Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνδυασμένη Φαρμακευτική και Επεμβατική Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST – Ο Σύγχρονος Ρόλος Ιατρικών Κέντρων Τριτοβάθμιας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνδυασμένη Φαρμακευτική και Επεμβατική Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST – Ο Σύγχρονος Ρόλος Ιατρικών Κέντρων Τριτοβάθμιας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνδυασμένη Φαρμακευτική και Επεμβατική Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST – Ο Σύγχρονος Ρόλος Ιατρικών Κέντρων Τριτοβάθμιας Περίθαλψης με 24-ωρη Δυνατότητα Πρωτογενούς Αγγειοπλαστικής Γεώργιος Ι. Παπαϊωάννου, MD, MPH, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2 Θεματολογία Παθοφυσιολογία του ΟΕΜ Ο ρόλος της θρομβόλυσης στο ΟΕΜ
Η αγγειοπλαστική ως μέθοδος επαναιμάτωσης στο ΟΕΜ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη θεραπεία του ΟΕΜ με θρομβόλυση ή αγγειοπλαστική Ο ρόλος της συνδασμένης φαρμακο-επεμβατικής θεραπείας στο ΟΕΜ (Facilitated PCI)

3

4

5

6

7 Παθοφυσιολογία ΟΕΜ

8 Η Θρομβόλυση στο ΟΕΜ p<0.001 p<0.03
The GUSTO Trial Results. Clin Res. 1993;41:207-8.

9 ΤΙΜΙ 3 Ροή σε ΟΕΜ μετά από Θρομβόλυση

10 ΤΙΜΙ 3 Ροή σε ΟΕΜ μετά από Stenting

11 Σχέση TIMI Ροής (90 min) και Θνητότητας
p=0.009 Simes, Circulation 1995.

12 Σύγκριση Ροής ΤΙΜΙ 3 μεταξύ tPA-SK
p=NS N Engl J Med 1993;329:

13 Σύγκριση tPA-rPA p<0.05 p=NS
Circulation 1996;94:891-9 & N Engl J Med 1997;337;

14 NOVEL CONCEPTS Overcoming Thrombolytic Resistance
Fibrin Platelets Plasminogen activators - t-PA - r-PA - TNK-tPA Antiplatelet therapy - aspirin - GP IIb/IIIa inhibitors - dihydropyridines A new approach toward improving current thrombolytic-antithrombotic regimens focuses on “targeted therapy” for each component of the occlusive coronary thrombus: fibrin, thrombin and platelets. For the fibrin component, front-loading and/or bolus dosing of plasminogen activators has identified the currently available doses of t-PA and r-PA. For the thrombin component, several recent trials have shown that lower doses of heparin improve the safety profile of the thrombolytic-antithrombotic regimen. For the platelet component, aspirin has been shown to be effective, but the GPIIb-IIIa inhibitors offer the potential for more effective platelet inhibition and clinical efficacy. Antithrombin therapy - heparin - LMWH Thrombin J Am Coll Card 1999;34:

15 Μελέτη GUSTO IIb: Αγγειοπλαστική vs Θρομβόλυση
NNT for avoiding 1 death=76 NNT for avoiding 1 event (death/MI/CVA)=25 N Engl J Med 1997;336:

16 Μελέτη PAMI-1 STEMI J Am Coll Cardiol 1999;33:640-6.

17 Μελέτη Stent-PAMI: Ο Ρόλος του Stenting
Grines et al. N Engl J Med 1999;341:

18 Η Χρήση Αναστολέων GP IIb/IIIa στο ΟΕΜ: Μελέτη CADILAC
Hypothesis: Stenting was superior to PTCA and not inferior to PTCA+Abciximab with respect to composite end point. P values compare abciximab vs. non-abciximab groups. N Engl J Med 2002;346:

19 Σύγκριση Αγγειοπλαστικής-Θρομβόλυσης: Μετα-Ανάλυση (1)
p<0.001 p=0.02 p=0.007 p<0.001 JAMA 1997;278:

20 Σύγκριση Αγγειοπλαστικής-Θρομβόλυσης: Μετα-Ανάλυση (2)
p<0.0001 p=0.002 p<0.0001 p=0.0004 Lancet 2003;361:13-20.

21 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Πρωτογενούς Αγγειοπλαστικής - Θρομβόλυσης
ΤΕΠ Νοσοκομείου Άμεση χορήγηση < 30 min Εύκολη χορήγηση (IV Bolus) Γρήγορη έναρξη επαναιμάτωσης αλλά ατελής (ΤΙΜΙ 3 ροή σε 50-60%) Επιτυχημένη επαναιμάτωση εάν χρόνος έναρξης πόνου < 3 hrs, ? > 3 hrs Κίνδυνος αιμορραγικού ΑΕΕ Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Χρόνος διανοίξεως υπεύθυνης αρτηρίας < 90 min, “real world” : 150 min Σημαντικός χρόνος κλειστής αρτηρίας με συνοδό νέκρωση του μυοκαρδίου ΤΙΜΙ 3 ροή >90% Διαστρωμάτωση κινδύνου Χαμηλός κίνδυνος ΑΕΕ

22 Βατότητα Aρτηρίας Yπεύθυνης για το ΟΕΜ
Gibson et al. Ann Intern Med 1999;130:

23 Νοσοκομεία με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
American Hospital Association 2000.

24 Δεδομένα NRMI-2: Χρόνος Διάνοιξης Υπεύθυνης Αρτηρίας και Θνητότητα
Θνητότητα (%) J Am Coll Cardiol 1996;33:521.

25 Θεραπεία Aσθενών με ΟΕΜ και Mεταφορά σε Tριτοβάθμιο Kέντρο: PRAGUE-2
p=NS Eur Heart J 2003;24:

26 DANAMI-2 (30 day Death/MI/Stroke)
p=0.002 p<0.001 p=0.05 Andersen at al. N Engl J Med 2003;349:

27 Διακομιδή για Πρωτογενή Αγγειοπλαστική Συγκρινόμενη με Θρομβόλυση
Dalby et al. Circulation 2003;108:

28 Χρόνος Διάνοιξης Αρτηρίας στις Μελέτες Ασθενών με ΟΕΜ
Μελέτη Χρόνος Διάνοιξης (min) MAASTRICHT 85 PRAGUE-1 80 AIR-PAMI* 122 CAPTIM 82 DANAMI-2 90 PRAGUE-2 97 Circulation 2003;108:

29 Δεδομένα NRMI 3/4 ( ). ¨Πραγματικός¨ Χρόνος Διάνοιξης της Υπεύθυνης Αρτηρίας στην Πρωτογενή Αγγειοπλαστική Nallamothu et al. Circulation 2005;111:

30 Από την Επικαρδιακή Ροή στη Μικροκυκλοφορία
Roe et al. J Am Coll Cardiol 2001;37:9-18.

31 Επεξήγηση του Όρου ¨Διευκολυνόμενη Αγγειοπλαστική¨ (Facilitated PCI)
Αρχική θεραπεία με Θρομβόλυση ή/και GP IIb/IIIa αναστολείς για γρήγορη αρχική επαναιμάτωση της υπεύθυνης για το ΟΕΜ αρτηρίας Άμεση μεταφορά για Αγγειοπλαστική (π.χ < 6hrs) για ¨οριστική¨ διάνοιξη της αρτηρίας

32 Μελέτη TIMI 2A: Αγγειοπλαστική μετά από Επιτυχημένη Θρομβόλυση
P=NS Topol et al. N Engl J Med 1987;317:581-8.

33 Η Μελέτη PACT Ross et al. J Am Coll Cardiol 1999;34:

34 Μελέτη PACT: TIMI 3 Ροή p<0.001 p<0.001
J Am Coll Cardiol 1999;34:

35 Δεδομένα ¨Ασφάλειας¨ στην Άμεση Συνδυασμένη Θεραπεία: Η Μελέτη SPEED
Herrmann et al. J Am Coll Cardiol 2000;36:

36 Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια: GUSTO-5
p=NS p<0.001 p=NS p=0.07 Lancet 2001;357:

37 Αποτελεσματικότητα: ASSENT-3
Lancet 2001;358:

38 Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια: ASSENT-3
Lancet 2001;358:

39 Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια: TIMI 10B & TIMI 14
Schweiger et al. Am J Cardiol 2001;88:831-6.

40 Η Μελέτη SIAM: Αποτελέσματα στις 30 Ημέρες
p=0.001 p=NS p=NS J Am Coll Cardiol 2003;42:

41 Μελέτη GRACIA-2: Αποτελέσματα στους 12 μήνες
p<0.001 p=0.07 Lancet 2004;364:

42 Υποστροφή του Επάρματος ST στα 60 min με Συνδυασμένη Θεραπεία
p=0.03 Am J Cardiol 2005;95:

43 Υποστροφή του ST και Θνητότητα
p=0.028 Am J Cardiol 2005;95:

44 Υπόθεση Η συνδυασμένη φαρμακο-επεμβατική αντιμετώπιση του ΟΕΜ (θρομβόλυση +/- GP IIb/IIIa αναστολείς) με άμεση μεταφορά για αγγειοπλαστική (facilitated PCI) σε ασθενείς που παρουσιάζονται σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο βελτιώνει την ενδονοσοκομειακή θνητότητα Papaioannou et al. Circulation 2004;110:537

45 Methods-Study Population
AHA, New Orleans 2004

46 Baseline TIMI 3 flow comparisons
AHA, New Orleans 2004

47 In-hospital mortality
AHA, New Orleans 2004

48 Comparison of in-hospital MACE*
* MACE: Death/Re-infarction/Emergent revascularization/Stroke AHA, New Orleans 2004

49 STEMI TRSF subgroup analysis: Baseline TIMI 3 flow based on specific treatment
P<0.001 for trend AHA, New Orleans 2004

50 STEMI TRSF subgroup analysis: In-hospital Death and MACE results based on specific treatment
P=0.03 for trend P=0.13 for trend AHA, New Orleans 2004

51 Figure 6: Ιn-hospital TIMI Major and Minor bleeding rates
P=NS P=NS AHA, New Orleans 2004

52 Συμπεράσματα Η διευκολυνόμενη αγγειοπλαστική σε ασθενείς με ΟΕΜ επιτυγχάνει καλύτερα αγγειογραφικά και κλινικά αποτελέσματα, παρόμοια με αυτά που καταγράφονται σε ασθενείς που θεραπεύονται με πρωτογενή αγγειοπλαστική σε τριτοβάθμια κέντρα Ο συνδυασμός θρομβόλυσης και GP IIb/IIIa αναστολέων πριν την αγγειοπλαστική μάλλον επιτυγχάνει τα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα χωρίς επιπλέον αιμορραγίες AHA, New Orleans 2004

53 Facilitated PCI Improves Οutcomes Ιrrespective of DTB Time
Papaioannou et al. J Am Coll Cardiol 2005;45:139A

54 FINESSE Trial Design

55 Reperfusion Options for STEMI patients Step One: Assess Time and Risk
Time Since Symptoms Risk of STEMI Risk of Lysis Time Required to Initiate Invasive Strategy

56 Methods of Speeding Time to Reperfusion
Patient Transport Inhospital Reperfusion Onset of MI Patient response Door Data Decision Drug Started Flow Restored Current Fibrinolysis Cath PCI Primary PCI Goal D-N < 30 min 5 min D-B < 90 min Media campaign Patient education Methods of Speeding Time to Reperfusion MI protocol Critical Pathway Quality Imp. Program Greater use of 911 Prehospital ECG Prehospital Rx Bolus Lytics Dedicated PCI Team


Κατέβασμα ppt "Συνδυασμένη Φαρμακευτική και Επεμβατική Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST – Ο Σύγχρονος Ρόλος Ιατρικών Κέντρων Τριτοβάθμιας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google