Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Το Δικαίωμα του Ανθρώπου να Γνωρίζει τα Μυστικά της Δημιουργίας και Εξέλιξης του Σύμπαντος  Εισαγωγή  Στοιχειώδη Σωμάτια 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Το Δικαίωμα του Ανθρώπου να Γνωρίζει τα Μυστικά της Δημιουργίας και Εξέλιξης του Σύμπαντος  Εισαγωγή  Στοιχειώδη Σωμάτια "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Το Δικαίωμα του Ανθρώπου να Γνωρίζει τα Μυστικά της Δημιουργίας και Εξέλιξης του Σύμπαντος  Εισαγωγή  Στοιχειώδη Σωμάτια  Αλληλεπιδράσεις  Ιστορία του Σύμπαντος  Σύγχρονες Εξελίξεις  Εφαρμογές  Συμπεράσματα ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ Αθήνα, 27 Απριλίου, 2006 Πάνος Ραζής Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Πανεπιστήμιο Κύπρου UCY HEP

2 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος2 Εισαγωγή • Το Σύμπαν είναι μοναδικό, δεν μπορεί να ρυθμιστεί ως πειραματικό εργαστήριο  (παρατήρηση/θεωρία) • Η εικόνα του επηρεάζεται από τις δοξασίες μας • Απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση • Η μελέτη της δομής και των νόμων του γίνεται: “πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο”  επιταχυντές “αφήνοντας το βέλος του χρόνου να φτάσει σε μας”  αστροσωματιδιακή φυσική Αρχαιολογία του Σύμπαντος Αρχαιολογία πραγματική, ανεξάρτητη από την ύπαρξη και τα έργα του ανθρώπου

3 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος3 Εισαγωγή

4 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος4 Κλίμακες της Ύλης

5 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος5 Στοιχειώδη Συστατικά Ιστορική Εξέλιξη των Δομικών Λίθων της Ύλης

6 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος6 Υποδιαίρεση της Ύλης Ταξίδι προς το Μικρόκοσμο

7 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος7 Στοιχειώδη Σωματίδια Ύλης

8 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος8 Κλασσικά Πεδία Δυνάμεων Ενοποίηση Γήινης και Ουράνιας Βαρύτητας Sir Isaac Newton

9 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος9 Ενοποίηση Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού James Clerk Maxwell Κλασσικά Πεδία Δυνάμεων

10 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος10 Κβαντομηχανική 1. Κβάντιση Φυσικών Μεγεθών Τα φυσικά μεγέθη παίρνουν διακριτές τιμές… mvr = nh/2p E 2 –E 1 =hν e e N Niels Bohr Max Planck Erwin Schrödinger e

11 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος11 2. Δυϊσμός Ύλης...τα στοιχειώδη συστατικά της ύλης συμπεριφέρονται ως σωματίδια-κύματα... Ε =hv=hc/λ λ =h/p Louis de Broglie Κβαντομηχανική

12 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος12 Αλληλεπιδράσεις 3. Διάδοση Αλληλεπίδρασης...η δράση ενός πεδίου δεν είναι στιγμιαία, διαδίδεται μέσω σωματιδίων–με μέγιστη ταχύτητα C=3x10 8 m/s... Albert Einstein Ειδική Σχετικότητα

13 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος13 Αλληλεπιδράσεις 4. Κβάντιση Πεδίων / Διαδότες Η/Μ Ασθενείς Ισχυρές

14 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος14 5. Ιδιότητες Αλληλεπιδράσεων οι αλληλεπιδράσεις έχουν εμβέλεια και ισχύ f(E) ΑλληλεπίδρασηΦορέας ΠηγήΕμβέλεια (m) Σχετική Ισχύς Παράδειγμα Ισχυρή Ηλεκτρομαγνητική Ασθενής Βαρύτητα Γκλουόνια Χρώμα Φωτόνιο Ηλεκτρικό Φορτίο W ±, Z Υπερφορτίο Βαρυτόνιο Μάζα 10 -15 Άπειρη 10 -16 Άπειρη 1 10 -2 10 -5 10 -38 Πρωτόνια, Quarks Ατομικές Μεταπτώσεις Ραδιενεργές Διασπάσεις Ηλιακό Σύστημα Αλληλεπιδράσεις

15 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος15 Albert Einstein 6. Δομή του Χωρόχρονου “ο χωρόχρονος καθορίζει στην ύλη πως θα κινηθεί και η ύλη καθορίζει στο χωρόχρονο πως θα καμπυλωθεί”, John. A. Wheeler Γενική Σχετικότητα Βαρύτητα - Χωρόχρονος

16 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος16 καμπύλωση του φωτός πραγματική θέση παρατηρούμενη θέση κατά την έκλειψη Βαρύτητα - Χωρόχρονος

17 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος17 ΔΕ • Δt   /2 ΔP • Δx   /2 E=mc 2 c = 300,000,000 m/s E=kT k = 10 -4 eV/ 0 K E=hc/λh = 4 x 10 -15 eV· s Werner Heisenberg 7. Αρχή Αβεβαιότητας /Φύση του Κενού Κβαντομηχανική/Ειδική & Γενική Σχετικότητα

18 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος18 Ενοποίηση Αλληλεπιδράσεων

19 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος19 Big-Bang / Ιστορία του Σύμπαντος

20 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος20 1. Εποχή Κβαντικής Βαρύτητας t = 10 -43 s θ =10 32 0 K Ε=10 19 GeV L=10 -34 m Η βαρύτητα χωρίζει από τις άλλες 3 δυνάμεις “Μεταβολή Φάσης” Big-Bang / Ιστορία του Σύμπαντος

21 21 Big-Bang / Ιστορία του Σύμπαντος 2.Εποχή Πληθωριστικής Ανάπτυξης t = 10 -35 s θ =10 27 0 K Ε=10 16 GeV L=10 -32 m 3. Εποχή Αποσύνδεσης της Ισχυρής Δύναμης t ≈ 10 -32 s Περίσσεια ύλης από αντιύλη Quark-Gluon Plasma “Εποχή Μεγάλης Ενοποίησης” “Μεταβολή Φάσης” 4. Ηλεκτρασθενής Περίοδος t = 10 -10 s θ =10 15 0 K Ε=100 GeV L=10 -18 m Αποσύνδεση Ασθενούς Δύναμης Εξαΰλωση quarks-antiquarks “Μεταβολή Φάσης” “Πληθωριστική Ανάπτυξη” t = 10 -6 s θ =10 13 0 K Ασυμμετρία Ύλης-Αντιύλης Ν ύλη /Ν γ ≈10 -9

22 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος22 Big-Bang / Ιστορία του Σύμπαντος 5. t = 10 -4 s θ =10 13 0 K Ε=1 GeV L=10 -16 m Σχηματισμός P, N 6. t = 1 s θ =10 10 0 K Ε=1 MeV L=10 -15 m Αποσύζευξη νετρίνο 7. t = 3 min θ =10 9 0 K Ε=0.1 MeV L=10 -12 m Σχηματισμός πυρήνων 8. t = 300,000 χρόνια θ =6000 0 K Ε=0.5 eV L=10 -10 m Σχηματισμός ατόμων Αποσύζευξη φωτός

23 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος23 Big-Bang / Ιστορία του Σύμπαντος 9. t = 10 9 χρόνια θ = 18 0 K Σχηματισμός βαρύτερων πυρήνων μέχρι το σίδηρο Σύνθεση Γαλαξιών 10. t = 13x10 9 χρόνια θ = 3 0 K Σήμερα

24 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος24 Απόσταση Mpc Ταχύτητα Απομάκρυνσης km/sec Edwin Hubble (α) Διαστολή Σύμπαντος Επιβεβαίωση Συμβατικού Μοντέλου Big-Bang Νόμος του Hubble V = H 0 R H 0 ≈ 65 Km s -1 Mpc -1

25 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος25 (β) Ισοτοπική αφθονία ελαφρών Στοιχείων ( Η, He, d, 3 He, 7 Li) Βαρύτερα στοιχεία: (α) Η πυρηνική σύντηξη που συντελείται στο εσωτερικό των αστέρων φτιάχνει μέχρι το σίδηρο (β) Στο εσωτερικό των ερυθρών γιγάντων και σε εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων γίνεται σύλληψη νετρονίων και διάσπαση βήτα Αποδείξεις συμβατικού μοντέλου Big-Bang

26 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος26 (γ)Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Αποδείξεις συμβατικού μοντέλου Big-Bang

27 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος27 Προβλήματα συμβατικού μοντέλου Big-Bang  (1) Πρόβλημα του Ορίζοντος: πως μπορεί τα διάφορα μέρη του Σύμπαντος να βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία χωρίς να έχουν θερμική επαφή μεταξύ τους;  (2) Επίπεδο Σύμπαν: η πυκνότητα του Σύμπαντος είναι κοντά στην κρίσιμη πυκνότητα (ρ/ρ c  1)  (3) Μαγνητικά Μονόπολα: Θα έπρεπε να βλέπαμε ένα αριθμό από μαγνητικά μονόπολα λόγω συμμετρίας του ηλεκτρικού με το μαγνητικό πεδίο Λύση: Πληθωριστικό Μοντέλο Σύμπαντος

28 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος28 Time in seconds The Inflationary Universe Πληθωριστικό Μοντέλο ΧΡΟΝΟΣ  SEC Το Πληθωριστικό Σύμπαν

29 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος29 “Ταξίδι” πίσω στο Χρόνο Χρόνος Θερμοκρασία 0 Κ Ήλιος

30 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος30 Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών-CERN

31 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος31 Πείραμα L3 e + e -  hadrons E CM = 90-209 GeV L= ~10 32 cm -2 s -1 B= 0.5 Tesla Πείραμα L3 (1989-2000) LEP τούνελ

32 32 Μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα Αριθμός οικογενειών νετρίνο m > 114.6 GeV

33 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος33 Μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα (1) Μέτρηση αριθμού οικογενειών Neutrino εμμέσως N ν =2.980.05 άμεσα N ν =2.980.070.07 (2) Πρόγνωση μάζας top quark m t (LEP) = 1771119 GeV m t (CDF) = 1741013 GeV (3) Μέτρηση Z 0 lineshape M Z = 91.194  0.004 GeV Γ Ζ = 2.502  0.005 GeV (4) Αναζήτηση νέων σωματιδίων M H >106 GeV SM Higgs M H >108 GeV M h >80.5 GeV MSSM M H <215 GeV M A >81.0 GeV M H± >65.0 GeV (5) Αναζήτηση διεγερμένων σωματιδίων me* > 92.4 GeV mνe*> 93.4 GeV mμ* > 92.4 GeV mνμ* >93.5 GeV mτ* > 91.7 GeV mντ* > 90.2 GeV

34 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος34 Μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα (6) Αναζήτηση για Υπερσυμμετρική Σκοτεινή Ύλη Neutralino’s Χ 0 1, Χ 0 2, Χ 0 3, Χ 0 4 Χ 0 1 = Lightest Supersym. Particle (LSP) m Χ 0 1 > 32.5 GeV (7) Tests QED / Μελέτη σπανίων διασπάσεων Br (Z  μτ )<19 x 10 -6 Br(Z  π0γ) <5.2x10 -5 Br (Z  eτ )<13 x 10 -6 Br(Z  γγ) <5.2 x 10 -5 Br(Z  eμ ) <6 x 10 -6 Br(Z  ηγ) <7.6 x 10 -5 (8) Μέτρηση των ιδιοτήτων του W M w = 80.3600.0580.064 Γ w = 2.190.140.16

35 35 Η ισχύς των αλληλεπιδράσεων μεταβάλλεται : f (E) Μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα

36 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος36 ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Συμμετρία ανάμεσα στα σωματίδια ύλης και τα σωματίδια που διαδίδουν τις αλληλεπιδράσεις Χωρίς Υπερσυμμετρία Με Υπερσυμμετρία Μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα

37 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος37 Επιταχυντής LHC

38 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος38 LHC τούνελ

39 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος39 Πείραμα CMS στο LHC Κρούσεις P-P E CM = 14 TeV L= 10 34 cm -2 s -1 B= 4 Tesla

40 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος40 Ανιχνευτικά Συστήματα του CMS

41 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος41 Υψηλή Ένταση Μαγνητικού Πεδίου 4 Tesla Υψηλή Συχνότητα 40 MHz Θερμική / Μηχανική καταπόνηση  12500 t Μεγάλη Ακτινοβολία μέχρι 6.5 Gy/h Μεγάλη Διάρκεια >10 Χρόνια Συνθήκες LHC L = 10 34 cm -2 s -1 Συνθήκες στο LHC

42 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος42 Ανιχνευτικά Συστήματα (γενικά)

43 43 Πρώτος τροχόs: CMS Barrel Yoke Wheel Δίσκοι (μικρές γωνίες) Ο Μαγνήτης του CMS

44 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος44 Το δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια Το higgs δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια Αναζήτηση του Σωματιδίου Higgs Προσομοίωση higgs  4 μιόνια

45 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος45 H  γγ (90-150 GeV) M γγ (GeV) Αναζήτηση του Σωματιδίου Higgs

46 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος46 Σύγχρονες Εξελίξεις COsmic Background Explorer Ανομοιομορφίες 1/100,000 COBE Ανομοιογένεια στην Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου

47 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος47 Ανομοιογένεια: Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου COBE WMAP -100 T (μΚ) +100 -200 T (μΚ) +200 Σύγχρονες Εξελίξεις

48 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος48 Πρόγνωση για ένα επίπεδο Σύμπαν με  m =0.27 and   = 0.73 WMAP: Hinshaw et al. 2003 “Ηχώ” από το Big-Bang Σύγχρονες Εξελίξεις

49 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος49 Γεωμετρία Σύμπαντος ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΕΙΣΤΟ Σύγχρονες Εξελίξεις

50 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος50 Σύγχρονες Εξελίξεις Survey τύπου 1a Supernova με μεγάλο redshift Perlmutter et al. 1998, Riess et al., 1998 Το Σύμπαν διαστέλλεται με πιο αργό ρυθμό

51 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος51 Νέα εξέλιξη Περιεχόμενο Ύλης Σύμπαντος Σύγχρονες Εξελίξεις

52 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος52 παρατήρηση θεωρία Ύπαρξη Σκοτεινής Ύλης Σύγχρονες Εξελίξεις

53 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος53 Ταλαντώσεις στο Κενό P αβ  0 P αβ ευαίσθητη στο Δm 2 P αβ  ½ sin 2 2θ Ταλαντώσεις στην παρουσία Ύλης (MSW effect) Σύγχρονες Εξελίξεις

54 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος54 Πρωτογενής Κοσμική Ακτινοβολία Ενέργεια ≥ 10 20 eV Σύγχρονες Εξελίξεις

55 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος55 Νέες Διαστάσεις Σύγχρονες Εξελίξεις

56 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος56 Χορδές και επιπρόσθετες διαστάσεις.... 2-Διάστατος Χώρος Επιπρόσθετη Διάσταση Βαρυτόνιο Υπερχορδές Σύγχρονες Εξελίξεις

57 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος57 Δισεκατομμύρια έτη φωτός 1 mm Βαρύτητα Σύγχρονες Εξελίξεις

58 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος58 Βαρύτητα Εφαρμογές Εκπαίδευση Τεχνολογία Βασική Έρευνα 1. Μελέτη του Ατόμου Δομή του ατόμου Χημικές–Φυσικές ιδιότητες ύλης Μεταπτώσεις Η/Μ ακτινοβολία, φάσματα, lasers Ηλεκτρικό Φορτίο Αγωγοί, ημιαγωγοί, ηλεκτρονική Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστές, Ηλεκτρονικές συσκευές 2. Μελέτη του Πυρήνα Δομή του πυρήναΙσότοπα, ιατρική διάγνωση, αρχαιομετρία Μετατροπή Ε-ΜΣχάση-σύντηξη πυρήνων, αντιδραστήρες, παραγωγή ενέργειας Ακτινοβολία Σωματ.Ιατρική θεραπεία, γεωργία, βιομηχ. Πυρηνικά εργοστάσια, ιατρική διάγνωση και θεραπεία σύντηξη (2025?)

59 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος59 Βαρύτητα Εφαρμογές 3. Μελέτη των Στοιχειωδών Σωματιδίων Επιταχυντές 99% χρήση σε εφαρμογές : Ιατρική: ραδιοισότοπα, παραγωγή ακτίνων Χ, θεραπεία με δέσμες σωματιδίων Βιομηχανία Υλικών: Ολοκληρωμένα κυκλώματα, εμφύτευση ιόντων, παραγωγή κραμάτων Χημεία/Βιολογία/Στερεό: Ακτινοβολία σύγχροτρον, δέσμες υψηλής έντασης Βιομηχανία Τροφίμων: Διατήρηση τροφίμων, καταπολέμηση Μικροβίων Γεωργία/Ωκεανογραφία: Χρονολόγηση δειγμάτων Υπεραγωγιμότητα Βιομηχανία: Μαγνήτες, κοιλότητες RFC, τρένα ψηλής ταχύτητας, διαχωρισμός πετρωμάτων, καθαρισμός άνθρακα, υπεραγώγιμα υλικά σε επιταχυντές /αποθήκευση ενέργειας

60 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος60 Βαρύτητα Εφαρμογές Ιατρική: Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR), διάγνωση και θεραπεία όγκων, τομογραφία NMR Ανιχνευτές Βιομηχανία: Μετρητές Geiger και φθορισμού, βιομηχανία Χάλυβα και άνθρακα, βιομηχανία τροφίμων, αμυντικά συστήματα Ιατρική: Ανίχνευση ακτινοβολίας, αναλογικοί θάλαμοι ιονισμού, τομογραφία Ηλιακή Ενέργεια: Ανιχνευτές Cerenkov, κάτοπτρα, ηλιακοί συλλέκτες Βιομηχανία/Βιολογία: Τεχνική από θαλάμους φυσαλίδων για διάβασμα χαρτών, αναγνώριση κυττάρων, αναγνώριση ελαττωματικών υλικών Ηλεκτρονική Νέα πρότυπα (camac, fastbus), πιο γρήγορα ADC’s, TDC’s, πιο ακριβείς μετρήσεις

61 61 Βαρύτητα Εφαρμογές Υπολογιστές/Δίκτυα πιο γρήγοροι και φθηνοί υπολογιστές, πιο μεγάλες μνήμες, αποδοτικότερες αρχιτεκτονικές, πιο γρήγορα δίκτυα Νέες Εφαρμογές υπό δοκιμασία χρήση επιταχυντών για παραγωγή ενέργειας και ταυτόχρονη εξουδετέρωση ραδιενεργών αποβλήτων

62 62 Συμπεράσματα ( α) Τρομακτική πρόοδος κατά τα τελευταία 30 χρόνια (β) Πολλά πολύπλοκα, εξαιρετικής ακρίβειας πειράματα (γ) Διεθνείς Συνεργασίες (δ) Αναζήτηση για νέα φαινόμενα, συμμετρίες, σωματίδια (ε) Τεκμηριωμένη γνώση (χρόνοι τάξης μεγέθους 10 -10 s ) (ζ) Πολύ μεγάλη πρόοδος στη βασική τεχνολογία (η) Πάρα πολλοί τομείς εφαρμογών (επιταχυντές, ανιχνευτές, ηλεκτρονικά, συστήματα ελέγχου, υπολογιστές, ιατρική φυσική, www…) με επίδραση στη ζωή μας

63 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος63 Ενοποίηση Βασικών Αλληλεπιδράσεων Συμπεράσματα

64 27-4-2006 Π. ΡαζήςΑρχαιολογία του Σύμπαντος64 Αντιθετικές Δοξασίες: •Στατικό ή Δυναμικό (Παρμενίδης vs Ηράκλειτος) • Συνεχής ή Ασυνεχής Ύλη (Αναξαγόρας vs Δημόκριτος) • Ανθρωποκεντρικό ή Μηχανιστικό (δόγμα vs Νεύτων) • Steady State ή Big Bang (Einstein vs Hubble) • Ιεραρχικό (isothermal) ή Pancakes (adiabatic) • Βαρυονικό ή Μη Βαρυονικό • HDM ή CDM • Κοσμολογικό (global order) ή Πληθωριστικό (local order) Ύλη ή Ακτινοβολία ? Συμπεράσματα


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Το Δικαίωμα του Ανθρώπου να Γνωρίζει τα Μυστικά της Δημιουργίας και Εξέλιξης του Σύμπαντος  Εισαγωγή  Στοιχειώδη Σωμάτια "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google