Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AUT/ LHTEE Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AUT/ LHTEE Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AUT/ LHTEE Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ

2 AUT/ LHTEE  Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων  Εκπομπές σωματιδίων  Επιβαρυντικοί παράγοντες  Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη  Επιλεγμένες θέσεις μετρήσεων  Μηνιαίοι μέσοι όροι  Ημερήσια διακύμανση  Εκτίμηση συγκεντρώσεων με χρήση μοντέλων  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα  Σενάρια εκπομπών  Εκτιμήσεις προσαυξήσεων συγκεντρώσεων  Συμπεράσματα Περίγραμμα παρουσίασης

3 AUT/ LHTEE Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων Πτώση ζήτησης πετρελαίου λόγω αύξησης του Ε.Φ.Κ. Δυσμενής οικονομική συγκυρία Αύξηση χρήσης βιομάζας ξυλείας για θέρμανση Καταγραφή ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων 29/03/2013

4 AUT/ LHTEE Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων – εκπομπές σωματιδίων Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία •Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα •Αύξηση θνησιμότητας/μείωση προσδόκιμου βίου •Καρκίνος των πνευμόνων •Συστηματική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες •Ισχυρές πηγές εκπομπής λεπτόκοκκων σωματιδίων •Τα εκπεμπόμενα σωματίδια επιβαρύνουν τον ήδη βεβαρημένο από εκπομπές κυκλοφορίας αστικό αέρα •Οι εκπομπές εντείνονται κατά τις κρύες περιόδους, οι αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων

5 AUT/ LHTEE Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων – εκπομπές σωματιδίων Περισσότερο από 90% των πρωτογενών εκπομπών σωματιδίων από καύσεις σε τζάκια-σόμπες αφορούν το λεπτόκοκκο κλάσμα PM 2.5

6 AUT/ LHTEE •Χρήση μη πιστοποιημένων συστημάτων καύσης •Συστήματα παλαιάς τεχνολογίας •Ανεπαρκής συντήρηση •Ανεξέλεγκτη χρήση ακατάλληλων καυσίμων •Ανεπάρκεια ελέγχων ποιότητας καυσίμων από τους αρμόδιους φορείς •Ανεπαρκής ενημέρωση ή αδιαφορία του καταναλωτή Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων καύσεων – επιβαρυντικοί παράγοντες

7 AUT/ LHTEE •Διεξαγωγή πολύμηνων μετρήσεων πεδίου σε θέσεις αστικού υποβάθρου για τις συγκεντρώσεις διαφορετικών κλασμάτων PM, διαμέτρου ως 10, 2.5 και 1.0 μm. •Εξέταση σεναρίων: βασικής κατάσταση (καύσεις πετρελαίου) και υποκατάστασης καυσίμου (καύσεις ξύλων και παραγώγων) •Εκτίμηση του βαθμού υποκατάστασης και γεωγραφικής κατανομής των εκπομπών με χρήση συστήματος GIS •Εισαγωγή σεναρίων εκπομπών στη γραφική διεπαφή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα (ΣΔΠΑ) που έχει αναπτυχθεί στο ΕΜΘΠΜ. •Εκτέλεση μοντέλου διασποράς και χημικού μετασχηματισμού για αποτίμηση της επιβάρυνσης στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις με διαφορετικά σενάρια εκπομπών Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των καύσεων στα επίπεδα αστικών συγκεντρώσεων PM

8 AUT/ LHTEE  Μετρητικό όργανο DustTrak 8520 για τη μέτρηση και καταγραφή των αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5.  Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως αστική.  Η πλειονότητα των κτιρίων της περιοχής είναι κατοικίες ενώ παρατηρείται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – περιοχή Πυλαίας Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Σάββας Νικολαΐδης

9 AUT/ LHTEE  Μετρητικό όργανο Aeroqual AQM 60. Aeroqual AQM 60.  Ενότητες αισθητήρων αέριων ρύπων (CO, NO 2, NOx, O 3, PM 2.5, PM 10 ) και μετεωρολογικών δεδομένων.  Περιοχή με χρήσεις κατοικίας, χωρίς σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο. Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – περιοχή Τριανδρίας Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Αναστάσιος Τσαϊρέλης

10 AUT/ LHTEE Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – Μηνιαίοι μέσοι όροι Σταθμός Πυλαίας

11 AUT/ LHTEE Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – Μηνιαίοι μέσοι όροι Σταθμοί Πυλαίας, Τριανδρίας

12 AUT/ LHTEE •Σημαντική αύξηση (πάνω από 3 φορές) στις συγκεντρώσεις PM 2.5 κατά τη διάρκεια του ψυχρότερου μήνα. •Ισχυρό μέγιστο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – Μέση ημερήσια διακύμανση

13 AUT/ LHTEE Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – Μέση ημερήσια διακύμανση

14 AUT/ LHTEE Μετρήσεις αστικού υποβάθρου – Μέση ημερήσια διακύμανση

15 AUT/ LHTEE  Αναπτύχθηκε από το Εργαστήριό μας και εγκαταστάθηκε, μεταξύ των άλλων, στον ΟΡΘΕ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης), για την εκτίμηση ποιότητας αέρα στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσ/νίκης.  Βασικές Λειτουργίες: • Εκτίμηση της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο • Πρόβλεψη 24ώρου. • Διεξαγωγή υπολογισμών σεναρίων  Τα αποτελέσματα των υπολογισμών γίνονται διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΟΡΘΕ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα στη Θεσσαλονίκη (1/2)

16 AUT/ LHTEE Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα στη Θεσσαλονίκη (2/2) •Δυνατότητα διεξαγωγής υπολογισμών σεναρίων ποιότητας αέρα βασισμένων σε σενάρια εκπομπών που δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού •Η περιοχή υπολογισμού των σεναρίων επιλέγεται από το χρήστη μέσω γραφικής διεπαφής •Τα αποτελέσματα των υπολογισμών γίνονται διαθέσιμα υπό μορφή χαρτών, χρονοσειρών και στατιστικών δεικτών

17 AUT/ LHTEE  Υπόβαθρο εκπομπών: από τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στο ΣΔΠΑ σε επιχειρησιακή βάση  Εισαγωγή σεναρίων με χρήση της γραφικής διεπαφής που έχει αναπτυχθεί στο ΕΜΘΠΜ.  Υπολογισμοί διασποράς βάσει δύο σεναρίων:  Βασικής κατάστασης (προ του 2011)  Υποκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης από καύσεις βιομάζας στο 70% των οικιακών εγκαταστάσεων Υπολογισμοί διασποράς – σενάρια εκπομπών

18 AUT/ LHTEE Σύγκριση αποτελεσμάτων μοντέλου-μετρήσεων για δύο χειμερινές ημέρες με δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες 11/1/2013 21/1/2013 Υπολογισμοί διασποράς – Ημερήσια διακύμανση συγκεντρώσεων

19 AUT/ LHTEE Βασική κατάσταση Υποκατάσταση 70% από Καύσεις βιομάζας Υπολογισμοί διασποράς – Μέσες συγκεντρώσεις PM 10 •Αύξηση >50% στις μέσες συγκεντρώσεις PM 10 κατά τη διάρκεια μιας ολιγοήμερης χειμερινής περιόδου με δυσμενή μετεωρολογία •Μετατόπιση μεγίστου από τα δυτικά προς το κέντρο και ανατολικά

20 AUT/ LHTEE PM 10 PM 2.5 •Οι χάρτες μεταβολής μέσων συγκεντρώσεων (υποκατάσταση καυσίμου) – (βασική κατάσταση) δείχνουν μετατόπιση του μεγίστου προς τα ανατολικά •Το 75% της αύξησης αφορά το λεπτόκοκκο κλάσμα (PM 2.5 ) Υπολογισμοί διασποράς – Μεταβολές στα PM 10 & PM 2.5

21 AUT/ LHTEE •Η καύση βιομάζας και ξύλου οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της μέσης μηνιαίας συγκέντρωσης των λεπτών σωματιδίων τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013). •Προκύπτει επίσης έντονη (μέχρι και 75%) αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων τις απογευματινές και βραδινές ώρες (17:00-24:00) της χειμερινής περιόδου. •Με βάση τις προσομοιώσεις, το σενάριο υποκατάστασης 70% συνεπάγεται αυξήσεις των συγκεντρώσεων PM κατά 50%. •Η σύγκριση υπολογισμών με μετρήσεις αποδεικνύει εκ νέου την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα. Συμπεράσματα

22 AUT/ LHTEE Θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες •Χρίστο Βλαχοκώστα •Αλεξία Μιχαηλίδου •Γιώργο Μπανιά •Γιάννη Ντούρο •Γιώργο Τσέγα για τη συνεισφορά τους στην παρούσα ερευνητική δράση. Βλ. και http://aix.meng.auth.gr Ευχαριστίες

23 AUT/ LHTEE •Όλες οι συσκευές και τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να διαθέτουν τη νόμιμη πιστοποίηση •Τήρηση κανόνων συντήρησης και χρήση εγκεκριμένων και καλής ποιότητας καυσίμων σε κάθε εγκατάσταση •Απαγορεύεται ρητά η καύση πάσης φύσεως βαμμένων ξύλων, επίπλων, χαρτιών και εντύπων, πλαστικού, υφασμάτων, απορριμμάτων και ελαστικών •Απαγορεύεται η χρήση ξυλείας εμποτισμένης με χημικά, με δήθεν επιθυμητές ιδιότητες (αργή καύση, εύκολο άναμμα) Στοιχεία ατομικής ευθύνης

24 AUT/ LHTEE

25 AUT/ LHTEE


Κατέβασμα ppt "AUT/ LHTEE Επιπτώσεις της καύσης βιομάζας και ξύλου στην ποιότητα αέρα: Μετρήσεις και προσομοιώσεις Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google