Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των πολιτιστικών βιομηχανιών Γιώργος – Μιχαήλ Κλήμης, ΜΒΑ,PhD Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Καβάλα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των πολιτιστικών βιομηχανιών Γιώργος – Μιχαήλ Κλήμης, ΜΒΑ,PhD Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Καβάλα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των πολιτιστικών βιομηχανιών Γιώργος – Μιχαήλ Κλήμης, ΜΒΑ,PhD Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011

2 Δημιουργική καταστροφή  Aνατροπή της καθεστηκυίας τάξης από τους φορείς της αλλαγής, τους επιχειρηματίες (entrepreneurs).  Η επιχειρηματικότητα κατά Schumpeter (1934: 66) ορίζεται ως ''νέοι συνδυασμοί των μέσων παραγωγής... [οι οποίοι] καλύπτουν τις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις: (1) Την εισαγωγή [στην αγορά] ενός νέου αγαθού … ή μίας νέας ποιότητας προϊόντος. (2) Την εισαγωγή μίας νέας μεθόδου παραγωγής … (3) Το άνοιγμα μίας νέας αγοράς... (4) Την κατάκτηση μίας νέας πηγής προμήθειας πρώτων υλών … [και] (5) Την υλοποίηση μίας νέας οργάνωσης κάποιου κλάδου''

3 Old buzzwords Gift Economy (οικονομά δώρου) Guilds (συντεχνίες) Transaction costs Markets (αγορές) Hierarchies (ιεραρχίες) Networks (δίκτυα)????

4 Προφήτες και προβλέψεις Η οικονομία της γνώσης και των της πληροφορίας (Information and knowledge economy) έχει αντικαταστήσει την βιομηχανική οικονομία της νεωτερικότητας. Για τον Tapscott (2006) η μαζική συνεργασία (mass collaboration) είναι η νέα μορφή οργάνωσης (ή καλύτερα αυτο-οργάνωσης) με κύριο πόρο την γνώση.

5 Προφήτες και προβλέψεις Benkler, (2001) η παραγωγή από ομότιμους (peer production) θα ξεπεράσει τη παραγωγή των αγορών (market-based production) σε κάποιες δραστηριότητες παραγωγής πληροφοριών (information production) activities. Η μακριά ουρά (long tail) ΄΄καταστρέφει΄΄ τις οικονομίες κίμακος. (Anderson, 2007)‏

6 New buzzowords Mass Collaboration (μαζική συνεργασία) Peer production (παραγωγή από ομότιμους)‏ Social production (κοινωνική παραγωγή) Peering Prosumers (Tofler)‏ Wisdom of crowds (Σοφία του πλήθους) (Surowiecki)‏ CrowdsourcingCrowdfunding

7 Ένα κοινό θέμα  Συντονισμός  (co-ordination)

8 TCE Κόστος(η) συντονισμού Κόστος Παραγωγής Αγορά Ιεραρχίες ΚΟΣΤΟΣ

9 Η υπόσχεση  ‘By reducing the costs of coordination, IT will lead to an overall shift toward proportionately more use of markets - rather than hierarchies - to coordinate economic activity’ (Electronic market hypothesis, Malone)‏

10 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  Μία βιομηχανία είναι πολιτιστική όταν: 1. Υπάρχει υπερ-προσφορά υποψήφιων αγαθών για εμπορευματοποίηση. 2. Η ποιότητα των αγαθών είναι ασαφής. 3. Οι καταναλωτές των αγαθών αυτών σχηματίζουν συγκεκριμένα δίκτυα. 4. Η ζήτηση των αγαθών αντιστρέφεται με κυκλικό τρόπο.  Kretschmer, Klimis & Choi. (1999)

11 Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των πολιτιστικών βιομηχανιών  Το κόστος  Οι Συναλλαγές (increasing returns)  Το Μάρκετινγκ

12 Χαρακτηριστικά κόστους ψηφιακών προϊόντων  Υψηλό πάγιο κόστος, χαμηλό με μηδενικό περιθωριακό κόστος  Υψηλό πάγιο και βυθισμένο κόστος (R&D etc.)‏  Μη ανάγκη για παραγωγή και διανομή  Κάθε πρόσθετο αντίτυπο των Windows XP κοστίζει όσο το CD, ή και τίποτα αν το κατεβάσουμε από το Internet (Περιθώριο κέρδους Microsoft 92%)!  Συγκρίνετε με το παλιό Napster το οποίο διέθετε μουσική με μηδενικό περιθωριακό κόστος

13 3 είδη καταναλωτικών αγαθών  Αγαθά αναζήτησης  Η ποιότητα μπορεί να προσδιοριστεί πριν την κατανάλωση  Αγαθά Εμπειρίας  Η ποιότητα μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά την κατανάλωση  Αγαθά Πιστότητας (credence)‏  Η ποιότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε μετά την κατανάλωση

14 Το Συνεχές της ποιότητας Ποιότητες αναζήτησης Ποιότητες εμπειρίας Ποιότητες Πιστότητας Εύκολη αξιολόγηση Δύσκολη αξιολόγηση

15 Marcel Duchamp The Fountain (1917) LSD (2000 ) This little piggy went to market, this little piggy stayed at home (1996) Damien Hirst J. D. Salinger The Catcher in the Rye (1951) 65 mn copies W.A. Mozart Antonio Salieri

16 Τα πολιτιστικά προϊόντα  Ακριβής αξιολόγηση είναι πέρα από τις δυνατότητες του καταναλωτή ex ante και ex post.  Όταν υπάρχει ασυμμετρία στην πληροφορία μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών τότε οι προμηθευτές καθορίζουν τις ανάγκες των καταναλωτών (Emons 1997)‏  Σύγκριση με την θεωρία ικανοποίησης αναγκών (Maslow, Kotler κλπ)‏

17 Δίκτυα και αποτελέσματά τους  Η αξία ενός δικτύου εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του, και μεγαλώνει δυσανάλογα όσο αυτά αυξάνονται.  Η λειτουργία της θετικής ανάδρασης οδηγεί στην υιοθέτηση από την κρίσιμη μάζα π.χ. fax  Μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός προτύπου  e.g. Windows OS  Η διαχείρηση προσδοκιών γίνεται μία βιώσιμη στρατηγική  Ανταγωνιστικές προανακοινώσεις e.g. bloatware

18 Δίκτυα, αύξουσες αποδόσεις και κοινωνική μόλυνση  Τα παράπλευρα φαινόμενα δικτύων μαζί με το φαινόμενο των αυξουσών αποδόσεων μπορούν να καθιερώσουν ένα standard στην αγορά (winner take all όπως π.χ. VHS εναντίον Betamax)  Η κοινωνική ‘μόλυνση’ (social contagion) σε συνδυασμό με τις τα παράπλευρα φαινόμενα δικτύων οδηγούν σε συγκεκριμένους ελκυστές (attractors) όταν υπάρχει πολλαπλή επιλογή (π.χ κινηματογραφικά φιλμ και μουσικά ηχογραφήματα).

19 Παράδειγμα Windows installed base + Attractiveness to application developers Availability of applications Attractiveness of Windows to users New sales Source: McKinsey Quarterly Combine with versioning!!!

20 Χτίζοντας κρίσιμη μάζα Cumulative no of adopters Χρόνος Κρίσιμη Μάζα t0t0

21 Μοντέλο κρίσιμης μάζας Kretschmer, Martin, G. M. Klimis & C.J. Choi. (1999). "Increasing Returns and Social Contagion in Cultural Industries", British Journal of Management,10, Special Issue: pp. S61-S72.

22 E-commerce Value constellation Repackager / virtual community1 SEARCH ENGINES/ INTELLIGENT AGENTS Support Services Packager1 Packager2 Repackager / virtual community1 C3 C1 C2 C10 C7 C4 C5 C8C9 C6 C O N S U M E R S Micro-Segmentation MassCustomisation Repackager / virtual community2 virtual community3 Cn=Content resources

23 The e-Commerce Patterns ECP1 ECP2 ECP3 ECP4 CC  C Content creators become retailers Packagers become repackagers/retailers Repackagers become retailers Content creators become packagers CC  P  C CC  P  RP  C CC  RP  C ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Μουσική)‏ Where CC = Content Creator P = Packager RP = Repackager C = Consumer

24 Προφητεία Fin-de-siècle? “Ceci tuera cela” (Frollo in Victor Hugo’s “The Hunchback of Notre-Dame” or Notre Dame de Paris)

25 Label Καλλιτέχνης Καταναλωτής Αποδιαμεσολάβηση

26 Το παράδοξο της συνδεσιμότητας Utility Connectivity © G.M.Klimis for American Chamber of Commerce, “Big Picture ‘97” publication

27 Label Καλλιτέχνης Καταναλωτής Ενδιάμεσος Επαναδιαμεσολάβηση

28 Ανασταλτικός παράγοντας  Υπερπληροφόρηση  Οικονομικά της προσοχής  Spam!  One to many, One to one, Many to many

29 Η πραγματικότητα Αποδιαμεσολάβηση (Disintermediation) π.χ. Tower records αλλά και Επαναδιαμεσολάβηση (re- intermediation) π.χ. iTunes) Υβριδικές μορφές οργάνωσης όπως δίκτυα στην παραγωγή (π.χ. Linux, Apache) αλλά κυρίως στην καταναλωτική πλευρά (π.χ. MySpace)‏ Οι εξωτερικεύσεις δικτύων (Network externalities) και οι αυξητικές πρόσοδοι (increasing returns) δίνουν ώθηση στον ανταγωνισμό δικτύων που αναζητούν να συγκεντρώσουν μία κρίσιμη μάζα καταναλωτών (π.χ. MySpace vs. Facebook, Last.fm vs. Pandora)‏

30 Είδη δικτύων και κοινοτήτων Κοινότητες Linux (Social production - κεντρικοποιημένη)‏ Κοινότητα Apache server (Social production - αποκεντρικοποιημένη)‏ Last.Fm και Pandora (agnostic)‏ Amazon.com (agnostic)‏ MySpace (μαζικό / κοινωνικό)‏ Υποστηρικτές Einstürzende Neubauten (club/ κοινωνικό)‏ LinkedIn (κοινωνικό κεφάλαιο)‏

31 Η επίδραση του ICT στις πολιτιστικές βιομηχανίες Η οικονομική οργάνωση αλλάζει δραματικά λόγω 3 τεχνολογιών ICT: Τεχνολογίες παραγωγής Τεχνολογίες διάχυσης Τεχνολογίες επιρροής Σαν αποτέλεσμα Αντικαθίστανται οι μειούμενες πρόσοδοι (decreasing returns to scale), του Ricardo, από αυξητικές προσόδους (increasing returns) (Kretschmer, Klimis and Choi, 1999). Εξαλείφονται οι οικονομίες συγκέντρωσης (agglomeration economies) οι οποίες δημιούργησαν τα βιομηχανικά clusters της Silicon Valley και του Hollywood.

32 ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

33 Μελέτη Περίπτωσης: Μουσική βιομηχανία

34 Το σύστημα αξίας A&R Παρα γωγή Διανομή Βιομηχα νική Παρα γωγή Marketing & Προώθηση Λιανική Πώληση

35 The Value System (revisited)‏ A&R Παρα γωγή Διανομή Βιομηχα νική Παρα γωγή Marketing & Προώθηση Λιανική Πώληση

36 The Virtuous cycle

37 ….becomes vicious

38 ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  Μία απαξίωση του ηχογραφήματος το οποίο διατίθεται πλέον δωρεάν ή μέσω δυναμικής τιμολόγησης  Μετατόπιση του επικέντρου της μουσικής βιομηχανίας από το ηχογράφημα σε άλλες δραστηριότητες όπως οι ζωντανές εμφανίσεις  Σύναψη συμβολαίων που περιλαμβάνουν εισοδήματα από πολλαπλές πηγές  Μία μετατόπιση από την αναζήτηση πελάτη για το προϊόν σε αναζήτηση χρηματοδότη/επενδυτή για την παραγωγή του.  Μία ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογιών επιρροής και αλληλεπίδρασης.

39 Απαξίωση του ηχογραφήματος  Radiohead - In Rainbows  Nine Inch Nails (NIN) - The Slip  Creative Commons  superdistribution

40 Μετατόπιση του επικέντρου της μουσικής βιομηχανίας Σύγκριση εισοδημάτων καλλιτεχνών το 2007 από συναυλίες και πωλήσεις CD στην αγορά της Β. Αμερικής.

41 Σύναψη συμβολαίων που περιλαμβάνουν εισοδήματα από πολλαπλές πηγές  Νεές πηγές εσόδων –Ψηφιακή αδειοδότηση (Digital Licensing –Δικαίωμα Συγχρονισμού (Synchronisation Licensing –Άδεια σε προϊόντα (Product Licensing) –Άδειες εκτελεστικών (Performance Licensing): –Εισόδημα από συμβόλαια ''360 μοιρών''(Multiple rights income / “360 degree income”)

42 Στρατηγική? Μία παλιά ιστορία  Η κάθετη ολοκλήρωση δεν είναι κάτι καινούργιο. Στην αρχή της δισκογραφίας υπήρχαν δισκογραφικές που ελέγχαν ραδιόφωνα (π.χ. RCA) και δισκοπωλεία (π.χ. Virgin),  Στη δεκαετία του 90 υπήρχαν ανακατατάξεις στην κατανομή δύναμης με την κάθετη ολοκλήρωση να γίνεται πιο συχνά μεταξύ δισκογραφικών και εκδοτών, αδυνατίζοντας παράλληλα τις εταιρίες συλλογικής διαχείρισης και τους δημιουργούς.

43 Κάθετη ολοκλήρωση περίπτωση 1η Μουσικοί εκδότες ‘το έργο’ Δισκογραφικές ‘το ηχογράφημα’ Άδεια Μηχανικής Αναπαραγωγής Δικαιώματα Άδεια Εκτέλεσης Δικαιώματα Άδεια συγχρονισμού Πωλήσεις Φυσικού προϊόντος Σε χονδρεμπόρους/ λιανοπωλητές Πωλήσεις Τζίρος Δικαιώματα Άδεια Ηχογραφήματα που χρησιμοποιούνται Κατόπιν αδείας Σε συλλογές,Record clubs κλπ Πηγή: EMI annual report 1994 και Γ.Μ.Κλήμης Μουσική σε Φίλμ, Τηλεοπτικές εκπομπές διαφημιστικά Ραδιόφωνο, TV, δημόσια εκτέλεση Universal records Με Universal Publishing

44 Κάθετη ολοκλήρωση περίπτωση 2η Μουσικοί εκδότες ‘το έργο’ Δισκογραφικές ‘το ηχογράφημα’ Άδεια Μηχανικής Αναπαραγωγής Δικαιώματα Άδεια Εκτέλεσης Δικαιώματα Άδεια συγχρονισμού Πωλήσεις Φυσικού προϊόντος Σε χονδρεμπόρους/ λιανοπωλητές Πωλήσεις Τζίρος Δικαιώματα Άδεια Ηχογραφήματα που χρησιμοποιούνται Κατόπιν αδείας Σε συλλογές,Record clubs κλπ Πηγή: EMI annual report 1994 και Γ.Μ.Κλήμης Μουσική σε Φίλμ, Τηλεοπτικές εκπομπές διαφημιστικά Ραδιόφωνο, TV, δημόσια εκτέλεση Heaven Records/ publishing Με Antenna TV

45 Σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων ➲ Η στρατηγική χρήση του συστήματος (π.χ. Back catalogues) μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη. ➲ Το προϊόντα open source και το crowdfunding αποτελούν εξαίρεση στους παρακάτω κανόνες: ➲ Τα πνευματικά δικαιώματα και η αναποτελεσματικότητα διαχείρισής τους οδηγούν σε εσωτερίκευση της παραγωγής σε ιεραρχίες. ➲ Ο λόγος που προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα από την νομοθεσία είναι ότι, όπως πιστεύεται, δημιουργούν κίνητρο για περαιτέρω καινοτομία

46 Μία μετατόπιση από την αναζήτηση πελάτη για το προϊόν σε αναζήτηση χρηματοδότη/επενδυτή  Crowd funding –Mozart 1783 (Κ413, Κ414 και Κ415) –Einstürzende Neubauten –Marillion –ArtistShare (Maria Schneider) –Honey Ryder –Debtocracy (Ελληνικό documentary)

47 Μία ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογιών επιρροής και αλληλεπίδρασης  ''Σοφία του πλήθους'' Surowiecki  Οι καταναλωτές εμπιστεύονται κατά σειρά: τους άλλους καταναλωτές (78%), εφημερίδες (63%) αναρτήσεις άλλων καταναλωτών στο διαδίκτυο (61%). Η τηλεόραση, ραδιόφωνο βρίσκονται χαμηλότερα  MySpace, FaceBook (Arctic Monkeys)  Second Life (Von Johin)  Last.fm, Pandora.com

48 Δράσεις  Το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης (Be early) το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει σε τομείς όπου δεν δημιουργείται αγορά όπου ‘ο νικητής τα παίρνει όλα’  Προσέλκυση προμηθευτών (attract suppliers) όπου ο οργανισμός εξασφαλίζει σταθερή συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές (π.χ δισκογραφικές με συνθέτες/εκτελεστές, εταιρίες εξοπλισμού με εταιρίες λογισμικού) σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχία των προϊόντων

49 Δράσεις (συν.)‏  ‘Ψυχολογικός πόλεμος’ (psychological warfare) ή πιο ‘απαλά’ η ικανότητα να επηρεάζει τις προσδοκίες του καταναλωτή ή και του καναλιού (gatekeepers) από το οποίο επηρεάζεται ο τελικός χρήστης του προϊόντος  H αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας βάσης χρηστών (upgrading customer base) στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται από εταιρίες λογισμικού (π.χ. Microsoft με την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος Windows από 3.1 σε 95 σε 98 σε 2000 σε ΧΡ) αλλά και από εταιρίες στον χώρο της ψυχαγωγίας (π.χ. στα φιλμ και βιβλία Harry Potter)‏

50 Δράσεις (συν.)‏  H δημιουργία κοινωνικών ‘θεσμών’ (create social institutions) τα οποία διευκολύνουν την κοινωνική ολοκλήρωση σε συγκεκριμένες ομάδες δημιουργώντας κρίσιμη μάζα για την διάχυση αγαθών και ιδεών (π.χ. forums, εκδόσεις, εκδηλώσεις κτλ.)  Η δημιουργία φήμης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης (reciprocate trust) σε δίκτυα που δημιουργεί η μετέχει ο οργανισμός το οποίο δένεται με το 2 παραπάνω.

51 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! George Michael Klimis gmklimis@panteion.gr


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των πολιτιστικών βιομηχανιών Γιώργος – Μιχαήλ Κλήμης, ΜΒΑ,PhD Επίκουρος Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Καβάλα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google