Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

customer relationship management

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "customer relationship management"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 customer relationship management
SugarCRM customer relationship management

2 Περιεχόμενα 1) Τι είναι το CRM 2) Τι προσφέρει το SugarCRM
5) Επικοινωνία

3 Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενότητες: Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Διαχείριση Πελατειακών Δεδομένων Διαχείριση Πωλήσεων Μάρκετινγκ Διαχείριση χρόνου και των επικοινωνιών Διαχείριση Εγγράφων Εσωτερική Συνεργασία Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνική υποστήριξη

4 1) CRM Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
Τα πλεονεκτήματα του συνοψίζονται: ποιότητα και αποτελεσματικότητα μείωση του συνολικού κόστους υποστήριξη απόφασης επιχειρηματική ευκινησία πελατειακή Προσοχή δυνατότητες άμεσης υποβολής εκθέσεων (reporting). 1) CRM customer relationship management

5 1) CRM Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
customer relationship management Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων Παραθέτουμε 5 τρόπους με τους οποίους ένα CRM μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις με τους πελάτες σας κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης: Αποκτήστε περισσότερα από μόνιμους πελάτες σας. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του CRM είναι ότι συλλέγει και οργανώνει τις πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας και σας επιτρέπει να αναλύσετε τα δεδομένα για τις μελλοντικές ευκαιρίες. Εντοπίστε και επικεντρωθείτε στους καλύτερους πελάτες σας. Τα συστήματα CRM περιλαμβάνουν εργαλεία για την ανάλυση της πελατειακής βάσης σας ώστε να μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τους πελάτες σας και να αναγνωρίζετε τις όχι και τόσο προφανής, αλλά σημαντικές σχέσεις.. Κρατήστε τους υπάρχοντες πελάτες σας πιστούς (loyality). το CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών όσο το δυνατόν πληρέστερα, μέσω της αποτελεσματικής διαχείριση των μετά την πώληση επαφών. Στοχοποιήστε τις προσπάθειες ανάπτυξης των πελατών σας. Με το CRM μπορείτε να επικεντρώσετε τις προσπάθειες σας σε πελάτες που έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και είναι πιο κοντά στο να κάνουν κάποια επένδυση ώστε να έχετε πιο άμεσα αποτελέσματα στις πωλήσεις σας Εργαστείτε πιο έξυπνα, όχι μόνο πιο σκληρά. Με καλή πληροφόρηση στα χέρια σας και τις βέλτιστες πρακτικές προσαρμοσμένες στις πολιτικές της επιχείρησής σας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις υπηρεσίες σας και να μεγιστοποιήσετε τα έσοδα.

6 2)SugarCRM Το SugarCRM, Stack Technologies: Linux ή Windows,
προάγει τα υψηλά πρότυπα που καθορίζονται από την open source κοινότητα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες εμπορικές προσφορές CRM, το SugarCRM χτίστηκε εγγενώς επί της Open Source LAMP πλατφόρμας: Linux ή Windows, Apache ή τον IIS, MySQL, PHP Stack Technologies: Λειτουργικά Συστήματα: τρέχει στα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα,συμπεριλαμβανομένων: Linux,Windows, Mac OSX υποστηρίζεται από τα δύο πιο δημοφιλή Web Servers: Windows NT Server Βάση Δεδομένων: τρέχει στην Open Source MySQL βάση δεδομένων με το υποσύνολο του ANSI SQL (Structured Query Language). Γλώσσα Προγραμματισμού: είναι γραμμένο σε PHP. 2)SugarCRM

7 2)SugarCRM Το SugarCRM, Sales Force Automation
οδηγεί την δυναμική της απόδοση των πωλήσεων, επιτρέποντας στον αντιπρόσωπο πωλήσεων: την παρακολούθηση και την κοινή χρήση επαφών και των ευκαιριών (opportunity), τη διαχείριση και επαναπώληση σε υπάρχοντες λογαριασμούς, πρόβλεψη εσόδων, την παρακολούθηση των επιδόσεων μέσω του dashboard, διαχείριση προσφορών και συμβάσεων, δυνατότητα εργασίας offline μέσω του sugar mobile και διασύνδεση με Microsoft Outlook, Lotus Notes και άλλε groupware εφαρμογές.

8 2)SugarCRM Το SugarCRM, Opportunity Management
Επιτρέπει στην ομάδα σας να κλείνει συμφωνίες γρηγορότερα με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πωλήσεις. opportunity management process sales methodologies account details Share opportunity information Increase sales productivity through standardized sales processes Ensure effective opportunity handling through collaboration and workflow Opportunity Tracking and Reports Opportunity Reminders Customized Sales Processes

9 2)SugarCRM Το SugarCRM, Contact Management
Contact Imports De-duplication Record Merge

10 2)SugarCRM Το SugarCRM, Account Management
Αccount Imports Αccount Ιnformation Για κάθε πελάτη ξεχωριστά Sales Opportunities, Contacts, Activities, History, Cases and Quotes. Account Status and Relationships Improve up-selling and cross- selling

11 2)SugarCRM Το SugarCRM, Forecasting
Scenario Planning Forecast Roll-Ups Forecast Worksheets

12 2)SugarCRM Το SugarCRM, Quotes & Contracts
Multiple line items Currencies Tax Codes Multiple revisions in a single location clearer picture of customer agreements and products purchased

13 2)SugarCRM Το SugarCRM, Dashboards
παρέχει σε υπαλλήλους και προϊσταμένους real time πληροφορίες για τις ευκαιρίες πώλησης. Real-Time πληροφόρηση Personalized Dashboards Chart Drill-Down

14 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Για ποιόν λόγο να προτιμήσω το SugarCRM
Customisation capabilities H δυνατότητα να Παραμετροποιήστε και να προσαρμόσετε το SugarCRM να ταιριάζει στις ανάγκες κάθε εταιρείας είναι απεριόριστες. Integration Capabilities Το SugarCRM ενσωματώνετε σε κάθε εφαρμογή της εταιρείας. website, eCommerce platform, marketing software, Learning management systems, accounting software 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Social CRM Το SugarCRM ενσωματώνετε στο περιβάλλον της εταιρείας. Drill- in Integration and Facebook , twitter, Google Apps, LinkedIn Webex Go to Meeting and Lotus Live

15 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Για ποιόν λόγο να προτιμήσω το SugarCRM
Mobile CRM Capabilities Δυνατότητα πρόσβασης στο SugarCRM μέσω smart phone ή tablet Extensibility To SugarCRM παρέχει ένα περιεκτικό σύνολο χαρακτηριστικών και λειτουργιών που είναι απολύτως επεκτάσιμα με πολύ χαμηλό κόστος. Δεν απαιτείτε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Δεν απαιτείτε πλατφόρμα lock-in. 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Open Source (or 'Free') Software είναι πιο αξιόπιστο, είναι πιο ασφαλές, είναι πιο ισχυρό, είναι πιο φιλικό προς το δίκτυο είναι πιο εύκολα παραμετροποιήσιμο Ease of Use Ευέλικτο, Ευνόητο και ανοικτό. Παραμετροποιήστε το SugarCRM γύρο από τον μοναδικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σας.

16 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Τι πετυχαίνω με το SugarCRM
Provide Better Visibility Across the Business Δημιουργήστε σε πραγματικό χρόνο εκθέσεις και πίνακες Παρακολουθήστε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και των ευκαιριών Μοιραστείτε / περιορίστε την πρόσβαση σε εκθέσεις και πίνακες ανά ομάδες Increase the Productivity of Your Sales Force Improve Communication and Information Sharing 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Μοιραστείτε κλήσεις, συναντήσεις, έγγραφα, ημερολόγια και Συνεργάζεται με δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Microsoft Outlook Καταγράψτε τις πληροφορίες από τις Cloud Services Create Powerful Business Processes Easily Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πεδία, αντικείμενα και ενότητες Σχεδιασμός διαδικασιών ροής εργασίας για την επιχείρησή σας Ορατότητα και έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο τομέα (field level)

17 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Τι πετυχαίνω με το SugarCRM
Generate Higher ROI on Marketing Activities Δημιουργία και εκτέλεση δράσεων σε κυκλώματα εμπορίας Captures leads directly into CRM System Μετρά την απόδοση των επενδύσεων των εκστρατειών Increase the Productivity of Your Sales Force Οργανώστε τις πληροφορίες πωλήσεων σε ένα ενιαίο σύστημα Βελτίωση της παραγωγικότητας των πωλήσεων ατόμων και ομάδων Αποκτάτε μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση 3) SugarCRM- ανταγωνισμός Create a Consistent Customer Experience Κεντρικό αποθετήριο για την υποστήριξη των πελατών και τα ζητήματα του προϊόντος Διάχυση της γνώσης ανά ομάδα Αποκτάτε μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση

18 4) SugarCRM Editions & Pricing

19 4) SugarCRM Editions & Pricing, CRM features

20 4) SugarCRM Editions & Pricing, Customer Support

21 4) SugarCRM Editions & Pricing, Platform Support

22 5) Επικοινωνία Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 84 Αθήνα Τ.Κ: 10434 Τηλέφωνο: Fax : Website : Social Media : facebook, twitter 5) Επικοινωνία

23 Ευχαριστούμε Για τον χρόνο σας !


Κατέβασμα ppt "customer relationship management"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google