Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια ελπίδα....  Προστασία και αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων  Διατήρηση πολιτισμού και παραδόσεων  Ενίσχυση της αρμονικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια ελπίδα....  Προστασία και αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων  Διατήρηση πολιτισμού και παραδόσεων  Ενίσχυση της αρμονικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια ελπίδα...

2

3  Προστασία και αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων  Διατήρηση πολιτισμού και παραδόσεων  Ενίσχυση της αρμονικής συμβίωσης της κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον  Αναγέννηση των χωριών και της περιοχής

4  Υποστήριξη της βιολογικής καλλιέργειας και του οικολογικού τρόπου ζωής (bricolabs.net)  Προώθηση μορφών τουρισμού όπως, αγροτουρισμός, οικοτουρισμος, γεωτουρισμός κ.α.  Διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και παραδόσεων (Καδής, Collective Story-Laundering by LML & bricolabs.net)

5  Ενίσχυση της δημιουργίας μίας κοινωνίας δημιουργικών ( Creative Industry ) και πράσινων επιχειρήσεων (LML, LSE)  Δημιουργία ενός εργαστηρίου τεχνογνωσίας

6  Anon., (2005), Αγροτουρισμός: Ο Αγροτουρισμός Ως Παράγοντας Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφιερώματα [Online]. Available at: [Accessed 5 January 2010].http://www.anthropos.gr/  Anon., (2005), Γεωτουρισμός, Γεωπολιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι. Αφιερώματα [Online]. Available at: [Accessed 5 January 2010].http://www.anthropos.gr/  Anon., (n.d.), Understanding Creative Industries: Cultural Statistics for Public-Policy Making, [Online]. Unesco & Global Alliance for Cultural Diversity. Available at: [Accessed 5 January 2010].  Howkins, J., (2001), The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. Penguin.  Howkins, J., (2005), The Creative Economy: Knowledge-Driven Economic Growth. In Asia-Pacific Creative Communities: A Strategy for the 21st Century Senior Expert Symposium. Jodhpur, India, February 2005 [Online]. Available at: [Accessed 5 January 2010].http://www.unescobkk.org/  [Accessed 5 January 2010].  [Accessed 5 January 2010].


Κατέβασμα ppt "Μια ελπίδα....  Προστασία και αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων  Διατήρηση πολιτισμού και παραδόσεων  Ενίσχυση της αρμονικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google