Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) ως τρόπου αντιμετώπισης της παραβατικότητας Ευθυμία Χρίστου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) ως τρόπου αντιμετώπισης της παραβατικότητας Ευθυμία Χρίστου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) ως τρόπου αντιμετώπισης της παραβατικότητας
Ευθυμία Χρίστου

2 Οι 3 σκοποί-Πυλώνες των ΝΑΠ

3 Πολυπολιτισμικότητα και οι επιταγές της
Η πολυπολιτισμικότητα ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών επιβάλλει τη διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, ώστε η πολιτισμική αυτή ποικιλότητα από τη μια να διατηρηθεί και από την άλλη να αγκαλιάσει ολόκληρη την κοινωνία, διαμορφώνοντας νέες πρακτικές διαβίωσης: -σεβασμός της πολυτισμικής ετερότητας και ιδιαιτερότητας -κατανόηση της πολιτιστικής αλληλοεξάρτησης και της ανάγκης για συνεργασία -εμβάθυνση της δημοκρατίας - προώθηση της δημοκρατικής πολιτότητας (Παναγίδης, 2007).

4 Οι επιταγές της πολυπολιτισμικότητας
Η διακήρυξη της Unesco του 2001, αμέσως μετά το κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου μας καλεί να ξανασκεφτούμε το αγαθό της πολιτότητας, δηλαδή να κατανοήσουμε την ατομική μας ευθύνη για να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες που έχουν πολιτισμική ετερότητα. Αυτό προϋποθέτει δέσμευση για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των προσώπων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν οι μειονότητες (Ουνέσκο, 2007).

5 Η έννοια της πολιτότητας
Πολιτότητα είναι ο όρος που περιλαμβάνει την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ταυτότητα του πολίτη (Κουτσελίνη, 2007). Η Κουτσελίνη (2007) γράφει για τις πολλαπλές ταυτότητες των πολιτών μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές και συνεχώς παγκοσμιοποιούμενες πολιτείες. Για διευκρινιστικούς λόγους αναφέρω μερικές από αυτές τις ταυτότητες που είναι η εθνική, η ευρωπαϊκή, η επαγγελματική, του φύλου, η πολιτική, η πολιτιστική.

6 Η ιστορία της πολιτότητας
Η έννοια του πολίτη έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα («Περικλέους Επιτάφιος») Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του αγαθού της πολιτότητας κατά τον Αριστοτέλη είναι πρώτα – πρώτα η συνειδητοποίηση του καθήκοντος της ατομικής ευθύνης, η συμμετοχή στα κοινά και ακόμα η ισοπολιτεία που πρέπει να πηγάζει από το πολιτικό σύστημα. Στη «Συνθήκη της Λισαβόνας» παρατηρείται μια διεύρυνση της έννοιας της πολιτότητας, ώστε να περιλαμβάνει άτομα από άλλες εθνότητες.

7 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πολιτότητας
Το ζητούμενο είναι η αρμονική συνύπαρξη όλων αυτών των ταυτοτήτων τόσο όσο αφορά το άτομο όσο και τις διαφορετικές ομάδες. Ιδιαίτερο ρόλο έχει να διαδραματίσει η ευρύτερη παιδεία με έμφαση στη σχολική και εξωσχολική ζωή και με σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

8 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πολιτότητας
Η εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει τη δημοκρατική πολιτότητα μέσα από τις πιο κάτω προσεγγίσεις: Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Εκπαίδευση για την ειρήνη Διαπολιτισμική εκπαίδευση Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τη δημοκρατική αγωγή Παγκόσμια εκπαίδευση (Παναγίδης, 2007).

9 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πολιτότητας
Η παιδεία που διαμορφώνει χειραφετημένα και ώριμα άτομα με δημοκρατικό υπόβαθρο μπορεί να αποτρέψει την κοινωνική διάσπαση. Μπορεί να συγκλίνει τις διαφορές μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Δύσης (Αναστασιάδης, Θεοδωρίδης, & Καρακατσάνης, 2007).

10 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πολιτότητας
Οι πιο πάνω προσεγγίσεις επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους μαθητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες εκείνες που θα τους επιτρέπουν να ζήσουν ειρηνικά και δημιουργικά στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες (Παναγίδης, 2007).

11 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πολιτότητας
Γνώσεις Δημοκρατία και τρόπος λειτουργίας της, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα πολιτών και ομάδων, κοινωνική συμβίωση, διαπολιτισμικές σχέσεις. Δεξιότητες Επικοινωνία, λύση προβλήματος και λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων, ανάληψη ευθύνης, στρατηγικές αλλαγής και καινοτομίας. Στάσεις Άνοιγμα στον εαυτό και στους άλλους, αποδοχή πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών, σεβασμός στη διαφορετικότητα, αφοσίωση, καταπολέμηση ρατσισμού. Αξίες Δημιουργικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, ελευθερία, ειρήνη, αλληλοεξάρτηση, λογοδοσία και ευθύνη, σεβασμός στο περιβάλλον, συμμετοχή.

12 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ε.Ε. βάζει στόχους, σε όλες τις διακηρύξεις και τα έγγραφά της που έχουν σχέση με την υπεροχή της ως οικονομία, με τη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων, ιδιαίτερα των μαθηματικών, της επιστήμης και των γλωσσών κ.λ.π. Οι αξιολογήσεις για την επίτευξη των πιο πάνων στόχων δείχνουν ότι η μικρότερη βελτίωση (ή και καθόλου) παρουσιάστηκε στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, της πολιτότητας και του περιορισμού της παραβατικότητας.

13 Αλήθειες για τη σχολική παραβατική συμπεριφορά
Η βία στο χώρο του σχολείου είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υπήρχε πάντοτε, ίσως όχι όμως με τις μορφές και την έκταση που αυτό παρουσιάζεται σήμερα. Έχει επιπτώσεις εντός των σχολικών χώρων αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Το σχολείο ως ένας από τους ισχυρούς θεσμούς κοινωνικοποίησης, αλλά και κοινωνικού ελέγχου, οφείλει να ενισχύσει την πολιτότητα και να απελευθερωθεί από το άγχος κάλυψης της ύλης και μετάδοσης γνώσεων.

14 Ανάπτυξη της πολιτότητας ως τρόπου αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας
Θα πρέπει να σχεδιαστούν ενέργειες για να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή διεκδικώντας όλα τα δικαιώματά τους αλλά και αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που τους αναλογούν. Αν τονωθεί το αίσθημα της συμμετοχής και της αποδοχής των βασικών αξιών για δημιουργία μιας ελεύθερης, ανεκτικής και δίκαιης κοινωνίας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μαθητές θα ενεργούν πιο υπεύθυνα και επομένως λιγότερο παραβατικά.

15 Παραδείγματα καλών πρακτικών
Καλλιέργεια πρώτα του κατάλληλο ήθους και των σωστών αξιών Αξιοποίηση, συζήτηση, τροποποίηση κώδικα καλής συμπεριφοράς έτσι που να περιλαμβάνει και συμφωνημένες κυρώσεις (όχι για άτομα αλλά για συμπεριφορές) Εντοπισμός καταστάσεων ή χώρων προς βελτίωση (bullying, παίζω το διάλειμμα, παγκάκι επίλυσης διαφορών, καντίνα, διαχείριση χώρων, έκθεση από τα παιδιά προβλημάτων προς τις τοπικές αρχές) Συμμετοχή σχολείου σε ενδοσχολικούς, επαρχιακούς, παγκύπριους «αγώνες» συγκροτημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, movie maker, με διακριτική εποπτεία από εκπαιδευτικούς.

16 Παραδείγματα καλών πρακτικών
Ενεργοποίηση σε κάθε σχολική μονάδα της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, η οποία θα αναπτύξει και θα συμβάλει, ουσιαστικά, στην εφαρμογή συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης. Απασχόληση παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος με διάφορα παιχνίδια (επιτραπέζια, πρωταθλήματα με μικτές ομάδες με μέτρα εναντίον του ανταγωνισμού) και την επίβλεψή τους από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (μπορεί να αξιοποιηθεί και η αίθουσα πολλαπλής χρήσης)

17 Παραδείγματα καλών πρακτικών
Ένταξη μαθητών σε διάφορες ομάδες (π.χ. όμιλοι ενδιαφερόντων) και παρουσίαση της δράσης του κάθε ομίλου σε ειδική ενδοσχολική εκδήλωση αφιερωμένη στον «Πεύκιο Γεωργιάδη» Παρουσίαση ταλέντων των παιδιών σε ειδική ενδοσχολική εκδήλωση Διοργάνωση αθλητικής ημερίδας και παρουσίαση διαφόρων αθλημάτων σε συνεννόηση με τον Κ.Ο.Α. Δημιουργία εικαστικού έργου στο χώρο του σχολείου (ψηφιδωτό, γλυπτό, τοιχογραφίες)

18 Παραδείγματα καλών πρακτικών-εισηγήσεις
Οργάνωση πορείας και προσφορά χρηματικού ποσού στο ειδικό σχολείο «Θεοσκέπαστη» και σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων Δεντροφύτευση ενός χώρου του σχολείου και περιποίησή του από μαθητές συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο δάσκαλό τους κατά το μεγάλο διάλειμμα (οι μαθητές κάθε τάξης θα είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα ενός τμήματος του χώρου αυτού) Ενημέρωση ιστοσελίδας του σχολείου

19 Παραδείγματα καλών πρακτικών-εισηγήσεις
Εκπαίδευση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, προαγωγή της αυτοεκτίμησης Προγράμματα συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο και επίλυσης συγκρούσεων Δεξιότητες πειθαρχίας Διαχείριση του θυμού-άγχους Προγράμματα για τον Προφορική λόγο «Οι ιστορίες ξυπνούν»

20 Παραδείγματα καλών πρακτικών-εισηγήσεις
Συνεργασία με γονείς Δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής των μαθητών στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. διεξαγωγή εράνων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, προσφορά κοινοτικής υπηρεσίας, συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές δραστηριότητες σωματείων κλπ.) Θεμελίωση από εκπαιδευτικούς καναλιών αποτελεσματικής επικοινωνίας, σεβασμού, αλληλεγγύης, ευθύνης Ανάπτυξη του θεσμού του «Μέντορα» Υιοθέτηση θετικών κινήτρων μάθησης Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού της τάξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

21 Πολιτεία και καλλιέργεια της πολιτότητας
Ωφέλειες που θα αποκομίσει η πολιτεία και η κοινωνία από την ανάπτυξη της πολιτότητας: Πολιτικές: εδραίωση του συναισθήματος τάξης και ασφάλειας μεταξύ των πολιτών Οικονομικές: περιορισμός των ζημιών στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία από καταστροφές, εμπρησμούς κλπ. Κοινωνικές: περιορισμός του ανθρώπινου πόνου και της δυστυχίας. Αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας. (Περσιάνης, 2009).

22 Τρόποι με τους οποίους η κοινωνία και η πολιτεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν
Να στείλουν εντονότερα το μήνυμα στα σχολεία ότι ενδιαφέρονται για ιδιαίτερη έμφαση στην αγωγή, δηλ. δημιουργία πολιτών που θα συμμετέχουν σ’ όλες τις πτυχές της ζωής (πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, οικολογική). Να επιφέρουν αλλαγές στα προγράμματα των σχολείων ώστε το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής να διδάσκεται σε μικρότερες τάξεις (π.χ. από το δημοτικό). Να προσφέρουν την κατάλληλη κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής.

23 Τρόποι με τους οποίους η κοινωνία και η πολιτεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν
Να καταβάλουν προσπάθειες εξάλειψης κάθε μορφής αποκλεισμού στα σχολεία και έξω από αυτά. Να ενθαρρύνουν τους Δήμους να εισαγάγουν προγράμματα και πρωτοβουλίες (π.χ. ανανέωση της γειτονιάς) στα οποία να εμπλακούν ενεργά οι νέοι αναλαμβάνοντας κοινοτική εργασία. Να παρέχουν ευκαιρίες και χώρους υγιούς εξωσχολικής απασχόλησης των νέων. Η πολιτεία θα μπορούσε να συστήσει ένα Συμβουλευτικό Σώμα για Θέματα Πολιτότητας. (Περσιάνης, 2009).

24 Βιβλιογραφία Ελληνική:
Αναστασιάδης Π., Θεοδωρίδης Α., & Καρακατσάνης, Π. (2007). Κοινωνία Ταυτότητας ή Ετερότητας; Η συνδρομή της αγωγής και της παιδείας. Πολιτότητα-Πολυπολιτισμός-Κοσμοπολιτισμός. Διεθνές Συνέδριο. Κύπρος, 2007. Κουτσελίνη, Μ. (2007). Εκπαίδευση για ανάπτυξη της πολιτότητας. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΟΛΙ.Σ, 1, σελ.1 Ουνέσκο. (2007). Παγκόσμια Διακήρυξη για Πολιτισμική Ετερότητα Παναγίδης, Α. (2004, Δεκέμβριος 19). Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Φιλελεύθερος. Παναγίδης, Α. (2007, Σεπτέμβριος 23). Οι επιταγές της πολυπολιτισμικότητας στη σύγχρονη πολιτότητα. Πολίτης, σελ. 102. Περσιάνης, Π. (2009). Ανάπτυξη της Πολιτότητας ως Τρόπου Αντιμετώπισης της Νεανικής Παραβατικότητας. Πέτρου, Α. (2007). Οι προϋποθέσεις της πολιτότητας: Σκέψεις πάνω στις μεταμοντέρνες ετεροτοπίες και την κοινωνική ηθική του Αριστοτέλη. Πολιτότητα –Κοσμοπολιτσιμός-Πολυπολιτισμός. Διεθνές Συνέδριο. Κύπρος, 2007. Ταίηλορ, Τ. (2006). Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ Aγγλική: Crick, B. (2000). Essays on Citizenship. London: Continuum. Ross, A. (2007) Citizenship Education and Change. In: Citizenship Multiculturalism Cosmopolitanism. International Conference. Contributed Papers. Cyprus, 2007,

25 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) ως τρόπου αντιμετώπισης της παραβατικότητας Ευθυμία Χρίστου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google