Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια διαφυλική προσέγγιση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια διαφυλική προσέγγιση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια διαφυλική προσέγγιση»
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”       Θέμα: «Το ανθρώπινο δυναμικό των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων στο Νότιο Αιγαίο- Μια διαφυλική προσέγγιση» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Πέρσα Φώκιαλη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Χριστίνας Κωνσταντινίδου

2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

3 Εισαγωγή «Συχνά η επιλογή του ολιγοθέσιου σχολείου είναι μια επιλογή ανάμεσα στην εκπαίδευση και την παντελή απουσία εκπαίδευσης. Δεν είναι λύση δεύτερης ποιότητας» (Brunswic & Valerien, 2004). Τα ολιγοθέσια σχολεία είναι αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής στρατηγικής που στόχο της έχει την εκπαίδευση όλων των πολιτών.

4 Ολιγοθέσια σχολεία Ειδικά στην Ελλάδα, τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία αποτελούσαν ως το 1994 την πλειοψηφία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Παπασταμάτης, Μπρούζος, 2002).

5 Το αντικείμενο της έρευνας
Τα ολιγοθέσια σχολεία : οι συνθήκες λειτουργίας και οι λόγοι ύπαρξής τους ειδικά σε περιοχές όπως είναι αυτή του Νοτίου Αιγαίου. Ανάπτυξη ακαδημαϊκού διαλόγου με αναφορές στα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων. Ο σύνθετος ρόλος που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τα ολιγοθέσια σχολεία .

6 Στοχοθεσία έρευνας Στόχος της έρευνας είναι η τεκμηρίωση προτάσεων για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Σκοπός της είναι η βελτίωση της λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός τους και η εναρμόνισή τους με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα. Για όλα τα προαναφερθέντα η έρευνα απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως Προϊστάμενοι/ ες των ολιγοθέσιων σχολείων του Νοτίου Αιγαίου καθώς είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στη λειτουργία τους.

7 Κεφάλαια Έρευνας I Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση επιστημονικών καταγραφών για το ρόλο του/της Διευθυντή/ριας σε ένα Δημοτικό Σχολείο και την ισχύουσα κατάσταση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο καθώς και αναφορά θεωρητικών προσεγγίσεων των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ. Κεφάλαιο 3: Ανάλυση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο (λόγοι ίδρυσης, προβλήματα, πλεονεκτήματα, ΤΠΕ).

8 Κεφάλαια Έρευνας II Κεφάλαιο 4: Τα ζητήματα που απορρέουν από τον εκπαιδευτικό και διοικητικό-ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών και ανάλυση του ισχύοντος ερευνητικού πλαισίου για τους/ τις Διευθυντές των ολιγοθέσιων σχολείων. Ο ρόλος του φύλου στο μοντέλο διοίκησης του ολιγοθέσιου σχολείου Κεφάλαιο 5: Περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας (ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα, ερευνητικό εργαλείο, τρόπος συλλογής δεδομένων, μεθοδολογικοί προβληματισμοί, πληροφορίες για τον πληθυσμό).

9 Κεφάλαια Έρευνας III Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων.
 Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα έρευνας (αδυναμίες έρευνας, δυνατότητες επέκτασης, προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας ολιγοθέσιων σχολείων).

10 Κεφάλαιο 2 Ο/Η Διευθυντής/ρια στο Δημοτικό σχολείου
Κεφάλαιο 2 Ο/Η Διευθυντής/ρια στο Δημοτικό σχολείου

11 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ
Οι Διευθυντές/ριες καλούνται να : έχουν όραμα για το σχολείο τους ανακαλύψουν μορφές ηγεσίας ικανές να διασφαλίσουν και να προάγουν τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

12 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ I
Οι Διευθυντές/ριες καλούνται να : εφαρμόσουν αρχές παρακίνησης των εκπαιδευτικών και των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας εμπνεύσουν το μαθητικό πληθυσμό ανοίξουν το σχολείο στην τοπική κοινωνία διαδραματίσουν αποφασιστικό και ενεργητικό ρόλο στη σχολική κοινότητα

13 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ II
Οι Διευθυντές/ριες καλούνται να : διεγείρουν τη φαντασία και τον ενθουσιασμό επιβραβεύουν την προσπάθεια και τις ιδέες αυτών των μελών προκειμένου να παράγουν ποιοτικότερο και πρωτοπόρο έργο.

14 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ III
Ο/η Προϊστάμενος/η: καταμερίζει την εργασία και τις ευθύνες και σε άλλα μέλη του συλλόγου ή της ευρύτερης κοινότητας. συνεργάζεται με πολλούς φορείς της τοπικής κοινωνίας και του Υπουργείου Παιδείας και γενικά οργανώνει την υλοποίηση τους. επιβλέπει και ελέγχει την πορεία του σχεδιασμού και την ορθότητα των αποφάσεων που εφαρμόζει. αξιολογεί και τη δουλειά των υφισταμένων του/της, αν υπάρχουν, και τα αποτελέσματα των στόχων του/της.

15 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ IV
Ο/η Προϊστάμενος/η λειτουργεί ως : εκπαιδευτικός, ούτως ώστε το εκπαιδευτικό έργο του να δώσει τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα. συντηρητής του κτιρίου και της βιβλιοθήκης. αναζητητής πόρων και παροχών. συντονιστής του σχολικού και διδακτικού έργου. διεκπεραιωτής νομοθετικών και γραφειοκρατικών θεμάτων . εισηγητής καινούριων τεχνολογιών και μεθόδων.

16 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ V
Ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, ελέγχει και αξιολογεί ένας/μία Προϊστάμενος/η μπορεί να είναι: Αυταρχικός/ή, όπου η διαδικασία που ακολουθεί αγνοεί πλήρως την άποψη των υφιστάμενων του/της. Δημοκρατικός/ή, όπου κατόπιν συνεδρίασης με όλα τα μέλη του συλλόγου και άλλους φορείς και παράγοντες καταρτίζονται πλάνα αλλά διατηρεί το προνόμιο της τελικής απόφασης.

17 Η σχολική διοίκηση στα πλαίσια των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ VI
Συναινετικός/ή, όπου η γενική επιταγή και ανάγκη καθρεφτίζονται στον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του/της και Εξουσιοδοτικός/ή όπου αποποιείται των ευθυνών του/της μοιράζοντας τις ευθύνες και τα καθήκοντα σε άλλους.

18 Ο διάλογος γύρω από το ρόλο του/ της Διευθυντή /ριας στο Δημοτικό Σχολείο I
Η συζήτηση για τους/τις Διευθυντές/ριες εστιάζεται κυρίως: στο ρόλο τους ως μάνατζερ και στην κατάρτιση, τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. στο βαθμό απασχόλησής τους σε διδακτικά καθήκοντα στις διαδικασίες επιλογής, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου των Διευθυντών/ντριών και τη θητεία τους.

19 Ο διάλογος γύρω από το ρόλο του/ της Διευθυντή /ριας στο Δημοτικό Σχολείο II
Η συζήτηση για τους/τις Διευθυντές/ντριες εστιάζεται κυρίως: στον ηγετικό ρόλο και το στυλ ηγεσίας τους. στη διαφοροποίηση του τρόπου άσκησης της διοίκησης σε σχέση με το φύλο.

20 Ο ρόλος του/ της Διευθυντή/ριας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο I
Ο ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας είναι διπλός καθώς ασχολείται τόσο με θέματα που αφορούν την ηγεσία του σχολείου όσο και με θέματα που αφορούν ένα διορισμένο υπάλληλο των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008).

21 Ο ρόλος του/ της Διευθυντή/ριας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο
Στην πραγματικότητα ο/η Διευθυντής/ντρια καλείται να προωθήσει σκοπούς: γενικούς (καθορίζονται από την πολιτεία ) και ειδικούς (εμπίπτουν σε μεγάλο μέρος στην αρμοδιότητα του/της Διευθυντή/ντριας και του συλλόγου διδασκόντων).

22 Ο ρόλος του/ της Διευθυντή/ριας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο
Το πλαίσιο δράσης ενός/μιας Διευθυντή/ριας μιας σχολικής μονάδας είναι πολυδιάστατο. Καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα πολύ απαιτητικό διοικητικό έργο που αφορά αρμοδιότητες όπως: η τήρηση και ενημέρωση των υπηρεσιακών βιβλίων του σχολείου η αρχειοθέτηση εγγράφων η διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας η προμήθεια αναλώσιμου υλικού η κατανομή τάξεων κ.ά.(Κατσαρός, 2006)

23 Ο ρόλος του/ της Διευθυντή/ριας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο I
Επίσης, στα καθήκοντα των Διευθυντών στο ελληνικό δημοτικό σχολείου συμπεριλαμβάνονται: η διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων τα διδακτικά καθήκοντα η επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα και τις διοικητικές αρχές ο σχεδιασμός- προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων- οργάνωση- αξιολόγηση

24 Ο ρόλος του/ της Διευθυντή/ριας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο II
Όλα τα παραπάνω σκιαγραφούνται χαρακτηριστικά από τον Σαΐτη (2008) που αναφέρει ότι οι τρεις σημαντικότεροι ρόλοι τους οποίους καλείται να διαδραματίσει ο/η διευθυντής/ντρια μιας σχολικής ομάδας είναι οι ακόλουθοι: Οργανωτής Επόπτης Εκπαιδευτής

25 Φύλο και διεύθυνση σχολικής μονάδας I
Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, που παραστατικά περιγράφει τη γυναικεία κάθετη υπο-αντιπροσώπευση, αποτελεί μια πραγματικότητα και στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες των Tallerico (2000) και Mertz (2006), η αντιπροσώπευση των γυναικών μειώνεται όσο ανεβαίνουμε στην εκπαιδευτική διοικητική ιεραρχία και το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια.

26 Φύλο και διεύθυνση σχολικής μονάδας II
Η υποαντιπροσώπευση αυτή, με βάση στατιστικά στοιχεία ερευνών δεν φαίνεται να οφείλεται στην ανεπαρκή εκπαιδευτική κατάρτιση των γυναικών ή στη μειωμένη διοικητική τους ικανότητα (Bjork, 2000). Το φαινόμενο της μη διεκδίκησης ηγετικών θέσεων και της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εκπαίδευσης, απορρέει από μια γκάμα ιστορικών, πολιτικών, ιδεολογικών και κοινωνικοψυχολογικών παραγόντων.

27 Φύλο και διεύθυνση σχολικής μονάδας III
Ειδικότερα, μερικά από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δασκάλες κατά την «αναρρίχηση» τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία σχετίζονται με: την πολλαπλότητα των ρόλων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και τις δυσκολίες εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής την περιορισμένη πρόσβαση σε πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς τις στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις που θέλουν τη γυναίκα να πρωταγωνιστεί στο δημόσιο- οικογενειακό χώρο αλλά όχι και στον επαγγελματικό στίβο.

28 Κεφάλαιο 3 Η περίπτωση των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

29 Τα ολιγοθέσια σχολεία: μια παγκόσμια πραγματικότητα I
Τα ολιγοθέσια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από πραγματικότητα στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι δάσκαλοι/ες των ολιγοθέσιων σχολείων είναι υπεύθυνοι τόσο για τις τάξεις που έχουν όσο και για τη διεύθυνση και διοίκηση του σχολείου ή των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Ωστόσο, υποβοηθούνται στην εργασία τους από ωρομίσθιους συναδέλφους τους.

30 Τα ολιγοθέσια σχολεία: μια παγκόσμια πραγματικότητα II
Ένας εκπαιδευτικός που πρόκειται να υπηρετήσει σε ολιγοθέσιο σχολείο λαμβάνει προπτυχιακά αντίστοιχη κατάρτιση (π.χ. Μ. Βρετανία). Το αναλυτικό πρόγραμμα για τα ολιγοθέσια σχολεία εμπεριέχει δραστηριότητες που αφορούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και παράγουν διδακτικό υλικό ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του τύπου του σχολείου (π.χ. Κολομβία).

31 Τα ολιγοθέσια σχολεία στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα I
Με τους όρους μονοθέσια ή ολιγοθέσια ή ολιγοδύναμα ή μικρά σχολεία ή σχολεία της υπαίθρου ή ακόμη και αγροτικά σχολεία αναφερόμαστε σε εκείνα των οποίων η οργανικότητα των θέσεων των δασκάλων είναι μικρότερη από έξι. Τα σχολεία αυτά, θεωρούνται πλήρη σχολεία και λειτουργούν με συμπλέγματα τάξεων, κυρίως σε αγροτικές περιοχές (Χαρίτος, 2008).

32 Τα ολιγοθέσια σχολεία στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα II
Σύμφωνα με τον Ορφανάκη (2003) η λειτουργία των σχολείων αυτού του είδους εξυπηρετεί τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο στην "Παγκόσμια Διακήρυξη σχετικά με την παροχή Εκπαίδευσης σε Όλους". Το 2005 τα ολιγοθέσια σχολεία αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τον Τσολακίδη το 42,7% του συνόλου των σχολείων ενώ καταγράφονται 263 ακόμα σχολεία, τα οποία δε λειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης μαθητών αλλά υφίστανται ακόμα ως ιδρύματα.

33 Τρόπος λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων
Οι δάσκαλοι/ες απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή και περισσότερες τάξεις και στις περιπτώσεις των μονοθέσιων σχολείων ένας/μία δάσκαλος/α είναι υπεύθυνος/η για όλες τις τάξεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα των γνωστικών αντικειμένων, που είναι κοινό στην Ελλάδα για ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία, διαφέρει ανά τάξη και ηλικία αλλά ο/η δάσκαλος/α είναι υποχρεωμένος/η να παρέχει τις διδακτικές του/της υπηρεσίες μεμονωμένα σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών την ώρα που οι υπόλοιπες ομάδες εμπλέκονται σε άλλες εργασίες (Τσολακίδης, 2005:75).

34 Λόγοι δημιουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων
Σύμφωνα με τον Καψάλη (2007) η ίδρυση των ολιγοθέσιων σχολείων εξυπηρετεί περισσότερο διοικητικούς παρά ιδεολογικούς λόγους. Στη βιβλιογραφία οι σημαντικότεροι λόγοι δημιουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων είναι: Γεωγραφικοί Κοινωνικοί και πολιτιστικοί Παιδαγωγικοί

35 Προβλήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων I
Τα ολιγοθέσια σχολεία: θεωρούνται κατώτερα των πολυθεσίων και η κρατική εκπαιδευτική πολιτική κατευθύνεται είτε προς τη σταδιακή αναστολή λειτουργίας τους είτε προς τη μεταξύ συγχώνευσή τους (Παπασταμάτης, 1995· Φύκαρης, 2000). νοούνται ως προσωρινή λύση στην Ελλάδα και δεν έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους (Καψάλης, 2007)

36 Προβλήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων II
Οι κτιριακές υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους είναι συνήθως σε κακή κατάσταση (Παπασταμάτης, 1995· Τρέσσου- Μυλωνά, 1996α). Οι δάσκαλοι/ες γενικά δεν έχουν εκπαιδευτεί για να υπηρετήσουν σε αυτά τα σχολεία. Ένα ποσοστό τους απαιτείται να τα στελεχώσει ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους (Τρέσσου- Μυλωνά, 1996α· Hargreaves,1997). Τέλος, οι συχνές αλλαγές του προσωπικού, όχι μόνο κάθε χρονιά αλλά και στα μέσα της, δημιουργούσαν ευνόητα και πρόσθετες, ανεπιθύμητες καταστάσεις στους μαθητές.

37 Τα πλεονεκτήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων I
Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι τα εξής: Ο μικρός αριθμός των παιδιών διευκολύνει την εξατομικευμένη διδασκαλία, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των παιδιών καθώς και την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος (Χαρίτος, 2005).

38 Τα πλεονεκτήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων II
Τα σχολεία αυτά προσφέρουν εκπαίδευση σε μαθητές οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στο να μείνουν αναλφάβητοι ή να μελετήσουν μόνοι τους στο σπίτι τους (Ορφανάκης, 2003). Τέλος, θετικά στοιχεία νοούνται η εμπλοκή των γονιών και της τοπικής κοινωνίας στη σχολική ζωή καθώς και οι στενές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του διδακτικού και του μαθητικού δυναμικού(Cook ,2000).

39 Ο ρόλος των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία
Η αναγκαιότητα για αξιοποίηση των TΠE στα ελληνικά σχολεία και ιδιαίτερα στα ολιγοθέσια τα οποία είναι τα πλέον απομακρυσμένα και συχνά στερημένα από εκπαιδευτικές ευκαιρίες προβάλλει αδήριτη. Η αξιοποίηση τους οδηγεί: στην αποτροπή της απομόνωσής τους και στην διάνοιξη νέων επικοινωνιακών δίαυλων για το μαθητικό πληθυσμό και το σχολείο μπορεί να αποτελεί μέρος του πανελλήνιου ή παγκόσμιου εκπαιδευτικού χώρου, έτοιμο να διεξάγει επικοινωνιακές επαφές με στόχους την ανταλλαγή απόψεων, την πρόσκτηση πληροφοριών κ.ά (Κόνσολας, 2002).

40 Κεφάλαιο 4 Ο εκπαιδευτικός και διευθυντικός ρόλος στα ολιγοθέσια σχολεία

41 Bασικοί άξονες της σωστής και ποιοτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας είναι:
η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών διδασκαλίας και τρόπων προσέγγισης εκπαιδευτικών ζητημάτων η αντιμετώπιση των μοντέρνων κοινωνικών προβλημάτων από τη σχολική μονάδα

42 Ο εκπαιδευτικός και διευθυντικός ρόλος στα ολιγοθέσια σχολεία
η υιοθέτηση σύγχρονων κανόνων διοίκησης και η υιοθέτηση της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας στη διοίκηση ότι ο/η κάθε εργαζόμενος/η μπορεί να συνεισφέρει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και πρέπει να ανταμείβεται και να είναι σεβαστός/ή γι’ αυτή την προσφορά. Στην περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολείων, στο ολιγάριθμο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις σχολικές αυτές μονάδες εναποτίθενται όλες οι προσδοκίες για παροχή εκπαίδευσης στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο διδακτικό όσο και σε επίπεδο διοικητικό-ηγετικό.

43 Ζητήματα που απορρέουν από τον εκπαιδευτικό ρόλο του/της δασκάλου/ ας στο ολιγοθέσιο σχολείο I
Μερικά από τα σημαντικότερα προαναφερθέντα ζητήματα είναι: η πίεση στο διδακτικό χρόνο η περιορισμένη, σε σχέση με τα πολυθέσια, κατανομή του διδακτικού χρόνου ανά μαθητή/ρια, η έλλειψη ανταγωνιστικού μαθησιακού περιβάλλοντος η απουσία διδασκαλίας μαθημάτων όπως είναι η μουσική, οι ξένες γλώσσες κ.ά. (Τσολακίδης, 2005).

44 Ζητήματα που απορρέουν από τον εκπαιδευτικό ρόλο του/της δασκάλου/ ας στο ολιγοθέσιο σχολείο II
Επιπρόσθετα και σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό τα παρακάτω προβλήματα προστίθενται στον κατάλογο των απαιτήσεων του μικρού σχολείου (Χαρίτος, 2008): η εξαντλητική εργασία, η προσαρμογή κάθε λίγη ώρα σε διαφορετικό τμήμα παιδιών η ταυτόχρονη άσκηση διοικητικού έργου η αδυναμία απουσίας και αντικατάστασής του για μικρά χρονικά διαστήματα η ελλιπής επίβλεψη και οι φτωχές συνθήκες διαβίωσης στις απομακρυσμένες περιοχές.

45 Ζητήματα που απορρέουν από το διοικητικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού στο ολιγοθέσιο σχολείο III
Τα σημαντικότερα πεδία σε σχέση με τη διοίκηση των ολιγοθέσιων σχολείων είναι: Ο τρόπος με τον οποίο ανατίθενται τα διευθυντικά καθήκοντα στον/στην εκπαιδευτικό και η τυχόν διακριτική ευχέρεια άρνησης εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού. Η συνειδητοποίηση του πολλαπλότητας του ρόλου που αναλαμβάνει ο/η διευθυντής/ρια- εκπαιδευτικός και συγκεκριμένα η συνειδητοποίηση της ανάγκης εξισορρόπησης μεταξύ εκπαιδευτικού-διοικητικού και ηγετικού ρόλου.

46 Ζητήματα που απορρέουν από το διοικητικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού στο ολιγοθέσιο σχολείο IV
Η λειτουργία του/της διευθυντή/ριας-εκπαιδευτικού ως ηγέτη/ιδας με όραμα και στόχους για το σχολείο. Η ανταπόκριση στο διοικητικό ρόλο και συγκεκριμένα η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο, η ανάθεση αρμοδιοτήτων, η άσκηση ελέγχου και η επιβράβευση των συναδέλφων για το έργο τους. Η αναζήτηση επιμόρφωσης/κατάρτισης.

47 Ζητήματα που απορρέουν από το διοικητικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού στο ολιγοθέσιο σχολείο V
Η ανάπτυξη σχέσης με την τοπική κοινωνία, με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. με την οργάνωση εκδηλώσεων, η χρησιμότητα του ανοίγματος του σχολείου και η αποτελεσματικότητα των συνεργασιών αυτών Ο βαθμός χρήσης τεχνολογιών και η διεκδίκηση πόρων για σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση) Η εξασφάλιση καλής ποιότητας κτιριακών και λοιπών υποδομών και η διεκδίκηση χρηματοδότησης τους.

48 Ερευνητικό πλαίσιο για τους/ τις Διευθυντές/ ριες στα ολιγοθέσια σχολεία I
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν ορισμένα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στα ολιγοθέσια σχολεία στο νότιο Αιγαίο, και ειδικότερα τα εξής: Συνειδητοποίηση του διευθυντικού ρόλου Λειτουργία του/της διευθυντή/ριας-εκπαιδευτικού ως ηγέτης/ιδα Άσκηση καθηκόντων με χρήση ΤΠΕ

49 Ερευνητικό πλαίσιο για τους/ τις Διευθυντές/ ριες στα ολιγοθέσια σχολεία II
‘Αξονες ερευνητικού πλαισίου παρούσας έρευνας: Άσκηση καθηκόντων με βάση τις αρχές του ανθρωποκεντρικού management Εξωστρέφεια Ενδείξεις για ενδιαφέρον στην ποιότητα των υποδομών

50 Το φύλο ως παράγοντας επίδρασης στο μοντέλο διοίκησης του ολιγοθέσιου σχολείου I
Προκύπτει ερευνητικά ότι το φύλο ως μεταβλητή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μοντέλο άσκησης της διοίκησης σε ένα σχολείο καθώς επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο άσκησης των διευθυντικών καθηκόντων αλλά και άλλες πτυχές του συγκεκριμένου επαγγέλματος καθώς διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς αυτό σε ό,τι αφορά π.χ. το βαθμό γνώσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας ή το επίπεδο συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου διδασκόντων (Ανδρέου &  Μαντζούφα, 1999).

51 Το φύλο ως παράγοντας επίδρασης στο μοντέλο διοίκησης του ολιγοθέσιου σχολείου II
Το φύλο στην περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολείων δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, αυτό δεν ισχύει κατ΄ ανάγκη στα ολιγοθέσια σχολεία, όπου εκεί η πλειοψηφία είναι άνδρες (Τσολακίδης, 2005:77).

52 Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας

53 Η ερευνητική στρατηγική και οι διαστάσεις της I
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, μορφοποιείται ο στόχος της παρούσας εργασίας. Στόχος είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί-διευθυντές/ριες των ολιγοθέσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νοτίου Αιγαίου ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

54 Η ερευνητική στρατηγική και οι διαστάσεις της II
Ειδικότερα, επιχειρείται να προσδιοριστεί αν οι εκπαιδευτικοί-διευθυντές/ριες συνειδητοποιούν τη βαρύτητα του διευθυντικού τους έργου, λειτουργούν ως ηγέτες/ιδες, χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο έργο τους, εφαρμόζουν κανόνες ανθρωποκεντρικής διοίκησης, ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία και φροντίζουν τις υποδομές του σχολείου.

55 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα I
Α) Συνειδητοποιούν οι διευθυντές/ριες των ολιγοθέσιων σχολείων το ρόλο τους; Kαι συγκεκριμένα: Επιλέγουν συνειδητά να αναλάβουν διευθυντικά καθήκοντα, έχοντας πλήρη επίγνωση, παράλληλα με τον εκπαιδευτικό ρόλο, του διοικητικού και ηγετικού τους ρόλου; Έχουν την άποψη ότι πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αναλάβουν διευθυντικά καθήκοντα; Ποιο από τους ρόλους (διοικητικό-ηγετικό-εκπαιδευτικό) θεωρούν επικρατέστερο;

56 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα II
Β) Λειτουργούν οι διευθυντές/ριες των ολιγοθέσιων σχολείων ως ηγέτες/ιδες; Και συγκεκριμένα: Έχουν ηγετικό όραμα μεταφραζόμενο σε «μεγαλόπνοους» στόχους; Είναι το όραμα αυτό προϊόν συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου;

57 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα III
Γ) Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην άσκηση των καθηκόντων τους; Και συγκεκριμένα: Ποιο είναι το επίπεδο των γνώσεων χρήσης των ΤΠΕ; Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς; Επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τα μέσα για βελτίωση των υποδομών σε ΤΠΕ;

58 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα IV
Δ) Ασκούν τα καθήκοντα τους με βάση τις αρχές του ανθρωποκεντρικού management; Και συγκεκριμένα: Λειτουργούν, αποκεντρώνοντας αρμοδιότητες; Συγκαλούν συχνά το σύλλογο διδασκόντων; Επιβραβεύουν τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζονται;.

59 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα V
Ε) Φροντίζουν για την εξωστρέφεια του σχολείου; Και συγκεκριμένα: Πόσο συχνά συνεργάζονται με εξωτερικούς φορείς –το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την Περιφερειακή διοίκηση, τους/τις Προϊσταμένους/ ες άλλων σχολείων και την Τοπική αυτοδιοίκηση; Θεωρούν χρήσιμη αυτή τη συνεργασία;

60 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα VI
ΣΤ) Δείχνουν ενδιαφέρον για την ποιότητα των υποδομών στο σχολείο; Και συγκεκριμένα: Ενδιαφέρονται για την καλή κατάσταση των κτιριακών υποδομών Διεκδικούν πόρους για βελτίωση των κτιριακών; Ενδιαφέρονται για την καλή κατάσταση της βιβλιοθήκης του σχολείου;

61 Ερευνητικοί άξονες και ερωτήματα VII
Ζ) Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα προστίθεται ένα ακόμα που διαχέεται σε όλους τους παραπάνω άξονες και αφορά το φύλο: Συγκεκριμένα υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνδρες και οι γυναίκες; Πώς επιδρά το φύλο στο μοντέλο διοίκησης του ολιγοθέσιου σχολείου;

62 Μεθοδολογικοί προβληματισμοί
Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση ποσοτικών μεθόδων καθώς η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας ήταν πολύ δύσκολη εξαιτίας του πολυνησιακού χαρακτήρα της υπό μελέτης περιοχής

63 Πληθυσμός- δείγμα και συλλογή δεδομένων
Πληθυσμός έρευνας: οι Προϊστάμενοι/ες των ολιγοθέσιων σχολείων του νοτίου Αιγαίου. Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας Γενικευμένη προώθηση ερωτηματολογίου Καταγραφή και επεξεργασία απαντήσεων στο στατιστικό πακέτο spss Στατιστική ανάλυση

64 Ερευνητικό εργαλείο I Δόθηκε ερωτηματολόγιο, δομημένο σε επτά ενότητες οι οποίες είναι οι εξής: (Α) Δημογραφικά στοιχεία- μορφωτικό επίπεδο-χρόνια υπηρεσίας (Β) Συνειδητοποίηση του διευθυντικού ρόλου (Γ) Λειτουργία του/της διευθυντή/ριας-εκπαιδευτικού ως ηγέτη/ιδας (Δ) Άσκηση καθηκόντων του/της Προϊσταμένου/ης με σύγχρονα μέσα και ειδικά με χρήση των ΤΠΕ.

65 Ερευνητικό εργαλείο II
Οι ενότητες του ερωτηματολογίου (συνέχεια): (Ε) Άσκηση διοικητικών καθηκόντων με εφαρμογή κανόνων ανθρωποκεντρικής διοίκησης (ΣΤ) Εξωστρέφεια (Ζ) Ενδείξεις για ενδιαφέρον στην ποιότητα των υποδομών

66 Συμπεράσματα

67 Γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ του δείγματος I
Η πλειοψηφία του δείγματος: είναι γυναίκες (61% του δείγματος είναι γυναίκες, και το 38,9 % άνδρες). ανεξαρτήτως φύλου, το δείγμα αποτελείται από νεαρά σε ηλικία άτομα (στην ηλικιακή ομάδα από 26 έως 35 ετών συγκεντρώνεται το 31,5% του δείγματος). οι γυναίκες κατέχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα τη θέση της Προϊσταμένης(μέσος όρος 2 έτη) από ότι οι άνδρες (μέσος όρος 13 έτη).

68 Γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ του δείγματος II
Η πλειοψηφία του δείγματος: είναι άγαμοι (ποσοστό 55,6%) και μάλιστα το ποσοστό των άγαμων γυναικών-Προϊσταμένων είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών ( άνδρες: ποσοστό 38,1% επί του συνόλου, γυναίκες: ποσοστό 66,7% επί του συνόλου). έχει φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ποσοστό 63%).

69 Γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ του δείγματος III
Η πλειοψηφία του δείγματος: γνωρίζει μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (ποσοστό 74,1 %). έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα (ποσοστό 61,1%). έχει μέτριες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (ποσοστό 85,2%).

70 Συμπεράσματα στον άξονα 2 (Συνειδητοποίηση του διευθυντικού ρόλου)
Η πλειοψηφία του δείγματος: δεν έχει επιλέξει τη θέση του/ της Προϊσταμένου/ ης (ποσοστό 82,4%). Μάλιστα, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στις απαντήσεις ως προς το φύλο. πιστεύει ότι θα πρέπει οι ίδιοι/ες να επιλέγουν τη θέση τους (ποσοστό 54,2%)και αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο.

71 Συμπεράσματα στον άξονα 2 (Συνειδητοποίηση του διευθυντικού ρόλου)
Η πλειοψηφία του δείγματος: βλέπει τον εαυτό της πρωταρχικά ως διοικητικό Προϊστάμενο/η (ποσοστό 68,5%), δευτερευόντως ως εκπαιδευτή/ρια (ποσοστό 29,6%) και τέλος ως ηγέτη/τιδα (ποσοστό 1,9%). Σε ό,τι αφορά την επιμέρους κατανομή των απαντήσεων κατά φύλο, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, εκτός από το γεγονός ότι στις γυναίκες δεν υπάρχει καμία καταγραφή αναφορικά με τον ηγετικό ρόλο ενώ στους άνδρες υπάρχει.

72 Συμπεράσματα στον άξονα 3 (Ηγετικός ρόλος του/της Προϊσταμένου/ης) I
Παρατηρήθηκε ότι όλοι/ ες οι Προϊστάμενοι/ ες θέτουν στόχους. Ωστόσο, καταγράφεται διαφοροποίηση ως προς το φύλο αναφορικά με την ιεραρχία των τιθέμενων στόχων. Έτσι: για τους άντρες πρώτος στόχος ήταν η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του σχολείου, ενώ για τις γυναίκες ο ίδιος στόχος ήταν από τους τελευταίους που τέθηκαν. Αντίθετα, πρώτος στόχος για τις γυναίκες ήταν η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, τον οποίο οι άντρες συνάδελφοι τους έθεσαν δεύτερο.

73 Συμπεράσματα στον άξονα 3 (Ηγετικός ρόλος του/της Προϊσταμένου/ης) II
Ακόμη, οι στόχοι και τα οράματα αποτελούν κοινή απόφαση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σύλλογος διδασκόντων, τοπικοί φορείς, ανώτερα διοικητικά κέντρα) σε ποσοστό 55,1%, αν και καταγράφηκε σχετικά μεγάλος αριθμός απαντήσεων σύμφωνα με τις οποίες η στοχοθεσία ήταν αποκλειστική επιλογή του/ της Προϊσταμένου/ης (ποσοστό 40,8%). Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν διαπιστώθηκε να επηρεάζονται στατιστικά από το φύλο των συμμετεχόντων.

74 Συμπεράσματα στον άξονα 4 (Οι ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία) I
Οι γνώσεις ΤΠΕ καταγράφονται να είναι σε υψηλά ποσοστά στην πλειοψηφία του δείγματος και αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση τους: για διοικητικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά (ποσοστό 31,5%). για διδακτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 48,1%. Οι γυναίκες τις χρησιμοποιούν περισσότερο συχνά συγκριτικά με τους άνδρες (αντίστοιχα ποσοστά 54,5% και 38,1%).

75 Συμπεράσματα στον άξονα 4 (Οι ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία) II
Τέλος, οι περισσότεροι/ες Προϊστάμενοι/ ες των ολιγοθέσιων σχολείων του Νοτίου Αιγαίου προβαίνουν στην χρήση των ΤΠΕ για επιμορφωτικούς σκοπούς (ποσοστό 55,1%) και αυτό ισχύει για την πλειοψηφία ανδρών και γυναικών. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (ποσοστό 56,6%)δεν διεκδίκησε επιχορήγηση για βελτίωση των ΤΠΕ ενώ τα ποσοστά ανδρών και γυναικών του δείγματος παρουσιάζουν μηδενικές σχεδόν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τους.

76 Συμπεράσματα στον άξονα 5 (Το ανθρωποκεντρικό management στα ολιγοθέσια σχολεία) I
Οι Προϊστάμενοι /ες δεν προβαίνουν πολύ συχνά στη διανομή των διοικητικών εργασιών σε άλλα μέλη που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, οι άνδρες Προϊστάμενοι κατανέμουν πολύ σπάνια εργασίες σε άλλα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων (αθροιστική συχνότητα απαντήσεων «καθόλου» και «σπάνια» 57,2%) ενώ οι γυναίκες έχουν την τάση να κατανέμουν συχνότερα εργασίες σε άλλα μέλη του συλλόγου (αθροιστική συχνότητα απαντήσεων «καθόλου» και «σπάνια» 53,3%).

77 Συμπεράσματα στον άξονα 5 (Το ανθρωποκεντρικό management στα ολιγοθέσια σχολεία) II
Βασικό συμπέρασμα για το σύνολο του δείγματος είναι ότι οι Προϊστάμενοι/ες επιβραβεύουν στην πλειοψηφία τους συχνά και πολύ συχνά τους υφισταμένους τους (αθροιστική συχνότητα απαντήσεων 76,6%). Υπάρχει σχετική διαφοροποίηση ως προς το φύλο καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα απαντήσεων στην κατηγορία «πολύ συχνά» συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους.

78 Συμπεράσματα στον άξονα 6 (Εξωστρέφεια) II
Το κύριο συμπέρασμα σε αυτόν τον άξονα είναι ότι στο σύνολό τους οι Προϊστάμενοι/ες φαίνεται να έχουν σχετικά συχνή επικοινωνία πρωτίστως με το Σύλλογο Γονέων, δευτερευόντως με συναδέλφους τους Προϊσταμένους/ες, και ελάχιστα με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έρχονται αντίστοιχα τρίτη και τέταρτη επιλογή στις απαντήσεις τους.

79 Συμπεράσματα στον άξονα 6 (Εξωστρέφεια) II
Ακόμη, στο σύνολο του δείγματος καταγράφεται η τάση να κρίνεται η επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ιδιαίτερα ωφέλιμη. Το ίδιο παρατηρείται και για την επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά σε λίγο μικρότερο βαθμό.

80 Συμπεράσματα στον άξονα 7 (Οι υποδομές στα ολιγοθέσια σχολεία) I
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται τα ολιγοθέσια σχολεία είναι σε καλή και σε πολύ καλή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την κατά φύλο κατανομή, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζουν τη κτιριακή υποδομή μέτρια (ποσοστό 45,5%) ενώ οι άνδρες πολύ καλή(ποσοστό 33,3%). Στην πλειοψηφία τους δεν διεκδίκησαν και δεν έλαβαν σχετικό επίδομα (ποσοστό 85,2%).

81 Συμπεράσματα στον άξονα 7 (Οι υποδομές στα ολιγοθέσια σχολεία) II
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της βιβλιοθήκης «καλή» και «πολύ καλή» τη χαρακτηρίζει η πλειονότητα των ανδρών του δείγματος(αθροιστική συχνότητα απαντήσεων 57,2%, αντίστοιχο ποσοστό γυναικών 57,2%). Δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο.

82 Αδυναμίες παρούσης έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση I
Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων θα λειτουργούσε περισσότερο αποτελεσματικά καθώς θα μπορούσε να γίνει διασταύρωση των απαντήσεων και σε βάθος διερεύνηση κάποιων θεμάτων. Συγκριτική μελέτη της κατάστασης που επικρατεί στα ολιγοθέσια σχολεία και άλλων γεωγραφικών περιοχών έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό.

83 Αδυναμίες παρούσης έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση II
Συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχία, Δήμοι κ.τ.λ.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί και να καταγραφεί και η δική τους οπτική για την επικρατούσα κατάσταση στα ολιγοθέσια σχολεία.

84 Προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων I
Προετοιμασία εκπαιδευτικών σε προπτυχιακό επίπεδο με την εισαγωγή αντίστοιχων μαθημάτων που θα τους/τις προετοιμάζουν ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που επικρατούν στα ολιγοθέσια σχολεία. Προσαρμογή αναλυτικού προγράμματος και γνωστικών αντικειμένων στις ανάγκες όσο και στις αναπαραστάσεις της καθημερινότητας των μαθητών/ τριών που φοιτούν σε αυτά.

85 Προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων II
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια σχολεία. Αποκέντρωση του τρόπου λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων από γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν το έργο των Προϊσταμένων και υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διοικητικής οργάνωσης που θα είναι περισσότερο ευέλικτες.

86 Προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων III
Σαφής επιθυμία των ατόμων που υπηρετούν στα ολιγοθέσια σχολεία να γίνουν Προϊστάμενοι/ες. Δημιουργία οικονομικών συνθηκών που θα βελτιώσουν τόσο ζητήματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού όσο και κτιριακής υποδομής των ολιγοθέσιων σχολείων.

87 Τέλος


Κατέβασμα ppt "Μια διαφυλική προσέγγιση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google