Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ psemfyl05011 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χρυσή Βιτσιλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ psemfyl05011 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χρυσή Βιτσιλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ psemfyl Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χρυσή Βιτσιλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. “ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ”

2 Εισαγωγή Η είσοδος των γυναικών στο έμμισθο εργατικό δυναμικό και η αυξανόμενη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας απετέλεσε μια από τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις του 20ου αιώνα. Παρόλη, όμως, την πρόοδο στον εργασιακό τομέα οι γυναίκες εξακολουθούν να ανταγωνίζονται με άνισους όρους τους άντρες βιώνοντας άνιση μεταχείριση στους εργασιακούς χώρους. Κι αυτό διότι οι κοινωνικοί θεσμοί είναι ιστορικά οργανωμένοι γύρω από το πατριαρχικό μοντέλο της οικογένειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να έχουν την βασική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και τις οικιακές εργασίες ακόμη και σε χώρες οι οποίες έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (Καναδάς, Σουηδία, Φινλανδία)

3 Αντικείμενο και στόχος της εργασίας Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί η εξέταση του ζητήματος της κατανομής και της διαχείρισης του χρόνου των γυναικών καριέρας, όπως προκύπτει από την καθημερινότητα τους. θα διερευνηθεί το πώς κατανέμουν τον χρόνο τους ανάμεσα στις επαγγελματικές, οικογενειακές, κοινωνικές υποχρεώσεις, καθώς και στην προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία τους. Πόσο χρόνο αφιερώνουν σε καθημερινή βάση για κάθε μια από αυτές τις φροντίδες, σε ποιες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, μαζί με ποιους τις πραγματοποιούν, πόσο ευχαριστημένες είναι από την κατανομή αυτή, τι θα ήθελαν να αλλάξουν, σε τι θα ήθελαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο.

4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Βασικός στόχος και επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πολιτικής είναι η ισότητα των δύο φύλων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη (Παπαγιαννοπούλου & Παπαρούνη, 2005). Παρά την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης οι γυναίκες εμφανώς απουσιάζουν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε αντρικά και γυναικεία, η παρουσία τους σε διευθυντικές θέσεις είναι μειωμένη, και γίνονται διακρίσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (Καραμεσίνη & Κορνελάκης, (2005α). Στόχος της Λισσαβόνας: αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης στο 60% ως το 2010

5 Οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του συνδυασμού της επαγγελματικής τους ζωής με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις(φροντίδα των παιδιών ή άλλων εξαρτημένων μελών στην οικογένεια, οικιακές εργασίες). Όλες αυτές οι υποχρεώσεις δεν επηρεάζουν μόνο το αν θα δουλέψει ένα άτομο αλλά και πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην εργασία του. Οι γυναίκες στην Ε.Ε συνδυάζουν την αμειβόμενη εργασία και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις δουλεύοντας με μειωμένο ωράριο. Σύμφωνα με έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια για τους μισθούς, οι γυναίκες κερδίζουν 75-80% λιγότερο απ’ ότι οι άντρες και η εξήγηση εστιάζεται στις ευθύνες που έχουν οι γυναίκες για τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών (O’Neil,2003, O’Neil & O’Neil, 2005)

6 Στη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών οι μητέρες είναι αυτές που είναι κυρίως επιφορτισμένες με την φροντίδα των παιδιών, ακόμη και όταν εργάζονται με πλήρες ωράριο. Η ιδεολογία της «εντατικής μητρότητας» υποστηρίζει ότι οι μητέρες έχουν τη αποκλειστική φροντίδα των παιδιών. Πολλές φορές, οι ίδιες οι μητέρες θεωρούν οι άντρες δεν μπορούν να αναθρέψουν τα βρέφη τόσο καλά όσο αυτές. Στην διαιώνιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων παίζει σημαντικότατο ρόλο και ο κοινωνικός περίγυρος ο οποίος επιτείνει το διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα πράγματα δεν διαφέρουν πολύ και ανάμεσα στα ζευγάρια που συμβιώνουν αν και οι γυναίκες που απλώς συμβιώνουν αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις δουλειές του σπιτιού ενώ αντίστοιχα τις μειώνουν όταν μένουν μόνες τους. Η Kroska (2003), σε έρευνα που διενήργησε ανάμεσα σε ζευγάρια που είναι παντρεμένα ή συζούν, σχετικά με την κατανομή των εργασιών στο σπίτι με βάση το φύλο βρήκε ότι η φροντίδα των παιδιών είναι πολύ πιο μεγάλης σημασίας από τις άλλες ενασχολήσεις.

7 Καριέρα ή οικογένεια; Η απόφαση της μη απόκτησης παιδιών από γυναίκες σε διευθυντικές ή άλλες υψηλού κύρους θέσεις, έχει πάρει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η Hewlett (2002), αναφέρει ότι οι γυναίκες γιατροί και δικηγόροι παρουσιάζονται ότι έχουν υψηλό ποσοστό ατεκνίας. Έτσι, η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, το επίπεδο μόρφωσης, η οικονομική κατάσταση, το κοινωνικό status, ενδέχεται να είναι σημαντικές μεταβλητές για την ατεκνία. Η κοινωνία αντιμετωπίζει τις άτεκνες γυναίκες με δυσπιστία, και ο χαρακτηρισμός «σκληρή», και «μη-θηλυκή» που αποδίδει σ’ αυτές ο κοινωνικός περίγυρος είναι στερεότυπος. Η Wajcman (1999), μετά από έρευνα που διενήργησε υποστηρίζει ότι το να θυσιάσει η γυναίκα την οικογενειακή ζωή είναι κάτι μάταιο, διότι τις περισσότερες φορές δεν επιτυγχάνει το στόχο που είχε θέσει για την προώθηση και εξέλιξη της καριέρας της. Παρά τα ιδεώδη για ισοτιμία μέσα στο γάμο, οι οικιακές δουλειές και η φροντίδα των παιδιών εξακολουθούν να επιβαρύνουν σταθερά τη γυναίκα.

8 Ημερολόγια διαχείρισης χρόνου Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’60, και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική έρευνα. -αποκαλύπτουν τη γενική εικόνα των ωρών που οι άντρες και οι γυναίκες αφιερώνουν στην αμειβόμενη εργασία, στις δουλειές του σπιτιού, στη φροντίδα των παιδιών και σε άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες (κοινωνικές επαφές, φροντίδα των παιδιών, διασκέδαση, αθλητισμό) -συνήθως συνοδεύονται από ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει πληροφορίες των βασικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων (Joyce & Stewart, 1999) -οι δραστηριότητες των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα θα πρέπει να καταγράφονται σε χρονολογική σειρά

9 Δείγμα Η παρούσα έρευνα αφορά γυναίκες με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες διαπρέπουν η κάθε μία στον κλάδο της, γυναίκες που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση ως αιρετές, ως διευθυντικά στελέχη δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, καθηγήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νομικές σύμβουλοι εταιριών και δημοσίων υπηρεσιών. Άλλες από αυτές είναι παντρεμένες με παιδιά, άλλες ανύπαντρες, διότι όπως λένε οι ίδιες «ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν για την επαγγελματική τους άνοδο και καριέρα». (Σημ. ερ. Σ’ αυτή τη φάση της έρευνας δεν συμπεριελήφθησαν άντρες . Έτσι δεν διαφαίνεται η άποψη του «αντίπαλου δέους» η οποία θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να φωτίσει και την άλλη πλευρά)

10 το δείγμα επελέγη με κατά στρώματα σκόπιμη δειγματοληψία (με κριτήριο το φύλο και με βάση τη διαχείριση του χρόνου) -αριθμός συμμετεχουσών: η ηλικία του δείγματος κυμάνθηκε από 26 έως και άνω των 65 ετών - το μορφωτικό επίπεδο υψηλό (συντριπτική πλειοψηφία απόφοιτες ΑΕΙ) - τόπος διαμονής η ευρύτερη περιοχή του Ν. Κοζάνης

11 Μεθοδολογία έρευνας Μέθοδος συλλογής δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε το Ημερολόγιο Διαχείρισης Χρόνου ως εργαλείο σκόπιμης συλλογής δεδομένων προκειμένου να καταγραφούν προσωπικά δεδομένα διαχείρισης χρόνου των γυναικών του δείγματος σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου των εργάσιμων ημερών και των σαββατοκύριακων για δύο ολόκληρες εβδομάδες(γεγονός που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στις συμμετέχουσες διότι η έλλειψη χρόνου ήταν για εκείνες δεδομένη) -οι δραστηριότητες είχαν ομαδοποιηθεί σε εννέα κατηγορίες για τη διευκόλυνση των συμμετεχουσών -σε δεύτερη φάση, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να απαντήσουν με τη μέθοδο της συνέντευξης με ημι-δομημένη μορφή σε απολογιστικές ερωτήσεις με στόχο την αναστοχαστική επισκόπηση και το σχολιασμό της συμπλήρωσης του ημερολογίου.

12 Εξαρτημένες μεταβλητές οι ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες σε καθημερινή βάση: -στην εργασία (πληρωμένη και μη, σεμινάρια, επιμόρφωση κ.α.) -στα οικιακά -στη φροντίδα των παιδιών και των άλλων προσώπων της οικογένειας -στις εξωτερικές εργασίες (πληρωμές λογαριασμών, τράπεζες, ψώνια για το σπίτι, επισκέψεις σε γιατρούς κ.α.) -στον προσωπικό χρόνο -στον ελεύθερο χρόνο - στις κοινωνικές συναναστροφές -στις φιλανθρωπικές, πολιτικές, καλλιτεχνικές υποχρεώσεις -στον αθλητισμό

13 Ανεξάρτητες μεταβλητές -η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης των γυναικών καριέρας (έγγαμη, άγαμη, ύπαρξη παιδιών, ηλικία παιδιών, μονογονεϊκή οικογένεια λόγω διαζυγίου ή χηρείας) τόσο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας όσο και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου H στατιστική εξεργασία των δεδομένων pragamtopoi;huhke με το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές ΕπιστήμεςSPSS-Version 13.0(Statistical Package for the Social Sciences) και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση συχνοτήτων και μεταβλητών στο πλαίσιο της Περιγραφικής Στατιστικής

14 Ερευνητικά ερωτήματα 1. Πώς κατανέμουν τον καθημερινό τους χρόνο οι γυναίκες καριέρας κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας σε κάθε μία από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. 2. Πώς διαφοροποιείται η διαχείριση του χρόνου τα σαββατοκύριακα 3. Πόσο πολύ επηρεάζει η σύσταση της οικογένειας τη διαχείριση του χρόνου των γυναικών 4. Πόσο ευχαριστημένες είναι οι γυναίκες από τη διαχείριση του χρόνου τους

15 Αποτελέσματα της έρευνας -το δείγμα κατανέμεται με βάση την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμες, άγαμες) και επιχειρείται σύγκριση των μέσων όρων των ωρών που αφιερώνουν οι έγγαμες γυναίκες στις διάφορες δραστηριότητες με τους αντίστοιχους μέσους όρους των άγαμων γυναικών -προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των δύο ομάδων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα το οποίο κρίνεται καταλληλότερο για να συγκρίνει τους μέσους όρους δύο ομάδων

16 Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των πινάκων του συνολικού δείγματος (ποσοτική έρευνα) α) το μεγαλύτερο ποσοστό του εβδομαδιαίου χρόνου τους (32,3%) κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών αφιερώνεται στην εργασία τους ενώ το ποσοστό μειώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου (10,4%) (Σημ. ερ. 29 από τις 50 γυναίκες αναφέρουν ότι εργάζονται και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου!) β) 7,7% του χρόνου των γυναικών αφιερώνεται στη φροντίδα της οικογένειας (παιδιά, συζύγους, ηλικιωμένους). Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου (12,5%) γεγονός που επιτρέπει το συμπέρασμα ότι όταν οι γυναίκες δεν εργάζονται έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα τη φροντίδα της οικογένειας γ) 5% του χρόνου τους αφιερώνεται εβδομαδιαίως στα οικιακά ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ελαφρά (9,8%) το σαββατοκύριακο. 8 από τις γυναίκες αναφέρουν την ύπαρξη οικιακής βοηθού και μόνο 5 από τις έγγαμες γυναίκες αναφέρουν βοήθεια από το σύζυγο δ)μόνο ένα 2% του χρόνου τους αφιερώνεται στις εξωτερικές δουλειές ενώ το ποσοστό μειώνεται το σαββατοκύριακο

17 ε) 5% και 7% του χρόνου τους αφιερώνουν οι γυναίκες στην προσωπική τους περιποίηση και τον ελεύθερο χρόνο τους αντίστοιχα κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Το ποσοστό για τον προσωπικό χρόνο αυξάνεται ελάχιστα κατά το σαββατοκύριακο (5,8% ενώ το ποσοστό για τον ελεύθερο χρόνο αυξάνεται περισσότερο , όπως είναι φυσικό, κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου(11%) στ) τα σαββατοκύριακα αφιερώνονται περισσότερο στη διασκέδαση και τις κοινωνικές επαφές διότι προσφέρουν μια χαλαρότητα απαραίτητη για την ψυχική και σωματική ισορροπία. Το 4,7% που αφιερώνεται εβδομαδιαίως στις κοινωνικές επαφές ανεβαίνει αυτόματα στο 13,5% το σαββατοκύριακο (οι άγαμες κατά κανόνα, αναφέρουν περισσότερες κοινωνικές επαφές και εξόδους και κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών ζ) μόνο 21 από τις 50 γυναίκες αναφέρουν ενασχόληση με φιλανθρωπικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Ο αριθμός τους αυξάνεται ελάχιστα (Ν=23) το σαββατοκύριακο

18 Συμπεράσματα που προκύπτουν από σύγκριση των μέσων όρων των δύο ομάδων (έγγαμων-άγαμων) γυναικών του δείγματος (ποσοτική έρευνα) α) οι άγαμες αφιερώνουν το 36,6% του εβδομαδιαίου χρόνου τους στην εργασία ενώ οι έγγαμες το 31,6%. Ο χρόνος που αφιερώνουν οι άγαμες του σαββατοκύριακο αντιστοιχεί στο 10,4% ενώ οι έγγαμες 11,4%. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μικρή και παρατηρείται το γεγονός ότι οι έγγαμες παρόλο που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα της οικογένειας τους αφιερώνουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του χρόνου τους στην εργασία. β) στατιστικά πολύ σημαντικό αποτέλεσμα προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων όρων των ωρών που αφιερώνουν οι έγγαμες γυναίκες στα οικιακά σε σχέση με τις άγαμες (έγγαμες 5,8%, άγαμες 3,3%). Η οικογένεια αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για την αύξηση της ενασχόλησης με το νοικοκυριό. Το πόστο ενασχόλησης με τα οικιακά ανεβαίνει στο διπλάσιο το σαββατοκύριακο για τις άγαμες(7,2%) και ακριβώς το ίσιο συμβαίνει και με τις έγγαμες (11,4%).

19 γ) ο εβδομαδιαίος χρόνος που αφιερώνεται στη φροντίδα της οικογένειας από τις έγγαμες γυναίκες είναι, όπως είναι φυσικό, υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο μέσο όρο των άγαμων γυναικών. Η ύπαρξη παιδιών επηρεάζει άμεσα και δραστικά τη διαχείριση του χρόνου , διότι τα παιδιά , ιδιαίτερα μικρότερης ηλικίας χρήζουν απόλυτης και πολύωρης ενασχόλησης από την πλευρά της μητέρας. Το σαββατοκύριακο παρατηρείται αύξηση των ωρών που αφιερώνονται στη φροντίδα της οικογένειας τόσο από τις άγαμες(7,2%) (επισκέψεις σε γονείς παιδιά αδελφών) όσο και από τις έγγαμες (14,5%). δ) οι μέσοι όροι των ωρών που αφιερώνονται τόσο από τις έγγαμες όσο και από τις άγαμες γυναίκες στην προσωπική περιποίηση δεν διαφέρουν σημαντικά ούτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας( 5% και 5.5% αντίστοιχα) ούτε κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου (5.5% και 6.25% αντίστοιχα. Επομένως όλες οι γυναίκες βρίσκουν πάντα χρόνο ν’ ασχοληθούν με τον εαυτό τους και τον καλλωπισμό τους. ε) παράδοξο και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο μέσος όρος των ωρών που αφιερώνονται στον ελεύθερο χρόνο εβδομαδιαίως δεν διαφέρει παρά ελάχιστα ανάμεσα στις δύο υπό εξέταση ομάδες (έγγαμες 7% και άγαμες 7,75). Θα περίμενε κανείς ότι οι άγαμες θα είχαν πολύ περισσότερο χρόνο από τις έγγαμες λόγω έλλειψης οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο μέσος όρος του σαββατοκύριακου είναι ό ίδιος και για τις δύο ομάδες (11,4%!)

20 στ) πολύ σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων όρων των ωρών που αφιερώνουν οι δύο ομάδες στις κοινωνικές συναναστροφές τόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας όσο και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Το ποσοστό των ωρών των άγαμων γυναικών είναι διπλάσιο από αυτό των έγγαμων (7% έναντι 3,3%) το ίδιο και το σαββατοκύριακο (έγγαμες 10,4%, άγαμες 17,7%). Οι άγαμες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν υποχρεώσεις και ενδεχομένως μένουν μόνες τους, αναζητούν περισσότερο την παρέα από τις έγγαμες, οι οποίες έχουν την οικογένεια τους. ζ) σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται επίσης στις ώρες που αφιερώνουν οι άγαμες γυναίκες τόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας όσο και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στις φιλανθρωπικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (άγαμες 8,8% εβδομαδιαίως και 8,15 το σαββατοκύριακο - έγγαμες 4% εβδομαδιαίως και 3,1%το σαββατοκύριακο). *Το ποσοστό των ωρών που αφιερώνουν οι έγγαμες και οι άγαμες στις υπόλοιπες δραστηριότητες εβδομαδιαίως και τα σαββατοκύριακα βρέθηκε ότι δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση

21 Πορίσματα που προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα Ερώτηση 1η Πόσο σας δυσκόλεψε η συμπλήρωση του ημερολογίου; Στην ερώτηση αυτή η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχουσών στην έρευνα (Ν=42) απήντησε ότι δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία στην συμπλήρωση του, διότι οι διευκρινίσεις ήταν αρκετά σαφείς, απλά δεν υπήρχε ανάλογος χρόνος. Ιδιαίτερα όταν αντιλήφθησαν ότι η όλη διαδικασία θα διαρκούσε δύο εβδομάδες καθημερινής συμπλήρωσης του ημερολόγιου πολλές από αυτές δίστασαν να αναλάβουν την υποχρέωση διότι θα έπρεπε να το εντάξουν στο ήδη επιβαρημένο πρόγραμμα τους. Υπήρξαν και περιπτώσεις που η καταγραφή της καθημερινότητας ήταν θετική για τις συμμετέχουσες αφού αντελήφθησαν πόσα πράγματα χωρούν στο 24ωρο τους και έτσι εκτίμησαν την κατανομή του χρόνου τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

22 Ερώτηση 2η Ποια ώρα της ημέρας το συμπληρώνατε συνήθως; Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συμμετέχουσες συμπλήρωναν το ημερολόγιο τις βραδινές ώρες αφού πρώτα τελείωναν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, έβαζαν τα παιδιά για ύπνο και ήταν η ώρα της προσωπικής χαλάρωσης και ξεκούρασης, την οποία διέθεταν όπως ήθελαν. 8 από τις 50 συμπλήρωναν το ημερολόγιο το μεσημέρι στο γραφείο, όταν κόπαζε ο φόρτος της εργασίας ή μετά το φαγητό την ώρα της χαλάρωσης, 5 την ώρα του πρωινού, 6 αποσπασματικά και 4 δεν αναφέρουν ώρα.

23 Ερώτηση 3η Βλέποντας τη διαχείριση του χρόνου σας σε καθημερινή βάση, σε τι σκέψεις οδηγείστε; Είστε ευχαριστημένη από το καθημερινό σας πρόγραμμα; Αν όχι, τι θα θέλατε να αλλάξετε; Που θα θέλατε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο και που λιγότερο; Από τις 50 συμμετέχουσες μόνο 2 απήντησαν ότι ήταν απόλυτα ευχαριστημένες από τη διαχείριση του χρόνου τους και με το καθημερινό τους πρόγραμμα. 8 ανέφεραν ότι είναι αρκετά ευχαριστημένες, ενώ η πλειοψηφία (Ν==36) ανέφεραν ότι δεν θεωρούν ότι διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, διότι θα ήθελαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο πρωτίστως στους αγαπημένους τους ανθρώπους (συζύγους, παιδιά, γονείς, φίλους, συγγενείς) αλλά και πολύ περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους κάνοντας πράγματα που τους αρέσουν και τους ηρεμούν (προσωπική φροντίδα, έξοδοι με οικογένεια και φίλους, γυμναστική, hobbies, ξεκούραση, ψώνια για διασκέδαση). Πολλές από τις συμμετέχουσες θα ήθελαν να έχουν ελεύθερο χρόνο όχι για να ξεκουραστούν αλλά για να τον διαθέσουν για την εκμάθηση καινούριων πραγμάτων (!) (μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, Η/Υ, για έρευνες και διάβασμα πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, για μεταπτυχιακές σπουδές).

24 Ερώτηση 4η Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε; Κατ’ αναλογία με τις βιβλιογραφικές αναφορές του πρώτου μέρους της εργασίας, οι γυναίκες του δείγματος συμφώνησαν ότι είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και οι τρεις ρόλοι της γυναίκας (μητέρας-συζύγου-εργαζόμενης, κυρίως, όσον αφορά τις υψηλές και απαιτητικές θέσεις εργασίας), και μάλιστα όταν ο κοινωνικός περίγυρος αναμένει ότι οι γυναίκες είναι αυτές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας και όλες οι αξίες που έχουν να κάνουν με την ανατροφή των παιδιών και την οικιακή ηρεμία. Οι γυναίκες αισθάνονται ενοχές, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές υποχρεώσεις που προκύπτουν στην εργασία, την οικογένεια, την προσωπική φροντίδα. Όλες οι εργαζόμενες γυναίκες αγωνίζονται να βρουν την «χρυσή τομή», τον επιτυχημένο δηλαδή συνδυασμό των πολλαπλών ρόλων που έχουν αναλάβει. Το ζήτημα έγκειται στο τίμημα που πρέπει να πληρώσουν προκειμένου για την ευόδωση των στόχων τους. Οι ίδιες οι γυναίκες θεωρούν το ρόλο τους μέσα στο σπίτι αναντικατάστατο διότι έχουν μάθει να πιστεύουν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα από το άλλο φύλο σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού.

25 Συμπεράσματα-Προτάσεις-Διαπιστώσεις Παρόλο που η γυναίκα έχει βγει ανεπιστρεπτί στην αγορά εργασίας και η θέση της στο εργασιακό περιβάλλον έχει εδραιωθεί και παγιωθεί, και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από τον κοινωνικό περίγυρο όπως και όταν ασχολούνταν αποκλειστικά με τα οικιακά. Εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένη με την φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού, έχοντας ταυτόχρονα, αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες ασχολίες (ενασχόληση με τα κοινά, φιλανθρωπίες, καλλιτεχνικά). Η βοήθεια από το σύζυγο, αν και έχει αυξηθεί σχετικά με το παρελθόν, εξακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι περιστασιακή και καλοδεχούμενη, δεν θεωρείται όμως δεδομένη. Οι συνθήκες ζωής μπορεί να έχουν αλλάξει, η ιδεολογία, όμως, του φύλου παραμένει η ίδια. Η γυναίκα θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειας, ο πυρήνας της, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα υπόλοιπα μέλη. Και ο άντρας και η γυναίκα πλέον είναι οι «κουβαλητές» του σπιτιού. Απλά, είναι «παραδοσιακά κατοχυρωμένη» η ενασχόληση της και με όλα τα άλλα πράγματα της καθημερινότητας, ζήτημα το οποίο έχει αποδεχθεί και η ίδια πολλές φορές αδιαμαρτύρητα.

26 -Στην έρευνα αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί η άποψη των αντρών πάνω στο ζήτημα της κατανομής και διαχείρισης του καθημερινού τους χρόνου. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας επόμενης έρευνας. -Μια άλλη παράμετρος ή οποία θα μπορούσε να δώσει πολύ πιο ασφαλή δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου των γυναικών είναι και η καταγραφή των παράλληλων ή δευτερευουσών δραστηριοτήτων , όπως επίσης με ποιούς τις έκαναν, την ακριβή ώρα που διήρκεσαν, πού έλαβαν χώρα. (Σημ. ερ. Το ζήτημα καταγραφής των παράλληλων ή δευτερευουσών δραστηριοτήτων είχε περιληφθεί στις οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αλλά ελάχιστες από τις συμμετέχουσες αναφέρθηκαν).

27 Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι παρόλο που οι κοινωνίες εξελίσσονται, προοδεύουν, αλλάζουν, η θέση της γυναίκας εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Σήμερα έχει προστεθεί στην καθημερινότητα της και η εργασία (με την προοπτική της καριέρας), ενώ δεν έχει απαλλαγεί από τις παλιές της υποχρεώσεις, που αφορούν κυρίως και πάντα την φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού. Η γυναίκα εξακολουθεί να θεωρεί δεδομένο ότι σε περίπτωση που θα γίνει μητέρα θα πρέπει να αφήσει για λίγο(;) τις φιλοδοξίες και τα όνειρα της για καριέρα, διότι θα πρέπει να φροντίσει τα παιδιά της. Οι περισσότερες από τις σημερινές γυναίκες καριέρας κατορθώνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά του «διπλού ρόλου» και να ανταποκριθούν εξίσου καλά και στις δύο καταστάσεις. Με τι τίμημα όμως;


Κατέβασμα ppt "ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ psemfyl05011 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χρυσή Βιτσιλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google