλογής: Προσδιορίστε την ορθή απάντηση και
ως λάθος βάλτε όλες τις πιθανές παρανοήσεις των μαθητών ή τις λεπτές διαφοροποιήσεις της προς μάθηση έννοας ως προς άλλες έννοιες

46 Ερώτηση 1: Ερώτηση? Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

47 Τύποι Quiz Ερωτήσεις επιλογής: Εδώ κάποια απάντηση είναι λάθος αλλά από τις υπόλοιπες άλλες είναι περισσότερο και άλλες λιγότερο πλήρεις

48 Ερώτηση 1: Ερώτηση? απάντηση 1 (απάντηση 10 βαθμών) απάντηση 2 (απάντηση 20 βαθμών) απάντηση 3 (απάντηση 5 βαθμών) απάντηση 4 (απάντηση 50 βαθμών) απάντηση 5 (απάντηση 0 βαθμών)

49 Τύποι Quiz Ερωτήσεις σωστού-λάθους, για παράδειγμα:
Ερώτηση 1: Ο Βόλγας είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρώπης Σωστό Λάθος

50 Τύποι Quiz Ερωτήσεις κατηγοριοποίησης:
Με αυτές τις ερωτήσεις μπορούμε να ελέγξουμε γνώσεις που εντάσσονται σε κατηγορίες. Ακόμη μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις απαντήσεις των μαθητών και να βγάλουμε συμπέρασμα για το επίπεδό τους. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν τη μορφή:

51 Ερώτηση 1: Ερώτηση? απάντηση 1 (κατηγορία A) απάντηση 2 (κατηγορία Δ) απάντηση 3 (κατηγορία Β) απάντηση 4 (κατηγορία Ε) απάντηση 5 (κατηγορία Γ)

52 Maria Kordaki: all rights reserved
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Μαρία Κορδάκη PhD. MEdu. Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν/μιο Αιγαίου Maria Kordaki: all rights reserved


Κατέβασμα ppt "ΣχεδιασμΟΣ περιβαλλΟντων μΑθησηΣ στο ΔιαδΙκτυο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google