Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ 966 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ 966 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ 966 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΩΝ:  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2

3  Δημιουργήθηκε στο NEW UNIVERSITY OF LISBON, FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY από τον Vitor Duarte Teodoro και εξελληνίστηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (με τη συμμετοχή της ομάδας ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ)  Ανοιχτού τύπου Περιβάλλοντος-εργαλείο για modeling, πειραματισμό,simulation  Εύκολο στην μάθηση και τη χρήση  Άμεσα προσαρμόσιμο  Δυνατότητες διερευνητικές μάθησης 3

4  Κατασκευαστής: Key Curriculum Press Εξελληνισμός: Εκδόσεις Καστανιώτη και την Πληροφορική Τεχνογνωσία  ανοιχτό περιβάλλον διερεύνησης μάθησης  Εκπαιδευτικό εργαλείο με απεριόριστο αριθμό εφαρμογών  Δυνατότητα Direct manipulation δηλ. τη δυνατότητα της άμεσης διαχείρισης των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων και την επεξεργασία των γεωμετρικών και εννοιών ολιστικά και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 4

5  Κατασκευαστής : Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  Δωρεάν διάθεση και αναπαραγωγή  Προσφέρει εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εστιασμένων εφαρμογών «Μικρόκοσμοι»  Πλεονεκτήματα 1. Σύνθεση Μικρόκοσμων δικής τους έμπνευσης ή και τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων 2. Επαναχρησιμοποίηση δομών και κατασκευών με όφελος μικρό χρόνο ανάπτυξης πρωτοτύπων και ελαχιστοποίησης προσπάθειας χρόνου δηλ. ΚΟΣΤΟΥΣ 3. Η χρήση Ψηφίδων δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν συνδυαστικές λειτουργίες που δεν ήταν εφικτές με προηγούμενες μεθόδους ανάπτυξης ή και να συνδυαστούν «ξένα» περιβάλλοντα σε ενιαία λειτουργικά σύνολα 4. Ο ρόλος των τεχνικών «περιορίζεται» και αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενο, την παιδαγωγική προσέγγιση, τον τρόπο παρουσίασης, πλοκής και συμπεριφοράς του Μικρόκοσμου. 5

6  Κατασκευαστής : Πληροφορική Τεχνολογίας  Χρησιμοποιεί τη Γη ως αντικείμενο πειραματισμού για να μελετήσει: Α) Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Β) Μαγνητικά πεδία Γ) Την κίνηση των δορυφόρων Δ) Τον υπολογισμό ακτίνας της Γης  Οι Μικρόκοσμοι που αντιστοιχούν τα παραπάνω θέματα: a) ΙΑΣΩΝ b) GILBERT c) NEWTON d) ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ  Χρησιμοποιεί την τεχνική ψηφίδων για την υλοποίηση του τοπικού λογισμικού  Ο πυρήνας συνεργάζεται με την Ψηφίδα της βάσης Δεδομένων( του ΙΤΥ) και τα περιβάλλοντα Microsoft Office και Internet Explorer  Για το εξ αποστάσεως ΓΑΙΑ υλοποιείται υπηρεσία WWW με σελίδες html, hyperlinks, e-mail και ειδικά προγράμματα για τη διαχείριση των δεδομένων 6

7  Κατασκευαστής : Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικών Θετικών Επιστημών  Αντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης  Επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης μοντέλων  5 βασικές συνιστώσες: 1. Το «χώρο των Προβλημάτων –Καταστάσεων» 2. Το «χώρο Δοκιμής του Μοντέλου» 3. Το «Ντοσιέ Σημειώσεων» 4. Την «Εγκυκλοπαίδεια : Μοντέλα της Επιστήμης»  Στόχοι 7

8  Κατασκευαστής : EXODUS A.E.  Έχει μορφή σπονδυλωτή (modular) και αντικειμενοστραφή (object- oriented) ενώ σε ορισμένα τμήματα χρησιμοποιεί «ψηφίδες»(components)  Χρησιμοποιεί τεχνολογία Active X, βασική γλώσσα υλοποίησης των components ήταν η Java της Microsoft, J++  Συνδυάζει όχι μόνο συγκεκριμένες έννοιες (φυσικής, μαθηματικών, βιολογίας ) αλλά συνεισφέρει σε μία σφαιρική αντιμετώπιση των εν λόγω εννοιών. 8

9  Κατασκευαστής: Εκπαιδευτήρια Δούκα Α.Ε.  3 μικρόκοσμοι του λογισμικού : 1. Ο μικρόκοσμος των διακοσμητικών μοτίβων 2. Ο μικρόκοσμος του αρχιτέκτονα 3. Ο μικρόκοσμος του Escher  Αποτελείται από Δημιουργό Μοντέλων α. τοπικό λογισμικό Σχεδιαστή Μωσαϊκών Γεννήτρια Μοτίβων Το Κέντρο Πληροφόρησης β. διαδικτυακό λογισμικό Το Κέντρο Αλληλεπίδρασης και Παρεμβάσεως Το Κέντρο Επικοινωνίας 9

10  Κατασκευαστής : Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών  Υποστηρίζεται από Η/Υ και δίκτυο  Μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαθητή κ καθηγητή του ίδιου ή άλλου σχολείου.  Μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες που παραπέμπουν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 10

11  Κατασκευαστής: Γρ. Κωσταντόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.- KEYSTONE  Αναφέρεται σε έννοιες : 1. πιθανότητας 2. Σχετικής συχνότητας 3. Τυχαίας μεταβλητής 4. Μαθηματικής ελπίδας 5. Διασποράς 6. Τυπικής Απόκλισης 7. Δυωνυμικής Κατανομής 8. Στατιστικής 9. Αθροιστικής Συχνότητας 11

12  Κατασκευαστής: MLS Πληροφορική Α.Ε.  Χρησιμοποιεί MS Excel 97 και χωρίζεται σε : Α)δεδομένα Β)Επεξεργασία Γ)Παρουσίαση Δεδομένων  Στόχοι: 1. Κατανόηση και Αποσαφήνιση των εννοιών 2. Εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα της Στατιστικής και ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της Στατιστικής Μεθοδολογίας 12

13  Κατασκευαστής : 1. «Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων Ευρείας Χρήσης για τη Γενική Παιδεία : ο Υπολογιστής μέσο Διερεύνησης, Έκφρασης Ιδεών και Επικοινωνίας, για Όλους στο Σχολείο ( Υ.Δ.Ε.Ε.Σ.)», Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ||, 6013/95, #726, Γ.Γ.Ε.Τ., 1995-1998 και 2. Ε42: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ- Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  Σκοπός : «Να προάγουν την Ενεργό Συμμετοχή των μαθητών στη Μαθησιακή Διαδικασία, τη Διερεύνηση Μάθησης και την Επικοινωνία» 13

14 3.Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά Μαθηματικά Λογισμικά 1. Ιδιωτικά  Magma  Mathcad  Mathematica  Mupad  Maple  Matlab 2. Ελεύθερα  Axiom  Gnu Plot  Graphcalc  Newt  Sage  SciLab  SciPy  Tarsia  Gnu Texmacs  Calc  Graph  Geogebra  Pari/gr  Maxima 14

15 4.Έρευνα και Ανάλυση Όνομα Λογισμικού Βαθμίδα Εκπαίδευσης Πού έχει αποσταλεί Πιστοποίηση – Έγκριση Π.Ι Άδεια Χρήσης Για Όλα τα σχολεία Περιορισμοί στην Άδεια χρήσης ΓΛΤΕΕ ModellusΧΧΧ350 σχολείαΝαι σε όλα τα σχολεία* ΧΌλα τα σχολεία ** The Geometer’s Sketchpad ΧΧ345 σχολείαΝαι σε όλα τα σχολεία -350 σχολεία Κίρκης ΠρωτέαςΧΧΣε όλα τα Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια *** Ναι σε όλα τα σχολεία * ΧΌλα τα σχολεία ** ΙΡΙΣΧΣε όλα τα Γυμνάσια Ναι σε όλα τα σχολεία * ΧΌλα τα σχολεία ** ΧελωνόκοσμοιΧΧΣε 100 σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Έχει σταλεί για πιστοποίηση ΧΌλα τα σχολεία ** Περιβάλλον E-Slate (Πρώην ΑΒΑΚΙΟ) ΧΧΣε 100 σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Έχει σταλεί για πιστοποίηση ΧΌλα τα σχολεία ** 15 * ( μόνο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ), ** (τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας ), *** ( Γυμνάσια (1892) και Ενιαία Λύκεια (1303) της χώρας)

16 16 Όνομα Λογισμικού Βαθμίδα ΕκπαίδευσηςΠού έχει αποσταλεί Πιστοποί ηση – Έγκριση Π.Ι Άδεια Χρήσης Για Όλα τα σχολεία Περιορισ μοί στην Άδεια χρήσης ΓΛΤΕΕ Διαστημικό σχολείο Χ Σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ναι για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία Χ Όλα τα σχολεία ** Μικρόκοσμοι των Διανυσμάτων Χ Σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ναι για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία Χ Όλα τα σχολεία ** Γαία Χ Σε πάνω από 100 σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ναι για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία - Σχολεία ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δημιουργός Μοντέλων Χ Σε πάνω από 100 σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ναι για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία - Σχολεία ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Στατιστική Χ Σε 15 Ενιαία Λύκεια Ναι σε πιλοτική αξιοποίηση στα 15 σχολεία του ΕΛΠΗΝΟΡΑ Χ Όλα τα σχολεία ** * (μόνο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), ** (τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός επικράτειας), *** (Γυμνάσια (1892) και Ενιαία Λύκεια (1303) της χώρας)

17 4.2Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 4.2.1 Χρήση Η/Υ και διαδικτύου 4.2.2 Χρήση του Η/Υ off- line και on-line 17 Έχει κάποια εκπαίδευση στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου Δεν έχει καμία εκπαίδευση στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ΕΛΛΗΝΕΣ : 12% off-line 6% on-line Μ.Ο ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 65% off-line 36% on-line

18 4.2.3. Μαθητές ανά Η/Υ 4.2.4.Χρήση Η/Υ για γενική χρήση 18. ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ 17. Ελλάδα 14. Γερμανία 95% Γερμανία 39% Πορτογαλία 12% Ελλάδα 18

19  Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού λογισμικού πρέπει να είναι η μάθηση  Απαιτείται να συμπληρωθεί ο τρόπος κατάρτισης των μελλοντικών εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με τη διδακτική των νέων τεχνολογιών ως μέσα εκπαίδευσης.  Πρέπει να αρχίζει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  Η έλλειψη εξοπλισμού στα σχολεία και η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και κυρίως εκπαιδευτικών με άρτια γνώση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των νέων επικοινωνιών δεν πρέπει να υφίστανται!  Ο εκπαιδευτικός ήταν και θα παραμείνει αναντικατάστατη πηγή έμπνευσης, ζωντανό παράδειγμα για τους μαθητές του και καμία τεχνολογία δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό.

20 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!! 20


Κατέβασμα ppt "ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ 966 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google