Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από το Λούκα Τσούκκα Β.Γ. Οργανωτικό ΠΟΕΔ 25 Οκτωβρίου 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από το Λούκα Τσούκκα Β.Γ. Οργανωτικό ΠΟΕΔ 25 Οκτωβρίου 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από το Λούκα Τσούκκα Β.Γ. Οργανωτικό ΠΟΕΔ 25 Οκτωβρίου 2012

2 Στόχος της παρουσίασης  Να καταδείξει τις ευκαιρίες προαγωγής για τις θέσεις Βοηθού Διευθυντή/ντριας και Διευθυντή/ντριας Δημοτικής και Προδημοτικής στη βάση των δεδομένων που προκύπτουν από τις αφυπηρετήσεις μέχρι το 2026

3 Δυσοίωνα τα δεδομένα στη Δημοτική Εκπαίδευση μέχρι το 2024  Στη Δημοτική Εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 2024, μειώνονται δραματικά οι αφυπηρετήσεις.  Κατά συνέπεια μειώνονται οι θέσεις προαγωγής καθώς επίσης και οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων.  Συνολικές αφυπηρετήσεις μέχρι και τη σχολική χρονιά 2021-22 είναι 180  Από αυτές, 105 από τη θέση Διευθυντή

4 Καλύτερη η κατάσταση στην Προδημοτική  Στην Προδημοτική Εκπαίδευση θα υπάρχει ένας σχετικά σημαντικός αριθμός αφυπηρετήσεων και κατά συνέπεια και θέσεων προαγωγής.

5 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται  Οι πίνακες που θα παρουσιαστούν είναι ενδεικτικοί.  Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι πιθανόν να διαφοροποιηθούν για διάφορους λόγους.  Τέτοιοι λόγοι είναι οι πρόωρες αφυπηρετήσεις, θάνατοι, αποχωρήσεις συναδέλφων που κατέχουν διευθυντικές και άλλες θέσεις για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ιδιωτικά πανεπιστήμια).  Τυχόν επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης

6 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται  Οι συνεπακόλουθες θέσεις προαγωγής που θα προκύψουν από αφυπηρετήσεις ΕΔΕ, ΠΛΕ, ΓΕΔΕ, ΔΔΕ έχουν υπολογιστεί μόνο για τη σχολική χρονιά 2012-13.  Για τον υπολογισμό των θέσεων προαγωγής για τη θέση Βοηθού Διευθυντή/ντριας έχουν ληφθεί υπόψη και οι συνεπακόλουθες θέσεις που προκύπτουν από τις αφυπηρετήσεις Διευθυντών/ντριών.

7 Προδημοτική Εκπαίδευση 2012-18 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΝΤΗ 2012 – 13 1834 2013 - 14 14 2014 - 15 27 2015 - 16 07 2016 - 17 612 2017 - 18 711

8 Προδημοτική Εκπαίδευση 2018-22 ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ(Επιπρόσ θετες θέσεις*) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΙ ΔΝΤΡΙΕΣ ΘΕΣΗ Β. ΔΝΤΗ (Επιπρόσθετες θέσεις**) 2018 - 19 53102 2019 - 20 33115 2020 - 21 3174 2021 - 22 33813 * Επιπρόσθετες θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στην περίπτωση που συνάδελφοι που σήμερα κατέχουν τη θέση Βοηθού Διευθύντριας και αφυπηρετούν τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, προαχθούν σε Διευθύντριες.

9 Δημοτική Εκπαίδευση 2012-16 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΝΤΗ 2012 -13 3640 2013 - 14 1617 2014 - 15 12 2015 - 16 24

10 Δημοτική Εκπαίδευση 2016-22 ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ (Επιπρόσθετες θέσεις*) ΘΕΣΗ Β. ΔΝΤΗ (Επιπρόσθετες θέσεις**) 2016 - 2017 7 2 9 2017 - 2018 12 4 19 2018 - 2019 9 2 13 2019 - 2020 7 2 13 1 2020 - 2021 9 1 10 2021 – 2022 16 4 21 1

11 Δημοτική Εκπαίδευση 2022-26 ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ ΔΝΤΕΣ ΔΝΤΕΣ (Επιπρόσθετες θέσεις*) ΒΟΗΘΟΙ ΔΝΤΕΣ (Επιπρόσθετες θέσεις**) 2022 - 2023 10 3 22 2 2023 - 2024 14 13 39 8 2024 - 2025 34 20 74 14 2025 – 2026 40 29 94 13

12 Μια επισήμανση …  Προωθείται ένα Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης και ένα Νέο Σύστημα Διορισμών. Είναι όμως φανερό ότι αυτά δε είναι δυνατό να αυξήσουν σημαντικά τις ευκαιρίες για ανέλιξη ή για διορισμό, δεδομένου ότι τα επόμενα δέκα χρόνια υπάρχει πολύ μικρός αριθμός αφυπηρετήσεων.  Το επιχείρημα που προβάλλεται ότι μέσα από τα πιο πάνω σχέδια θα μπορούσαν να επιλέγονται οι ικανότεροι, για τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια φαίνεται ότι δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.


Κατέβασμα ppt "Από το Λούκα Τσούκκα Β.Γ. Οργανωτικό ΠΟΕΔ 25 Οκτωβρίου 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google