Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ  Αίτηση  Περιγραφή  Αξιώσεις  Περίληψη  Σχέδια (προαιρετικά) ΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  Τίτλος  Τεχνικό πεδίο της εφεύρεσης  Στάθμη προηγούμενης τεχνικής (state of the art)  Μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνικής  Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης και αναφορά στο τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύνει  Σύντομη περιγραφή σχεδίων (όπου υπάρχουν) με λεπτομερή αναφορά στα σχέδια  Αποκάλυψη της εφεύρεσης με λεπτομερή αναφορά στα σχέδια  Παραδείγματα για την εφαρμογή της εφεύρεσης Τι πρέπει να αναφέρεται: ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ σκοπός ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ( σκοπός : ορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης) ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κύριες (Ανεξάρτητες)Εξαρτημένες ΠροϊόνΜέθοδοςΧρήση Προοίμια •Αντικείμενο της εφεύρεσης • Τεχνικά χαρα- κτηριστικά που ανήκουν στη στάθ- μη της τεχνικής Χαρακτηριστικό Μέρος Τεχνικά χαρα- κτηριστικά που δεν ανήκουν στη στάθμη της τεχνι- κής και για τα οποία ζητείται προστασία Εξειδικεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στις κύριες ή τις προηγούμενες εξαρτημένες αξιώσεις ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Τίτλος εφεύρεσης Τεχνικό πεδίο στο οποίο ανήκει η εφεύρεση Αναφορά στο τρόπο λύσης του τεχνικού προβλήματος που αφορά η εφεύρεση Κύρια ή κύριες χρήσεις Αναφορά του βασικού χημικού τύπου (αν υπάρχει) Τι πρέπει να αναφέρεται: σκοπός ( σκοπός : η τεχνική πληροφόρηση μέσα από σύντομη αναφορά των όσων αναλύθηκαν στην περιγραφή, αξιώσεις και σχέδια. Δεν επηρεάζει το εύρος της προστασίας.) ΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΚΥΚΥΡΡΙΙΟΟΙΙ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ •Περιγραφή των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το σχέδιο •Δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100 λέξεις •Τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του αντικειμένου ή με τις πιθανές χρήσεις του ή το υλικό παρασκευής του • Αναφορά σε διαφορετικές διαστάσεις επιτρέπεται δεν δεν πρέπει να αναφέρονται ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  Έγχρωμες ή μαυρόασπρες φωτογραφίες ή γραφικές παραστάσεις  πρέπει να παρουσιάζουν μόνο το αντικείμενο καθαρά, χωρίς σκιάσεις  δεν επιτρέπεται δίπλα στο αντικείμενο να εμφανίζονται άλλα αντικείμενα, πρόσωπα ή ζώα  το αντικείμενο πρέπει να απεικονίζεται τουλάχιστον μία φορά σε θέση συνήθους χρήσης  οι διαστάσεις των φωτογραφιών ή των γραφικών παραστάσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 16 x 16 cm ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δεν επιτρέπεται:  η χρήση λέξεων ή κειμένων ή χαρακτηρισμών ή επωνυμιών ή σημάτων επί του αντικειμένου  δεν γίνονται δεκτές οι φωτογραφίες όταν: -είναι φιλμ αμέσου εμφανίσεως -είναι φωτοτυπίες -δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε offset μορφή ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΒΙ καταχώρηση τοπογραφιών προϊόντων Ημιαγωγών καταχώρηση Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας έκδοση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για Φάρμακα και Φυτοφάρμακα παραλαβή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αιτήσεων ΔΕ παραλαβή αιτήσεων Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων παραλαβή αιτήσεων Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων μηνιαία Έκδοση Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απονομή βραβείων

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ (Π.Δ. 45/1991) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - Κατάθεση της αίτησης με: Επισυνάπτονται: (σε 4 μήνες από αρχική κατάθεση) Επισυνάπτονται: (σε 4 μήνες από αρχική κατάθεση) - Σχέδια ή εικόνες στα οποία αναφέρεται η περιγραφή - Το υλικό που είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπογραφίας - Έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη  Πλήρη στοιχεία καταθέτη  Περιγραφή που προσδιορίζει την τοπογραφία  Δήλωση ημερομηνίας της 1ης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας  Τέλος κατάθεσης Ισχύει για 10 χρόνια από Ισχύει για 10 χρόνια από - το τέλος ημερολογιακού έτους της 1ης εμπορικής εκμετάλλευσης ή - το τέλος ημερολογιακού έτους της κατάθεσης κανονικής αίτησης στον ΟΒΙ αίτηση κανονική αίτηση πλήρης

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Υ.Α. 5326/ΕΦΑ/485) ΓΙΑΤΙ ; ΓΙΑΤΙ ; -Σε περίπτωση αγωγής στο Δικαστήριο, απαιτείται βεβαίωση από τον ΟΒΙ καταχώρησης της σύμβασης -Έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον ΟΒΙ ΠΟΤΕ ; ΠΟΤΕ ; Σε 1 μήνα από την κατάρτισή της ΠΩΣ ; ΠΩΣ ; ή -Αντίγραφο της Σύμβασης /ή - Συμπλήρωση ειδικού εντύπου που περιέχει:  πλήρη στοιχεία του δέκτη της τεχνολογίας  πλήρη στοιχεία του δότη της τεχνολογίας  αντικείμενο της σύμβασης  ημερομηνία υπογραφής έναρξης και λήξης της σύμβασης  περιεχόμενο της σύμβασης και είδος συνεργασίας με το δότη της τεχνολογίας

14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ (Υ.Α. 14905/ΕΦΑ/3058, ΥΑ 30560/544) (Υ.Α. 14905/ΕΦΑ/3058, ΥΑ 30560/544)ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ: στον Δικαιούχο του κύριου ΔΕ μόνο για ένα προϊόν για προϊόν για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άλλο πιστοποιητικό για το προϊόν που προστατεύεται από ισχύον ΔΕ για το προϊόν ως φάρμακο ή φυτοφάρμακο για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας του στην αγορά (η 1η άδεια του προϊόντος ως φαρμάκου) εφ΄όσον η κατάθεση γίνει σε 6 μήνες από την ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. (Π.Δ. 77/1988) ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Τίτλος προστασίας που απονέμεται με βάση μια ενιαία διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης στα Ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση (EPC) Η κατάθεση να γίνεται μέσα σε 12 μήνες από την πρώτη εθνική κατάθεση ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:  Αίτηση  Περιγραφή  Αξιώσεις  Περίληψη  Σχέδια (αν υπάρχουν) Σε 3 αντίγραφα στα ελληνικά (έκπτωση 20% σε τέλη κατάθεσης/εξέτασης/προσφυγής)

16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. (Π.Δ. 16/1991) ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Διεθνής αίτηση για ΔΕ με βάση μια Διεθνή Πολυμερή συνθήκη στην οποία έχουν προσχωρήσει κράτη που ανήκουν σε διαφορετικές ηπείρους Η κατάθεση να γίνεται μέσα σε 12 μήνες από την πρώτη εθνική κατάθεση  Αίτηση  Περιγραφή  Αξιώσεις  Περίληψη  Σχέδια  Πιστοποιητικό προτεραιότητας  Έντυπο πληρεξουσιότητας (εφόσον ορισθεί πληρεξούσιος) 3 αντίγραφα μεταφρασμένα σε μια από τις 3 επίσημες γλώσσες ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ γίνεται μέσω του εθνικού γραφείου (ΟΒΙ) ή απευθείας στο Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO - www.wipo.int) από τον καταθέτη με δυνατότητα επιλογής για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη (Διακανονισμός Χάγης 1960) Η κατάθεση της Διεθνούς αίτησης κατατίθεται μέσα σε 6 μήνες από την εθνική κατάθεση, η οποία χρησιμοποιείται ως προτεραιότητα (προστασία της Διεθνούς αίτησης από την ημερομηνία κατάθεσης της ελληνικής αίτησης) ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:  Αίτηση  Κατάθεση των φωτογραφιών/γραφικών παραστάσεων (2 αντί- γραφα)

18 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (από 1η Απριλίου 2003) Ενιαίος τίτλος προστασίας με ομοιόμορφα αποτελέσματα για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας http://oami.eu.int/en/design/bull.htm - στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (Alicante - http://oami.eu.int/en/design/bull.htm ) ή - στο Κεντρικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του κράτους/μέλους της Κοινότητας H αίτηση υποβάλλεται: Διάρκεια ισχύος : 5 χρόνια (ανανέωση κάθε 5 χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση 25 χρόνων)

19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α Καταχώρηση βιβλιογραφικών στοιχείων, περιλήψεων και χαρακτηριστικού σχεδίου των αιτήσεων ΔΕ, ΠΥΧ, των εκδοθέντων ΔΕ, ΠΥΧ και των Ευρωπαϊκών ΔΕ (ΕΔΕ) με προσδιορισμό την Ελλάδα. Τα ΔΕ, ΠΥΧ, ΕΔΕ δημοσιεύονται 18 μήνες μετά την 1η ημερομηνία κατάθεσης ή νωρίτερα εφ’ όσον έχει προηγηθεί η χορήγησή τους Μηνιαία Έκδοση ΤΕΥΧΟΣ Β Καταχώρηση των Πιστοποιητικών για τα Βιομηχανικά Σχέδια ή Υποδείγματα Τα Βιομηχανικά Σχέδια δημοσιεύονται 4 μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο κατάλογος των τελών διαμορφώνεται ανά έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ και ισχύει για το επόμενο έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. • Για κάθε αίτηση τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας προκαταβάλλονται τα ετήσια τέλη, για κάθε επόμενο έτος, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατάθεσης της αίτησης. • Μετά την λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας και για 6 μήνες καταβάλλονται τα τέλη με προσαύξηση 50%. • Με την παρέλευση απράκτου της ημερομηνίας αποπληρωμής των ετησίων τελών ο δικαιούχος εκπίπτει από τα δικαιώματα που απορρέουν από τον τίτλο του και η εφεύρεσή του θεωρείται κοινόχρηστη.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google