Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Ανάπτυξη προγράμματος για τον αυτόματο υπολογισμό υποδικτύωσης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP.” Σπουδάστριες: ΟΛΓΑ ΓΚΟΣΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΝΟΥΜΗ Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Χειλάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

2 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο Υποδικτύωση με μεταβλητό μήκος μάσκας υποδικτύωσης - VLSM Το κυρίαρχο πακέτο πρωτοκόλλων μέσω των οποίων διασυνδέονται σήμερα μεταξύ τους τα διάφορα δίκτυα είναι το TCP/IP. Στην πτυχιακή αυτή εργασία επιτεύχθηκε εξοικείωση με την διαδικασία διευθυνσιοδότησης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP. Μετά κατασκευάστηκε πρόγραμμα, σε παραθυρικό περιβάλλον, το οποίο δέχεται σαν δεδομένα, που εισάγωνται από τον χρήστη, την περιοχή διευθύνσεων που που θα αποδοθούν σε ένα δίκτυο και τον αριθμό τον υποδικτύων στα οποία θα χωριστεί. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

3 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τι είναι Δίκτυο Δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την επικοινωνία τους για διαμοιρασμό δεδομένων και πόρων. LAN – Metropolitan - WAN Ιδιωτικά – Δημόσια ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

4 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποδίκτυα Είναι τα κομμάτια που αποτελούν ένα δίκτυο Δεν εκτελούν λιγότερες λειτουργίες Δεν είναι υποδεέστερα κατά οποιονδήποτε τρόπο από ένα δίκτυο Συνεισφέρουν στη λειτουργία του δικτύου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

5 Επικοινωνία μεταξύ χρηστών
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνία μεταξύ χρηστών Για τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιούνται κυρίως δυο τεχνικές: Ακρόασης MAC Address Μεταγωγής Διεύθυνση δικτύου (IP Address) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

6 Internet Protocol (IP)
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Internet Protocol (IP) Πρωτόκολλο του επιπέδου διαδικτύου Connectionless Datagram packet switching Δεν θεωρείται αξιόπιστο από μόνο του Το Internet Protocol είναι βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου διαδικτύου και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Η/Υ που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά τοπικά δίκτυα. Η διαδικασία αποστολής των πακέτων ξεκινά χωρίς την προϋπόθεση ο παραλήπτης να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο (connectionless). Τα πακέτα δεν ακολουθούν υποχρεωτικά την ίδια πορεία και είναι δυνατόν να φτάσουν στον παραλήπτη με διαφορετική σειρά από την αρχική τους. Πακέτα που μεταδίδονται με τέτοια μέθοδο ονομάζονται datagrams και η μέθοδος μεταγωγή πακέτου με datagrams (datagram packet switching). Το Internet Protocol δεν χρησιμοποιεί τεχνικές επενεκπομπής, ελέγχου ροής και γι’ αυτό δεν εξασφαλίζει την ορθότητα μεταφοράς των δεδομένων απο τον αποστολέα - Η/Υ μέχρι τον παραλήπτη - Η/Υ. Υπο την έννοια αυτή συμπερένουμε ότι το Internet Protocol δεν θεωρείται αξιόπιστο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

7 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διεύθυνση IP Δυαδικός αριθμός μεγέθους 32 bits Αναπαριστάται με 4 δεκαδικές τιμές Dotted decimal notation Παράδειγμα 32-Bit IP Address Bits Δικτύου Bits Κόμβου - Χρήστη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

8 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κλάσεις διευθύνσεων 5 διαφορετικές κλάσεις διευθύνσεων Ορίζονται από τα πρώτα bits της IP διεύθυνσης Κλάση Bits Δεκαδική αναπαράσταση Α 0xx 1 έως 126 Β 10xx 128 έως 191 C 110x 192 έως 223 D 1110 224 έως 239 (multicast) E 1111 240 έως 254 (reserve) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

9 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάσκα Υποδικτύωσης Χρησιμοποιώντας τη Subnet Mask μπορούμε να καθορίσουμε τα μέρη του δικτύου και του κόμβου της διεύθυνσης. Τα bits του δικτύου αναπαριστάνονται από 1 Τα bits του χρήστη αναπαριστάνονται από 0 Default Subnet Masks: Class A : – Class B : Class C : – ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

10 Υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο Οι διευθύνσεις μοιράζονται εξίσου σε κάθε υποδίκτυο Ίδια μάσκα υποδικτύου για όλα τα υποδίκτυα Ο αριθμός των χρηστών σε κάθε υποδίκτυο είναι δεδομένος Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις τρεις κλάσεις Α, Β και C ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

11 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παράδειγμα: IP Address: Subnet Mask: Subnets: 4 Hosts: 26 = 64-2 = 62 δίκτυο χρήστης 2bits 0 0 0 1 64 1 0 128 1 1 192 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

12 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αποτελέσματα A/A IP Start Host End Host BroadCast Η subnet mask των υποδικτύων είναι:

13 Υποδικτύωση με μεταβλητό μήκος μάσκας υποδικτύωσης - VLSM
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποδικτύωση με μεταβλητό μήκος μάσκας υποδικτύωσης - VLSM Ένα δίκτυο είναι διαμορφωμένο από διαφορετικές μάσκες υποδικτύου Ο αριθμός των χρηστών σε κάθε υποδίκτυο είναι διαφορετικός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

14 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παράδειγμα: IP Address: Subnet Mask: Hosts: 256 Subnets: 5 (Hosts: 35 – 15 – 6 – 40 – 10) Hosts/Subnet Subnet Mask IP Address ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

15 Παρουσίαση της εφαρμογής
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παρουσίαση της εφαρμογής 1η φάση Η φόρμα Subnet Calculator: Επιλέγεται ένα από τα δύο RadioButtons. Πατήστε Next για να συνεχίσετε ή Exit για να τερματίσετε την εφαρμογή. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

16 Η φόρμα Classful Calculator:
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η φόρμα Classful Calculator: Σε αυτά τα πεδία ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση υποδικτύου. Πληκτρολογείται είτε ο αριθμός των υποδικτύων είτε ο αριθμός των χρηστών. Τα ComboBoxes εμφανίζουν πληροφορίες , αλλά μπορούν να επιλεχθούν δεδομένα και από αυτά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

17 Η φόρμα View Classful Subnets:
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η φόρμα View Classful Subnets: Οι στήλες εμφανίζουν τις πληροφορίες για το κάθε υποδίκτυο. Μήνυμα που πληροφορεί σε ποιο υποδίκτυο ανήκει η διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης και ποιανού χρήστη είναι. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

18 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάλυση λογικής για την υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο Χρήση των διαδικασιών AND και XOR. Διαδικασία AND. Βρίσκει σε ποιο δίκτυο ανήκει η διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος. Διαδικασία XOR Βρίσκει σε ποιο χρήστη του δικτύου ανήκει η ip διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος. Διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος & Μάσκα Δικτύου Διεύθυνση Δικτύου Διεύθυνση Δικτύου ^ Διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης τουπρογράμματος Χρήστης στον οποίο ανήκει η διεύθυνση ip ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

19 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ένωσης (union) Για τον υπολογισμό των διευθύνσεων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ενώσεις τύπου ip: Έστω μια διεύθυνση ip x.y.z.w ipval: x. y. z. w πίνακας byte: Union ip { int ipval; unsigned char byte[4]; }ip_subnet, ip_first_host, ip_last_host, ip_Broad; w z y x ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

20 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2η φάση Η φόρμα Subnet Calculator: Επιλέγεται ένα από τα δύο RadioButtons. Πατήστε Next για να συνεχίσετε ή Exit για να τερματήσετε την εφαρμογή. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

21 Η φόρμα Classless Calculator VLSM:
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η φόρμα Classless Calculator VLSM: Εδώ ο χρήστης πληκτρολογεί μία διεύθυνση υποδικτύου. Επιλέγεται μία μάσκα υποδικτύου. Καταχωρείται ο αριθμός των υποδικτύων που θέλει ο χρήστης. Σε αυτή τη στήλη ο χρήστης καταχωρεί τους χρήστες που θέλει σε κάθε υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

22 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η φόρμα View Results: Εμφανίζονται οι χρήστες που έχει το κάθε υποδίκτυο. Η στήλη αυτή εμφανίζει τη μάσκα υποδικτύου για κάθε υποδίκτυο Η τρίτη στήλη εμφανίζει την διεύθυνση για κάθε υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

23 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάλυση δέντρου Επίπεδο 0 62 256 126 30 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

24 Τοποθέτηση ενός υποδικτύου και εύρεση του πατέρα-κόμβου
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τοποθέτηση ενός υποδικτύου και εύρεση του πατέρα-κόμβου 126 62 30 0: 92 1: 2: 30 τότε ο πατέρας κόμβος θα βρίσκεται στη θέση (i-2)/2, όπου i η θέση του παιδιού. τότε ο πατέρας κόμβος θα βρίσκεται στη θέση (i-1)/2, όπου i η θέση του παιδιού. 3: 4: 5: 6: αν το παιδί βρίσκεται σε άρτια θέση αν το παιδί βρίσκεται σε περιττή θέση 20 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

25 Αναπαράσταση του δέντρου σε πίνακα
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναπαράσταση του δέντρου σε πίνακα Θέσεις Μνήμης Κόμβοι Επίπεδο 0 126 Επίπεδο 1 1 62 2 Επίπεδο 2 3 30 4 5 6 92 30 : 20 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

26 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σημεία που μας προβλημάτισαν:
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπεράσματα Σημεία που μας προβλημάτισαν: 1η φάση: Τρόπος εμφάνισης πληροφοριών των υποδικτύων για πάρα πολλά υποδίκτυα (πάνω από ) στην Α κλάση. Λύση: εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε ένα Memo, με το περιοριστικό ότι στην οθόνη θα τυπώνονται 32 υποδίκτυα και ότι ο χρήστης θα δηλώνει από ποιο υποδίκτυο θέλει να δει τις πληροφορίες και έπειτα. 2η φάση: Υλοποίηση δέντρου για τον υπολογισμό των υποδικτύων. Λύση: χρήση πίνακα τριών στηλών και σειριακή τοποθέτηση στοιχείων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

27 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπεράσματα Χρήση του προγράμματος είτε για εκπαιδευτικούς σκοπού στα εργαστήρια του τμήματος είτε από έναν διαχειριστή δικτύου για κατανομή διευθύνσεων σε ένα υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

28 Δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων Να δέχεται ως είσοδο και την τοπολογία του δικτύου Να απεικονίζει την τοπολογία του δικτύου μετά τη διαδικασία υποδικτύωσης Να κατασκευαστεί δικτυακή διεπαφή για τη χρήση του προγράμματος μέσω του Web ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

29 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Χειλά και τον Προϊστάμενο του Τμήματός μας Δρ. Χ. Στρουθόπουλο για την σημαντική τους βοήθεια. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google