Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 Ιωάννης Ντούρος AUT/LHTEE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 Ιωάννης Ντούρος AUT/LHTEE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 Ιωάννης Ντούρος AUT/LHTEE

2 Οριακές τιμές ρύπων στην ατμόσφαιρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. ΡύποςΟριακή τιμή Επιτρεπόμενες υπερβάσεις ανά έτος Περίοδος αναφοράς Έναρξη Ισχύος SO 2 350 µg/m³241 ώρα 125 µg/m³324 ώρες NO 2 200 µg/m³181 ώρα1/1/2010 40 µg/m³Ν/Α1 έτος1/1/2010 PM 10 50 µg/m³3524 ώρες 40 µg/m³Ν/Α1 έτος

3 Οριακές τιμές ρύπων στην ατμόσφαιρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. ΡύποςΟριακή τιμή Επιτρεπόμενες υπερβάσεις ανά έτος Περίοδος αναφοράς Έναρξη Ισχύος Pb0,5 µg/m³Ν/Α1 έτος CO 10 mg/m³ (10000 μg/m³) Ν/Α Μέγιστη μέση τιμή κυλιόμενου οκταώρου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας Βενζόλιο5 µg/m³Ν/Α1 έτος1/1/2010 O3O3 120 µg/m³ 25 ημέρες ανά έτος (μέσος όρος για διάστημα 3 ετών) Μέγιστη μέση τιμή κυλιόμενου οκταώρου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 2010 PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 1 ng/m3 [εκφραζόμενη ως συγκέντρωση Βενζο(α)πυρενίου] Ν/Α1 έτος1/1/2012

4 Οριακές τιμές ρύπων στην ατμόσφαιρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με Οδηγία 2008/50/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. ΡύποςΟριακή τιμή Επιτρεπόμενες υπερβάσεις ανά έτος Περίοδος αναφοράς Έναρξη Ισχύος PM 2.5 25 µg/m³ (TARGET VALUE b ) Ν/Α1 έτος1/1/2010 20 µg/m³ (EXPOSURE CONCENTRATION OBLIGATION c ) Ν/ΑN/A2015 25 µg/m³ (STAGE 1 LIMIT VALUE a ) Ν/Α1 έτος1/1/2015 20 µg/m³ (STAGE 2 LIMIT VALUE a ) Ν/Α1 έτος1/1/2020

5 Μετρήσεις ποιότητας αέρα Λευκωσία, σταθμός κυκλοφορίας

6 Μετρήσεις ποιότητας αέρα

7 Δομή του υπολογιστικού πυρήνα του λογισμικού προσομοίωσης και πρόβλεψης της ποιότητας αέρα

8 The European Zooming Model (EZM) system Μοντέλα ποιότητας αέρα

9 ΜΕΜΟ* Για την προσομοίωση μετεωρολογίας στην κλίμακα αλλά και του αστικού υποβάθρου χρησιμοποιείται το μοντέλο ΜΕΜΟ*:  Μη υδροστατικό προγνωστικό μετεωρολογικό Οϋλεριανό μοντέλο.  Λαμβάνει υπόψη τη συνοπτική μετεωρολογική κατάσταση και την τοπογραφία της περιοχής.  Παρέχει τρισδιάστατα πεδία ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας καθώς και άλλων μετεωρολογικών μεταβλητών. * Moussiopoulos N., Flassak Th., Berlowitz D. and Sahm P. (1993) Simulations of the Wind Field in Athens With the Nonhydrostatic Mesoscale Model MEMO, Environmental Software 8, 29-42. Μοντέλο μετεωρολογίας

10 MARS-aero* Για την προσομοίωση της διασποράς και του φωτοχημικού μετασχηματισμού των ρύπων χρησιμοποιείται το Οϋλεριανό μοντέλο MARS-aero*:  Έχει τη δυνατότητα υπολογισμού τόσο του ανόργανου όσο και του οργανικού κλάσματος των δευτερογενών αιωρούμενων σωματιδίων.  Για το ανόργανο κλάσμα χρησιμοποιείται το υπομοντέλο ισορροπίας σωματιδίων ανόργανης σύνθεσης SINE (Solver of IΝorganics Equilibrium).  Για το οργανικό κλάσμα το υπομοντέλο σχηματισμού δευτερογενών οργανικών SORGAM (Secondary Organic Aerosol Model). *Moussiopoulos N., Sahm P. and Kessler Ch. (1995) Numerical simulation of the photochemical smog formation in Athens, Greece - A case study, Atmos. Environ. 29, 3619-3632. Φωτοχημικό μοντέλο

11 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα Παγκύπρια υπολογιστική περιοχή: 60  60 κελιά, ανάλυση 5  5km 2

12 Υπολογιστική περιοχή Λευκωσίας: 50  50 κελιά, ανάλυση 1  1 km 2 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα

13 Υπολογιστική περιοχή Λεμεσού: 50  50 κελιά, ανάλυση 1  1 km 2 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα

14 Υπολογιστική περιοχή Λάρνακας: 50  50 κελιά, ανάλυση 1  1 km 2 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα

15 Υπολογιστική περιοχή ε.π. Αμμοχώστου: 50  50 κελιά, ανάλυση 1  1 km 2 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα

16 Υπολογιστική περιοχή Πάφου: 50  50 κελιά, ανάλυση 1  1 km 2 Περιοχές ενδιαφέροντος και υπολογιστικά πλέγματα

17

18 Χρήσεις γης Πηγή : CORINE CLC 2000 dataset και υπηρεσίες • 44 κατηγορίες χρήσεων γης • Ανακατατάχθηκαν σε 7 όπως απαιτείται από το μοντέλο MEMO 1.Νερό 2.Άγονη γη 3.Λίγη βλάστηση 4.Καλλιέργειες 5.Δάσος 6.Περιαστική 7.Αστική

19 Χρήσεις γης 1.Νερό 2.Άγονη γη 3.Λίγη βλάστηση 4.Καλλιέργειες 5.Δάσος 6.Περιαστική 7.Αστική Λευκωσία

20 Το υπολογιστικό σύστημα: δεδομένα εισόδου Δεδομένα οριακών συνθηκών για το μοντέλο ΜΕΜΟ προέρχονται από το Global Forecast System (GFS) το οποίο είναι ένα παγκόσμιο αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης του καιρού της αμερικανικής NOAA.NOAA  Νέοι υπολογισμοί είναι διαθέσιμοι κάθε 6 ώρες.  Πρόγνωση μέχρι και 7 ημερών

21 Αυτόματη λειτουργία του συστήματος •Το σύστημα ενημέρωσης (Downloader) διατηρεί τη βάση δεδομένων μετεωρολογίας συνεχώς πλήρη. • Ο προγραμματιστής (Scheduler) επιλέγει και χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο σετ δεδομένων ως είσοδο για το μοντέλο. •Σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. όταν δεν είναι διαθέσιμα νέα δεδομένα) χρησιμοποιούνται αυτομάτως τα πιο πρόσφατα.. •Κάθε διαδικασία κρατά λεπτομερές αρχείο καταγραφής (log) το οποίο είναι διαθέσιμο στον χρήστη του συστήματος.

22 Το υπολογιστικό σύστημα: Πρόγραμμα υπολογισμών

23 Το υπολογιστικό σύστημα: δεδομένα εισόδου Το φωτοχημικό μοντέλο MARS-aero χρησιμοποιεί: • Τοπογραφία και χρήσεις γης για τις περιοχές ενδιαφέροντος • Αρχείο εκπομπών της περιοχής ενδιαφέροντος σε μορφή κανάβου • Πεδία ανέμου και λοιπών μετεωρολογικών μεταβλητών όπως προέκυψαν από μοντέλο ΜΕΜΟ • Συγκεντρώσεις υποβάθρου για την έναρξη και τις οριακές συνθήκες των υπολογισμών.

24 Λειτουργικό σύστημα εκτίμησης πραγματικού χρόνου  Ωριαίοι χάρτες για : • Κύπρο (επικράτεια) και για 5 αστικές περιοχές (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσσό, Πάφο, Ε.Π. Αμμοχώστου) • ΡΜ 10, ΡΜ 2.5, ΝΟ 2, Ο 3 και βενζόλιο • Μετεωρολογικά πεδία (άνεμο, θερμοκρασία, υγρασία)  Αυτόματα παραγόμενο εύληπτο μήνυμα χαρακτηρισμού κατάστασης της ποιότητας αέρα προς ενημέρωση του κοινού που επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

25 Λειτουργικό σύστημα για προβλέψεις  Χάρτες μέσων τιμών του προσεχούς 24ώρου για : • Κύπρο (επικράτεια) και για 5 αστικές περιοχές (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου) • ΡΜ 10, ΡΜ 2.5, ΝΟ 2, Ο 3 και βενζόλιο • Μετεωρολογικά πεδία  Γραφικές παραστάσεις χρονοσειρών συγκεντρώσεων για προεπιλεγμένο αριθμό σημείων με δυνατότητα για την επιλογή επιπλέον σημείων ελέγχου  Δυνατότητα ενεργοποίησης υπολογισμού επιπλέον στατιστικών (μέγιστες τιμές και υπερβάσεις των ορίων) για τις υπό εξέταση χρονικές περιόδους,

26 Προσομοίωση σεναρίων  Παρέχεται μέσω τους συστήματος η δυνατότητα στους χρήστες (εντός ΤΕΕ) να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς της ποιότητας αέρα με βάση σενάρια εκπομπών που έχουν παραχθεί με τη χρήση του λογισμικού εκτίμησης των εκπομπών (CTEE).  Οι υπολογισμοί είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στις προκαθορισμένες περιοχές (Κύπρος και πέντε πόλεις) ή και σε περιοχή που καθορίζεται από τον χρήστη με επιλογή μέσω φιλικής διεπιφάνειας, του κέντρου και των διαστάσεων της περιοχής  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τη μορφή χαρτών και στατιστικών δεικτών


Κατέβασμα ppt "Προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 Ιωάννης Ντούρος AUT/LHTEE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google