Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 1: Windows. ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 1: Windows. ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 1: Windows

2 ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

3  Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή ευκολότερη προς το χρήστη.  Οι πιο γνωστές εκδόσεις των Windows είναι: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 κ.α.  Τα Windows επιτρέπουν πιο εύκολη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέσω του Graphical User Interface.  Τα Windows βοηθούν το χρήστη να οργανώσει τη δουλειά του, δημιουργώντας αρχεία και φακέλους, αποθηκεύοντας τα αρχεία σε φακέλους, διαγράφοντας τα, μετακινώντας τα, αντιγράφοντας τα, εκκινώντας τα, εντοπίζοντας τα, αναζητώντας βοήθεια, κ.λ.π  Με τη χρήση διάφορων άλλων προγραμμάτων και εφαρμογών, ο χρήστης μπορεί να γράφει επιστολές και αναφορές (επεξεργαστή κειμένου), να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά φύλλα (Excel), να δημιουργήσει παρουσιάσεις (Power Point), να διαχειριστεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email), να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο (Internet) κ.λ.π.  Tο λειτουργικό σύστημα των Windows φορτώνεται στη μνήμη RAM κατά την εκκίνηση του Η/Υ.

4  My computer: Περιέχει τις συσκευές και όλα τα περιεχόμενα (αρχεία, φακέλους, προγράμματα) του Η/Υ.  Network Neighborhood : Δείχνει τους άλλους Η/Υ που είναι ενωμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον Η/Υ του χρήστη.  Recycle Bin: Περιέχει όλα τα διαγραμμένα αρχεία και φακέλους τα οποία μπορούν και να επανακτηθούν μέχρι την εκκένωση του κάδου.

5

6  Όταν ο δείκτης είναι βέλος σημαίνει ότι ο επεξεργαστής είναι ελεύθερος και περιμένει από τον χρήστη να κάνει την επιλογή του.  Όταν γίνει κλεψύδρα τότε ο επεξεργαστής είναι απασχολημένος πλήρως με κάτι άλλο και δεν μπορεί ο χρήστης να κάνει κάποια επιλογή.  Κινήσεις του ποντικιόυ (Δείξιμο, Πάτημα, Διπλό Πάτημα, Σύρσιμο, Δεξί Κλικ)

7 Τα διάφορα μέρη του παραθύρου

8  Toolbars: Το βέλος υποδηλώνει ότι υπάρχει υπομενού προς τα δεξιά που περιέχει περισσότερες εντολές.  Status Bar: Το √ υποδηλώνει ότι αυτή η εντολή είναι τώρα ενεργοποιημένη.  Large/ Small Icons, List, Details: Η τελεία υποδηλώνει ότι απ’ αυτή την ομάδα εντολών ο χρήστης πρέπει να έχει οπωσδήποτε επιλεγμένη μια εντολή.  Folder Options: Οι τρεις τελείες υποδηλώνουν ότι με την επιλογή αυτής της εντολής θ’ ακολουθήσει πλαίσιο διαλόγου διότι τα Windows χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για το τι θέλει να κάνει ο χρήστης.  Cut/ Copy/ Paste: Δίπλα από ορισμένες εντολές υπάρχουν συντομεύσεις από το πληκτρολόγιο που αν πληκτρολογηθούν  Dialogue Boxes (πλαίσια διαλόγου): Τα windows τα εμφανίζουν για να ζητήσουν από τον χρήστη περαιτέρω καθοδήγηση αλλά και να δίνουν έτσι την δυνατότητα στο χρήστη να έχει επιλογές στο τι θέλει να κάνει.

9  Συμβολισμό των συσκευών:  Α: για τον οδηγό δισκέτας (3.5 Floppy Disk Drive)  C: για τον οδηγό σκληρού δίσκου (Hard Disk Drive)  D: για τον οδηγό συμπαγούς δίσκου (CD-Rom Drive)  E/ F: USB /External Disk  Επομένως όταν ο χρήστης θέλει να εργαστεί πάνω σε μια από αυτές τις συσκευές αρκεί να κάνει διπλοπάτημα πάνω στο ανάλογο γράμμα.

10  Δημιουργία νέων καταλόγων-φακέλων:  Ο χρήστης ανοίγει το παράθυρο που θέλει και έπειτα δημιουργεί νέο φάκελο από το File menu.  Δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με κάποιο άλλο στο ίδιο επίπεδο καταλόγου αλλά γίνεται όταν είναι σε διαφορετικό επίπεδο καταλόγου.  Απαγορεύεται η χρήση των εξής συμβόλων (επειδή αυτά τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από τα Windows) στην ονομασία τους: ! # * [ ] \ / ? : | { }  Tα αρχεία μετριούνται σε bytes και έχουν επέκταση στο τέλος του ονόματος.  Μεταφορά και αντιγραφή αντικειμένων  Θα πρέπει ν’ ανοίξει το παράθυρο του My Computer και να κατευθυνθεί μέσω της ανάλογης συσκευής και ν’ ανοίξει το παράθυρο του φακέλου που περιέχει το αντικείμενο προς μεταφορά.  Έπειτα χρησιμοποιούνται οι εντόλές Cut /Copy/ Paste από το Edit Menu ή με τα εργαλεία της μπάρας εργαλείων.  Με συντομεύσεις από το πληκτρολόγιο : Cut (Ctrl + Χ ), Copy (Ctrl + C ), Paste (Ctrl + V)  Μεταφορά και Αντιγραφή με το ποντίκι (Ctrl) (δεξί ή αριστερό κουμπί)

11  Μετονομασία αρχείων και φακέλων (Rename)  Διαγραφή αρχείων και φακέλων (Delete)  Επιλογή πολλών αντικειμένων  Επιλογή όλων: Επιτυγχάνεται με την εντολή Select All από το Edit menu ή με την συντόμευση Ctrl + A.  Επιλογή μερικών γειτονικών αντικειμένων: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.  Επιλογή μερικών αντικειμένων (μη γειτονικών) : Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl.  Format Floppy Disk (έξω)

12  Το παράθυρο του Windows Explorer βοηθά στην αρχειοθέτηση (οργάνωση αρχείων), στη δημιουργία καταλόγων-φακέλων (directories-folders), στην εξεύρεση αρχείων, στην εμφάνιση των περιεχομένων τους και στην εμφάνιση των περιεχομένων των διαφόρων συσκευών, στην μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων και φακέλων, στην μετονομασία και διαγραφή τους  Το Windows Explorer εκκινεί από τρεις χώρους:  1. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Start (Εκκίνηση), δείχνοντας στο Programs και κλικ στο εικονίδιο του Windows Explorer. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας τον σκληρό δίσκο (C:).  2. Με δεξί κουμπί στο εικονίδιο του My Computer στον επιτραπέζιο χώρο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού όπου ο χρήστης επιλέγει την εντολή Explore. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας το My Computer.  3. Με δεξί κουμπί στο κουμπί Start, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού όπου ο χρήστης επιλέγει την εντολή Explore. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας το φάκελο Start Menu του φακέλου Windows.

13  Δημιουργία νέων καταλόγων-φακέλων  Μεταφορά και αντιγραφή αντικειμένων (mouse και χρήση Tree menu – κλικ, διπλο κλικ και με κλικ πάνω στο (+)και (-))  Μετονομασία αρχείων και φακέλων  Διαγραφή αρχείων και φακέλων  Ανοίγμα ενός αρχείου από το Windows Explorer  Ψάξιμο και εύρεση αρχείου  Από το Tools μενού, επιλέγει ο χρήστης την εντολή Find, και ακολούθως την εντολή Files or Folders.  Ο αστερίσκος ( ∗ ) χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι ο χρήστης σίγουρος για το όνομα του αρχείου που ψάχνει. (E:\ ∗. ∗, M ∗, *.exe)

14  Αccessories είναι βοηθητικές συσκευές πού σκοπό έχουν να παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει και ορισμένες επιπλέον εργασίες από τις κανονικές που παρέχονται από ένα τυπικό λειτουργικό σύστημα όπως επεξεργασία κειμένου (WordPad, Notepad), δημιουργία και επεξεργασία εικόνας (Paint) και το calculator (υπολογιστική).


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 1: Windows. ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google