Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας» Β. ΤΣΑΔΑΡΗ Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Παρασκευή,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας» Β. ΤΣΑΔΑΡΗ Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Παρασκευή,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας» Β. ΤΣΑΔΑΡΗ Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010, Κοζάνη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2 2 2 Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές 1.1 Στρατηγική Παραγωγής 1.2 Υφιστάμενο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. 1.3 Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση 1.5 Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 1 Υφιστάμενη κατάσταση 1 Υφιστάμενη Κατάσταση 3 ΔΕΗ και CO 2 3.1 ΕΣΚΔΕ 2008-2012 3.2 Μετά Κιότο 3.3 Δράσεις Μείωσης CO 2 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος 4 Συμπεράσματα

3 3 1.1 Στρατηγική Παραγωγής Η Στρατηγική Παραγωγής εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Ασφάλεια Εφοδιασμο ύ Αποδοτικότ ητα και Ανταγωνι- στικότητα Μονάδων Βελτίωση Περιβαλλον τι-κής Συμπεριφορ άς … και υλοποιείται με: 4 3 2 Κατασκευή νέων θερμικών Μονάδων που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες Απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών θερμικών Μονάδων Παραγωγής Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Υδροηλεκτρικών Έργων Μείωση εκπομπών CO 2 και συμβατικών ρύπων 1

4 4 1.2 Υφιστάμενο Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. (στοιχεία 2008) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΗ Εγκατεστημένη ισχύς : 12.843 MW, Καθαρή παραγωγή : 52,4x10 9 kWh ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΙ ΑΗΣ: 5250 MW, 41,3 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48% της ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας το 2008 Ισχύς (ΜW) % Ενέργεια (ΜWh) %

5 5 I,II I II,III IV I,II III, IV ΛΙΠΤΟΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ι,ΙΙ ΙΙΙ, ΙV V ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.3 Χαρτοφυλάκιο Θερμικών Μονάδων ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία ΑΗΣ Ένταξη Ηλικία μέχρι 2015 Λειτουργία μετά το 2016 1959 - 1965 1987 1959 - 1973 1975 - 1981 1984 - 1986 56, 50 28 56 53,50 42 40 35,34 31 30,29 18    X X Μονάδες Παλαιότητα υφιστάμενων Μονάδων

6 6 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση (I) Αποτελούν τον κύριο ρύπο ενδιαφέροντος στην περιοχή Μέχρι σήμερα δεν εμφανίζονται προβλήματα στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τους ΑΗΣ της περιοχής Κοζάνης. Η ποιότητα περιβάλλοντος ως προς τον ρύπο αυτό είναι πολύ καλή. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ NOx Ολοκλήρωση το 2008 με την βελτίωση/προσθήκη Η/Φ στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Ξεκίνησε Πρόγραμμα Αντικατάστασης των παλιών Η/Φ με νέα σύγχρονης τεχνολογίας 2008 1985 SΟ2SΟ2 Εμφανίζονται προβλήματα στις εκπομπές οξειδίων του θείου στον ΑΗΣ Αμυνταίου και λιγότερο στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Η ποιότητα περιβάλλοντος ως προς τον ρύπο αυτό είναι πολύ καλή.

7 7 7 μείωσαν δραστικά τις εκπομπές σκόνης των ΑΗΣ. Σημαντικές παρεμβάσεις της ΔΕΗ στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των Λιγνιτικών Σταθμών, όπως: Παραμένοντα προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία:  Υψηλές τιμές εκπομπής σκόνης στις Μονάδες Ι,ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς και στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.  Ορισμένες υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Κύρια συμβολή φαίνεται πλέον να έχουν οι διάχυτες εκπομπές από την εξόρυξη και μεταφορά λιγνίτη και τέφρας  η αλλαγή των Η/Φ σε όλους τους λιγνιτικούς ΑΗΣ  η βελτίωση λειτουργίας των Η/Φ του ΑΗΣ Καρδιάς λόγω βελτίωσης του μίγματος λιγνίτη  οι μειώσεις στις εκπομπές λόγω επιτυχημένων επεμβάσεων συντήρησης του εξοπλισμού. 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – υφιστάμενη κατάσταση (II)

8 8 Διαχρονική εξέλιξη της μέσης ειδικής εκπομπής σκόνης από τους ΑΗΣ της Δυτικής Μακεδονίας της Δυτικής Μακεδονίας 1.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων – Αποτελέσματα προγράμματος μείωσης εκπομπών σωματιδίων έτος 1987 έως το έτος 2006 (III) Αύξηση ηλεκτροπαραγωγής Μείωση εκπεμπόμενης ΣΚΟΝΗΣ  η ετήσια εκπομπή σκόνης στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεμαΐδας από τους σταθμούς Η/Π της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 82%  η ειδική εκπομπή σκόνης (κιλά σκόνης ανά παραγόμενη MWh) μειώθηκε κατά 8 φορές.  Η ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 52%

9 9 1.5 Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (Ι) Η ΔΕΗ A.E., στην προσπάθειά της για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί σειρά μέτρων και δράσεων. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προβλέπει: 1.Τη διακοπή της λειτουργίας των παλαιών Μονάδων (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Πτολεμαΐδας), σταδιακά από το έτος 2010. 2.Την κατασκευή και θέση σε λειτουργία δύο νέων, σύγχρονων και υψηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικών Μονάδων - στον ΑΗΣ Μελίτης και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας - με τον πλέον σύγχρονο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. 3.Την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των υφισταμένων Μονάδων Παραγωγής με βελτίωση της διαχείρισης του μίγματος λιγνίτη, που καταναλώνεται, αναβαθμίσεις και συντηρήσεις του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, δοκιμή duct sorbent injection, κ.λπ. Επιπλέον, εξετάζονται και μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεις, όπως η εγκατάσταση συγκροτήματος αποθείωσης στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 4.Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των εκπομπών σκόνης.

10 10 1.5 Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς (ΙΙ) Σε πρόσφατη σύσκεψη των Αδειοδοτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε : Η κατάρτιση 5ετούς Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε., (ως τμήμα του υπό αναθεώρηση Επιχειρησιακού της Σχεδίου), που να εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις - βελτιώσεις. Για το θέμα έχει εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου από το ΥΠΕΚΑ 08.02.2010

11 11 Ατμοσφαιρικοί ρύποι:  Οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων: SO 2, NOx και σωματιδίων ανά καπνοδόχο  Τήρηση Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΕΣΜΕ-συνολικά ετήσια επίπεδα εκπομπών).  Λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές από το Νοέμβριο 2007.  Οριακές τιμές για τη Ποιότητα της Ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των Σταθμών. Λοιπές απαιτήσεις  Λήψη πολλών επί μέρους Αδειών  Ειδικότερες προβλέψεις για κάθε Σταθμό. 2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (Ι) Μέχρι το 2015 Ισχύουσες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ενσωματώνονται στην ΚΥΑ ΕΠΟ κάθε Σταθμού Από 2016 και μετά Εκτιμώμενες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές: Υφιστάμενες Μονάδες μετά το 2016:  Πλήρης συμμόρφωση σε νέες αυστηρές οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων: SO 2, NOx, σωματιδίων ανά καπνοδόχο. ή  Δυνατότητα «ένταξης υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο ΜΕΣΜΕ» για την περίοδο 2016 – 2020. ή  Επιλογή καθεστώτος «περιορισμένης λειτουργίας» εγκαταστάσεων για την περίοδο 2016 – 2023. Ευελιξία ως προς τις εκπομπές υφιστάμενων Μονάδων Ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο Νέο Νομοθετικό πλαίσιο Αυστηρότατες οριακές τιμές – ελάχιστη ευελιξία

12 12 SO 2 Σήμερα Nέες σκόνη Σήμερα Nέες mg/Nm 3 Σήμερα Nέες mg/Nm 3 ΝΟ X Νέα IED 400ήΕΣΜΕ <200 <150 100ήΕΣΜΕ <20 10 500ήΕΣΜΕ <200 150 * Μετά το 2016 Υφιστάμενες* Το σχέδιο της νέας Οδηγίας καθιστά τα επίπεδα εκπομπών των εγχειριδίων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών δεσμευτικές Οριακές Τιμές Εκπομπής Νέα IED 2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙΙ)

13 13 Η ΔΕΗ επανεξετάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο, για τη περίοδο μετά το 2016 για: Την πραγματοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων ή Tην κατασκευή νέων Μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης για την αντικατάσταση ισχύος παλαιών Μονάδων βάσης. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Αναγκαιότητα η ταχύτατη προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας των νέων σύγχρονων Μονάδων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. 2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙΙΙ) Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας έντεκα (11) λιγνιτικών Μονάδων (συνολικής ισχύος: 3.500 MW), υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: 1.Υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων (εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης και απονίτρωσης), αμφίβολου αποτελέσματος, κόστους 150 δις € ανά Μονάδα, ή 2.Θέση σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας των Μονάδων

14 14 Κίνδυνοι:  Κατάργησης/ περιορισμού ευέλικτων εναλλακτικών λύσεων (ΜΕΣΜΕ, Οpt out)  Επιβολής νέων αυστηρότερων προβλέψεων και προσθήκη CO 2 emission performance standards Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Α’ Εξάμηνο 2010: Διαδικασία 2ης Ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ανάγκη:  Διατήρησης/ επέκτασης των ευέλικτων εναλλακτικών λύσεων  Μη υιοθέτηση δυσμενέστερων απαιτήσεων Κίνδυνος για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας Ανάγκη συντονισμού των εμπλεκομένων (ΜΕΑ, ΥΠΕΚΑ, Ευρωβουλευτές, κ.λπ.) για την αποτελεσματική παρέμβαση της Χώρας στις εξελίξεις 2. Νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (ΙV)

15 15 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO 2 – ΕΣΚΔΕ 2008-2012 (Ι) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ: 414,4 MtCO 2 στην πενταετία Συνολικά εκχωρούμενα δικαιώματα σε υπόχρεους κλάδους 08 – 12 : 332,2 MtCO 2 (-19,8 % ως προς ΣΑΕ) Υφιστάμενες: 315,4 MtCO 2 Αποθήκη Νεοεισερχόμενων: 16,7 MtCO 2 ΣΑΕ Ηλεκτροπαραγωγής: 289,7 MtCO 2 στην πενταετία Κατανεμηθέντα Δικαιώματα σε Υφιστάμενες Η/Π: 222,5 MtCO 2 στην πενταετία Μείωση κατά 67,2 MtCO 2 (-23,2% ως προς ΣΑΕ)

16 16 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO 2 – ΜΕΤΑ ΚΙΟΤΟ (II) NEΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ EE (COM 1/2007)  Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας  Προώθηση ΑΠΕ  Διατήρηση εγχώριων στερεών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ (ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, μεγάλα αποθέματα, ΒΔΤ, clean coal, CCS) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Σύνοδος Κοπεγχάγης: «περιορισμός αύξησης θερμοκρασίας στους 2 ο C ως προς τα προβιομηχανικά επίπεδα» ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΘ:  ΣΥΝΟΛΙΚΑ: -50% 2050 / 1990  ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: - 30% 2020/1990, 60-80% 2050/1990  ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.: -20% 2020/1990 (-30% 2020/1990 προϋπόθεση διεθνούς συμφωνίας) ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ  ΟΔΗΓΙΑ 2009/29/ΕΚ – Τροποποίηση 2003/87: αγορά (πλειστηριασμός) του συνόλου των δικαιωμάτων της Η/Π από το 2013  ΟΔΗΓΙΑ 2009/31/ΕΚ – Κανόνες για την αποθήκευση του CO 2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς α) Επιλογή της χώρας η χρήση ή μη της αποθήκευσης β) Μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (Μάιος 2009) όλες οι νέες εγκαταστάσεις Η/Π  300 MWe πρέπει να έχουν αξιολογήσει:  αν διατίθενται κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης  αν οι εγκαταστάσεις μεταφοράς είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές  αν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η μετασκευή για τη δέσμευση του CO 2

17 17 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ CO 2 (III) Επιτευχθείσα μείωση μέσου συντελεστή εκπομπών CO 2 συνολικού συστήματος παραγωγής της ΔΕΗ 1990 – 2008 : 1,3 kg/kWh  1,00 kg/kWh (-23%) ΔΡΑΣΕΙΣ  Νέες επενδύσεις – Αντικατάσταση παλιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού Β.Α.  Εντατικότερη αξιοποίηση ΑΠΕ  Περαιτέρω ανάπτυξη υδροδυναμικού της Χώρας  Προγράμματα βελτίωσης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς υφιστάμενων Μονάδων:  παρακολούθηση και αναφορά CO 2  αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός – ΒΔΤ  αποδοτικές τεχνολογίες καύσης – συμμετοχή σε προγράμματα CCS  Δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε παραγωγή και ζήτηση

18 18 3. ΔΕΗ ΚΑΙ CO 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ CO 2 (IV)  Συμμετοχή σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τη δέσμευση και αποθήκευση του CO 2 (GESTCO, ENCAP, CASTOR, ISCC, CESAR, ECOSCRUB)  Συνεργασία με EURELECTRIC για θέματα CCS της Η/Π και για την Οδηγία για τα CCS  Συμμετοχή στο ΖΕP-TP της Ε.Ε.  Ανάθεση μελέτης σε ΙΤΕΣΚ, ΙΓΜΕ για την εκτίμηση της δυνατότητας και του κόστους δέσμευσης και αποθήκευσης CO 2 από Μονάδες στερεών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία και την Εύβοια  Συμμετοχή σε ερευνητικές και επιδεικτικές δράσεις για την αξιοποίηση αστικών απορριμμάτων και βιομάζας (RECOFUEL, DEBCO, ΠΠΔΜ)  Ερευνητικά έργα αύξησης β.α. (LIGPOWER, DRYCOAL)  Εκπαίδευση προσωπικού – Διεξαγωγή πενθήμερου σεμιναρίου με θέμα «Τεχνολογικό δυναμικό περιορισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – Δυνατότητες εφαρμογής τους στις Ελληνικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος» - ΔΕΗ Α.Ε. – ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ – GHG programme του ΙΕΑ

19 19 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Εξέλιξη ζήτησης – Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού - Διατήρηση εγχώριων ορυκτών καυσίμων – Στόχοι μείωσης ΕΑΘ  κάθε μέσο περιορισμού των ΕΑΘ απαραίτητο, συμπεριλαμβανόμενων και των τεχνολογιών CCS  Σημαντικές προσπάθειες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μείωση των εκπομπών CO 2 και συμβατικών ρύπων Κοινές Δράσεις ΔΕΗ Α.Ε.- Αρμοδίων Φορέων για την Επίτευξη των τριών Πυλώνων  Επιτάχυνση Υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ για την κατασκευή νέων Μονάδων με εξαιρετικά περιβαλλοντικά οφέλη για τη Χώρα, τόσο για το CO 2, όσο και για τους συμβατικούς ρύπους (SO 2, NO X, σκόνη)  Σημαντική η αποδοχή της υπόγειας αποθήκευσης από τη χώρα, ερευνητικά προγράμματα και η εγχώρια επιστημονική κοινότητα (GESTCO, ITEΣΚ, ΙΓΜΕ, ΕΜΠ) έχουν αναγνωρίσει πρόσφορο δυναμικό αποθήκευσης  Συντονισμός εμπλεκομένων για την αποτελεσματική παρέμβαση στη έκδοση της Νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Η Στρατηγική Παραγωγής εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Ασφάλ εια Εφοδι ασμού Αποδο τικότητ α και Ανταγ ωνι- στικότ ητα Μονάδ ων Βελτίω ση Περιβα λλοντι- κής Συμπε ριφορά ς

20 20 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Κατέβασμα ppt "1 «Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας» Β. ΤΣΑΔΑΡΗ Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Παρασκευή,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google