Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση Υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Υλικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση Υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Υλικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση Υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Υλικού με το Προτεινόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο Σωκράτης Μυλωνάς

2 2 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Εισαγωγή  Στο πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης ( ) ζητήθηκε από όλες τις ομάδες υποστηρικτών να καταγράψουμε το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό, να το αξιολογήσουμε και να το αντιστοιχίσουμε στις ενότητες του νέου (προτεινόμενου) αναλυτικού προγράμματος  Σκοπός  Να συγκεντρωθούν πολλαπλές πηγές για να υποστηριχθεί η νέα προσέγγιση, όπου η μάθηση δε βασίζεται σε ένα και μοναδικό εγχειρίδιο/βιβλίο.  Να εντοπιστούν ελλείψεις σε υλικό, ώστε να συμπληρωθούν πρίν από την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων

3 3 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το μάθημα της Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.  Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού από γνωστές πηγές  Συγκέντρωση επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού από μάχιμους εκπαιδευτικούς  Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αντιστοίχιση  Καταμερισμός εργασίας στους υποστηρικτές (συμβούλους)  Αντιστοίχιση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού  Συγκέντρωση και ενοποίηση των βάσεων δεδομένων από τους υποστηρικτές  Συγκέντρωση και ενοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού  Έλεγχος  Παράδοση πίνακα (Excel) με το καταγραμμένο εκπαιδευτικό υλικό

4 4 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού από γνωστές πηγές  Βιβλίο από ΟΕΔΒ Ελλάδας  Πληροφορική Α' Β' Γ' Γυμνασίου (Α. Αράπογλου, Χ. Μαβόγλου, Η. Οικονομάκος, Κ. Φύτρος)  Δικτυακός τόπος ΣΥ.ΚΑ.Π.   Δικτυακός τόπος Π.Ι. Ελλάδας   Δικτυακός τόπος Π.Ι. Κύπρου   (e-yliko)

5 5 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Συγκέντρωση επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού από μάχιμους εκπαιδευτικούς  Οι σύμβουλοι επικοινώνησαν με εκπαιδευτικούς που είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο και συμφώνησαν να το συνεισφέρουν  Συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από  Φύλλα εργασίας  Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις  Διαδραστικό υλικό  Ιστοσελίδες  Εργαλεία αξιολόγησης  Υλικό που συγκεντρώθηκε (DVD): 2,27 GB (~6900 αρχεία)

6 6 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αντιστοίχιση  Αντί του απλού πίνακα για καταγραφή, δημιουργήθηκε μια Βάση δεδομένων στην Access  Συγγραφείς  Πηγές (συλλογές από μαθησιακό υλικό)  Τάξεις  Ενότητες Αναλυτικού Προγράμματος  Στόχοι Αναλυτικού προγράμματος  Αντιστοίχιση

7 7 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Καταμερισμός εργασίας στους υποστηρικτές (συμβούλους)  Ανατέθηκε σε κάθε υποστηρικτή μία ενότητα για καταγραφή λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του/της:  Μαρία Νεοκλέους (Λειτουργικά Συστήματα + Υλικό από το ΠΙ)  Νίκος Ζάγγουλος (Λογισμικό Εφαρμογών)  Ξένιος Ξενοφώντος (Λογισμικό Εφαρμογών)  Γιάννος Ιωάννου (Αλγόριθμοι-Προγραμ/σμός & Σύγχρ. Εφαρμ.)  Σωκράτης Μυλωνάς (Δίκτυα+ Υλικό από το ΠΙ)  Μιχάλης Διονυσίου (Δίκτυα)  Παπαλυσάνδρου Αλέξανδρος (ΒΔ-Ανάλυση)  Ήβη Γρηγορίου (Βασικές Έννοιες+Αρχιτεκτονική) (πάνε μαζί)

8 8 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού  Διανεμήθηκε στους υποστηρικτές  Βάση δεδομένων (με μερικά παραδείγματα και καταχωρημένους τους περισσότερους συγγραφείς) και διαφορετική αρχικοποίηση εγγραφών στους πίνακες εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφέων για κάθε υποστηρικτή  Οδηγός χρήσης της βάσης δεδομένων  Μια ιεραρχία φακέλων με βάση τις ενότητες/τάξεις/συγγραφείς για ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα (σε μορφή αρχείου.zip)

9 9 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού  Τρόπος εργασίας  Για κάθε εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλίο, ομάδα από φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ.) γινόταν η καταγραφή και ταυτόχρονα η μετακίνηση στη σωστή θέση στην ιεραρχία φακέλων  Συγγραφείς καταγράφονταν μόνο όταν δεν υπήρχαν  Για κάθε εκπαιδευτικό υλικό (φύλλο εργασίας, παρουσίαση, σελίδες βιβλίου, κλπ.)  καταγραφόταν η ενότητα, τάξη και στόχος του νέου αναλυτικού προγράμματος όπου αντιστοιχεί  Καταγραφόταν η αξιολόγηση του ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφοροποιημένη, συνεργατική, διαθεματική μάθηση και εάν καλλιεργεί κομβικές ικανότητες

10 10 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Συγκέντρωση και ενοποίηση των βάσεων δεδομένων από τους υποστηρικτές  Οι υποστηρικτές απέστειλαν τις βάσεις δεδομένων τους με ηλ. ταχυδρομείο  Ενοποιήθηκαν με ημιαυτόματο τρόπο (VBA procedure που εκτελεί SQL Insert query)  Αποτελέσματα  30 συγγραφείς/συγγραφικές ομάδες  149 πηγές εκπαιδευτικού υλικού  1260 εκπαιδευτικά αντικείμενα έχουν αντιστοιχηθεί στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα

11 11 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αποτελέσματα καταγραφής  Ενότητες/Τάξεις/Στόχοι χωρίς καθόλου εκπαιδευτικό υλικό  Λογισμικό Εφαρμογών Α Γυμνασίου: Να γνωρίζουν τι είναι λογισμικό εφαρμογών και να το διαχωρίζουν από το λειτουργικό σύστημα  Λογισμικό Εφαρμογών Β Γυμνασίου: Να αναγνωρίζουν πότε το λογισμικό εφαρμογών αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα και πότε με άλλο λογισμικό εφαρμογών.  Υλικό που αντιστοιχήθηκε ανά είδος  Φύλλο εργασίας736  Ηλεκτρονική παρουσίαση216  Σημειώσεις162  Άλλο είδος 79  Συλλογή μαθησιακών αντικειμένων 22  Βιβλίο 16  Διαδραστικό υλικό 15  Εφαρμογή 7  Ιστοσελίδα 4

12 12 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ ΟΙ Ενότητες/Τάξεις/Στόχοι με το περισσότερο υλικό  Λογισμικό Εφαρμογών Α Γυμνασίου:  Να μορφοποιούν έγγραφα σε μία εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. 313  Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφ. Συστημάτων Γ Γυμνασίου:  Να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών βάσεων δεδομένων.125  Λογισμικό Εφαρμογών Β Γυμνασίου:  Να μορφοποιούν υπολογιστικά φύλλα. 87  Αλγ. σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Γ Γυμνασίου:  Να εφαρμόζουν τον κύκλο ανάπτυξης μιας εφαρμογής πληροφορικής/ενός προγράμματος στη δημιουργία προγραμμάτων.84  Λειτουργικά Συστήματα Α Γυμνασίου:  Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες στις βασικές λειτουργίες του Λειτουργικού Συστήματος. 78  Λογισμικό Εφαρμογών Β Γυμνασίου:  Να διαχειρίζονται εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων.71  Λογισμικό Εφαρμογών Β Γυμνασίου:  Να διαχειρίζονται τα περιεχόμενα μιας παρουσίασης.51

13 13 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ ΟΙ Ενότητες/Τάξεις/Στόχοι με το λιγότερο υλικό (1)  Λειτουργικά ΣυστήματαΒ Γυμνασίου  Να αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα του λειτουργικού συστήματος. 11  Λογισμικό ΕφαρμογώνΒ Γυμνασίου  Να διαχειρίζονται αρχεία παρουσιάσεων.9  Λογισμικό ΕφαρμογώνΒ Γυμνασίου  Να διαχειρίζονται γραφήματα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. 7  Λογισμικό ΕφαρμογώνΑ Γυμνασίου  Να διαχειρίζονται γραφικά σε ένα έγγραφο.6  Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφ. Συστημάτων Α Γυμνασίου  Να αφομοιώσουν τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας. 5  Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο Β Γυμνασίου  Να διαχειρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.5  Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β Γυμνασίου  Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 3

14 14 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ ΟΙ Ενότητες/Τάξεις/Στόχοι με το λιγότερο υλικό (2)  Αλγ. σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Α Γυμνασίου  Να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη για να δημιουργήσουν μια απλή γραφική εφαρμογή. 3  Αλγ. σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Γ Γυμνασίου  Να περιγράφουν τον κύκλο ανάπτυξης μιας εφαρμογής πληροφορικής/ενός προγράμματος και να τον εφαρμόζουν στη δημιουργία προγραμμάτων.2  Βασικές έννοιες Β Γυμνασίου  Να κατανοήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με την αναπαράσταση δεδομένων και τη χωρητικότητα των μονάδων αποθήκευσης. 1  Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γ Γυμνασίου  Να κατανοήσουν τη λειτουργική σχέση των μονάδων και των προγραμμάτων που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα. 1

15 15 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ ΟΙ Ενότητες/Τάξεις/Στόχοι με το λιγότερο υλικό (3)  Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο Β Γυμνασίου  Να δημιουργούν απλές ιστοσελίδες ή ιστολόγια.1  Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο Β Γυμνασίου  Να διαχειρίζονται εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας.1  Λογισμικό Εφαρμογών Β Γυμνασίου  Να αναγνωρίζουν πότε το λογισμικό εφαρμογών αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα και πότε με άλλο λογισμικό εφαρμογών. 0  Λογισμικό Εφαρμογών Α Γυμνασίου  Να γνωρίζουν τι είναι λογισμικό εφαρμογών και να το διαχωρίζουν από το λειτουργικό σύστημα.0

16 16 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Τα επόμενα στάδια  Συγκέντρωση και ενοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (έγινε ήδη η Α’ φάση)  Έλεγχος  Αρχικός έλεγχος και διορθώσεις έχουν ήδη γίνει  Το περιεχόμενο και η αξιολόγηση της κάθε ενότητας θα επιβεβαιωθεί από ένα δεύτερο υποστηρικτή  Παράδοση πίνακα σε μορφή Excel στο ΠΙ

17 17 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα  Υπάρχει υλικό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από ένα στόχους/τάξεις  Υπάρχει υλικό που καλύπτει πολλές ενότητες (π.χ. δράσεις Π.Ι.)  Υπάρχει υλικό που δεν έχει καταγραφεί/αντιστοιχηθεί (π.χ. από Π.Ι.)  Μπορεί η αντιστοίχιση να μην είναι απόλυτα ακριβής (η επίσημη ενημέρωση των επιμορφωτών για το περιεχόμενο των Α.Π. θα αρχίσει σήμερα)  Η αξιολόγηση είναι υποκειμενική (κατά πόσο κάποιο υλικό είναι κατάλληλο για διαφοροποιημένη ή συνεργατική διδασκαλία εξαρτάται από τη χρήση του στην τάξη ως μέρος της δραστηριότητας)  Δεν υπάρχουν πληροφορίες επίσημου συσχετισμού των Α.Π. διαφόρων ειδικοτήτων για να δοθεί ακριβής εκτίμηση κατά πόσο κάποιο υλικό μπορεί να λειτουργήσει διαθεματικά.

18 18 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Τι θα ακολουθήσει  Συνέχιση της προσπάθειας συγκέντρωσης και καταγραφής υλικού  Μεταφορά του υλικού/βάσης δεδομένων σε ελεγχόμενης πρόσβασης δικτυακό τόπο για χρήση από καθηγητές (π.χ. Moodle, Joomla, κλπ.)  Ποιοτικός έλεγχος υλικού  Οργάνωση υλικού σε μαθησιακά «πακέτα»  Δημιουργία συμπληρωματικού υλικού (σύμβουλοι, ενδιαφερόμενοι καθηγητές μετά από ενημέρωση/ εκπαίδευση)  Προσαρμογή του συγκεντρωθέντος υλικού (από τους δημιουργούς και άλλους ενδιαφερόμενους μετά από ενημέρωση/εκπαίδευση)  Χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας για επικοινωνία μεταξύ υποστηρικτών/δημιουργών για επίτευξη των στόχων  Forum/Blog/Chat/Skype κλπ.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία τηλεκπαίδευσης του Π.Ι. (π.χ. Elluminate)  Δοκιμαστική εφαρμογή μέρους του υλικού σε πραγματικές τάξεις και αξιολόγηση  Διάθεση του νέου υλικού μέσω διαδικτυακού τόπου σε όλους τους διδάσκοντες για εφαρμογή στην τάξη

19 19 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Μαθησιακά πακέτα  Σχέδιο μαθήματος με  Συγκεκριμενοποίηση στόχων  Διαβαθμισμένους στόχους  Ευέλικτες πρακτικές (συνεργατικές προσεγγίσεις, διαβαθμισμένες δραστηριότητες)  Αξιολόγηση των στόχων  Μαθησιακές δραστηριότητες  Φύλλο εργασίας  Διαδραστικά μαθησιακά εργαλεία  Χρήση Διαδικτύου και πολλαπλών πηγών  Εργαλεία αξιολόγησης προαπαιτούμενης/νέας γνώσης  Αναστοχασμός (μετά την εφαρμογή στην τάξη)  Η συλλογή των πιο πάνω φωτογραφίζει τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος ώστε να μπορεί να αντιληφθεί ένας άλλος καθηγητής πώς εφαρμόστηκε το μάθημα

20 20 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ Αντιστοίχιση Υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Υλικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google