Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Ανάπτυξη προγράμματος για τον αυτόματο υπολογισμό υποδικτύωσης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP.” Σπουδάστριες: ΟΛΓΑ ΓΚΟΣΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Ανάπτυξη προγράμματος για τον αυτόματο υπολογισμό υποδικτύωσης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP.” Σπουδάστριες: ΟΛΓΑ ΓΚΟΣΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Ανάπτυξη προγράμματος για τον αυτόματο υπολογισμό υποδικτύωσης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP.” Σπουδάστριες: ΟΛΓΑ ΓΚΟΣΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΝΟΥΜΗ Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Χειλάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  Υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο υποδίκτυο  Υποδικτύωση με μεταβλητό μήκος μάσκας υποδικτύωσης - VLSM υποδικτύωσης - VLSM ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 3 Τι είναι Δίκτυο Δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την επικοινωνία τους για διαμοιρασμό δεδομένων και πόρων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004  LAN – Metropolitan - WAN  Ιδιωτικά – Δημόσια ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 4 Υποδίκτυα  Είναι τα κομμάτια που αποτελούν ένα δίκτυο  Δεν εκτελούν λιγότερες λειτουργίες  Δεν είναι υποδεέστερα κατά οποιονδήποτε τρόπο από ένα δίκτυο  Συνεισφέρουν στη λειτουργία του δικτύου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 5 Επικοινωνία μεταξύ χρηστών Για τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιούνται κυρίως δυο τεχνικές:  Ακρόασης –MAC Address  Μεταγωγής –Διεύθυνση δικτύου (IP Address) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 6 Internet Protocol (IP)  Πρωτόκολλο του επιπέδου διαδικτύου  Connectionless  Datagram packet switching  Δεν θεωρείται αξιόπιστο από μόνο του ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 7 Διεύθυνση IP  Δυαδικός αριθμός μεγέθους 32 bits  Αναπαριστάται με 4 δεκαδικές τιμές  Dotted decimal notation ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παράδειγμα 140.179.220.200 32-Bit IP Address Bits Δικτύου Bits Κόμβου - Χρήστη

8 8 Κλάσεις διευθύνσεων  5 διαφορετικές κλάσεις διευθύνσεων  Ορίζονται από τα πρώτα bits της IP διεύθυνσης ΚλάσηBits Δεκαδική αναπαράσταση Α0xx 1 έως 126 Β10xx 128 έως 191 C110x 192 έως 223 D1110 224 έως 239 (multicast) E1111 240 έως 254 (reserve) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9 9 Μάσκα Υποδικτύωσης Χρησιμοποιώντας τη Subnet Mask μπορούμε να καθορίσουμε τα μέρη του δικτύου και του κόμβου της διεύθυνσης.  Τα bits του δικτύου αναπαριστάνονται από 1  Τα bits του χρήστη αναπαριστάνονται από 0 Default Subnet Masks: Class A : 255.0.0.0 – 11111111.00000000.00000000.00000000 Class B : 255.255.0.0 - 11111111.11111111.00000000.00000000 Class C : 255.255.255.0 – 11111111.11111111.11111111.00000000 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

10 10 Υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο  Οι διευθύνσεις μοιράζονται εξίσου σε κάθε υποδίκτυο  Ίδια μάσκα υποδικτύου για όλα τα υποδίκτυα  Ο αριθμός των χρηστών σε κάθε υποδίκτυο είναι δεδομένος  Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις τρεις κλάσεις Α, Β και C ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

11 11 Παράδειγμα: IP Address: 195.120.125.0 Subnet Mask: 255.255.255.0 Subnets: 4 Hosts: 2 6 = 64-2 = 62 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 0 0 0 0 1 64 1 0 128 1 1 192 δίκτυοχρήστης 2bits ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12 12 Αποτελέσματα A/A IP Start Host End Host BroadCast A/A IP Start Host End Host BroadCast 1 195.120.125. 0 195.120.125. 1 195.120.125. 62 195.120.125. 63 1 195.120.125. 0 195.120.125. 1 195.120.125. 62 195.120.125. 63 2 195.120.125. 64 195.120.125. 65 195.120.125.126 195.120.125.127 2 195.120.125. 64 195.120.125. 65 195.120.125.126 195.120.125.127 3 195.120.125.128 195.120.125.129 195.120.125.190195.120.125.191 3 195.120.125.128 195.120.125.129 195.120.125.190195.120.125.191 4 195.120.125.192 195.120.125.193 195.120.125..254195.120.125.255 4 195.120.125.192 195.120.125.193 195.120.125..254195.120.125.255 Η subnet mask των υποδικτύων είναι: 255.255.255.192 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

13 13 Υποδικτύωση με μεταβλητό μήκος μάσκας υποδικτύωσης - VLSM  Ένα δίκτυο είναι διαμορφωμένο από διαφορετικές μάσκες υποδικτύου  Ο αριθμός των χρηστών σε κάθε υποδίκτυο είναι διαφορετικός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

14 14 Παράδειγμα: IP Address: 195.120.125.0 Subnet Mask: 255.255.255.0 Hosts: 256 Subnets: 5 (Hosts: 35 – 15 – 6 – 40 – 10) Hosts/Subnet Subnet Mask IP Address 40255.255.255.192195.120.125.64 35255.255.255.192195.120.125.128 15255.255.255.224195.120.125.192 10255.255.255.240195.120.125.224 6255.255.255.248195.120.125.248 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

15 15 Παρουσίαση της εφαρμογής 1η φάση Η φόρμα Subnet Calculator: Επιλέγεται ένα από τα δύο RadioButtons. Πατήστε Next για να συνεχίσετε ή Exit για να τερματίσετε την εφαρμογή. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

16 16 Η φόρμα Classful Calculator: Σε αυτά τα πεδία ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση υποδικτύου. Πληκτρολογείται είτε ο αριθμός των υποδικτύων είτε ο αριθμός των χρηστών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 Τα ComboBoxes εμφανίζουν πληροφορίες, αλλά μπορούν να επιλεχθούν δεδομένα και από αυτά. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

17 17 Η φόρμα View Classful Subnets: Οι στήλες εμφανίζουν τις πληροφορίες για το κάθε υποδίκτυο. Μήνυμα που πληροφορεί σε ποιο υποδίκτυο ανήκει η διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης και ποιανού χρήστη είναι. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

18 18 Ανάλυση λογικής για την υποδικτύωση με σταθερό αριθμό χρηστών ανά υποδίκτυο Χρήση των διαδικασιών AND και XOR. 1. Διαδικασία AND. Βρίσκει σε ποιο δίκτυο ανήκει η διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος. 2. Διαδικασία XOR Βρίσκει σε ποιο χρήστη του δικτύου ανήκει η ip διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος. Διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης του προγράμματος & Μάσκα Δικτύου Διεύθυνση Δικτύου ^ Διεύθυνση ip που έδωσε ο χρήστης τουπρογράμματος Χρήστης στον οποίο ανήκει η διεύθυνση ip ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

19 19 Χρήση ένωσης (union) Για τον υπολογισμό των διευθύνσεων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ενώσεις τύπου ip: Για τον υπολογισμό των διευθύνσεων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ενώσεις τύπου ip: Έστω μια διεύθυνση ip x.y.z.w  ipval: 01100100111010010010001111001111 x. y. z. w x. y. z. w  πίνακας byte: Union ip { int ipval; unsigned char byte[4]; }ip_subnet, ip_first_host, ip_last_host, ip_Broad; wzyx ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004

20 20 Επιλέγεται ένα από τα δύο RadioButtons. Πατήστε Next για να συνεχίσετε ή Exit για να τερματήσετε την εφαρμογή. 2η φάση Η φόρμα Subnet Calculator: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

21 21 Η φόρμα Classless Calculator VLSM: Εδώ ο χρήστης πληκτρολογεί μία διεύθυνση υποδικτύου. Καταχωρείται ο αριθμός των υποδικτύων που θέλει ο χρήστης. Επιλέγεται μία μάσκα υποδικτύου. Σε αυτή τη στήλη ο χρήστης καταχωρεί τους χρήστες που θέλει σε κάθε υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

22 22 Η φόρμα View Results: Η στήλη αυτή εμφανίζει τη μάσκα υποδικτύου για κάθε υποδίκτυο Εμφανίζονται οι χρήστες που έχει το κάθε υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η τρίτη στήλη εμφανίζει την διεύθυνση για κάθε υποδίκτυο.

23 23 Ανάλυση δέντρου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 62 256 126 62 30 255.255.255.224 255.255.255.128 Επίπεδο 1 195.251.213.0 255.255.255.0 Επίπεδο 0 255.255.255.192Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 195.251.213.0 195.251.213.0+128 195.251.213.128 195.251.213.0+64+64 195.251.213.128 195.251.213.0+64 195.251.213.64 195.251.213.0+32+32+32+32+32+32+32 195.251.213.224

24 24 Τοποθέτηση ενός υποδικτύου και εύρεση του πατέρα-κόμβου Τοποθέτηση ενός υποδικτύου και εύρεση του πατέρα-κόμβου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 126 62 30 20 0: 1:2: 3: 4: 5:6: 30 92 αν το παιδί βρίσκεται σε περιττή θέση αν το παιδί βρίσκεται σε άρτια θέση τότε ο πατέρας κόμβος θα βρίσκεται στη θέση (i-1)/2, όπου i η θέση του παιδιού. τότε ο πατέρας κόμβος θα βρίσκεται στη θέση (i-2)/2, όπου i η θέση του παιδιού.

25 25 Αναπαράσταση του δέντρου σε πίνακα Αναπαράσταση του δέντρου σε πίνακα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 Θέσεις Μνήμης Κόμβοι Επίπεδο 0 0126 Επίπεδο 1 162 262 Επίπεδο 2 330 430 530 630 : 20 30 92

26 26 Συμπεράσματα Σημεία που μας προβλημάτισαν: 1η φάση: Τρόπος εμφάνισης πληροφοριών των υποδικτύων για πάρα πολλά υποδίκτυα (πάνω από 131072) στην Α κλάση. Λύση: εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε ένα Memo, με το περιοριστικό ότι στην οθόνη θα τυπώνονται 32 υποδίκτυα και ότι ο χρήστης θα δηλώνει από ποιο υποδίκτυο θέλει να δει τις πληροφορίες και έπειτα. 2η φάση: Υλοποίηση δέντρου για τον υπολογισμό των υποδικτύων. Λύση: χρήση πίνακα τριών στηλών και σειριακή τοποθέτηση στοιχείων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

27 27 Συμπεράσματα Χρήση του προγράμματος είτε για εκπαιδευτικούς σκοπού στα εργαστήρια του τμήματος είτε από έναν διαχειριστή δικτύου για κατανομή διευθύνσεων σε ένα υποδίκτυο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

28 28 Δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων  Να δέχεται ως είσοδο και την τοπολογία του δικτύου  Να απεικονίζει την τοπολογία του δικτύου μετά τη διαδικασία υποδικτύωσης  Να κατασκευαστεί δικτυακή διεπαφή για τη χρήση του προγράμματος μέσω του Web ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

29 29 Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Χειλά και τον Προϊστάμενο του Τμήματός μας Δρ. Χ. Στρουθόπουλο για την σημαντική τους βοήθεια. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο.ΓΚΟΣΙΟΥ-Α.ΧΑΝΟΥΜΗ ΣΕΡΡΕΣ 2004 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Κατέβασμα ppt "1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Ανάπτυξη προγράμματος για τον αυτόματο υπολογισμό υποδικτύωσης σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP.” Σπουδάστριες: ΟΛΓΑ ΓΚΟΣΙΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google