Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εφαρμογές Πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας Μύθος ή Ανάγκη; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εφαρμογές Πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας Μύθος ή Ανάγκη; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εφαρμογές Πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας Μύθος ή Ανάγκη; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ

2 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2 Εισαγωγή Οι Σύγχρονες τάσεις στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτούν: n Μείωση Κόστους Υπηρεσιών Υγείας n Αναβάθμιση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ n Αυτοματοποίηση διαδικασιών n Ανασχεδιασμός διαδικασιών n Hospital without walls n Υποστήριξη Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

3 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 3 Τα παράδοξα n Ο χώρος υγείας εισήγαγε πολύ σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες στον 20 ο αιώνα: –Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, 3-D υπέρηχοι Αλλά και… n Σημαντικές διαδικασίες στο χώρο του νοσοκομείου γίνονται με χειροκίνητο / χειρόγραφο τρόπο

4 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 4 Υγειονομικός Χάρτης της Χώρας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Διαθεσιμότητα και γνώσεις προσωπικού Καταγραφές προσωπικού Υπάρχουσα κατάσταση εξοπλισμού Καταλογράφηση Στατιστικές προβλημάτων Στατιστικές χρήσης Προσδιορισμός χρόνου απόσυρσης Standards Τρέχον κόστος Ασφάλεια Χρόνος ζωής Ελκυστικότηταμηχανημάτων Ανάγκες ασθενών Δυνατότητα πρόσβασης Υγειονομικοί δείκτες Λοιποί παράγοντες Εθνικοί λόγοι Πολιτικοί λόγοι

5 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 5 Τεχνολογικές Εξελίξεις - Τηλεματική n Συστήματα ισχυρότερα, μικρότερα σε μέγεθος, χαμηλότερα σε κόστος n Προσωπικοί υπολογιστές (PDAs) n Δίκτυα ευρείας ζώνης, υψηλών επιδόσεων n Ασύρματες επικοινωνίες (π.χ. Wireless LAN) n Internet n Συστήματα αναγνώρισης φωνής

6 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 6 ΜΕΘ : 8-10 συσκευές/κρεβάτι Άλλες μονάδες : 4-6 συσκευές/κρεβάτι

7 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 7 Ο χώρος της υγείας n Λόγω της φύσης του παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις n Εμπλέκει μεγάλο αριθμό ατόμων –ιατρικό προσωπικό –νοσηλευτικό –διοικητικό –ασφαλιστικούς φορείς n Διακινεί μεγάλο όγκο δεδομένων

8 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 8 Περιγραφή n Βασικά στοιχεία –Ορισμοί –Δομή νοσοκομείου –Ροή Εργασιών (workflows) n Η Πληροφορική στο νοσοκομείο n Το εργαλείο για τη διοίκηση –Σύστημα Διαχείρισης Πληροφορίας (MIS) n Ανάλυση με βάση τις διαγνώσεις –Ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες (DRGs) n Ανάλυση με βάση τη λογιστική ανάλυση –Κέντρα κόστους –Γενική λογιστική n Ποιότητα στη διοίκηση –Μια αναγκαιότητα

9 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 9 Οικονομία της Υγείας n Φαύλος κύκλος: όλο και πιο ακριβά... Α. Αυξανόμενη ζήτηση (περισσότεροι ασφαλισμένοι) Β. Περισσότερη ζήτηση Γ. Υψηλότερες τιμές Δ. Μεγαλύτερο πλεόνασμα Ε. Περισσότερο κεφάλαιο ΣΤ. Υψηλότερο κόστος Καλύτερο επίπεδο ζωής, νέοι ασφαλιστικοί φορείς, νέες τεχνολογίες

10 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 10 Οικονομία της Υγείας  Άρα η μείωση του κόστους επιφέρει έλεγχο των τιμών σε ανεκτά επίπεδα. n Θέλουμε πολιτικές ελέγχου του κόστους –Σφαιρικοί νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί (global budgets) –Συστήματα μικτών περιπτώσεων (case mix) –Ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες (DRGs) –Εκ των προτέρων κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων

11 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 11 Οικονομία της Υγείας  Άρα θέλουμε κωδικοποιημένες –Ιατρικές πράξεις –Διαγνώσεις – ασθένειες n Σωστή διαχείριση –Ανθρώπων –Τεχνολογίας –Οικονομικών πόρων –Χρόνου

12 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 12 Υπολογισμός φόρτου εργασίας n : n Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων : – –430 000 - 450 000 ασθενείς / έτος / νοσοκομείο n n Γραφείο Εισαγωγών – Κίνησης: – –Εισαγωγές: 55 000-60 000 / έτος / νοσοκομείο – –Διακομιδές: 75 000-80 000 / έτος / νοσοκομείο n n Φαρμακείο – –700-800 συνταγές /ημέρα – –2000 διαφορετικά φάρμακα – –14 000 είδη υγειονομικού υλικού – –700 εντολές / ημέρα – –50 παραγγελίες φαρμάκων / ημέρα

13 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 13 Υπολογισμός φόρτου εργασίας n n Νοσηλευτικό τμήμα - Στατιστικά – –Ασθενείς » »Προέρχονται είτε από τακτικές, είτε από έκτακτες εισαγωγές και σε ετήσια βάση ανέρχονται 55.000 έως 60.000 ασθενείς – –Παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων » »Της ομάδας των καθημερινών εξετάσεων : 2.500.000/έτος » »Των απεικονιστικών εργαστηρίων των εξετάσεων : 450.000/έτος » »Των ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων : 900.000/έτος » »Των ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων : 400.000/έτος » »Όλων των άλλων τύπων εργαστηριακών εξετάσεων :80.000/έτος – –Χορηγήσεις Φαρμάκων » »Πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση 1.000.000-1.500.000 / έτος

14 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 14 Υπολογισμός φόρτου εργασίας n n Λογιστήριο – –Χρεώσεις ασθενών (εισαγωγές στο νοσοκομείο) περίπου 40.000-100.000/έτος – –Μισθοδοσία προσωπικού 24.000/έτος – –Τιμολόγια Προμηθευτών 15.000/έτος – –Χρηματικά εντάλματα 15.000/έτος – –Έκδοση επιταγών 15.000/έτος – –Εισπράξεις από ασθενείς εξωτερικών ιατρείων 300.000/έτος n n Βιοϊατρική Τεχνολογία – –1000 - 3000 ιατρικά μηχανήματα – –3 συντηρήσεις ανά έτος ανά μηχάνημα – –1 βλάβη ανά έτος ανά μηχάνημα

15 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 15 Μερικοί βασικοί δείκτες n n Νοσηλευθέντες ασθενείς /κλίνη, τμήμα, τομέα n n % κάλυψης κλινών, συνολικά, κατά τομέα, κλινική, τμήμα n n Μέση διάρκεια νοσηλείας, συνολικά, κατά τομέα, κλινική, τμήμα n n Νοσηλευθέντες ανά απασχολούμενο προσωπικό (γιατρών, νοσηλευτών) ανά κλίνη n n Ημερήσιο κόστος νοσηλείας n n Μέσο κόστος νοσηλείας ασθενών n n Κόστος κλίνης, συνολικά, κατά τομέα, κλινική, τμήμα n n Σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων νοσηλευθέντα n n Σύνολο διαγνωστικών εξετάσεων νοσηλευθέντα n n Φαρμακευτική κατανάλωση, συνολικά, κατά τομέα, κλινική, τμήμα n n % εισαγωγών σε σχέση με το σύνολο των προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία

16 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 16 Διαχείριση νοσοκομείου n Αναγκαία βήματα: –Οργάνωση νοσοκομείου »Οργανογράμματα, οργάνωση καθηκόντων προσωπικού »Μελέτη νομοθεσίας από το Κράτος »Μελέτη φόρτου εργασίας –Δημιουργία των διαγραμμάτων ροής »Χρήση εργαλείων μοντελοποίησης »Visio, UML… –Τμήμα πληροφορικής: Ο πολύτιμος σύμμαχος! »Αναφορές »MIS εργαλείο –Αλγόριθμοι μείωσης και ελέγχου δαπανών »DRGs »Αναλυτική λογιστική – Κέντρα Κόστους n Λήψη αποφάσεων

17 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 17 Πυραμιδοειδής μορφή Διαχείριση καθημερινής εργασίας Πληροφόρηση ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού Παραγγελίες Αποτελέσματα Αποτελέσματα Διαγνώσεις Ιατρικές αποφάσεις Προβλήματα Στατιστική ανάλυση Διοικητικές Αποφάσεις Βελτίωση εργαστηρίων & παροχής υπηρεσιών Πληροφόρηση της Διοίκησης

18 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 18Σχηματικά...

19 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 19 Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας n Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της υγείας - Ιατρικός φάκελος n Συστήματα παρακολούθησης Ιατρικών πρωτοκόλλων - κλινικά δεδομένα n Συστήματα επικοινωνιών στην υγεία –LIS –Τηλεϊατρική –Home care (έξυπνα κτίρια) n Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

20 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 20 Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας n Συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας βιολογικών σημάτων n Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων n Εμπειρα συστήματα - νευρωνικά δίκτυα n Αναγνώριση φωνής n Συστήματα ιατρικής εκπαίδευσης –Evidence based medicine –Βάσεις δεδομένων

21 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 21 Πληροφορική & Υγεία n Ενοποίηση υπηρεσιών υγείας: –Νοσοκομειακή Περίθαλψη - Ιατρεία - Κέντρα Υγείας –Τηλεϊατρική - Κατ’ οίκον νοσηλεία n Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατανεμημένο περιβάλλον n Προσπέλαση στοιχείων ασθενούς από διαφορετικά σημεία n Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών - Ηλεκτρονική Κάρτας Υγείας n Ασφάλεια - Προστασία Απορρήτου

22 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 22 Κατανομή Συστημάτων στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ

23 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 23 Η Χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υγεία

24 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 24 Τα γνωστικά πεδία της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Βιοϊατρική Τεχνολογία Εμβιο-μηχανική Ιατρική Τεχνολογία ΙατροτεχνολογικάΠροϊόνταΚλινικήΜηχανική ΤεχνολογίαΑποκατάστασης ΙατρικήΑπεικόνιση Βιο-ϋλικά Βιο-τεχνολογία Βιο-αισθητήρες ΙατρικήΠληροφορική Προσθετικές Συσκευές & Τεχνητά Όργανα Κλινικές & ΒιολογικέςΑναλύσεις Φυσιολογικά Μοντέλα Προσομοίωση & Έλεγχος

25 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 25 Το όραμα για τον 21ο αιώνα n Ανθρωποκεντρικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον πολίτη n Γνώση και πληροφορίες ελεύθερες με επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων n Διασυνδεσιμότητα, διανομή και ανταλλαγή δεδομένων σε σημασιολογικό επίπεδο n Υπηρεσίες τηλεματικής στην υγεία

26 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 26 Στόχος Το παρόνΤο μέλλον

27 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 27 Questions and Scenaria of Use... when? where? who should be involved? at what cost? who should pay? how? Ηealth technology (telematics networks and informatics) provide support for continuity of care and at a distance

28 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 28 Ευφυή Συστήματα n Τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα – εύκολη περιήγηση στην ιατρική πληροφορική μέσω πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων σε θέματα: •Μοριακής απεικόνισης •Κύτταρο •Άνθρωπος •Επίπεδα Πληθυσμών •Πλέγματα Υγείας n Υλικο-λογισμικό και ευφυή εργαλεία – αντιπροσώπευση και διαχείριση της γνώσης, μοντελοποίηση, εξομοίωση, απεικόνιση σύνθετων δομών δεδομένων υγείας  Έξυπνοι και επικοινωνιακοί βιοαισθητήρες – όπως μικροσυστήματα, νάνο-τεχνολογία, βιοτσίπ...

29 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 29 Services Supported by Health Technology

30 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 30 How did industry see the future? “ Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons ” Popular Mechanics, 1949 “ I think there is a world market for maybe five computers” “ I think there is a world market for maybe five computers” Thomas J. Watson, Chairman of IBM, 1943 “There is no reason anyone would want a computer at their home” K.J. Olson, Chairman of DEC, 1977

31 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 31 Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων n HIS - Hospital Information System n ΠΣΝ - Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων n Αποσκοπούν στη μέσω υπολογιστών συλλογή και οργάνωση ιατρικών, τεχνικών και διοικητικών πληροφοριών που αφορούν την υγεία και περίθαλψη ασθενών και στην ταχεία και ευέλικτη προσπέλαση και ανάκτηση αυτών n Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα – –πλήρης και χρόνο-καθορισμένη κλινική πληροφόρηση – –ευελιξία – –μερική ή πλήρης αυτοματοποίηση της συλλογής πληροφοριών – –Φιλικό γραφικό περιβάλλον πλοήγησης για τον γιατρό

32 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 32 Δημιουργία ΠΝΣ n Τεχνολογία στα νοσοκομεία –Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός »95% των εισερχόμενων πληροφοριών εξέρχονται πλέον σε ψηφιακή μορφή –Ιατρική τεχνολογία –Πληροφορική και επικοινωνίες »Οργάνωση της παροχής υπηρεσιών »Αποκέντρωση »Αύξηση αποδοτικότητας »Πολλά περιστατικά θα υποστηρίζονται κατ’ οίκον στο μέλλον με τηλεϊατρική

33 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 33 Στόχοι ενός ΠΝΣ n Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου: –Την εισαγωγή και την διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς »θα παρουσιάζει κατάλληλα όλα τα στοιχεία που αφορούν στους κρίσιμους παράγοντες περίθαλψης, την πορεία της νόσου - πάθησης κ.λ.π. –Τον συσχετισμό των στοιχείων σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ICD-10 –Την παροχή πρόσβασης σε παλαιότερα στοιχεία στο ιστορικό του ασθενούς –Μείωση της γραφειοκρατίας –Βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσομένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους. –Ελαχιστοποίηση των λαθών

34 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 34 Στόχοι ενός ΠΝΣ n Ο περιορισμός της χειρονακτικής διαδικασίας και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. –Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών –Την διασύνδεση των επί μέρους συστημάτων με ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα. –Αναβάθμιση εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος –Εξασφάλιση αποτελεσματικότητας στην διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών –Διαχείριση και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού –Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής

35 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 35 Στόχοι ενός ΠΝΣ n Η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής περίθαλψης –Την ορθολογική διαχείριση των πόρων του ιδρύματος »ελέγχους ανάλωσης υλικού »παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης κλπ –Την αποφυγή άσκοπων ιατρικών πράξεων (π.χ. μη απαραίτητης επανάληψης εξετάσεων)

36 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 36 Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων Διάγραμμα ΠΣΝ

37 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 37 Μπορούμε να βασιστούμε στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές και τους αντιπροσώπους???? ΝΑΙ ΟΧΙ

38 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 38 Ιατρικός Φάκελλος: η προϋπόθεση n Συνδέει μοναδικά τον ασθενή με ιατρικά χρήσιμη πληροφορία n Περιλαμβάνει τουλάχιστον: –Βασικό Ιατρικό + Κληρονομικό Ιστορικό –Στοιχεία νοσηλειών –Εξετάσεις - διαγνώσεις πορίσματα –Απεικονιστικά - εργαστηριακά –Φαρμακευτική Αγωγή n Εμπλουτίζεται με δεδομένα από τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

39 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 39 Ιστορική Αναδρομή –1859: Πρώτες αναφορές στην ανάγκη ιατρικού φακέλου –1971: Μέλετη δείχνει ότι το 70% των αναγκών των ιατρών δεν καλύπτονται από τους έντυπους ιατρικούς φακέλους –1960-70: Πιλοτικές & ερευνητικές εφαρμογές ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου –1984:Πρώτο πλήρες σύστημα πληροφοριακού συστήματος νοσοκομειου με ιατρικό φάκελο –1991: Πρώτη επίσημη αναφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΙΟΜ) –1994: Πρώτη προσπάθεια κατανεμημένου ιατρικού φακέλου –2000-2005: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος μέσω του Διαδικτύου;

40 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 40 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος - Ορισμοί n ΗΠΑ – Institute of Medicine, 1991 «είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια ιατρικών ή άλλων πληροφοριών με σκοπό τη παροχή ιατρικής περίθαλψης» n Υπάρχοντες όροι: –CPR: Computer-based patient record  ΗΠΑ –EMR: Electronic medical record –EPR: Electronic Patient Record  Ε.Ε. –EHR: Electronic Health Record –VPR: Virtual patient record  Web –VMR: Virtual medical record n Δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα

41 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 41 Τι Περιέχει n Περιέχει πληροφορίες όπως: –Κλινικά δεδομένα – διαγνώσεις –Νοσηλείες – Εγχειρήσεις –Τιμές εργαστηριακών εξετάσεων –Ιατρικές πράξεις –Παραπεμπτικά - Γνωματεύσεις –Ιατρικό ιστορικό – Risk Factors –Ιατρικές εικόνες –Δημογραφικά στοιχεία –Διαχειριστικά – οικονομικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών –Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

42 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 42 Πολυμεσική Οντότητα Κείμενα, Ιατρικές αναφορές Ηχο- γραφήσεις VideoHypertextΙατρικές Εικόνες

43 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 43 Αποτελέσματα μελετών n Σε μία τυπική νοσηλεία τουλάχιστον 5 φορές καταγράφονται στοιχεία ασθενούς n 30% των εξετάσεων μπορούν να αποφευχθούν με σωστή τήρηση ιατρικού φακέλου n Τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση εξόδων για φάρμακα - αναλώσιμα με μηχανογραφική παρακολούθηση διαχείρισης n Τουλάχιστον 40% εξοικονόμηση με μηχανογραφημένη χορήγηση υλικών & φαρμάκων (χρήση γραμμωτού κώδικα)

44 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 44 Επιπλέον n Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων προκαλούν ετησίως (μελέτη ΙΟΜ): –200,000 θανάτους –28% νοσοκομειακές εισαγωγές –200 Δισ. € κόστος στο Σύστημα Υγείας n 30-50% των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι δυνατόν να προληφθούν με μηχανογραφική υποστήριξη

45 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 45 Υπάρχει Λύση; Αποφυγή προβλημάτων εσφαλμένης συνταγογράφησης - έλεγχος 5 σημείων n Σωστό φάρμακο n Σωστή δόση n Σωστός ασθενής n Σωστός χρόνος n Σωστή οδός χορήγησης

46 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 46 Σύμμαχος η τεχνολογία Mobile computing: PDA + WirelessLAN n ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ανάγνωσης bar-code / smart-card n αναγνώριση φαρμάκου μέσω ανάγνωσης bar-code n μέσω ασυρματικής ζεύξης έλεγχος ορθότητας χορήγησης ( έλεγχος 5 σημείων) : rule-based συστήματα => alarm σε περίπτωση προβλήματος

47 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 47 Real-time Παραγγελία / αποτελέσματα Εξετάσεων

48 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 48 Personal Medical Digital Assistant PMDA –Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς κάθε στιγμή και από κάθε σημείο –Συνταγογράφηση - παραγγελιοδοσία –Διαχείριση εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων / αποτελεσμάτων

49 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 49 Clinical Alerting Συστήματα n Εργαλεία λογισμικού υποβοήθησης λήψης έγκαιρων και επιστημονικά ορθών αποφάσεων - βασισμένες σε μηχανισμούς "rule-based" n Real-time σύνδεση με ΙΠΣΝ και ενημερώση ιατρών για αποτελέσματα εκτός ορίων (βάσει κλινικού προφίλ ασθενούς) n Yποδεικνύουν μεταβολές του θεραπευτικού πρωτοκόλλου ή του φαρμακευτικού σχήματος.

50 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 50 Συστήματα Rule-based Do not print the test results based on Patient comment, like age, disease, pregnancy, allergy… (e.g. If patient is younger than 1 month or patient has renal disease, do not report tetracyclin) Add results according to already performed tests (e.g. if organism is sensitive to Gentamicin, Kanamicin, Tobramicin, then Insert sensitive to Amikacin, Netilmicin). Force Validation according to result or group of results (e.g. if organism is Staphylococcus Aureus and Erythromicin is sensitive and Clindamycine is resistant, then request pathologist advice)...

51 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 51 Cost- efficiency n Περιορισμός άσκοπης επανάληψης εξετάσεων n Έγκαιρη αντιμετώπιση επιπλοκών n Ουσιαστική αξιοποίηση εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού n Κατ-οίκον (και γενικώς εκτός νοσοκομείου) εποπτεία ασθενών (περιορισμός αναγκαίων νοσοκομειακών κλινών) n Aποκέντρωση κέντρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών χωρίς μείωση των επιπέδων ποιότητας (τηλεματική παρέμβαση on-time παραγόντων μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων)

52 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 52 Επιπλέον …cost- efficiency n Μείωση του κόστους μέσω του ελέγχου και της πρόληψης προβλημάτων χορήγησης φαρμάκων. => Επισημαίνει στο θεράποντα ιατρό να αποφύγει τη χορήγηση ενδοφλέβιων σκευασμάτων (που έχουν σημαντικό κόστος) εφόσον το προφίλ του ασθενή επιτρέπει τη χορήγηση αντίστοιχων από το στόμα.

53 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 53 Εξέλιξη στον Χρόνο MainframesClient - ServerWeb Solutions Ατομικά Ιατρεία Νοσοκομεία Δίκτυα Υγείας Internet

54 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 54 Μεγέθη Internet Παγκόσμιος Πληθυσμός Χρηστών Πηγή: CommerceNet/Nielsen, 2005

55 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 55 Μεγέθη Internet n Αριθμός Hosts στην Ευρώπη: 21.400.000 n Αριθμός Hosts στην Ελλάδα: 205.260 Μάιος 2005 – Ripe.net hostcount n Αποτυχημένες προσπάθειες προβλέψης για το 2006 –2002: 450.000.000 –2003: 518.000.000 –2004: 527.000.000 –2005: 749.000.000 n Στην Ελλάδα υπήρχαν 1.450.000 χρήστες το 2002, 1.830 000 το Μάρτιο του 2003 και αναμένονται να είναι 2.800.000 το 2006 Μάρτιος 2005 – CyberScan

56 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 56 Η Ιατρική «Ηλεκτρονική» Αγορά n Η.Π.Α. 50% των ιατρών έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο n Μόνο 25% αυτών κάνουν κλινική χρήση αλλά 60% έχουν διαβάσει ένα ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Harris Interactive, 2005 n Το μέγεθος της αγοράς θα είναι το 2006 470 δις$ μόνο για τις Η.Π.Α. n Το λιανεμπόριο ιατρικών προϊόντων και φαρμάκων θα 20 δις$ το 2007 από 4 δις$ σήμερα Forrester, 2005

57 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 57 Εφαρμογές στο Διαδίκτυο –Health Portals – Κατάλογοι υγείας (Caredata) –Online βιβλιοθήκες (MEDLINE) –Online mailing lists – discussion groups (MEDSCAPE) –Τηρηση προσωπικού ιατρικού φακέλου από τους χρήστες (NextMD) –Web Ιατρείο, (Healthon/WebMD) –Web based HIS (Abaton) –Δίκτυο υγείας (Careinsite) –Εκπαίδευση – distance learning (Πανεπιστήμια σε όλο το κόσμο) –Εικονική πραγματικότητα –Ιδεατός ιατρικός φάκελος (VPR)

58 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 58 Πύλες Υγείας n Health portals: χώρος πληροφοριών και εμπορικών συναλλαγών στο Internet με βασικό θέμα την Υγεία n Περιέχουν: –Λίστες συμβεβλημένων ιατρών –Ιατρικά και διαιτολογικά νέα και συμβουλές –Περιγραφή νόσων –Λιανεμπόριο ιατρικών ειδών (B2C) n Χώρος αλληλογραφίας με εξειδικευμένους ιατρούς και παροχή συμβουλών

59 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 59 Δίκτυα Υγείας n Ολοκληρωμένος χώρος αλληλεπίδρασης όλων των φορέων υγείας: –Ασθενείς –Ασφαλιστικοί φορείς –Φορείς περίθαλψης n Διακινούνται ιατρικές και οικονομικές πληροφορίες χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του πολίτη n Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων  Σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί

60 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 60 Ιδεατός Ιατρικός Φάκελος n Αποκεντρωμένη μορφή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου n Η πληροφορία είναι κατανεμημένη σε διάφορα συστήματα n Είναι αποτέλεσμα της ενοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών n Διασύνσεση με διαφανή στο χρήστη τρόπο μικρών, ετερογενών βάσεων δεδομένων n Ο Ιδεατός Ιατρικός Φάκελος είναι είναι η ιδανικότερη μορφή Ηλεκτονικού ιατρικού φακέλου.

61 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 61Προϋποθέσεις n Χρήση αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού (πχ. UML) n Ύπαρξη Γενικού μητρώου ασθενών, Master Patient Index – MPI n Όρισμός μοναδικού κωδικού αριθμού ασθενή n Καθορισμός αυστηρής πολιτικής ασφαλείας n Ύπαρξη μεταγλωτιστών μεταξύ των συνεργαζόμενων εφαρμογών –Middleware –CORBAmed (OMG) –ActiveX for Healthcare (Microsoft)

62 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 62 Master Patient Index n Ανάγκη για μια ελάχιστη κοινή δέσμη στοιχείων: n Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο n Μοναδικός κωδικός ασθενή εθνικά ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο –ΑΜΚΑ n Ημερομηνία γέννησης n Φύλλο n Λίστα με τους φορείς που διαθέτουν στοιχεία για τον ασθενή

63 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 63 Πλεονεκτήματα - 1 n Μείωση κόστους λειτουργίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων n Μείωση χρήσης έντυπου ιατρικού φακέλου n Έλεγχος της λανθασμένης συνταγογράφησης –200.000 θάνατοι στις ΗΠΑ από αλληλεπιδράσεις φαρμάκων n Μείωση επανάληψης ιατρικών εξετάσεων εως και 30% n Βελτίωση ποιότητας ιατρικής περίθαλψης

64 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 64 Πλεονεκτήματα - 2 n Κέρδος χρόνου στην αναζήτηση και συμπλήρωση στοιχείων ιατρικού φακέλου n Δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης περιστατικού, Τηλεϊατρική n Επιδημιολογικές μελέτες n Εξ’ αποστάσεως πρόσβαση σε στοιχεία ιατρικού φακέλου n Ευκολία εκμάθησης των εφαρμογών του διαδικτύου (web browsers) n Φιλικότητα του γραφικού περιβάλλοντος

65 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 65 Προβλήματα - 1 n Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ομοιογενή μητρώα ασθενών –Χρήση πολύπλοκων μεταγλωτιστών n Υπάρχουν σοβαρά θέματα προστασίας των δεδομένων –Ανάγκη για στρατηγικό σχέδιο ασφάλειας n Υπάρχουν ανοιχτά ηθικά ζητήματα –Ανάγκη για συμφωνία των εμπλεκόμενων φορέων

66 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 66 Προβλήματα - 2 n Η μεγάλη ποικιλία βάσεων δεδομένων και πρωτόκολλων n Η αντίσταση της πλειοψηφίας των ιατρών στις νέες τεχνολογίες n Έλλειψη παιδείας των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα πληροφορικής –Ανάγκη εκπαίδευσης n Ακριβές λύσεις και χρονοβόρες n Ασυμβατότητα ιατρικής κουλτούρας σε διεθνές επίπεδο

67 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 67 Μια λύση: XML n H XML (Extensible markup language) επιτρέπει τη κωδικοποίηση της πληροφορίας που διακινείται μέσω διαδικτύου. –Δημιουργία DTD αρχείων ή XML Schemas n Η πληροφορία μπορεί να παρουσιάζεται στους χρήστες με διαφορετικούς τρόπους μέσω της XSL (Extensible stylesheet language) n Χρήστες έχουν καθορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων n Πρωτότυπες εφαρμογές στην υγεία –HL7 (KONA), CEN TC 251 XML Task Force –ISIS EPR/XML (GP to GP) –Microsoft iEHCR (Biztalk Framework) –Sequoia Inc (XPS System)

68 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 68 Κωδικοποίηση-Τεκμηριωμένη Ιατρική Πράξη n n Κωδικοποίηση: Αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης ιατρικής, που επιτρέπει σε ετερογενή ιατρικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους n n Ιδιαίτερο ενδιαφέρον : Η εφαρμογή της στην Τεκμηριωμένη Ιατρική Πράξη (Evidence Based Medicine-EΒΜ), δηλαδή στην ευσυνείδητη και συνετή χρήση των υπαρχόντων στοιχείων για την λήψη αποφάσεων, που αφορούν την παροχή φροντίδας μεμονωμένων ασθενών n n Η Τεκμηριωμένη Ιατρική Πράξη αφορά την χρήση κλινικών οδηγιών πρακτικής, που έχουν αποδεδειγμένη διαγνωστική και θεραπευτική αξία

69 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 69 Κωδικοποίηση-Συμβατότητα συστημάτων / δεδομένων n Απαραίτητη για λόγους –προτυποποίησης –στατιστικοποίησης –αντικειμενοποίησης n Κωδικοποίηση διαγνώσεων ICD n Κωδικοποίηση φαρμάκων NDC n Κωδικοποίηση θεραπευτικών μεθόδων CPT - ICPM n Κατηγοριοποίηση ασθενών DRG

70 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 70ICD n International classification of diseases –Σχεδιάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) –Μόνο-αξονική κωδικοποίηση –Είμαστε στην δέκατη αναθεώρηση ή ICD-10 –Το ICD-10 έχει 21 κατηγορίες κατάταξης ενώ το ICD-9 είχε 17 –Αριθμοί κωδικοποιημένων ασθενειών: ICD-9 988 κατηγορίες, ICD-10 2035 κατηγορίες ICD-9 988 κατηγορίες, ICD-10 2035 κατηγορίες ICD-9 5712 κατηγορίες, ICD-1012160 κατηγορίες ICD-9 5712 κατηγορίες, ICD-1012160 κατηγορίες –Πληροφορίες: www.who.int www.who.int

71 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 71 DRGs n DRGs = Diagnose related Groups n ΟΔΚ = Ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες n Χρήση ICD-9 (προς το παρόν) και ICPM –Συσχέτιση διαγνώσεων με το κόστος υπηρεσιών –Συσχέτιση διαδικασιών με το κόστος n Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διοίκηση n Διαχείριση ολικής ποιότητας n Υπολογισμός επιστροφών από νοσηλείες

72 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 72DRGs n Διάφορες εκδόσεις DRG –Medicare DRG, με 23 MDC (major diagnostic categories) και 492 DRGs –AP-DRGs με 25 MDC και 641 DRGs »Νέες κατηγορίες κόστους με βάση τις επιπλοκές »Νέες κατηγορίες με βάση την ηλικία του ασθενή –APR-DRGs με 25 MDC και 1530 DRGs »Νέες κατηγορίες κόστους με βάση τη σοβαρότητα της ασθένειας και τη θνησιμότητα –AN-DRGs με 25 MDC και 900 DRGs »Αυστραλία »Ευρώπη

73 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 73DRGs n Για τη συσχέτιση με το κόστος –Ορισμός παραμέτρων »Τιμές υπηρεσιών »Μέση παραμονή σε νοσοκομείο (διάρκεια νοσηλείας) »Max καλυπτόμενες μέρες νοσηλείας –Τήρηση κανόνων ποιότητας –Κράτος ορίζει τιμές σε εθνικό επίπεδο για την επιστροφή χρημάτων από τα ταμεία για κάθε DRG με βάση το μέσο κόστος της προηγούμενης χρονιάς των ιατρικών πράξεων –Συγκρίσεις μέσων τιμών με τιμές του νοσοκομείου: έλεγχος αποδοτικότητας

74 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 74 Οφέλη από τη χρήση DRGs n Αυξημένη αποδοτικότητα n Μείωση της κατ΄επανάληψη χρησιμοποίησης υπηρεσιών n Άριστη κατανομή πόρων n Αύξηση των εσόδων n Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων n Ανασυγκρότηση της οργανωτικής και διοικητικής δομής των νοσοκομείων

75 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 75 Ηθικά ζητήματα n Ανάγκη για κώδικά ηθικής (code of ethics) –Ειλικρίνια προθέσεων –Ενημέρωση του ασθενή για τη μορφή επεξεργασίας των δεδομένων –Επεξεργασία μόνο με την αποδοχή του ασθενή –Τήρηση όλων των ηθικών κωδίκων (όρκος Ιπποκράτη, κλπ) –Προστασία του ιατρικού απορρήτου και των λοιπών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων –Μη χρήση των ιατρικών στοιχείων με σκοπό τη διάκριση κατά ομάδων ατόμων και το παράνομο οικονομικό κέρδος (πώληση προσωπικών δεδομένων τρίτων)

76 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 76 Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας n Εμπιστευτικότητα (confidentiality) n Πιστοποίηση (authentication) n Ακεραιότητα δεδομένων (integrity) n Μη δυνατότητα αποκύρηξης (non repudiation)

77 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 77 Ασφάλεια Στοιχείων n Ασφάλεια Δικτύου: –Τεχνολογία VPN (Χαμηλό κόστος, Αυξημένη φυσική ασφάλεια) –Χρήση Firewalls (2 επιπέδα από διαφορετικούς κατασκευαστές) –DMZ Zone (συνδιασμός router & firewalls) n Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων –128 bit keys, SSL v.3.0, S/MIME, DES, RSA –PKI – Windows 2000 built in. Το 2006 οι μισοί Η/Υ θα έχουν υποδομή ΡΚΙ με κόστος 40-60$ n Πιστοποίηση χρηστών (Certification authority) n Ταυτοποίηση χρήστη με τη χρήση έξυπνων καρτών ή βιομετρικών μεθόδων

78 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 78Νομοθεσία n ΗΠΑ: –Privacy Act – 1974 –Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) – 1996 n Ευρώπη: –95/46/EC – Προστασία προσωπικών δεδομένων –97/66/EC – Μετάδοση δεδομένων –99/93/EC – Ψηφιακές υπογραφές –4 Μαίου 2000 - Νέα οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου n Ελλάδα: –Νομός 2472/97 (Προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) –Άρθρο 2 – παραγρ. β, άρθρο 7 – παραγρ. δ

79 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 79 Ανάπτυξη εφαρμογών γενικότερα: Είναι πρόβλημα; n Το Standish Group αναφέρει για τα έργα ανάπτυξης λογισμικού, ότι: –το 28% στο σύνολο, απέτυχε –το 46% είναι αμφίβολο (challenged) –Μόνο το 26% ήταν επιτυχημένο n Επίσης: –Το επιπρόσθετο κόστος ήταν 189% –Τα έργα που ξανάρχισαν 94% –Η απόκλιση σε χρόνο ήταν 222% –Οι λειτουργίες που παραδόθηκαν ήταν το 61% αυτού που είχε συμφωνηθεί. www.standishgroup.com

80 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 80 Ιατρικοί φάκελοι χωρίς πληροφοριακά συστήματα που να διαλειτουργούν...

81 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 81 Πληροφοριακά Συστήματα Χωρίς «Σύστημα επικοινωνίας» Είναι... Pieter Bruegel, 1563...Ο Πύργος της Βαβέλ

82 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 82 Διαλειτουργικότητα

83 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 83HL7 n n HL7: Ένας από τους πιο ενεργούς οργανισμούς στην ανάπτυξη τέτοιων προτύπων (ANSI-accredited) n n Κύρια αποστολή του: "η παροχή προτύπων για την ανταλλαγή, τη διαχείριση και την ενοποίηση των στοιχείων που υποστηρίζουν την κλινική πρακτική και τη διαχείριση, την παράδοση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης". Με άλλα λόγια, "η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης"

84 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 84 HL7 v.2 n n Η έκδοση 2 του προτύπου HL7 — πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών στοιχείων — θεωρείται ορόσημο στην ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και είναι ευρύτατα εφαρμοσμένο σε όλο τον κόσμο.

85 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 85 HL7 v.3 n n Η έκδοση 3 του προτύπου HL7 χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφή μεθοδολογία ανάπτυξης και ορίζει ένα κατανοητό και κοινό για όλους μοντέλο πληροφορίας (Reference Information Model - RIM) που εκφράζεται σε UML και είναι η σαφής αναπαράσταση των σχέσεων ανάμεσα στα δεδομένα που ανταλλάσσουν τα μηνύματα. Επίσης παρέχει μεθόδους για τη χρήση, μέσα σε μηνύματα κωδικών και ιατρικών λεξικών, από διάφορες εξωτερικές πηγές και γενικά προσφέρει έναν αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της συμμόρφωσης μιας συγκεκριμένης υλοποίησης με το πρότυπο HL7.

86 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 86 Χωρίς την χρήση του HL7 Από αυτή την κατάσταση...

87 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 87 Με την χρήση του HL7 (αλλά χωρίς την χρήση middleware) Σ΄αυτή την κατάσταση... ή καλύτερα...

88 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 88 HL7 middleware Single information 'highway' created with the middleware Σ’ αυτήν!

89 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 89 «Υγεία για τον Πολίτη» n Εκτιμάται ότι κατά την εφαρμογή θα προκύψουν μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα κυρίως εξαιτίας: – Της έλλειψης επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας – Των γνωστών αδυναμιών του δημόσιου τομέα και της αδράνειας της Δημόσιας Διοίκησης για εύκολη αποδοχή και γρήγορη αφομοίωση των νέων αντιλήψεων και δομών που κομίζει η κάθε μεταρρύθμιση – Των αντιστάσεων της διάβρωσης του συστήματος από παγιωμένες συμπεριφορές και συμφέροντα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.

90 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 90 «Υγεία για τον Πολίτη» –Της πολυδιάσπασης και της απουσίας μηχανισμών συντονισμού και ελέγχου των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και των πηγών χρηματοδότησης –Της άναρχης χωροταξικής κατανομής των υπηρεσιών υγείας και των πεπαλαιωμένων κτιριακών υποδομών, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής –Των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από τη γεωμορφολογία της χώρας (νησιά και ορεινές περιοχές) και τη συγκέντρωση του μισού πληθυσμού στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη –Του μεγάλου πληθωρισμού γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών

91 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Αφορά διαχείριση πληροφορίας και όχι τεχνολογία • • Βρέστε εξωτερική έμπειρη βοήθεια! • • Χρειάζεται κατανόηση σε θέματα που σχετίζονται με - ορολογία, αρχιτεκτονική, patient index - δομή, ασφάλεια, απόδοση - θέματα οργάνωσης και κουλτούρας - θέματα νομικά και χρηστικά... Μάθημα 1. Εξασφάλιση καλά σχεδιασμένης στρατηγικής

92 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Βήμα-Βήμα Προσέγγιση για μεγαλύτερη Αποτελεσματικότητα I. Ξεπεράστε τον φόβο των χρηστών II. Συστήματα που βελτιστοποιούν την ήδη υπάρχουσα διαδικασία III. Συστήματα που χρειάζονται επανατοποθέτηση Προς το παρόν η βήμα-βήμα υλοποίηση είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και δεν μπορεί να εγγυηθεί ανοίγματα στο μέλλον. Αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινούνται σε αυτή την λογική. Πιο στενή παρακολούθηση των CEN, HL7/XML, CORBA MED Μάθημα 2: Ξεχάστε το υπόδειγμα των μεγάλων υλοποιήσεων

93 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Προϊόν εναντίον Υπηρεσιών Η υπηρεσία της πληροφορίας είναι πιο σημαντική, στο πόσο γρήγορα θα την έχεις και από που, παρά να αγοράσεις ένα υπολογιστή. Πόσες φορές ένα προϊόν ετοιμάστηκε βάση ενός demo ή επειδή υπήρχαν διαθέσιμοι εξωτερικοί πόροι για αγορά εξοπλισμού. Το χρονικό παράθυρο των διαθέσιμων προϋπολογισμών είναι πολύ μικρό. Χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση για την φάση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του συστήματος. Μάθημα 3: Συνεχίστε το...μην το ξεκινάτε μόνο

94 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή σε όλες τις υλοποιήσεις μετά την εγκατάσταση ( φάση απογοήτευσης) όπου η επιτυχία βασίζεται στην κρίση των «Πρωταγωνιστών» • • Εμπλοκή των «Πρωταγωνιστών», Κρατήστε την διαχείριση και τις Αρχές Δεσμευμένες ΥΠΟΣΧΕΣΗ = ΕΜΠΛΟΚΗ = ΥΠΟΣΧΕΣΗ Μάθημα 4 : Εγγύηση - Υπόσχεση των «Πρωταγωνιστών»

95 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ένα μεγάλο ποσοστό (40%?) τα καινούργια εγκατεστημένα συστήματα Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες χρηστών (γιατροί, νοσοκόμοι, διαχειριστές, ερευνητές, δημόσιες αρχές) Με πολλά διαφορετικά προσόντα και γνώσεις Και διαφορετικά ενδιαφέροντα Μάθημα 5: Μην υποβιβάζετε την αποδοχή των χρηστών

96 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Υπάρχει μια μεγάλη «γκρίζα περιοχή» όσο αφορά τα νομικά και ηθικά ζητήματα • • Με το νομικό κενό που υφίσταται και που σχετίζεται με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια δεδομένων, είναι η πιο καλή δικαιολογία για το «μποϊκοτάρισμα» του συστήματος Μάθημα 6: Διασφαλίστε την συμμόρφωση με νομικό και ηθικό πλαίσιο

97 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας • • Περισσότερες Δημόσιες Αρχές παραμένουν μακριά. Ακόμα υπάρχει καχυποψία και διαφωνίες μεταξύ της βιομηχανίας, των χρηστών και των κατασκευαστών. • • Ανάγκη να έρθουν πιο κοντά χρήστες και βιομηχανία και ανάγκη καθορισμού κανόνων «παιχνιδιού». Μάθημα 7: Κανένας εμπλεκόμενος δεν μπορεί να είναι μόνος!

98 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 98 Συμπεράσματα n Γίνονται πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία εφαρμόσιμων ιδεατών ιατρικών φακέλων n Ο χώρος της υγείας ευνοείται από τη χρήση τεχνολογιών Internet με σκοπό τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσών n Υπάρχει βούληση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη χρήση ιδεατών ιατρικών φακέλων n 88% των διευθυντών νοσοκομείων των ΗΠΑ βλέπουν να εφαρμόζεται το αργότερο μέχρι το 2010 n Η XML θα λύσει σηματικά θέματα τόσο στη μοντελοποίηση των δεδομένων όσο και στη παρουσίαση τους στον τελικό χρήστη n Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων  απαιτεί συνεχής ενημέρωση και επαγρύπνηση  απαιτεί συνεχής ενημέρωση και επαγρύπνηση

99 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 99 Κοιτώντας τα μέλλον n Δεν έχουν μέλλον οι λύσεις «out of the box» για έργα όπως αυτά του χώρου της υγείας. n Η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εργαλείων με «γνώση» των concepts της υγείας που θα επιτρέπουν την γρήγορη και αξιόπιστη ανάπτυξη εφαρμογών που θα υλοποιούν τα concepts.

100 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 100 Αύριο: Δίκτυα Υγείας – ΟΠΣΥ - IASYS Υπηρεσίες στον Πολίτη Υπηρεσίες στον Πολίτη Σεβασμός στον Επαγγελματία Υγείας Σεβασμός στον Επαγγελματία Υγείας Είμαστε ακόμα εδώ… …Για την επιτυχία των έργων τον σημαντικότερο ρόλο έχουν οι τελικοί χρήστες : ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ. Σήμερα: Νησίδες Πληροφορικής Ένας Μακρύς Δρόμος…

101 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 101 Διαφορετικά, θα προσπαθούμε το αδύνατο... Attempting the impossible, Rene Magritte, 1923


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εφαρμογές Πληροφορικής στις Υπηρεσίες Υγείας Μύθος ή Ανάγκη; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google