Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε Πύργο & Πάνορμο στην Τήνο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε Πύργο & Πάνορμο στην Τήνο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε Πύργο & Πάνορμο στην Τήνο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση: Νέες προκλήσεις και προοπτικές» Δ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας, Αν. Βιδάλης, Μ. Λοϊζίδου

2 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 2 Οδηγία 2008/98/ΕΚ & Νόμος 4042/2012  Εδραίωση της ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου τουλάχιστον μέχρι το 2015.  Ανακύκλωση 50% των ΑΣΑ ή μέρος αυτών μέχρι το 2020 (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου τουλάχιστον)  Τίθεται έως το 2015, ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων κατ’ ελάχιστον 5% του συνολικού βάρους των παραγόμενων βιολογικών αποβλήτων, και έως το 2020, ποσοστό χωριστής συλλογής κατ’ ελάχιστον 10%.

3 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ Τήνος Ιστορική Πρωτεύουσα Πύργος 1 Πρωτεύουσα: Πόλη της Τήνου 2 3  Έκταση: 197,04 km 2  Πληθυσμός: 8.590 κάτοικοι

4 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Μέγεθος σε κατοίκους Αριθμός ΟικισμώνΠοσοστό πληθυσμού επί του συνόλου Άνω των 400151,24 % 301 - 40014,47% 201 - 300513,54% 101 - 200711,57% 0 - 1004619,17% ΣΥΝΟΛΟ60100% Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ Κατανομή του πληθυσμού ανά μέγεθος οικισμού

5 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ για Πύργο & Πάνορμο ΈτοςΑΣΑ (kg) 2011 205.517 2012 207.983 2013 210.479 2014 213.005 2015 215.561 2016 218.148 2017 220.766 2018 223.415 2019 226.096 2020 228.809 2021 231.555 2022 234.333 2023 237.145 2024 239.991 2025 242.871 2026 245.785 2027 248.735 2028 251.720 2029 254.740 2030 257.797 2031 260.891 2032 265.517

6 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Εκτιμώμενη Σύσταση ΑΣΑ για Πύργο & Πάνορμο Κλάσμα ΑΣΑ /Περιοχή Πύργος & Πάνορμος Μέση σύσταση Δημοτικών ΑΣΑ (% κ.β.) Οργανικά41,75 Χαρτί – Χαρτόνι20,98 Μέταλλα6,20 Γυαλί10,08 Πλαστικό10,88 Δ-Ξ-Υ4,51 Λοιπά5,61 Σύνολο100

7 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 7 Επιλογή της μεθόδου διαλογής στην πηγή Η επιλογή της οργανωτικής δομής της συλλογής: αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μεθόδων διαλογής στην πηγή ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Πύργος

8 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 8 Επιλογή της μεθόδου διαλογής στην πηγή Το σύστημα θα περιλαμβάνει τη διαλογή στην πηγή: (α) βιοαποβλήτων, (β) χαρτιού & χαρτονιού, (γ) γυαλιού, (δ) πλαστικών & μετάλλων (από κοινού συλλογή). Oι συμμετέχοντες θα ρίχνουν τα υλικά στους αντίστοιχους εξωτερικούς κάδους που θα έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σε κατάλληλα σημεία. Το όχημα συλλογής θα συλλέγει και θα μεταφέρει το περιεχόμενο των κάδων σε έναν ειδικά καθορισμένο χώρο πλησίον των κοινοτήτων.

9 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 9 Επιλογή της μεθόδου διαλογής στην πηγή Η χρήση διαφορετικών χρωμάτων κάδων & λοιπού εξοπλισμού μέσα και έξω από το σπίτι θα βοηθήσει στη διάκριση των υλικών από τα συμμετέχοντα νοικοκυριά. Τα χρώματα είναι: 1.Καφέ: Βιοαπόβλητα 2.Κίτρινο: Χαρτί & Χαρτόνι 3.Πορτοκαλί: Γυαλί 4.Κόκκινο: Μέταλλα & Πλαστικά 5.Γκρι: Υπόλοιπα απορρίμματα (υφιστάμενοι κάδοι). Τα οργανικά θα μεταφέρονται σε μονάδα κομποστοποίησης, ενώ τα ανακυκλώσιμα θα συγκεντρώνονται σε διαφορετικά container και θα μεταφέρονται περιοδικά σε ΚΔΑΥ της Αττικής (σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ).

10 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Θέση υφιστάμενων κάδων στον Πύργο

11 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Θέση υφιστάμενων κάδων στον Πάνορμο

12 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610

13 Φωτογραφίες από το χώρο όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα κομποστοποίησης

14 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Καθορισμός τύπου, αριθμού, δυναμικότητας & θέσης εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης  Οικιακά απορρίμματα  Βιοαπόβλητα: Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή θα περιλαμβάνει ένα μικρό καλάθι περίπου 10L & βιοδιασπώμενες σακούλες.  Ξηρά Ανακυκλώσιμα: Τα ξηρά ανακυκλώσιμα, δηλαδή (1) χαρτί & χαρτόνι, (2) γυαλί και (3) πλαστικά & μέταλλα θα συλλέγονται ξεχωριστά με κατάλληλες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

15 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Καθορισμός τύπου, αριθμού, δυναμικότητας & θέσης εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης Ταξινόμηση των ρευμάτων στερεών απορριμμάτων κατά τη διαλογή στην πηγή Χρώμα επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας Χωρητικ ότητα Χαρτί & ΧαρτόνιΚίτρινο10L ΓυαλίΠορτοκαλί10L Μέταλλα & ΠλαστικάΚόκκινο10L

16 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 16 Καθορισμός τύπου, αριθμού, δυναμικότητας & θέσης εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης Ο όλος εσωτερικός εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαλογή στην πηγή των ΑΣΑ είναι: •Bιοαπόβλητα: 100 τεμάχια από μικρούς κάδους των 10L & 36.500 βιοδιασπώμενες σακούλες. •Ξηρά ανακυκλώσιμα: 300 τεμάχια επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών

17 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Λοιπές Δραστηριότητες σε Πύργο & Πάνορμο ΤομέαςΔραστηριότητες Αριθμός Δραστηριοτήτων Εξοπλισμός Κάδοι (Είδος & Αριθμός) Αριθμός επαναχρησιμοποιούμε νων τσαντών Πύργ ος ΠάνορμοςΣχόλια Οργανικό Χαρτ ί/Χαρτό νι Γυ αλί Πλ αστικ ό & Μέταλ λο Θεσμικός Εκπαίδευση Δημοτικό1 Διπλάσιος εξοπλισμός σε σχέση με νοικοκυριά + κάδος για βιοαπόβλητα 35-40L1 222 Παιδικός Σταθμός1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Θρησκεία Parish2 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L2 222 Εκκλησίες105 Παρόμοιο με νοικοκυριά (μη οργανικό) -- 15 Τοπικά κυβερνητικά ΚΕΠ1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Γραφείο Τοπικών Θεμάτων 1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Σπορ-Ψυχαγωγεία Γήπεδο Ποδοσφαίρου1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Γήπεδο Βόλεϊ1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Γήπεδο Μπάσκετ1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Υγεία Κοινοτική Κλινική1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Φαρμακείο1 Παρόμοιο με νοικοκυριά (μη οργανικό) -- 111 Μουσείο1Παρόμοιο με νοικοκυριά (μη οργανικό)-- 111 Εμπορικός Φούρνος1Παρόμοιο με νοικοκυριά10L1 111 Κρεοπωλείο1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1 111 Εμπορικά καταστήματα131 Θα αποτίθενται απευθείας στους εξωτερικούς κάδους Super Market1 Θα αποτίθενται απευθείας στους εξωτερικούς κάδους Ραφείο1 Παρόμοιο με νοικοκυριά (μη οργανικό) 10L-111 Mini market1 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L1111 Τουριστικά καταλύματα3 Παρόμοιο με νοικοκυριά 10L3333 Εστιατόρια- Ταβέρνες28 Διπλάσιος εξοπλισμός σε σχέση με νοικοκυριά + κάδος για βιοαπόβλητα 35-40L1020 Καφετέρια63 Διπλάσιος εξοπλισμός σε σχέση με νοικοκυριά + κάδος για βιοαπόβλητα 35-40L918 Βιοτεχνικός Μαρμαροτεχνία51Παρόμοιο με νοικοκυριά (μη οργανικό)--666 Κατάστημα Ξυλογλυπτικής 11 Παρόμοιο με νοικοκυριά + κάδος για τη συλλογή σκόνης από ξύλο 35-40L2222 ΣΥΝΟΛΟ 5323 Καδάκια 10L: 15 τεμάχια Κάδοι 35-40L: 22 τεμάχια 81

18 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 18 Καθορισμός τύπου, αριθμού, δυναμικότητας & θέσης εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης Βιοαπόβλητα: Το οργανικό ρεύμα αποβλήτων από εμπορικές & λοιπές δημόσιες δραστηριότητες θα συλλέγεται με τη χρήση ενός μικρού κάδου 10L ή 40L. Μαζί με τους κάδους των 10L ή 40L, θα μοιραστούν κατάλληλες βιοδιασπώμενες σακούλες. Συνολικά θα διανεμηθούν:  15 κάδοι των 10L και 22 κάδοι των 40L,  5.000 σακούλες για τους κάδους των 10L &  8.000 σακούλες για τους κάδους μεγαλύτερου μεγέθους. Ξηρά ανακυκλώσιμα: Θα δοθούν 283 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

19 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 19 Εξωτερικοί Κάδοι O σχεδιασμός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της θέσης κάθε εξωτερικού κάδου για κάθε υλικό-στόχο. Η εκτίμηση του αριθμού και της δυναμικότητας των εξωτερικών κάδων συλλογής των προδιαλεγμένων υλικών βασίζεται στα εξής: (α) την ημερήσια ποσότητα (όγκο) συλλογής ανά υλικό διαλογής, (β) τη συμβατότητα των κάδων συλλογής με το διαθέσιμο όχημα συλλογής και μεταφοράς των ΑΣΑ, (γ) την υφιστάμενη χωροθέτηση των κάδων, (δ) τη δυναμικότητα των υφιστάμενων κάδων για τη συλλογή των ΑΣΑ (ε) τη συχνότητα συλλογής.

20 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 20 Εξωτερικοί Κάδοι Θα απαιτηθούν: 30 κάδοι των 240L για χαρτί/χαρτόνι 30 κάδοι των 240L για γυαλί 35 κάδοι των 240L για πλαστικό & μέταλλο 30 κάδοι των 120L για βιοαπόβλητα Τέλος, η συχνότητας συλλογής για κάθε ρεύμα αποβλήτων ορίστηκε κάθε:  2 με 3 ημέρες για τα βιοαπόβλητα το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα,  4 μέρες για το χαρτί/χαρτόνι & τα πλαστικά/μέταλλα &  25 ημέρες για το γυαλί.

21 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 21 Συχνότητα Μεταφοράς Containers Ρεύματα ΑΣΑ Είδος Container Δυναμικότητα Container (m 3 ) Βαθμός συμπίεσης Όγκος Ρεύματος αποβλήτου (m 3 /ημέρα) Συχνότητα μεταφοράς (ημέρες)(ετήσια) Χαρτί/ΧαρτόνιΜε πρέσα201/30,24Κάθε 835 ΓυαλίΑνοικτό20Όχι0,11Κάθε 1842 Πλαστικά & Μέταλλα Ανοικτό32Όχι0,85Κάθε 3210

22 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 •ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ •ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ •ΚΑΔΟΙ & ΣΑΚΟΥΛΕΣ •ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ •ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ •ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, κ.α.) •ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ •ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ενημέρωση πολιτών

23 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ενημέρωση & Αποδοχή των πολιτών: Το κρίσιμο σημείο για επιτυχία εγχειρήματος

24 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ενημέρωση & Αποδοχή των πολιτών: Το κρίσιμο σημείο για επιτυχία εγχειρήματος

25 ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ευχαριστώ για την προσοχή σας http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/ konmoust@central.ntua.gr


Κατέβασμα ppt "ISWM-TINOS LIFE10 ENV/GR/000610 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε Πύργο & Πάνορμο στην Τήνο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google