Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος
Κλειώ Μαυραγάνη Λέκτορας Πειραματικής Φυσιολογίας

2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

4 Υδραγωγείο Η κατευθυντήρια πίεση σε κάθε σπίτι του δικτύου είναι σταθερή σε όλα τα σπίτια του δικτύου και αρκετά υψηλή ώστε να νο στείλει και σε σπίτια με περισσότερους ορόφους Κάθε σπίτι μπορεί να ρυθμίζει τη χρήση ύδατος ανοίγοντας τις βρύσες ανάλογα με τις ανάγκες του Η μεγάλη κατανάλωση ύδατος σε ένα σπίτι που έχει όλες τις βρύσες ανοιχτές δεν επηρεάζει την κατευθυντήρια πίεση στα άλλα σπίτια , τα οποία έχουν μόνο μία βρύση ανοιχτή

5 Ιδιότητες καρδιαγγειακού συστήματος
σταθερή αρτηριακή πίεση σε όλα τα όργανα αλλά και αρκετά υψηλή ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αιμάτωση σε όλους τους ιστούς Τοπική ρύθμιση της αιματικής ροής ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου (μέσω αύξησης ή ελάττωσης των τοπικών αντιστάσεων) Μία μεταβολή της αιματικής ροής σε ένα δίκτυο δεν επηρεάζει την αιματική ροή στα άλλα δίκτυα

6 Βραχυπροθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
Χρονική κλίμακα δευτερολέπτων έως και λεπτών Μέσω νευρικών οδών Καρδιά, αγγεία, μυελό επινεφριδίων

7 Βρόχος αρνητικής ανάδρασης
Ανιχνευτής Προσαγωγές νευρικές οδοί Συντονιστικό κέντρο Απαγωγές νευρικές οδοί Εκτελεστικά όργανα

8

9 Βραχυπόθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
Α. Αισθητήρες -πρωτεύοντες (τασεουποδοχείς: ανιχνεύουν τη διάταση των αγγειακών τοιχωμάτων) ① υψηλής πίεσης (καρωτιδικός κόλπος, αορτικό τόξο) ② χαμηλής πίεσης -δευτερεύοντες [χημειουποδοχείς: ανιχνεύουν μεταβολές PO2, PCO2, Ph/ δύο τύποι: περιφερικοί (καρωτιδικά και αορτικά σωμάτια) και κεντρικοί(προμήκη) Β. Προσαγωγοί οδοί Γ. Συντονιστικό Κέντρο (προμήκης, φλοιός) Δ. Απαγωγοί οδοί Ε. Εκτελεστικά όργανα - Βηματοδοτικά και μυϊκά κύτταρα της καρδιάς Λεία μυϊκά κύτταρα του τοιχώματος των αγγείων Μυελός των επινεφριδίων

10 Aισθητήρες υψηλής πίεσης

11 Προσαγωγές και απαγωγές οδοί-Συντονιστικό κέντρο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας ↓ 1.αγγειοκινητική 2.καρδιοανασταλτική 3.καρδιοεπιταχυν τική

12 Aδρενεργικοί και χολινεργικοί υποδοχείς στα εκτελεστικά όργανα
ΚΑΡΔΙΑ Αδρενεργικοί β1: βηματοδοτικά κύτταρα του φλεβόκομβου/ μυοκαρδιακά κύτταρα κόλπου/κοιλιών→ ↑ καρδιακής συχνότητας και συσταλτικότητας Χολινεργικοί βγ υπομονάδες της G-πρωτεΐνης βηματοδοτικών και μυοκαρδιακών κυττάρων→ ↓ καρδιακής συχνότητας και συσταλτικότητας ΑΓΓΕΙΑ α1: νορεπινεφρίνη (συμπαθητικές απολήξεις)→ αγγειοσυστολή (δέρμα) β2: επινεφρίνη (μυελός επινεφριδίων)→ αγγειοδιαστολή (στεφανιαία) Χολινεργικοί (η ακετυλοχολίνη συνδέεται με μουσκαρινικούς υποδοχείς γειτονικών κυττάρων) έμμεσα αγγειοδιαστολή Μη αδρενεργικοί, μη χολινεργικοί (ΝΑΝC) NO, VIP, CGRP→αγγειοδιαστολή

13 Εκτελεστικά όργανα

14 BΡΟΧΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ
Αν: -↓ΑΠ → ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ -↑ΑΠ → ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ

15 ↑ΑΠ→ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑΣΕΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ)

16 ↓PΟ2 , PCO2, ↓pH → ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ) μόνο σε βίαιη άπνοια ΥΠΟΞΙΑ→ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ

17

18

19 Μεσοπρόθεσμη/Μακροπρόθεσμη ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
Χρονική κλίμακα ωρών ή ημερών Μέσω χυμικών μηχανισμών ρύθμισης - αγγειοδραστικές(βιογενείς αμίνες, πεπτίδια, προσταγλανδίνες, ΝΟ) -μη αγγειοδραστικές ουσίες Ρύθμιση όγκου εξωκυτταρικού υγρού

20

21 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Ενεργοποίηση άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης ΙΙ-Αλδοστερόνης 2. Οπίσθια υπόφυση→απελεύθέρωση ΑVP 3. Aπελευθέρωση ΑΝP από τα μυϊκά κύτταρα του κόλπου

22  renal blood flow &/or  Na+ ++ Juxtaglomerular apparatus of kidneys
Renin-Angiotensin System:  renal blood flow &/or  Na+ ++ Juxtaglomerular apparatus of kidneys (considered volume receptors) Renin Angiotensinogen Angiotensin I Converting enzymes (Lungs) Angiotensin III (powerful vasoconstrictor) Angiotensin II (powerful vasoconstrictor) Adrenal cortex Aldosterone Corticosterone N.B. Aldosterone is the main regulator of Na+ retention.

23 2. Anti-diuretic hormone (ADH), or vasopressin:
■ Hypovolemia & dehydration will stimulate the osmoreceptors in the hypothalamus, which will lead to release of ADH from posterior pituitary gland. ■ ADH will cause water reabsorption at kidney tubules.

24 3. Low-pressure volume receptors:
■ Atrial natriuritic peptide (ANP) hormone, is secreted from the wall of right atrium to regulate Na+ excretion in order to maintain blood volume.


Κατέβασμα ppt "Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google