Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλειώ Μαυραγάνη Λέκτορας Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλειώ Μαυραγάνη Λέκτορας Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλειώ Μαυραγάνη Λέκτορας Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος

2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

3 • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ • ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

4 Υδραγωγείο • Η κατευθυντήρια πίεση σε κάθε σπίτι του δικτύου είναι σταθερή σε όλα τα σπίτια του δικτύου και αρκετά υψηλή ώστε να νο στείλει και σε σπίτια με περισσότερους ορόφους • Κάθε σπίτι μπορεί να ρυθμίζει τη χρήση ύδατος ανοίγοντας τις βρύσες ανάλογα με τις ανάγκες του • Η μεγάλη κατανάλωση ύδατος σε ένα σπίτι που έχει όλες τις βρύσες ανοιχτές δεν επηρεάζει την κατευθυντήρια πίεση στα άλλα σπίτια, τα οποία έχουν μόνο μία βρύση ανοιχτή

5 Ιδιότητες καρδιαγγειακού συστήματος  σταθερή αρτηριακή πίεση σε όλα τα όργανα αλλά και αρκετά υψηλή ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αιμάτωση σε όλους τους ιστούς  Τοπική ρύθμιση της αιματικής ροής ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου (μέσω αύξησης ή ελάττωσης των τοπικών αντιστάσεων)  Μία μεταβολή της αιματικής ροής σε ένα δίκτυο δεν επηρεάζει την αιματική ροή στα άλλα δίκτυα

6 Βραχυπροθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης • Χρονική κλίμακα δευτερολέπτων έως και λεπτών • Μέσω νευρικών οδών • Καρδιά, αγγεία, μυελό επινεφριδίων

7 Βρόχος αρνητικής ανάδρασης • Ανιχνευτής • Προσαγωγές νευρικές οδοί • Συντονιστικό κέντρο • Απαγωγές νευρικές οδοί • Εκτελεστικά όργανα

8

9 Βραχυπόθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης Α. Αισθητήρες -πρωτεύοντες (τασεουποδοχείς: ανιχνεύουν τη διάταση των αγγειακών τοιχωμάτων) ① υψηλής πίεσης (καρωτιδικός κόλπος, αορτικό τόξο) ② χαμηλής πίεσης -δευτερεύοντες [χημειουποδοχείς: ανιχνεύουν μεταβολές PO 2, PCO 2, Ph/ δύο τύποι: περιφερικοί (καρωτιδικά και αορτικά σωμάτια) και κεντρικοί(προμήκη) Β. Προσαγωγοί οδοί Γ. Συντονιστικό Κέντρο (προμήκης, φλοιός) Δ. Απαγωγοί οδοί Ε. Εκτελεστικά όργανα - Βηματοδοτικά και μυϊκά κύτταρα της καρδιάς -Λεία μυϊκά κύτταρα του τοιχώματος των αγγείων -Μυελός των επινεφριδίων

10 Aισθητήρες υψηλής πίεσης

11 Προσαγωγές και απαγωγές οδοί- Συντονιστικό κέντρο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας ↓ 1.αγγειοκινητική 2.καρδιοανασταλτική 3.καρδιοεπιταχυν τική

12 Aδρενεργικοί και χολινεργικοί υποδοχείς στα εκτελεστικά όργανα ΚΑΡΔΙΑ • Αδρενεργικοί β1: βηματοδοτικά κύτταρα του φλεβόκομβου/ μυοκαρδιακά κύτταρα κόλπου/κοιλιών→ ↑ καρδιακής συχνότητας και συσταλτικότητας • Χολινεργικοί βγ υπομονάδες της G-πρωτεΐνης βηματοδοτικών και μυοκαρδιακών κυττάρων→ ↓ καρδιακής συχνότητας και συσταλτικότητας ΑΓΓΕΙΑ • Αδρενεργικοί α1: νορεπινεφρίνη (συμπαθητικές απολήξεις)→ αγγειοσυστολή (δέρμα) β2: επινεφρίνη (μυελός επινεφριδίων)→ αγγειοδιαστολή (στεφανιαία ) • Χολινεργικοί (η ακετυλοχολίνη συνδέεται με μουσκαρινικούς υποδοχείς γειτονικών κυττάρων) έμμεσα αγγειοδιαστολή • Μη αδρενεργικοί, μη χολινεργικοί (ΝΑΝC) NO, VIP, CGRP→αγγειοδιαστολή

13 Εκτελεστικά όργανα

14 BΡΟΧΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ • Αν: -↓ΑΠ → ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ -↑ΑΠ → ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ

15 ↑ΑΠ→ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑΣΕΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ)

16 ↓PΟ 2, PCO2, ↓pH → ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ) μόνο σε βίαιη άπνοια ΥΠΟΞΙΑ→ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

17

18

19 Μεσοπρόθεσμη/Μακροπρόθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης • Χρονική κλίμακα ωρών ή ημερών • Μέσω χυμικών μηχανισμών ρύθμισης - αγγειοδραστικές(βιογενείς αμίνες, πεπτίδια, προσταγλανδίνες, ΝΟ) -μη αγγειοδραστικές ουσίες • Ρύθμιση όγκου εξωκυτταρικού υγρού

20

21 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1.Ενεργοποίηση άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης ΙΙ-Αλδοστερόνης 2. Οπίσθια υπόφυση→απελεύθέρωση ΑVP 3. Aπελευθέρωση ΑΝP από τα μυϊκά κύτταρα του κόλπου

22 Renin Aldosterone Adrenal cortex Corticosterone Angiotensinogen (Lungs)  renal blood flow &/or  Na + ++ Juxtaglomerular apparatus of kidneys (considered volume receptors) Angiotensin I Converting enzymes Angiotensin II (powerful vasoconstrictor) Angiotensin III (powerful vasoconstrictor) • Renin-Angiotensin System:  N.B. Aldosterone is the main regulator of Na + retention.

23 2. Anti-diuretic hormone (ADH), or vasopressin: ■ Hypovolemia & dehydration will stimulate the osmoreceptors in the hypothalamus, which will lead to release of ADH from posterior pituitary gland. ■ ADH will cause water reabsorption at kidney tubules.

24 3. Low-pressure volume receptors: ■ Atrial natriuritic peptide (ANP) hormone, is secreted from the wall of right atrium to regulate Na + excretion in order to maintain blood volume.


Κατέβασμα ppt "Κλειώ Μαυραγάνη Λέκτορας Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google