Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Τα σχολεία συναντούν και αξιοποιούν τις τηλεματικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Τα σχολεία συναντούν και αξιοποιούν τις τηλεματικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 «Τα σχολεία συναντούν και αξιοποιούν τις τηλεματικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΔ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΥπΕΠΘ

3 Ατζέντα Στόχοι Μοντέλο υλοποίησης Αρχιτεκτονική δικτύου και υπηρεσίες
Πρόοδος υλοποίησης Συμπεράσματα

4 Για την εκπαίδευση του αύριο...
Ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών Αύξηση επιδόσεων/μείωση κόστους Γενικευμένη ψηφιοποίηση Ρόλος πολυμέσων και διαδικτύου Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων Άρση περιορισμών λογισμικών και διεπαφών χρήσης Δημιουργία εφαρμογών από τη βάση Κίνητρα στην εκπαιδευτική κοινότητα Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ταχύτητα τεχνολογικών εξελίξεων Φαινόμενο αχρήστευσης γνώσεων Συνεκτικές στρατηγικές εκπαίδευσης στο χρόνο Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο επίπεδο ανάπτυξης των ΤΠΕ και στις χρήσεις που έχουν καταστεί δυνατές και προοδευτικά προσπελάσιμες από το πλατύ κοινό. Πάντως ο ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας δυσχεραίνει τη διατήρηση της αναγκαίας απόστασης από την οργανωτική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση των χρήσεων. Σε αντίθεση με την ταχύτητα των πολλαπλών τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και του φαινομένου της αχρήστευσης που ακολουθεί τις καινοτομίες, ο χρόνος της εκπαίδευσης είναι μεγάλος. Σε αυτό το πλαίσιο, αν και οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν μπορούν ούτε να προβλεφθούν πλήρως ούτε να ελεγχθούν πρέπει να τις προσεγγίσουμε καλύτερα προκειμένου να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες που προσφέρονται έχοντας πλήρη επίγνωση των ορίων τους και να αναπτύξουμε συνεκτικές στρατηγικές μέσα στο χρόνο.

5 Εισαγωγικά… Κύριοι Στόχοι ΠΣΔ: Υλοποιείται με τη συνεργασία:
Δημιουργία δικτυακού κορμού Διασύνδεση όλων των σχολείων στο εκπαιδευτικό δίκτυο Ανάπτυξη, παροχή & υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών Υποστήριξη χρηστών Υλοποιείται με τη συνεργασία: Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 Ερευνητικών Κέντρων 8 Πανεπιστημίων 2 Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

6 Χρηματοδότηση Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία δικτύου σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. Χρηματοδότηση από Β’ και Γ’ ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας ( Συνολικός προϋπολογισμός ( ): 44 ΜΕυρώ

7 Φορείς Υλοποίησης

8 Περιοχές Ευθύνης

9 Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)
Δομή Οργάνων ΠΣΔ Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) Διαχειριστική Περιοχή 1 ΔΟ 1 Διαχειριστική Περιοχή 2 ΔΟ 2 Διαχειριστική Περιοχή12 ΔΟ 12 ΚΕΔΟ Επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου και Δεοντολογίας (ΕΠΠ) Επιτροπή Διαχείρισης Περιεχομένου και Δεοντολογίας Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) Διοικούσα Επιτροπή: Διοίκηση έργου, στρατηγική και αποφάσεις Τεχνική Επιτροπή: Τεχνικές οδηγίες, ευθύνη για καλή λειτουργία Κεντρική Διαχειριστική Οντότητα (ΚΕΔΟ): 2ου επιπέδου τεχνική υποστήριξη, συντονισμός των ΔΟ Διαχειριστικές Οντότητες (ΔΟ): 1ο επίπεδο helpdesk, διαχείριση δικτύου περιοχής ευθύνης Επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου (ΕΠΠ):Ορισμός πολιτικής σε θέματα περιεχομένου στο ΠΣΔ Επιτροπή Διαχείρισης Περιεχομένου (ΕΔΠ):Εφαρμογή πολιτικών περιεχομένου στο ΠΣΔ

10 Αρμοδιότητες Φορέων Υλοποίησης
Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού με διαδικασίες ανοικτών διαγωνισμών Σχεδιασμός και επίβλεψη υλοποίησης δικτυακών υποδομών σε εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών Διαχείριση και λειτουργία δικτύου Τεχνική υποστήριξη σχολείων και χρηστών

11 Εξασφαλίζονται… Ολοκλήρωση της δικτύωσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το σχεδιασμό του eEurope Ισότιμη κάλυψη όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων Καθημερινή υποστήριξη των σχολείων από φορείς που βρίσκονται δίπλα τους Ισχυρές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης Ενδυνάμωση των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος Ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων Μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμες υποδομές του ΥΠΕΠΘ Βιωσιμότητα υποδομών και υπηρεσιών

12 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Υποστήριξη της μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον Συνεργασία ομάδων, γεωγραφικά διασκορπισμένων Πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις – λύσεις, κλπ) Ευέλικτη αναζήτηση πιστοποιημένα χρήσιμων πληροφοριών Δημιουργία & διανομή παρουσιάσεων, σεμιναρίων & διαλέξεων Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων Επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού

13 Δέσμες Δράσεων ΥπΕΠΘ στην ΚτΠ

14 Δέσμες Δράσεων στην ΚτΠ

15 Δικτυακός Κορμός Δίκτυο Κορμού: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Δίκτυο Διανομής : 51 κόμβοι 9 κύριοι 42 δευτερεύοντες 75 routers, 71 servers, μεγάλος αριθμός τηλ/κών κυκλωμάτων και κατάλληλα λογισμικά Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: ένας από τους μεγαλύτερους δικτυακούς παρόχους στη χώρα

16 Τρόποι Σύνδεσης Σχολείων
ISDN ( kbps) Μισθωμένα Κυκλώματα (0,128–2Mbps) PSTN dialup (56 kbps) Ασύρματες Ζεύξεις (2-10 Mbps) VDSL (10-18 Mbps, πιλοτικά) ADSL (512/128 kbps, πιλοτικά)

17 Θύρες & Τεχνολογίες Πρόσβασης

18 Δράσεις Ασύρματης Δικτύωσης
Αξιοποίηση θετικών αποτελεσμάτων από πιλοτικές δράσεις (Ρέθυμνο και Ιωάννινα, 2001) Δημιουργία 13 ασύρματων νησίδων (Αθήναx3, Θεσσαλονίκηx2, Καλαμάτα, Σύρος, Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Χανιά) Κάλυψη 250 μονάδων με ευρυζωνική πρόσβαση Συνολικός προϋπολογισμός: 1,040 MΕυρώ Υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας (10 Mbps ονομαστικά ανά ζεύξη) Εκπομπή στην ελεύθερη μπάντα ISM (2,400 – 2,4835 GHz) Τεχνική μετάδοσης Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Υποστήριξη τεχνολογιών Point-To-MultiPoint και Point-To-Point

19 Αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου

20 Αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου

21 Οφέλη ασύρματη δικτύωση
Δραματική αύξηση ταχύτητας διασύνδεσης (~δεκαπλασιασμός) Βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας των σχολείων με το ΠΣΔ και μεταξύ τους Δυνατότητα πρόσβασης των σχολείων σε νέες προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες Σημαντική εξοικονόμηση τηλεπικοινωνιακών τελών

22 Κατηγορίες Χρηστών Η πιστοποίηση των χρηστών είναι μία ισχυρή απαίτηση, λόγω του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του δικτύου: Κατηγορίες: Σχολικές Μονάδες Διοικητικές Μονάδες Εκπαιδευτικοί Μαθητές Διοικητικό Προσωπικό

23 Υπηρεσίες σε λειτουργία
Σύνδεση στο δίκτυο (Connectivity, Dial-up) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (POP3, IMAP, web-mail) Διακομιστής διαμεσολάβησης (Proxy/Cache) Έλεγχος Περιεχομένου (Web-Filtering) Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων (Web-Page Generator) Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web-Hosting) Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) Δικτυακός τόπος (

24 Υπηρεσίες σε λειτουργία
Χώροι συζήτησης ( Newsgroups (news.sch.gr) Υπηρεσία καταλόγου (Directory Service) Προσωπικό ημερολόγιο Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων Διαχείριση Χρηστών Αυτόματη εγγραφή εκπαιδευτικών Στατιστικά ( Voice over IP (παρέχεται πιλοτικά) Υποστήριξης χρηστών Help-Desk

25 Έλεγχος Περιεχομένου

26 Δικτυακός Τόπος

27 Help-Desk μέσω Web

28 Χώροι Συζήτησης

29 Στατιστικά Χρήσης

30 Υπηρεσίες σε δοκιμή Τηλεδιάσκεψη Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Video on Demand – VoD

31 Εξοπλισμοί και Δικτύωση
Στόχος για το 2004 Ένας υπολογιστής ανά 10 μαθητές για κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κατάλληλος εξοπλισμός που κάνει προσβάσιμους τους Η/Υ από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Δικτύωση όλων των σχολικών & Διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΠΘ, με ταχύτατες συνδέσεις Ευρυζωνικής Τεχνολογίας Κέντρα ΠΛΗΝΕΤ: Τεχνική υποστήριξη όλων των σχολικών εργαστηρίων Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, Χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων Εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με τις ΤΠΕ

32 Δικτύωση σχολικών μονάδων

33 Μαθητές/ΗΥ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

34 Μαθητές/ΗΥ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

35 Συνδεδεμένες σχολικές μονάδες
Βαθμίδα Εκπαίδευσης Σύνολο Δικτυωμένων Μονάδων Σύνολο Μονάδων Ποσοστό Δικτύωσης Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία) 285 5.667 5,0 % Πρωτοβάθμια (Δημοτικά) 3.603 5.974 60,3 % Δευτεροβάθμια 3.664 100 % Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΙΕΚ) 141 Ενημέρωση:

36 Συνδεδεμένες διοικητικές μονάδες
Βαθμίδα Εκπαίδευσης Σύνολο Δικτυωμένων Μονάδων Διευθύνσεις & Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 251 Διευθύνσεις & Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 185 Σχολικές Βιβλιοθήκες 449 Γραφεία ΣΕΠ 210 Επαγγελματική Κατάρτιση (ΚΥ ΟΕΕΚ) 50 ΣΥΝΟΛΟ 1.145 Ενημέρωση:

37 Λογαριασμοί

38 Προσωπικοί λογαριασμοί εκπαιδευτικών

39 Υποστήριξη Χρηστών Υποστηρίζονται: Τρόπος παροχής: Ωράριο:
Όλα τα συνδεδεμένα σχολεία (7.693) Όλες οι συνδεδεμένες διοικητικές μονάδες (1.145) Μεμονωμένοι χρήστες (14.712) Τρόπος παροχής: Τηλεφωνικά Με FAQs στη διεύθυνση Με τεχνικά εγχειρίδια Ωράριο: 8.30 – τις εργάσιμες ημέρες Ενημέρωση Στοιχείων:

40 Διεκπεραιωμένα δελτία ανά επίπεδο υποστήριξης και ανά έτος

41 Δορυφορική Διασύνδεση Κινητών Βιβλιοθηκών ΥπΕΠΘ

42 Δράσεις σε εξέλιξη Δίκτυο Διανομής Δίκτυο Πρόσβασης
Διαρκής αναβάθμιση με αναφορά το ΕΔΕΤ-2 Δίκτυο Πρόσβασης Σύνδεση με ADSL (Α’ φάση:500 σχολεία) Σύνδεση όλων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δικτυακές Υπηρεσίες Νέες τηλεματικές υπηρεσίες Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών εργαστηρίων Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης Υποστήριξη (Help-Desk) Αναβάθμιση συστήματος εξυπηρέτησης χρηστών

43 Συμπεράσματα Ανάπτυξη από το ΥπΕΠΘ του εθνικού ενδοδικτύου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιτυχημένη υλοποίηση λόγω της καλής συνεργασίας μεταξύ ΥπΕΠΘ, Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΕΔΕΤ και σχολικών κοινοτήτων Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Αξιοποίηση εθνικών υποδομών (ΕΔΕΤ) Ελαχιστοποίηση λειτουργικών δαπανών Ευρεία γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών στα σχολεία Αξιοποίηση και ενδυνάμωση ανθρώπινων δικτύων Περιβάλλον διερεύνησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου Προωθεί την παιδαγωγική καινοτομία & αξιοποίηση

44 Σας ευχαριστώ.... … για την προσοχή σας!
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ή επικοινωνήστε μαζί μου στο

45


Κατέβασμα ppt "«Τα σχολεία συναντούν και αξιοποιούν τις τηλεματικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google