Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα Heterotrophic Plate Count

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα Heterotrophic Plate Count"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα Heterotrophic Plate Count
Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

2 Ορισμοί και Σκοπός Πόσιμο νερό
Ο Π.Ο.Υ. Θεωρεί ότι «πόσιμο νερό» πρέπει να είναι «κατάλληλο» για ανθρωπινή κατανάλωση και για όλους τους συνήθεις οικιακούς σκοπούς περιλαμβάνοντας και την προσωπική υγιεινή. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

3 Τα πόσιμα νερά θα πρέπει να είναι ασφαλή για χρήση κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ευαισθησίες που συμβαίνουν μέσα από τα στάδια της ζωής του, αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκην, όλα τα νερά κατάλληλα για τα άτομα που ταλαιπωρούνται από συγκεκριμένες διαταραχές του ανοσοποιητικού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

4 Δίκτυο παροχής πόσιμου νερού
Τυπικά εμπεριέχει την πηγή άντλησης, επεξεργασίας και διανομής. Το τελευταίο μπορεί να περιλαμβάνει βοηθητικές συσκευές σε οικιακό ή ιδρυματικό επίπεδο, όπως αποσκληρυντής, συσκευή ενεργού άνθρακα, αυτόματα μηχανήματα συσκευές (αεροζόλ) κτλ. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

5 Heterotrophic plate count (HPC) (Ολικός αριθμός ετεροτροφικων βακτηρίων)
Τα ετερότροφα προσδιορίζονται ως μικροοργανισμοί που απαιτούν οργανικό άνθρακα για την ανάπτυξη τους. Αυτά περιλαμβάνουν, βακτήρια, ζυμομύκητες (yeasts) και μούχλα (mould). Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

6 Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται κυμαίνεται περίπου 20οC μέχρι 40oC.
Heterotrophic plate count (HPC) (Αρίθμηση ετεροτροφών βακτηρίων) παλαιοτέρα ήταν γνωστή ως Standard plate count (πρότυπη αρίθμηση ετεροτρόφων βακτηριών) είναι μια διαδικασία για την εκτίμηση των ζωντανών ετεροτρόφων βακτηριών στο νερό. Η μέθοδος μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για της ποιοτική κατάσταση του νερού. Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται κυμαίνεται περίπου 20οC μέχρι 40oC. Χρόνος επώασης κυμαίνεται από λίγες ώρες σε 7 ημέρες η και μερικές εβδομάδες. Θρεπτικά υλικά: πτωχό ή πλούσιο σε περιεκτικότητα σε συστατικά. Η ίδια η μέθοδος δεν καθορίζει τους οργανισμούς που ανιχνεύει. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

7 Μικροβιακή ανάπτυξη στο νερό
Μικροοργανισμοί αναπτύσσονται κανονικά στο νερό και στις επιφάνειες με την επαφή τους στο νερό ως υμένιο. Μετά την επεξεργασία του ποσίμου νερού η ανάπτυξη που ακολουθείται αναφέρεται ως «επανάπτυξη». Ανάπτυξη αντικατροπίζεται συνήθως στις υψηλότερες τιμές HPC σε δείγματα νερού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις σπιτιών Εμφιαλωμένα νερά Φίλτρα άνθρακος
Αυξημένα επίπεδα HPC παρουσιάζονται ειδικά σε στάσιμα τμήματα των σωληνώσεων συστημάτων διανομής Υδραυλικές εγκαταστάσεις σπιτιών Εμφιαλωμένα νερά Φίλτρα άνθρακος Αυτόματα μηχανήματα Οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες της επανάπτυξης είναι : Θερμοκρασία Διαθεσιμότητα θρεπτικών υλικών Έλλειψη υπολειμματικού απολυμαντικού Θρεπτικά συστατικά μπορεί να προκύψουν από το υδάτινο περιβάλλον και η τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

9 Χρήση της HPC στην διαχείριση του νερού
Για να δείχνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασία κατεργασίας του νερού, έτσι ως άμεση ένδειξη απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών. Ως μετρό του αριθμού επανάπτυξης οργανισμών που μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν υγιεινή σημασία και Ως μετρό πιθανής παρέμβασης με μέτρησης κολοβακτηρίδιων στις μεθόδους καλλιέργεια σε Lactose- base . Η εφαρμογή αυτή έχει μειωμένη αξία καθώς η καλλιέργεια σε υλικό Lactose-base αντικαταστάθηκε από εναλλακτικές μεθόδους που είναι ελεύθερη λακτόζη. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

10 Σχέδια ασφάλειας του νερού
Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του ποσίμου νερού (ΠΟΥ) Οι βασικοί στόχοι της υγείας βασίζονται στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και της πρόληψης των ασθενειών Αξιολόγηση του συστήματος για να καθοριστεί αν η αλυσίδα εφοδιασμού νερού (μέχρι σημείου κατανάλωσης) στο σύνολο της μπορεί να παρέχει νερό ποιότητας που πλήρη τους καθορισμένους στόχους. Παρακολούθηση των σταδίων της αλυσίδας που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εξασφάλιση αφαλούς ποσίμου νερού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

11 Σχέδια διαχείρισης για την τεκμηρίωση του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης, και περιγραφή ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν από κανονικές συνθήκες σε ακραίες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης και της επικοινωνία. Συστηματική ανεξάρτητη εποπτεία που επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω λειτουργούν σωστά. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

12 Απόψεις Δημόσιας Υγείας του ρόλου των HPC
Ιστορικές απόψεις Robert Koch – 1883 Αναφορά με τίτλο «Νέο μέθοδοι ανίχνευσης μικροοργανισμών στο έδαφος, αέρα και νερό» Η αναφορά ήλθε σε χρόνο που η βακτηρίακη προέλευση της χολέρας δεν ήταν ακόμη γνωστή. Η εισαγωγή μεθόδου αποτελούμενη από 1ml νερού σε θρεπτικό υλικό, καλλιεργείται σε πήκτωμα σε θερμοκρασία 22οC για 48h. Και μετρούμε των αριθμό των αποικών Ο κίνδυνος της υγείας συνδέεται με την παρουσία μικροοργανισμών στο νερό. Ο Koch προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος ψεύδους αποτελέσματος βασιζόμενος μόνο στο μέτρημα των αποικιών. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

13 Μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει εργαστηριακή μέθοδο που μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση των βακτηριών, και ο Koch δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την παρουσία των παθογόνων μεταξύ της ποικιλομορφίας των υδατογένων βακτηρίων. Θεώρει δεδομένου ότι το επίπεδο των παθογόνων στο νερό ήταν χαμηλό σχετικά με τα επίπεδα των άλλων βακτηρίων. Το 1893 εδημοσίευσε «εργασία διήθηση νερού και χολέρα» όπου επήρε νερό από το μολυσμένο πόταμο Elbe και το υπέβαλλε σε επεξεργασία από το διυλιστήριο αργού άμμου, τεκμηριώνοντας ποσό χαμηλώνοντας το επίπεδο των υδατογενών βακτηρίων, κάτω των 100 αποικιών / ml μπορούν να προλαμβάνουν την επιδημία χολέρας και τύφο ειδών πυρετού. Όταν αυτό το επίπεδο αυξάνεται πάνω από 1000 ποικιλίες / ml οφείλεται σε ανεπαρκή / πλημμελή διήθηση του μολυσμένου νερού, μια επιδημία χολέρας προκύπτει. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

14 Colony count απεδείχθηκε ένας εξαιρετικός δείκτης της λειτουργιάς της διήθησης.
Συστηματικές παρατηρήσεις μετά το 1983 έδειξαν ότι η διήθηση από άμμο μπορεί να προλάβει υδατογένεις λοιμώξεις εάν 1 ml νερού δεν επιτρέπεται να περιέχει περισσότερο από 100 τα όποια αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό στους 20οC για 48h Στην Γερμάνια, ο περιορισμός των 100 βακτηρίων / ml τελικά έγινε πρότυπο για το βραδυιλιστιριο άμμου καθώς για αλλά διυλίσεις και μέθοδοι αποστείρωσης (Garter 1915) Περιορισμός των γενικών βακτηρίων μόνο και δεν αναφέρεται για παθογόνα βακτήρια ως Salmonellatyphi Vibrio και cholera. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

15 Ο περιορισμός των 100 βακτηρίων / ml ήταν το πρώτο επιδημιολογικό βασικό όριο για την διήθηση του νερού από μολυσμένες πήγες, αυτό επιτρέπει στο έλεγχο των γαστρεντερικών λοιμώξεων, όπως η χολέρα, τυφοειδής πυρετός shigellosis. Είναι σημαντικό ο περιορισμός των 100 colony forming units (cfu) / ml δεν έχει άμεση σχέση με πιθανό κίνδυνο υγείας, μάλλον, αντανακλά στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου διήθησης, με αυτή την λογική, μόνο έμμεση σχέση είναι αυτή που χαμηλώνει τον κίνδυνο της λοίμωξης, κυρίως για τις γαστρεντερικές λοιμώξεις οι οποίες αποκτώντας με κατάποση. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

16 20οC (θερμοκρασία δωματίου) και των 37 οC (θερμοκρασία σώματος).
Θερμοκρασία επώασης Για την καταμέτρηση των ετερότροφων βακτηρίων χρησιμοποιούμε 2 θερμοκρασίες : 20οC (θερμοκρασία δωματίου) και των 37 οC (θερμοκρασία σώματος). Η θερμοκρασία των 37 οC δίνει την ευκαιρία στα ετερότροφα (αλλοχθονα) βακτήρια να πολλαπλασιάζονται ταχέως. Στην θερμοκρασία των 20οC πολλαπλασιάζονται τα βραδέως αναπτυσσόμενα (αυτόχθονα) βακτήρια. Ο Γερμανικός κανονισμός απαιτεί η αρίθμηση των αποικιών (colony count) να εκτιμάτε μετά από 48 hr ανάπτυξης σε θερμοκρασία 20 οC και / η 37 οC και ο αριθμός των να είναι μέχρι 100 cfu / ml στο νερό της βρύσης (German DrinKing Water Regulation) Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

17 Την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.
Η αρίθμηση των αποικιών μόνες τους δεν επιτρέπουν να εξάγει οποιοδήποτε συμπεράσματα σχετικά προς τον κίνδυνο της λοίμωξης. Μάλλον, αυτό είναι ένα μετρό σύγκρισης για: Την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διήθησης, όπως της διήθησης μέσω βραδέως άμμος και σημειακής διήθησης (σπιτικού φίλτρου) Την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Το επίπεδο βακτηριδίων σε περιοχή με μια αυξημένη πιθανή μόλυνση. Βιοσταθερότητα στο υδραυλικό σύστημα του σπιτιού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

18 Πρόσφατες εξελίξεις Τρεις παράγοντες έχουν επηρεάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της αρίθμησης των αποικιών για τους σκοπούς της εκτίμησης της υγιεινής, της ποιότητας του ποσίμου νερού : Η βελτιωμένη θρεπτική σύνθεση του άγαρ, η όποια υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος υδατογενών βακτηρίων Η ανακάλυψη στα τέλη της δεκαετίας του 1960, των βιομέβρανων στα όποια η πλειονότητα των παρόντων μικροοργανισμών εξακολουθούν να διατηρούνται και τα όποια καθορίζουν το επίπεδο της ελεύθερης διακύμανσης στο νερό. Νέες διαδικασίες που επιτρέπουν της ταυτοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος υδατογενών βακτηρίων. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

19 Νέοι Μέθοδοι για προσδιορισμό αρίθμησης των αποικιών
Μόνο ένα μικρό κλάσμα (περίπου 0,1%) των υδατογενών μικροοργανισμών ανήκουν στην ομάδα των καλλιεργήσιμων ετεροτροφιων βακτηρίων και περίπου 1% από τα βιώσιμα βακτήρια δεν είναι καλλιεργήσιμα. Χρησιμοποίηση νέων μεθόδων ανίχνευσης βακτηρίων τα όποια μπορούν να καλλιεργηθούν από το πόσιμο νερό δημιουργήθηκε το θρεπτικό υλικό R2A (Reasoner and Geldreich 1985) Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

20 To R2Α λόγο χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά (ανταποκρίνεται καλυτέρα στις ανάγκες της υδάτινης μικροχλωριδας) τα βακτήρια αναπτύσσονται βραδύτερα, συνδυαζόμενα δε με την χαμηλή θερμοκρασία 20οC και με την παρατεταμένη επώαση απέδωσε το μεγαλύτερο αριθμό απομονουμενων μικροοργανισμών (Reasoner and Geldreich 1985) Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ο παρατεταμένος χρόνος καλλιέργειας (5-7 ημέρες στις 28οC) όπου μειώνει την αξία της παραμέτρου για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

21 Κίνδυνοι από ανιχνεύσιμα βακτήρια στο νερό
Ένας αριθμός μελετών έχει δόση ουσιαστικά το ίδιο χαρακτηριστικό φάσμα από ετερότροφα βακτηριακά στελέχη. Τα επικρατέστερα ειδή σ’ αυτό το φάσμα είναι Acinetobacter spp, Aeromonas spp, Comamonas spp, Enterobacter spp, Flavobacterium spp, Klebsiella spp, Moraxella spp, Pseudomonas spp, Sphingomonas spp, Stenotrophomonas spp, ατυπικά Mycobacterium spp, Bacilluw spp, and Nocardia. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

22 Μελέτες από Norton and Le Chevallier (2000) έδειξαν χαρακτηριστικές αλλαγές στο βακτηριάκο πληθυσμό μέσω της επεξεργασίας και κατανομής του ποσίμου νερού, επομένως, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι ή επεξεργασία του νερού και η κατανομή του να μη προκαλέσουν αλλαγή της σύνθεσης του βακτηριακού πληθυσμού που θα ευνοήσουν τότε τα ευκαιριακά παθογόνα. Τα επικρατέστερα γένη στο σπίτι, κυρίως του ζεστού νερού στο σύστημα κατανομής, είναι legionella και Pseudomonas aeruginosa. Η εμφάνιση μολυσματικών στελεχών μυκήτων, όπως Fusarium spp και Aspergillus spp στο οικιακό σύστημα (Anaissie et al 2001) Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

23 Pseudomonas aeruginosa, 108-109 cfu Aeromonas hydrophila, >1010 cfu
Τα επικρατέστερα γένη στο σπίτι, κυρίως του ζεστού νερού στο σύστημα κατανομής, είναι legionella και Pseudomonas aeruginosa. Η εμφάνιση μολυσματικών στελεχών μυκήτων, όπως Fusarium spp και Aspergillus spp στο οικιακό σύστημα (Anaissie et al 2001) Δεν υπάρχει σαφείς ενδείξεις ότι τα ετερόχρονα βακτήρια ενέχουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, κύριος όταν προσλαμβάνονται από τα υγιή άτομα μέσω ποσίμου νερού (Rusin etal 1997, Colford et al 2002) Αξιολόγηση κίνδυνου από τον Rosin et al 1997 σε εθελοντές απέφερε ότι δόσεις από του στόματος διαφόρων μικροοργανισμών είναι απαραίτητο να προκαλέσει μόλυνση Pseudomonas aeruginosa, cfu Aeromonas hydrophila, >1010 cfu Mycobacterium avium, cfu Xanthomonas maltophilia cfu Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

24 Διατάξεις για την ποιότητα του νερού σε περιοχές υψηλού κίνδυνου
Δραματική αύξηση των λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς, μερικές από αυτές οφείλονται σε μερικούς ετερότροφους μικροοργανισμούς (Huang et al 2002) Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση την απαραίτητη ποιότητα νερού σε περιοχές υψηλού κίνδυνου, όπως νοσοκομεία και μέρη όπου ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς κάνουν θεραπεία Σε αυτές τις περιοχές, το HPC χρησιμοποιείται από μερικές αρχές για υπόδειξη του κίνδυνου, της παρουσίασης ευκαιριακών παθογόνων (Hargreavew et al 2001) Ο προσδιορισμός παθογόνων με HPC σε μερικές περιοχές (Pseudononas spp, Burκholderia, Stenotrophomonas) εκφράζει λοίμωξη υψηλού κίνδυνου για ευπαθή άτομα Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

25 Αρχική χρήση του HPC Επίσημη οδηγία σχετικά με την βακτηριολογική εξέταση της υδροδότησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το υπουργείο υγείας του Ηνωμ. Βασιλείου το 1934 – Γνωστό ως “Report 71”. Η προτεινόμενη μέθοδος και η διανομή 1ml νερού, και ανάμειξη με θρεπτικό αγαρ. και επωάζονται τα τρυβλία σε 20-22°C για τρεις ημέρες 37°C για δύο ημέρες Ο αριθμός των βακτηρίων ο οποίος απαριθμείται στους °C ειπώθηκε ότι «δίδει κάποια ένδειξη Η ποσότητα τροφής που διατίθεται για την διατροφή των βακτηρίων Η ποσότητα χώματος, σκόνης και άλλων ξένων υλικών που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο νερό» λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταμέτρηση σε 37°C περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικίνδυνη ρύπανση. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

26 Καθώς η ανάπτυξη των οργανισμών στην θερμοκρασία των 37°C είναι κυρίως αυτές, του εδάφους, των λυμάτων ή εντερικής προέλευσης και ο αριθμός τους, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του βαθμού καθαρότητας του νερού. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η καταμέτρηση των αποικιών από ένα μόνο δείγμα είχε σχετικά μικρή σημασία και ότι «είναι δύσκολο να καθορίσει τα όρια, εάν υπερβαίνουν, εμπεριέχει δυσμενή σχόλια σχετικά με την υγιεινή ποιότητα του νερού. Ο λόγος του αριθμού στους 22°C σε αυτούς των 37°C ειπώθηκε ότι είναι χρήσιμος για την εξήγηση των αιφνιδίων διακυμάνσεων, με υψηλή αναλογία συνδέεται με βακτήρια από καθαρό έδαφος ή νερό προέλευσης σαπροφυτικών μικροοργανισμών και, κατά συνέπεια, «μικρής σημασίας». Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

27 Οδηγία χρήσης του HPC Υψηλή αρίθμηση αποικιών σε αμφότερες τις θερμοκρασίες ακόμη και αν επιβεβαιωθούν, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη ότι το νερό αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το κλειδί του μετρήματος των αποικιών των τρυβλίων ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επεξεργασίας του νερού παρέχοντας μια «εκτίμηση της γενικής υγιεινής ποιότητα του νερού». Το “Report 71” αναφέρει επίσης ότι «η αύξηση του ολικού αριθμού αποικιών μπορεί να δώσει την πρώτη ένδειξη της ρύπανσης». Το Report 71 (στην 4η και 5η έκδοση) επανέλαβε ότι οι μετρήσεις αποικιών δεν είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των οικιακών νερών ύδρευσης. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

28 Ερμηνεία των επιπέδων HPC
Η αναφορά (report) αναγνωρίζει ότι μερικά ευκαιριακά παθογόνα (π.χ. Pseudomonas aeruginosa and Aeromonas sp) μπορεί να είναι μέρος του ολικού αριθμού αποικιών και «οι εμφανίσεις τους σε μεγάλους αριθμούς στο νερό δείχνει ότι οι συνθήκες στο σύστημα διανομής έχουν γίνει κατάλληλες για την ανάπτυξή τους, σε αντίθεση με την επιβίωση των εν λόγω οργανισμών». Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χωρίς αποδείξεις κοπρανώδους μόλυνσης, «υψηλές μετρήσεις αποικιών δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανησυχία όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού στο σύνολό του». Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

29 Τακτική καταμέτρηση του αριθμού αποικιών από ένα σύστημα διανομής, ωστόσο, παρέχει χρήσιμα στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται όλες οι μακροπρόθεσμες τάσεις στη γενική μικροβιολογική ποιότητα του πόσιμου νερού. Αν και δεν ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία, η καταμέτρηση των αποικιών στους 37°C, διατηρήθηκε από τη Νομοθεσία του Ηνωμ. Βασιλείου και έχει μερική αξία «μπορεί να προσφέρει έγκαιρη διάγνωση μιας σημαντικής επιδείνωσης της ποιότητας του νερού πριν βακτηρίδια ή άλλοι βακτηριακοί δείκτες ανιχνευθούν». Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό 10/ml στους 37°C 100/ml στους 22°C Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

30 Υποχρεωτικός ολικός αριθμός αποικιών στην Ευρώπη (υιοθετήθηκε από τον Muller 1977)
Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

31 Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ

32 Επιδημιολογία και Παθοφυσιολογική των ανοσοκατελσταμένων
Λίγες μελέτες δίνουν στοιχεία για την επίπτωση ή επιπολασμό για ανοσοκατελσταμένους ασθενείς. US EPA 2000 (US Environmental Protection Agency) δίνει μια προσέγγιση του επιπολασμού των ανοσοκατελσταμένων ασθενών, που είναι περίπου 0,83 του γενικού πληθυσμού. Θα πρέπει να αναμένεται ότι ο επιπολασμός θα αυξηθεί περαιτέρω, από την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών από καρκίνο κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών την αύξηση της έντασης της χημειοθεραπείας κατά την ίδια περίπτωση. Αύξηση των ποσοστών μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

33 Λοιμώξεις από HPC οργανισμούς στο πόσιμο νερό μεταξύ των ανοσοκατεσταλμένων
Η πρωταρχική έννοια του ελέγχου του κινδύνου από το πόσιμο νερό για ανθρώπινη χρήση (περιλαμβανομένης της εφαρμογής τους, όπως πόσιμο και ντους) βασιζόμενες στις επιδημιολογικές μελέτες και στις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν εξαιρετικά μολυσματικούς παράγοντες, καθώς και ένα κανονικό πληθυσμό. Ο αυξανόμενος αριθμός των ανοσοκατασταλμένων ασθενών, ωστόσο, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη νέων εννοιών για την προστασία των ασθενών αυτών από μολυσματικούς παράγοντες στο πόσιμο νερό και συναφών εγκαταστάσεων. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

34 Κίνδυνος λοίμωξης για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
Ειδικές περιπτώσεις κινδύνου από το πόσιμο νερό, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς είναι από Τυχαία κατάποση κατά την διάρκεια της καθημερινής οδοντιατρικής φροντίδας Βλάβη του βλεννογόνου κατά τη διάρκεια της φροντίδας των δοντιών Εισπνοή των αερολυμάτων κατά τη διάρκεια του ντους. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

35 Μυκητιάσεις από τα συστήματα νερού
Aspergilla Fusarium Επιθετικές πνευμονικές λοιμώξεις συμβαίνουν όταν αερολύματα εισπνεόμενα κατά τη διάρκεια του ντους (Anaissie and Costa 2001). Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

36 Σημαντικοί μικροοργανισμοί στο πόσιμο νερό προκαλώντας υδατογενείς λοιμώξεις σε ανοσοκατελσταμένους ασθενείς Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

37 Αξιολόγηση κινδύνου των ευκαιριακών παθογόνων βακτηρίων
Περισσότερα από τα ετερότροφα βακτήρια του πόσιμου νερού δεν είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. HPC βακτήρια του πόσιμου νερού όπως τα ακόλουθα γένη μπορεί να είναι παθογόνα σε ανοσοκατεσταλμένους υποδοχείς: Pseudomonas spp. Acinetobacter spp. Moraxella spp. Xanthomonas spp. και διάφοροι μύκητες. Άλλα μη HPC μικροοργανισμοί περιλαμβάνουν: Legionellae Mycobacteriae Cryptosporidiae Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

38 Μελέτη από το Rusin et al 1977
Ανέλυσε την πιθανότητα λοίμωξης από το πόσιμο νερό. είναι η κύρια αιτία νοσοκομιακων λοιμώξεων και υψηλή θνητότητα Pseudomonas aeruginosa είναι η κύρια αιτία Acinetobacter νοσοκομειακών λοιμώξεων Stenotrophomonas maltophilia και υψηλή θνητότητα Legionella pneumophila προκαλεί το 4-20% της πνευμονίας στην κοινότητα και κατατάσσεται στη δεύτερη ή τρίτη πιο συχνή αιτία πνευμονίας στα άτομα που απαιτείται νοσηλεία. Moraxella spp. μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη στους οφθαλμούς και του ανώτερου αναπνευστικού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

39 Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ

40 HPC βακτήρια στο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού
Περιλαμβάνει και άλλα τεστ, όπως αυτών των κολοβακτηριδίων, θολότητας και του υπολειμματικού χλωρίου. Προτιμούνται τα δύο τελευταία τεστ γιατί παρέχουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου (real-time) για την ποιότητα του νερού και τις μεθόδους επεξεργασίας. Η συγκέντρωση των ετερότροφων βακτηρίων στο τελικό νερό θα πρέπει να είναι 10 cfm/ml ή λιγότερο (Fox and Reasoner 1999). Χαμηλό ή σταθερό επίπεδο HPC βακτηρίων στο τελικό νερό προσθέτει ασφάλεια στο ότι η μέθοδος επεξεργασίας νερού εργάζεται σωστά. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

41 HPC βακτήρια στο σύστημα κατανομής του νερού
Όταν βρίσκονται υψηλά επίπεδα HPC στο τελικό νερό μετά το εργοστάσιο επεξεργασίας, το επίπεδο HPC στο σύστημα κατανομής είναι επίσης υψηλά. Όταν στο τελικό νερό από το εργοστάσιο επεξεργασίας περιέχει παραδεκτά επίπεδα HPC βακτήρια, αλλά τα επίπεδα του συστήματος κατανομής είναι πάνω από τα συνιστώμενα όρια, αυτό συνήθως δείχνει ότι τα βακτήρια επαναπτύχθηκαν (regrowth) στο σύστημα διανομής. Βακτηριακή επανάπτυξη αναφέρεται στο πολλαπλασιασμό (proliferation) των ζωντανών οργανισμών που είναι παρόντα στο νερό μετά την επεξεργασία του πόσιμου νερού, περιλαμβάνει αποκατάσταση και ανάπτυξη των οργανισμών που προηγουμένως τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νερού. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

42 Όπως αναφέραμε προηγουμένως τα ετερότροφα βακτήρια αποκτούν θρεπτικά συστατικά από το περιβάλλον τους για να επιζήσουν και να αναπτυχθούν. Εάν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νερού δεν αφαιρεθεί από αυτό η Βιοδιασπώμενη Οργανική Ύλη (Β.Ο.Υ.) και το Αφομοιώσιμο Οργανικό Άνθρακα (Α.Ο.Α.) τότε παρατηρείται επανάπτυξη των βακτηρίων. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

43 HPC βακτήρια στο Σύστημα Κατανομής του Νερού
Υψηλές συγκεντρώσεις Βιοδιασπώμενης Οργανικής Ύλης μπορεί να απαιτήσει υψηλότερη ζήτηση απολυμαντικού που θα χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση της χλωρίνης, διοξειδίου του χλωρίου και χλωραμίνες αύξηση της ζήτησης μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική συγκέντρωση του υπολειμματικού απολυμαντικού. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις απολυμαντικού επηρεάζεται η ετεροτροφική χλωρίδα, λιγότερα αρνητικά από το υπολειμματικό απολυμαντικό και μπορεί καλύτερα να πολλαπλασιάζεται εντός του συστήματος διανομής. Όταν χρησιμοποιείται Οζόνωση ως απολυμαντική μέθοδος, τα επίπεδα του ολικού οργανικού άνθρακα μειώνονται αλλά οι συγκεντρώσεις του Αφομοιώσιμου Οργανικού άνθρακα αυξάνεται, προάγοντας την επανάπτυξη των βακτηρίων (Escobar et al 2001). Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

44 HPC βακτήρια στα μηχανήματα επεξεργασίας νερού
Health Canada US Environmental Protection Agency (EPA) US Consumer Safety Commission Ιταλική Κυβέρνηση Πρότειναν την απαγόρευση των φίλτρων ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι Αύξηση των HPC βακτήρια στο υλικό του άνθρακα ακολούθησαν από αύξηση της μέτρησης του HPC στο διηθημένο νερό (Regunathan and Beauman 1994). Μετά από μελέτες οι τέσσερις αποφάσισαν να άρουν την απαγόρευση. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

45 HPC βακτήρια σε εμφιαλωμένο νερό
Σε ποσοτική μελέτη του βακτηριακού πληθυσμού σε μεταλλικό νερό, στα HPC βακτήρια (σε επώαση 22°C) αυξήθηκε από την αρχική cfu/ml που υπήρχαν στην πηγή του νερού σε cfu/ml στο εμφιαλωμένο μετά από τρεις ημέρες αποθήκευσης. Τα βακτήρια αναπτύσσονται και δεν σταματούν την ανάπτυξη ακόμη και όταν το νερό αποθηκευθεί σε 6°C (Gonzalez et al 1987). Δεν παρατηρήθηκε να έχει εκδηλωθεί επιδημία λοιμώδους ασθένειας σχετιζόμενη με την υψηλή συγκέντρωση HPC βακτηρίων στο εμφιαλωμένο νερό. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

46 Κανόνες και οδηγίες Οι πρόσφατοι κανόνες ή οδηγίες για τα HPC βακτήρια στο νερό της βρύσης διαφέρει ελάχιστα μεταξύ διαφορετικών κρατών. Γενικά, ο δείκτης HPC χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την απόκτηση πληροφοριών για την μέθοδο επεξεργασίας νερού και γενικά την βακτηριολογική ποιότητα του νερού από την αναχώρησή του από το εργοστάσιο επεξεργασίας έως στην είσοδό του μέσα στο σύστημα διανομής. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

47 Κανόνες Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
Κανόνες για την ποιότητα πόσιμου νερού (2003) Αποτελέσματα HPC στους 22°C περιγράφονται ότι είναι μικρής υγειονομικής αξίας. Είναι μια καλή ένδειξη καλής λειτουργίας της επεξεργασίας νερού, συγκεκριμένα της μεθόδου συγκόλλησης, διήθησης και απολύμανσης. Σκοπός είναι να διατηρήσουμε HPC όσο το δυνατό χαμηλά. Μια αύξηση HPC βακτηρίων στους 37°C συγκρινόμενη μ’ αυτά που φυσιολογικά βρίσκονται μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια μόλυνσης κυρίως εάν δεν συνοδεύεται με την αυτή αύξηση HPC βακτηρίων στους 22°C. Ξαφνική ή προοδευτική αύξηση HPC στο νερό των σωλήνων μπορεί να δείχνει εμπλουτισμό του νερού με Αφομοιώσιμο Οργανικό Άνθρακα σε μια ύδρευση ή μπορεί να οφείλεται στην είσοδο στο νερό διανομής. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

48 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τα Μικροβιολογικά πρότυπα συμπεριλαμβάνουν HPC – καμία σημαντική αύξηση πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα όταν επωάζονται σε 22°C και 37°C και για τα εμφιαλωμένα νερά εντός 12 ωρών από την εμφιάλωση 100 cfm/ml όταν επωάζονται σε 22°C για 72 ώρες 20 cfm/ml όταν επωάζονται σε 37°C για 38 ώρες (Barrell et al) Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

49 Γερμανικοί Κανονισμοί
Ο Γερμανικός Κανονισμός Πόσιμου Νερού αναφέρει ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει περισσότερο από 100 cfm/ml στα HPC βακτήρια (Hambsch 1999). Προσδιορίζει την θερμοκρασία επώασης 20°C και 36°C για περίοδο 40 hr. Καναδάς: Πόσιμο νερό – λιγότερα από 500 cfm/ml (συγκεντρ. HPC). Εμφιαλωμένο λιγότερα από 100 cfm/ml. ΗΠΑ: Συγκέντρωση HPC κάτω του επιτρεπόμενου 500 cfm/ml. Αυστραλία: Παραδεκτό HPC (επώαση 35-37°C για 48hr) Λιγότερα από 100 cfm/ml για χλωριωμένο νερό. Λιγότερα των 500 cfm/ml αχλωρίωτο νερό. Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα - Heterotrophic Plate Count - Δρ. Ιωάννης Δετοράκης


Κατέβασμα ppt "Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα Heterotrophic Plate Count"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google