Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έμπειρο Σύστημα Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς Εισαγωγή Το κείμενο της παρουσίασης εμφανίζεται στο παράθυρο των σημειώσεων (notes)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έμπειρο Σύστημα Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς Εισαγωγή Το κείμενο της παρουσίασης εμφανίζεται στο παράθυρο των σημειώσεων (notes)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έμπειρο Σύστημα Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς Εισαγωγή Το κείμενο της παρουσίασης εμφανίζεται στο παράθυρο των σημειώσεων (notes)

2 Rule-based Programming Εισαγωγή

3 Έμπειρο σύστημα: Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί ανθρώπινη γνώση για την επίλυση προβλημάτων που κανονικά θα απαιτούσαν ανθρώπινη νοημοσύνη.

4  Παρουσίαση της εφαρμογής.  Διατύπωση των κανόνων.  Μέθοδος ενεργοποίησης των κανόνων.  Πλεονεκτήματα της χρήσης κανόνων.  Ενσωμάτωση κανόνων σε εφαρμογές. Πρόγραμμα

5 Διατύπωση των κανόνων Κωδικοποίηση της γνώσης του ειδικού

6 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU)

7 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι))

8 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι))

9 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι))

10 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι) => (printout "Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό."))

11 Διατύπωση των κανόνων (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι) => (printout "Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό."))

12 Backward Chaining (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι) => (printout "Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.")) (defrule FAULTY_RAM (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer ναι) (("Φορτώνει το λειτουργικό σύστημα;") answer ναι) (("Είναι σταθερή η λειτουργία του Η/Υ;") answer οχι) => (printout "Η μνήμη RAM είναι ελαττωματική."))

13 Backward Chaining (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι) => (printout "Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.")) (defrule FAULTY_RAM (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer ναι) (("Φορτώνει το λειτουργικό σύστημα;") answer ναι) (("Είναι σταθερή η λειτουργία του Η/Υ;") answer οχι) => (printout "Η μνήμη RAM είναι ελαττωματική."))

14 Backward Chaining (defrule FAULTY_PSU (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer οχι) (("Είναι στην πρίζα;") answer ναι) (("Ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON;") answer ναι) => (printout "Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.")) (defrule FAULTY_RAM (("Ενεργοποιείται ο Η/Υ;") answer ναι) (("Φορτώνει το λειτουργικό σύστημα;") answer ναι) (("Είναι σταθερή η λειτουργία του Η/Υ;") answer οχι) => (printout "Η μνήμη RAM είναι ελαττωματική."))

15  Διαχωρισμός της γνώσης από τον κώδικα.  Εύκολη διαχείριση της βάσης κανόνων.  Εκτέλεση ανεξάρτητη από τη σειρά σύνταξης.  Αντικατάσταση υπεράριθμων/φωλιασμένων δηλώσεων if…then…else. Πλεονεκτήματα της χρήσης κανόνων

16  CLIPS για C.  Microsoft Business Rules Framework για.NET.  Jess για Java.  Drools για Java.  LISA για Common LISP. Μηχανές κανόνων

17  www.fotis123.com/expertsystemwww.fotis123.com/expertsystem  oslab.teipir.gr/~vkanidis/expertsystemoslab.teipir.gr/~vkanidis/expertsystem Το Έμπειρο Σύστημα στο web

18 Σας Ευχαριστώ.


Κατέβασμα ppt "Έμπειρο Σύστημα Διάγνωσης Βλαβών Η/Υ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς Εισαγωγή Το κείμενο της παρουσίασης εμφανίζεται στο παράθυρο των σημειώσεων (notes)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google