Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επεξεργασία σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Λογοτεχνίας (Γ λυκείου) της Ι. Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Από το Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμ. Β, ΠΕ 2 – Φιλόλογοι,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επεξεργασία σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Λογοτεχνίας (Γ λυκείου) της Ι. Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Από το Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμ. Β, ΠΕ 2 – Φιλόλογοι,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επεξεργασία σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Λογοτεχνίας (Γ λυκείου) της Ι. Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Από το Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμ. Β, ΠΕ 2 – Φιλόλογοι, σ. 53-59.

2 Page  2 1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1. Τίτλος (Θέμα) σεναρίου-σχεδίου 1.3. Σκοπός & στόχοι του σεναρίου-σχεδίου Γενικός σκοπός:……. Επιμέρους στόχοι:…… Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:…. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:…. Αξιοποίηση (ενδεχόμενη) των ΤΠΕ:…. 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό αντικείμενο:…………. Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου:………….. Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΣ:…………..

3 Page  3 1.4. Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 1.5. Εκτιμώμενη διάρκεια Ώρα έναρξης:… Διάρκεια:…………. 2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2.1. Γενική περιγραφή Α) Φάσεις διδασκαλίας:...α, β, γ, δ. Β) Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι-τεχνικές:…. Γ) Διδακτικό υλικό:… Βιβλιογραφικές πηγές:… 2.2. Υλικοτεχνική υποδομή 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4 Page  4 1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1. Τίτλος–θέμα σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Η Θεσσαλονίκη (η Ελλάδα) της περιόδου της δικτατορίας μέσα από τα μάτια του Αναγνωστάκη. Μια διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας από το 1940 ως το 1974, έτσι όπως την αποδίδει η ποιητική γραφή.

5 Page  5 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

6 Page  6 1.3. Σκοπός και στόχοι σεναρίου-σχεδίου

7 Page  7 Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ;

8 Page  8 1.4. Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος

9 Page  9 1.5. Εκτιμώμενη διάρκεια

10 Page  10 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2.1. Γενική περιγραφή

11 Page  11 Α) Φάσεις διδασκαλίας (συνέχεια…)

12 Page  12 Α) Φάσεις διδασκαλίας (συνέχεια…)

13 Page  13 Β) Κυριότεροι μέθοδοι-τεχνικές

14 Page  14 Β) Κυριότεροι μέθοδοι-τεχνικές (συνέχεια…)

15 Page  15 Β) Κυριότεροι μέθοδοι-τεχνικές (συνέχεια…)

16 Page  16 Γ) Διδακτικό υλικό http://www.youtube.com/watch?v=f_tTDYXGmV8

17 Page  17

18 Page  18

19 Page  19

20 Page  20

21 Page  21

22 Page  22 2.2. Υλικοτεχνική υποδομή

23 Page  23 3. Αξιολόγηση

24 Page  24


Κατέβασμα ppt "Επεξεργασία σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Λογοτεχνίας (Γ λυκείου) της Ι. Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Από το Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμ. Β, ΠΕ 2 – Φιλόλογοι,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google