Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Preconference Symposium “Η Εφοδιαστική Αλυσίδα με κριτήριο την ποιότητα προς τον ασθενή” Ομάδες Εργασίας ΕΚΜΝ Συμμετέχοντες στο Pre-conference symposium.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Preconference Symposium “Η Εφοδιαστική Αλυσίδα με κριτήριο την ποιότητα προς τον ασθενή” Ομάδες Εργασίας ΕΚΜΝ Συμμετέχοντες στο Pre-conference symposium."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Preconference Symposium “Η Εφοδιαστική Αλυσίδα με κριτήριο την ποιότητα προς τον ασθενή” Ομάδες Εργασίας ΕΚΜΝ Συμμετέχοντες στο Pre-conference symposium Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 Παρουσίαση Συνεδρία Κλεισίματος 18 Ιουνίου 2010

2 Ποιά είναι τα κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας του εφοδιασμού που επιδρούν στην ποιότητα του κλινικού έργου Ασθενής Κλινικό Τμήμα Διαχειριστικό Τμήμα Αίτημα για είδη και Ποσότητα Εφοδιασμός με αντίστοιχα είδη και ποσότητα χρόνοςχρόνος χρόνοςχρόνος Ορθή περιγραφή ειδών, ποσοτήτων έγκαιρη υποβολή Τεκμηρίωση ανάγκης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΕ, ΕΠΥ Παράδοση, παραλαβή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Τιμές είδη Επάρκεια σωστών ειδών, έγκαιρη αποστολή στο τμήμα Ποιότητα, ποσότητα, χρόνος

3 Πολυδιάσπαρτο και αντιφατικό Νομοθετικό πλαίσιο, εμπλοκή φορέων, γραφειοκρατεία, απουσία σύγχρονων μορφών προμήθειας, ανεπαρκής εκπαίδευση, ενημέρωση, κατάρτιση εμπλεκομένων Ο Ρόλος Ε.Π.Υ. παραμένει ένα ερωτηματικό,οδηγεί σε καθυστερήσεις χωρίς κανένα απτό θετικό αποτέλεσμα ως προς το κόστος, τον χρόνο, την ποιότητα και ποσότητα υλικών Ο Ρόλος του Νοσοκομείου -και των υπηρεσιών του- συρρικνώνεται συνεχώς και η επιρροή του στο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αδύναμη, δεν μπορεί να χειρισθεί κρίσιμα σημεία της διαδικασίας που επηρεάζουν τόσο το κόστος όσο και τον ρυθμό εφοδιασμού Tο Νοσοκομείο έχει βασική και κύρια ευθύνη στην οργάνωση του εσωτερικού εφοδιασμού, όπου παρά τις καθυστερήσεις των συμβάσεων οφείλει να επιτύχει βελτιώσεις τουλάχιστον στον χρόνο Κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας εφοδιασμού Νοσοκομείων που οδηγούν στη μείωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Πλημμελής ελεγκτικός μηχανισμός που δεν συσχετίζει το κόστος δαπανηθέντων υλικών (τιμή και καταναλωθείσα ποσότητα) με την παραγωγή κάθε τμήματος Ατελής μηχανογράφηση μη ολοκλήρωση ενιαίας κωδικοποίησης των υλικών για ανάπτυξη συγκρίσεων και τεκμηρίωση στρατηγικής προμήθειας

4 Ποιές βελτιώσεις απαιτούνται στην διαδικασία εφοδιασμού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του κλινικού έργου ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣΤΙΜΗ Σωστές κατευθύνσεις για προγραμματισμό διαγωνισνμών Έκδοση μελετών σκοπιμότητας σε όλες τις διαδικασίες έγκρισης προμήθειας εξοπλισμού, είτε με αγορά είτε με συμβάσεις προμήθειας αναλωσίμων Μηχανογράφηση του συνόλου της διαδικασίας προμήθειας Ενιαία κωδικοποίηση υλικών Σχεδιασμός αποδοτικών διαδικασιών logistics, για την οργάνωση της εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Απλοποίηση και ουσιαστική μείωση της διαδικασίας των διαγωνισμών (εξωτερική εφοδιαστική αλυσίδα). Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία προμηθειών και τροφοδοσίας. Υ Π Ε, Ε Π Υ Υ Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αυστηρές διαδικασίες ελέγχου παραλαμβανόμενων προϊόντων, ως προς την ποιότητα, και πορείας συμβάσεων σε σχέση και με το παραγόμενο έργο - Προγραμματισμός Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της ΕΠΥ, πιθανός ελεγκτικός ρόλος κόστους συμβάσεων με βάση το παραγόμενο έργο.

5 Προτεινόμενοι ρόλοι και αρμοδιότητες των επιπέδων διοίκησης της Διαδικασίας Εφοδιασμού Όραμα Νομικό Πλαίσιο Προτεραιότητες - Σχεδιασμός Σύγκριση Κόστους μονάδων Ορισμός μορφής Ελεγκτικού Μηχανισμού Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών Ανάπτυξη του εργαλείου της διαπραγμάτευσης τιμών Διαχείριση αποθήκης με σύγχρονα εργαλεία Logistics Σύστημα λογοδοσίας διαφάνειας και εξειδίκευση ευθύνης Διπλογραφικό Σύστημα Αποκεντρωμένο επίπεδο Νοσοκομείο Περιφερειακό επίπεδο Σχεδιασμός - Εποπτεία Κεντρικό - ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο Συντονισμός Ασθενής


Κατέβασμα ppt "Preconference Symposium “Η Εφοδιαστική Αλυσίδα με κριτήριο την ποιότητα προς τον ασθενή” Ομάδες Εργασίας ΕΚΜΝ Συμμετέχοντες στο Pre-conference symposium."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google