Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

( Ανα ) Σχεδιασμός του σχολικού χώρου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "( Ανα ) Σχεδιασμός του σχολικού χώρου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ( Ανα ) Σχεδιασμός του σχολικού χώρου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ

2 1. Μια βασική ρήξη στο υφιστάμενο μοντέλο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

3 Αλλαγή του ενιαίου προτύπου χώρου & εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιβιώνει από το 1895 22/4/20103 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Πρότυπη αίθουσα, 1895, που έχει ουσιαστικές λειτουργικές ομοιότητες με τα ισχύοντα πρότυπα Πρότυπη αίθουσα, 1895, που έχει ουσιαστικές λειτουργικές ομοιότητες με τα ισχύοντα πρότυπα Στην αίθουσα διδασκαλίας

4 « Παιδαγωγικός σχεδιασμός του χώρου »: 4 άξονες παρέμβασης στο χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 22/4/20104 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr  1. Διαρρύθμιση του χώρου σε περιοχές  Κριτήριο : ο τρόπος συνύπαρξης των μαθητών ( ατομικά, σε μικρές ομάδες, σε μεγάλη ομάδα - τάξη )  2. Ευελιξία του χώρου  Δυνατότητα πολλών εναλλακτικών διατάξεων, για την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης  3. Οικεία ατμόσφαιρα στο χώρο  Αισθητική που συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος στο εκπαιδευτικό περιβάλλον  4. Δημιουργία παιδαγωγικών μικροπεριβαλλόντων  Διαμόρφωση « τόπων » στο χώρο, που συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση και το ευ ζην στην τάξη

5 1. Διαρρύθμιση του χώρου σε περιοχές : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας / 1 22/4/20105 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Περιοχή εργασίας σε μικρές ομάδες ή ατομικά Νησίδα πολυμέσων Καθιστικό Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της Έργο : Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του 3 ου /6 ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης Ερευνητικό έργο 83611 της Ε. Ε. ΑΠΘ - Ολοκλήρωση της παρέμβασης : 2010 – Χρηματοδότηση : Δήμος Συκεών Τύπος Α: Α΄- Δ΄ τάξη ( πίνακας & βιβλιοθήκη )

6 1. Διαρρύθμιση του χώρου σε περιοχές : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας / 2 22/4/20106 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Περιοχή εργασίας σε μικρές ομάδες ή ατομικά Έργο : Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του 3 ου /6 ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης Ερευνητικό έργο 83611 της Ε. Ε. ΑΠΘ - Ολοκλήρωση της παρέμβασης : 2010 – Χρηματοδότηση : Δήμος Συκεών Τύπος Β: Ε΄- Στ΄ τάξη Νησίδα πολυμέσων Μελέτη βιβλιογραφίας ( πίνακας & βιβλιοθήκη )

7 1. Διαρρύθμιση του χώρου σε περιοχές : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας / 3 22/4/20107 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Έργο : Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ Μελέτη : 2007/8 - Ολοκλήρωση της παρέμβασης : 2008 – Χρηματοδότηση : ΑΠΘ Αίθουσα 17 Περιοχή δημιουργικών δραστηριοτήτων και αναψυχής Περιοχή της ομάδας - τάξης (« καθιστικό ») Βιβλιοθήκες - Οργανοθήκες Χώρος του εκπαιδευτικού « Σπιτάκι » Περιοχή εργασίας σε μικρές ομάδες ή ατομικά « Φωλίτσα » Βιβλιοθήκες (Βάση της τοιχοποιίας)

8 2. Ευελιξία του χώρου : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας / 1 22/4/20108 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Διαμόρφωση πιλοτικής αίθουσας διδασκαλίας - Σπουδαστηρίου στο Γυμνάσιο Μετεώρων Θεσσαλονίκης Έργο 4973 Ε. Ε. ΑΠΘ : Πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας – 1998/99– Χρηματοδότηση : ΕΠΕΑΕΚ 1: Χολ του κτιρίου ΠΡΙΝ από την παρέμβαση για δημιουργία αίθουσας. 2,3,4: Η αίθουσα διδασκαλίας που δημιουργήθηκε στον ίδιο χώρο ΜΕΤΑ από την παρέμβαση Εναλλακτικές διατάξεις: 2. Σε σχήμα «Π». 3. Για διδασκαλία σε ομάδες. 4. Για προβολή & συζήτηση Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού 12 34

9 2. Ευελιξία του χώρου : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας / 2 22/4/20109 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Εναλλακτικές διατάξεις στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Πομού Μελέτη - εφαρμογή : 1998/99 – Χρηματοδότηση : Σύνδεσμος Γονέων και τοπικοί παράγοντες 12 34

10 3. Οικεία ατμόσφαιρα στο χώρο : εφαρμογή στην τυπική αίθουσα διδασκαλίας 22/4/201010 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Διαμόρφωση πιλοτικής αίθουσας διδασκαλίας - Σπουδαστηρίου στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας Θεσσαλονίκης Έργο 4973 Ε. Ε. ΑΠΘ : Πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας – 1998/99 – Χρηματοδότηση : ΕΠΕΑΕΚ Παιχνίδι χρωμάτων, φωτός, σχημάτων, υλικών … Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Ο χώρος ( σκηνή θεάτρου ) ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό

11 4. Δημιουργία παιδαγωγικών μικροπεριβαλλόντων 22/4/201011 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Διαμόρφωση « τόπων » στο χώρο, που συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση και το ευ ζην στην τάξη

12 2. Εφαρμογές : Αίθουσες διδασκαλίας / σχολικές βιβλιοθήκες

13 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης / 1 22/4/201013 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Πειραματική αίθουσα διδασκαλίας / Σχολική Βιβλιοθήκη. Μελέτη, υλοποίηση : 2007. Χρηματοδότηση : Σύλλογος Γονέων Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

14 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης / 2 22/4/201014 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Πειραματική αίθουσα διδασκαλίας / Σχολική Βιβλιοθήκη. Μελέτη, υλοποίηση : 2007. Χρηματοδότηση : Σύλλογος Γονέων

15 4 ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης / 1 22/4/201015 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Πειραματική αίθουσα διδασκαλίας / Σχολική Βιβλιοθήκη. Μελέτη, υλοποίηση : 2009. Χρηματοδότηση : ιδιώτης Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

16 4 ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης / 2 22/4/201016 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Πειραματική αίθουσα διδασκαλίας / Σχολική Βιβλιοθήκη. Μελέτη, υλοποίηση : 2009. Χρηματοδότηση : ιδιώτης

17 Δημοτικό Σχολείο Πομού ( Κύπρος ) 22/4/201017 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Αίθουσα της 5 ης / 6 ης Τάξης. Μελέτη, υλοποίηση : 1998-99. Χρηματοδότηση : Σύνδεσμος Γονέων Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

18 Συγκρότημα νηπιαγωγείων « Μαναβή »/ 1 22/4/201018 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Αίθουσα διδασκαλίας 1. Μελέτη, υλοποίηση : 2003. Χρηματοδότηση : ιδιώτης Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

19 Συγκρότημα νηπιαγωγείων « Μαναβή »/ 2 22/4/201019 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Αίθουσα διδασκαλίας 3. Μελέτη, υλοποίηση : 2003. Χρηματοδότηση : ιδιώτης

20 3. Νέες κατηγορίες χώρου στο διδακτήριο : Χώροι εκπαίδευσης και πολιτισμού

21 Μοντέλο παιδαγωγικού πολυχώρου με ευέλικτη λειτουργία 22/4/201021 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr 1. Με μορφή βιβλιοθήκης - Σπουδαστηρίου

22 Μοντέλο παιδαγωγικού πολυχώρου με ευέλικτη λειτουργία 22/4/201022 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr 2. Με μορφή αίθουσας εκδηλώσεων λόγου και τέχνης

23 Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικού Σχολείου Χρυσαυγής Λαγκαδά / 1 22/4/201023 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Ανασχεδιασμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Μελέτη, υλοποίηση : 1998. Έργο 4973 Ε. Ε. ΑΠΘ : Πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας – Χρηματοδότηση : ΕΠΕΑΕΚ Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

24 Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικού Σχολείου Χρυσαυγής Λαγκαδά / 2 22/4/201024 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Ανασχεδιασμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Μελέτη, υλοποίηση : 1998. Έργο 4973 Ε. Ε. ΑΠΘ : Πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας – Χρηματοδότηση : ΕΠΕΑΕΚ Η αίθουσα ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

25 2 ο Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο « Μαναβή » / 1 (21 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ) 22/4/201025 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού Ανασχεδιασμός αποθήκης και μετατροπή της σε σχολικό κινηματογράφο / αίθουσα διαλέξεων. Μελέτη, υλοποίηση : 2002. – Χρηματοδότηση : Μ. Μαναβή Η αποθήκη ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

26 2 ο Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο « Μαναβή » / 2 (21 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ) 22/4/201026 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Ανασχεδιασμός ημιυπόγειου χολ και μετατροπή του σε περιβάλλον εναλλακτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και πολιτισμού / Εστιατόριο ολοήμερου σχολείου. Μελέτη, υλοποίηση : 2002. – Χρηματοδότηση : Μ. Μαναβή Το χολ ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό του Το Καθιστικό με το σιντριβάνι Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού

27 2 ο Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο « Μαναβή » / 3 (21 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ) 22/4/201027 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Ανασχεδιασμός λουτρών / ντους στο ημιυπόγειο και μετατροπή τους σε αίθουσα ρυθμικής αγωγής / χορού. Μελέτη, υλοποίηση : 2002. – Χρηματοδότηση : Μ. Μαναβή Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού

28 Εκπαιδευτικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο 3 ο – 6 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης /3 22/4/201028 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Αξονομετρικό 1 ου ορόφου. Έργο 83611 της Ε. Ε. του ΑΠΘ. Μελέτη : 2009. Υλοποίηση : 2010. – Χρηματοδότηση : Δήμος Συκεών Περιοχή ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπίδρασης Γκαλερί (διάδρομος)

29 1 ο Εκπαιδευτικό - Πολιτιστικό Κέντρο « Μαναβή » (25 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ) 22/4/201029 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Μετά τον ανασχεδιασμό, Γκαλερί σε διαδρόμους του σχολείου. Μελέτη, υλοποίηση : 2003. Χρηματοδότηση : Μ. Μαναβή Ο διάδρομος ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό Φωτογραφικό αρχείο Δ. Γερμανού

30 4. Εφαρμογές : Σχολικές αυλές

31 3 ο – 6 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης /1 22/4/201031 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Ανασχεδιασμός της σχολικής αυλής και διαμόρφωση περιοχών για δραστηριότητες εκπαίδευσης, αναψυχής και πολιτισμού Έργο 83611 της Ε. Ε. του ΑΠΘ. Μελέτη : 2009. Υλοποίηση : 2010. – Χρηματοδότηση : Δήμος Συκεών Κιόσκια: χώροι παιχνιδιού/ αναμονής γονέων Χώροι παιχνιδιού (πέργκολες /σκακιέρες) «Υπαίθρια τάξη» Γήπεδα μπάσκετ & βόλεϊ (το ένα εγγεγραμμένο στο άλλο) (Σχολικό κτίριο) Υπαίθρια καθιστικά Η αυλή ΠΡΙΝ από τον ανασχεδιασμό της

32 3 ο – 6 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης /2 22/4/201032 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Τμήμα της αυλής ανασχεδιασμένο σε « υπαίθρια τάξη » Έργο 83611 της Ε. Ε. του ΑΠΘ. Μελέτη : 2009. Υλοποίηση : 2010. – Χρηματοδότηση : Δήμος Συκεών Υπαίθρια τάξη 1* Υπαίθρια τάξη 2* Υπαίθρια τάξη 3* * Κάθε μικρο π εριβάλλον « υ π αίθριας τάξης » έχει και εναλλακτικές χρήσεις, ως χώρος αυθόρμητου π αιχνιδιού, συζητήσεων, διαλείμματος * Κάθε μικρο π εριβάλλον « υ π αίθριας τάξης » έχει και εναλλακτικές χρήσεις, ως χώρος αυθόρμητου π αιχνιδιού, συζητήσεων, διαλείμματος

33 Δημοτικό Σχολείο Πομού στην Κύπρο 22/4/201033 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr Μελέτη της σχολικής αυλής, 1999. - Χρηματοδότηση : Σύνδεσμος Γονέων

34 Η αξιολόγηση των περισσότερων από τις 70 παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και την Κύπρο έδειξε : 22/4/201034 Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ, german@nured.auth.gr 1.Βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στα μαθήματά τους 2.Βελτίωση της σχολικής τους ένταξης 3.Δημιουργία στενότερων σχέσεων μεταξύ - των παιδιών - των μαθητών και του εκπαιδευτικού - του σχολείου και της οικογένειας - του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας Βιβλιογραφικό σημείωμα Germanos, D. (2010). Le réaménagement éducatif de l’espace scolaire, moyen de transition de la classe traditionnelle vers une classe coopérative et multiculturelle. GERFLINT. Paris (υπό έκδοση). Germanos, D., Gavriilidis, S., Arvaniti, I. (2010). School creates its own library: A case study. School Libraries in the Picture. Proceedings of the 38 th Annual Conference of the International Association of School Librarianship (IASL). Padova, 2-4 September 2009. (υπό έκδοση). Γερμανός, Δ. (2009). Ο «παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου»: μια μέθοδος αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μέσα από αλλαγές στο χώρο. Στο Γερμανός, Δ., Κανατσούλη, Μ. (επιμ.), ΤΕΠΑΕ 09, Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, 2007-09, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Α., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007 α ). Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη νέα συνεργατική τους τάξη και τα κριτήρια με τα οποία την αξιολογούν. Στο Χατζηδήμου κ.ά. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2006 (σ. 487-495). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, τόμος Β. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Α., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007 β ). Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη τους, στο πλαίσιο μιας έρευνας-δράσης. Στο Καψάλης, Γ.Δ., Κατσίκης, Α.Ν. (επιμ.), Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Ιωάννινα17-20.5.2007 (σ. 294-302). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή). Γερμανός, Δ., (2006 ε ). Οι τοίχοι της γνώσης. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ (1 η έκδοση 2002). Γερμανός, Δ., (2003). Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του χώρου για την προώθηση της συνεργατικής μάθησης. Στο Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθησης (επιμ.), Συνεργατικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Λευκωσία, σ. 79-88.


Κατέβασμα ppt "( Ανα ) Σχεδιασμός του σχολικού χώρου για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google